Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΣΑ  ΣΤΗΝ ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1. Στην Φωνή Θεού πιστεύουμε στην ετερότητα. Μέσω αυτής μπορούμε να πετύχουμε την ενότητα. Η ετερότητα σε άλλες εποχές δημιουργούσε μεγάλα σκάνδαλα καθώς και πολλούς πολέμους, σήμερα όμως το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων έχει αλλάξει και έτσι μέσω αυτής σέβεται ο ένας τον άλλον και τον δέχεται όπως είναι. Όταν συμβαίνει αυτό τότε εμφανίζεται στις μεταξύ σχέσεις των ανθρώπων η αγάπη. Με την αγάπη όλοι γινόμαστε σύμμορφοι και εξυψωνόμαστε στο επίπεδο του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα μία λέξη όταν εννοηθεί να μας εξασφαλίσει το σύμμορφοι της δόξης του Θεού. Καθώς να μας εξασφαλίσει το κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού αλλά και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Θεού. Μην λέμε ποτέ ότι ξέρουμε τον Θεό, διότι αν τον συναντήσουμε θα μάθουμε πράγματα που είναι έξω από την δική μας λογική. Αν δεν καταλάβουμε την ετερότητα θα διαφωνούμε πάντα και με τους συνανθρώπους μας αλλά και με τον Θεό. Μη γένοιτο! Έχουμε παράδειγμα τους γραμματείς και Φαρισαίους οι οποίοι πίστευαν ότι γνώριζαν τον Θεό και ότι ήταν του Θεού ενώ απεδείχθη ότι δεν τον γνώριζαν, διότι ο ίδιος ο Θεός ήρθε μπροστά τους και αυτοί δεν τον δέχτηκαν αλλά τον απέρριψαν.
2. Στην Φωνή Θεού δεν έχουμε αρχηγούς, ποιμένες, δασκάλους, προφήτες, πρόβατα κ.λπ.. Στην Φωνή Θεού ο ένας συμπληρώνει τον άλλον με αγάπη, μιλάμε με αγάπη, ζούμε με την αγάπη. Όταν συλλάβουμε την αγάπη οι συζητήσεις μεταξύ μας δεν θα είναι για μας ποτέ δογματικές ή εγωιστικές ή εωσφορικές αλλά πάντα θα είναι μία ποικιλία η οποία θα μας συμπληρώνει πνευματικά ελλείποντα, αφού πάντα ό,τι κάνουμε θα γίνεται με αγάπη. Ό,τι και να θέλουμε να πούμε στον συνάνθρωπό μας αν το λέμε με αγάπη θα πιάνει τόπο ενώ αν το λέμε με κακία θα βρίσκουμε στον λόγο αντίλογο. Ξέρουμε ότι η αγάπη στεγάζει τα πάντα. Εύχομαι όλοι μας να συλλάβουμε την αξία της αγάπης γιατί μας θωρακίζει. Γένοιτο αμήν.
3. Στην Φωνή Θεού είμαστε και Φιλάδελφοι, δεν ξεχωρίζει ουδείς. Στην Φωνή Θεού δεν έχουμε ανώτερους και κατώτερους. Η φιλαδέλφια όταν εννοηθεί και εφαρμοστεί θα εμφανιστεί και θα δημιουργηθεί στον κόσμο μας για πρώτη φορά στην παγκόσμια πνευματική ιστορία η εκκλησία του Θεού, η οποία είναι έσχατη εκκλησία. Αυτή την εκκλησία ο Θεός ευλογεί και λέγει, κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου (Αποκ.3:11). Ο Θεός δεν θέλει δόγματα αλλά ανθρώπους φιλάδελφους. Φυσικά εμείς δεν κρίνουμε τα δόγματα αλλά ούτε και τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτά διότι όλα αυτά αποτελούν σκαλοπάτια που οδηγούν στην αγάπη και στην φιλαδέλφια και όλα ανήκουν στην σοφία του Θεού. Η εκκλησία του Θεού λοιπόν ονομάζεται Φιλαδέλφεια. Με αυτήν θα ταξιδέψουμε στο μέλλον. Είναι η έσχατη εκκλησία, μάλιστα αυτή η εκκλησία δεν έχει καμία ταμπέλα. Σήμερα αδέλφια μου ζούμε έσχατα χρόνια. Μπορούμε αφού συλλαμβάνουμε όλα αυτά που ο Θεός μας φανερώνει καθημερινά διά Πνεύματος Αγίου και τα διεργαζόμαστε λίγο ή πολύ ο καθένας μας να γίνουμε φιλάδελφοι. Όσοι δεν γίνουν φιλάδελφοι δεν μπορούν να ζουν αλλά και να κοινωνούν τον Θεό ο οποίος και αυτός είναι φιλάδελφος.
4. Στην Φωνή Θεού δεν έχουμε υλικό κτίριο, δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία ή κάποιο δόγμα, δεν έχουμε ακόμη ούτε κάποιο ναό αλλά δεν είναι και στις μελλοντικές μας επιδιώξεις να δημιουργήσουμε και ο λόγος διότι δημιουργούμε στο αγιαστήριο τον νέο κατά Θεώ κτισθέντα ναό, ο οποίος θα κάνει τον Θεό να ζει μέσα μας. Είναι γραφικό, Λέγει προς αυτόν η γυνή· σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν (Ιωαν.4:19-23). Όσο πιο πολύ είναι το πνεύμα του Θεού μέσα μας, όσο πιο πολύ είναι ο Λόγος του Θεού τόσο πιο πολύ είναι ο Θεός μέσα μας. Όταν ο Θεός θα ζει μέσα μας τότε θα εμφανίζεται αυτό στο νου μας αλλά και στο σώμα μας. Το σώμα μέχρι χθες οι άνθρωποι το περιφρονούσαν. Σήμερα όμως γνωρίσαμε τον Λόγο του Θεού και είδαμε τις προθέσεις του Θεού και ότι αυτός δεν το περιφρονεί αφού βάσει αυτού του Λόγου του Θεού το σώμα είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Για μας ο καινούργιος ναός του Θεού δεν είναι έξω από εμάς αλλά μέσα σε εμάς, στο σώμα μας. Οι χειροποίητοι ναοί αργά ή γρήγορα θα τελειώσουν. Ο τρόπος; Με την παρουσία του Αντίχριστου. Αν δεν γίνουμε αγάπη, αν δεν συλλάβουμε το νόημα και το θέλημα του Θεού που είναι να γίνουμε αγάπη τότε οι αρνητικές προφητείες θα δημιουργήσουν ολική αποστασία και ό,τι χτίσαμε όλα θα χαθούν. Ξέρουμε ότι τα έσχατα χρόνια η αγάπη θα ψυχραθεί. Αν συλλάβουμε την αγάπη τότε οι κακές προφητείες των εσχάτων χρόνων δεν θα λάβουν χώρα. Είναι γραφικό, με την αγάπη οι προφητείες θα καταργηθούν. Όλα τα κακά τα καταργεί η αγάπη. Να γνωρίζουμε ότι οι αχειροποίητοι ναοί που δημιουργούνται διά Πνεύματος Αγίου θα ζήσουν αιώνια, σε αυτούς θα λειτουργεί αιώνια ο Τριαδικός Θεός. Είναι γραφικό, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα μονήν παρ αυτώ ποιήσομεν. Το μοναστήρι από σήμερα για εμάς να γίνει μέσα μας. Να εισέλθουμε εις κοινωνία Θεού ευπρεπώς ενδεδυμένοι πνευματικά και σαρκικά. Στο φρέαρ της αβύσσου θα εισέλθουν οι ασεμνώς ενδεδυμένοι πνευματικά και σαρκικά (αυτοί που περιφρόνησαν την σοφία του Θεού). Αμήν.
5. Στην Φωνή Θεού εξαπλώνουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας με το αγιαστήριο (και όχι φωνάζοντας δεξιά και αριστερά για να πείσουμε τους συνανθρώπους μας), συστήνοντας σε όλους να μπούνε σε αυτό. Δηλαδή να σπουδάσουμε όλοι την σοφία του Θεού στην σιωπή, μελετώντας σε αυτό το αγιαστήριο τον Λόγο του Θεού και την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού. Ακόμα στο αγιαστήριο να σπουδάσουμε και ό,τι αγαθό υπάρχει στον κόσμο, το οποίο έρχεται από τον Πατέρα – Θεό και που αυτό υπάρχει στον Λόγο του Θεού ή έχει αναπτυχθεί μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ακούω πολλές φορές να λένε οι άνθρωποι να σκεφτόμαστε θετικά. Συμφωνώ να σκεφτόμαστε θετικά, αλλά πώς να σκεφτόμαστε θετικά αφού ο νους μας είναι γεμάτος με αρνητικά. Δεν είναι λοιπόν μόνο να σκεφτόμαστε θετικά αλλά να μπούμε στην διαδικασία να αναγεννηθούμε, να σπουδάσουμε μία άλλη – καινούργια λογική, να μάθουμε μία καινούργια γλώσσα την γλώσσα του Θεού, την γλώσσα της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της αγάπης, της χαράς, της ανεκτικότητας, της μακροθυμίας, της υπομονής. Έτσι θα μπορέσουμε να σκεφτόμαστε θετικά και να λειτουργούμε θετικά. Πρέπει ο νους μας να πληρωθεί με το πνεύμα του Θεού για να είμαστε θετικοί αλλά και φυσιολογικοί απέναντι σε όλα τα σκάνδαλα ή τα ερεθίσματα που δεχόμαστε. Το να είμαστε θετικοί δεν είναι μία φιλοσοφία αλλά ένας πολυχρόνιος αγώνας που μας δημιουργεί καινούργιο νου και νευρώνες με την λογική του Θεού. Ακόμη να γνωρίζουμε και κάτι, αυτό είναι, ουδέ του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος αλλά του ελεούντος Θεού. Μπορεί εμείς να θέλουμε ό,τι θέλουμε, να σκεφτόμαστε θετικά αλλά ο Θεός όμως είναι δίκαιος. Εάν εμείς σκεφτόμαστε θετικά μόνο για τον εαυτό μας και έχουμε ένα εγώ που φτάνει έως ουρανού τότε δεν μας ωφελεί το θετικό. Χρειάζεται να λειτουργούμε κάπως διαφορετικά για να μας ευλογήσει ο Θεός, γιατί όλα τα άλλα χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, χωρίς να θέσουμε τις εντολές του Θεού στη ζωή μας λίγο ή πολύ είναι και κλεψιά. Ο Θεός ακόμη θα μας ευλογήσει και με την προσφορά, όχι δηλαδή μόνο με το να παίρνουμε αλλά και με το να προσφέρουμε. Ο Θεός θα μας ευλογήσει όχι μόνο με το να δικαιωνόμαστε πάντα, αλλά δικαιωνόμαστε δεν δικαιωνόμαστε, μας κρίνουν δεν μας κρίνουν κάτω από όλες τις συνθήκες να μην κρατάμε κακίες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε βάση πνευματική αλλά και ανθρώπους με προσωπικότητα Θεού, αφού όλοι γίνονται διδακτοί Θεού. Να συστήνουμε λοιπόν Θεό ζώντα και να υπηρετούμε αυτόν μέσα στην σιωπή. Γνωρίζουμε ότι η σιωπή γέννησε μεγάλους ανθρώπους του πνεύματος. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος να σωπάσει μέσα μας και να τα βρούμε με τον εαυτό μας και με τον Θεό μας. Ο  κόσμος έχει άλλες ασχολίες που μας βγάζουν από τον δρόμο του Θεού και μας βάζουν σε άλλα μονοπάτια και σε άλλη λογική. Όχι ότι είναι κακός, είναι κόσμημα του Θεού αλλά πρέπει όταν θα μπούμε σε αυτόν τον κόσμο να έχουμε την σοφία ώστε να μην μας νικάει και να στεκόμαστε πάνω από όλα τα ερεθίσματα που δημιουργεί. Αμήν.
6. Στην Φωνή Θεού πιστεύουμε, κηρύττουμε και αγωνιζόμαστε να φέρουμε στη ζωή μας την κατάργηση του φυσικού θανάτου. Ο Χριστός το είπε πρώτος, αυτός μας το ενέπνευσε και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου γιατί βλέπουμε ότι και η επιστήμη που είναι μία στερέωση των καιρών μιλάει και αυτή για την μακροημέρευση του ανθρώπου, για το χάπι της ζωής και για πολλά άλλα πράγματα. Τον δρόμο της ζωής τον άνοιξε ο Θεός για μερικούς ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης που δεν είχαν γνωρίσει ακόμη τον Χριστό, πρόσωπα ομοιοπαθή με εμάς όπως ο Ενώχ, ο Ηλίας, ο Μωϋσής και άλλοι πολλοί που δεν γνωρίζουμε, αλλά και στην συνέχεια ο ίδιος ο Χριστός. Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν κατευθείαν από τον Πατέρα αλλά ο Χριστός ως δεύτερο πρόσωπο της θεότητας και ως Λόγος φανέρωσε ότι αυτός ο δρόμος είναι θέλημα Θεού και ότι ανήκει στην σοφία του Θεού και στις επιδιώξεις αυτού να γίνουμε όλοι κληρονόμοι της ζωής. Ο Χριστός λοιπόν είπε, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; (Ιωάν.11:25-26). Οι άνθρωποι δεν το πίστευαν γιατί για αιώνες το Ευαγγέλιο ήταν κεκαλυμμένο. Τώρα σιγά – σιγά ο Θεός ανοίγει τα μάτια του πνευματικού κόσμου, αφού αυτός μελετά, σπουδάζει και ψάχνει να βρει πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος στους προς Κορινθίους Α΄ 15:50 επιστολή του αναφέρει το εξής, 50. τούτο δε φήμι αδελφοί ότι σαρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομήσαι ου δύναται, ουδέ η φθορά την αφθαρσίαν κληρονομεί 51. ιδού μυστήριον υμίν λέγω, πάντες μεν ου κοιμηθησόμεθα πάντες δε αλλαγησόμεθα 52. εν ατόμω εν ριπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι σαλπίσει γαρ και οι νεκροί εγερθήσονται άφθαρτοι και ημείς αλλαγησόμεθα 53. δει γαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσασθαι αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσασθαι αθανασίαν (υπάρχει δηλαδή επενδύτης που μεταστοιχειώνει το σώμα. Υπάρχουν πολλά σώματα όπως επίγεια και ουράνια. Το σώμα μας στην βάση του θα είναι το ίδιο αλλά θα έχει περισσότερες ιδιότητες. Δηλαδή τώρα μπορεί να κουνάμε και να σηκώνουμε τα χέρια μας με την μεταστοιχείωση όμως μπορεί να σηκώνουμε ολόκληρο το σώμα μας. Όλα αυτά που παρουσίασε ο Χριστός που περπατούσε στην θάλασσα, που πολλαπλασίαζε τα ψάρια, που θεράπευε τυφλούς, χωλούς θα έχουμε την δυνατότητα να τα παρουσιάζουμε κι εμείς).
54. όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσηται αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδήσηται αθανασίαν τότε γενήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος
55. που σου θάνατε το νίκος σου, που σου θάνατε το κέντρον σου;
56. το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία, η δε δύναμις της αμαρτίας ο νόμος. 57 τω δε Θεώ χάρις τω δίδοντι ημίν το νίκος διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
58 ώστε αδελφοί μου αγαπητοί εδραίοι γίνεσθε αμετακίνητοι περισσεύοντες εν τω έργω του Κυρίου πάντοτε ειδότες ότι ο κόπος υμών ουκ έστιν κενός εν Κυρίω.
Π.χ. Πάμε σε μία πνευματική παρέα και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δογματίζονται με το δόγμα τους και μαλώνουν λέγοντας πως ο Κύριος το είπε έτσι, ο Κύριος το είπε αλλιώς προσπαθώντας να εφαρμόσουν τον νόμο. Ο νόμος είναι ανεφάρμοστος, το Ευαγγέλιο είναι ανεφάρμοστο. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν; Πρέπει πρώτα να συλλάβουμε την αγάπη, να ασχοληθούμε πρώτα με την αγάπη. Σε μία εκκλησία, σε ένα δόγμα, σε μία οργάνωση, σε μία παρέα πρέπει να γίνουν πολλά μαθήματα για την αγάπη και όταν γίνουμε όλοι αγάπη και ο ένας δεχτεί τον άλλον τότε να δούμε τι έκανε ο Χριστός, πως τα έκανε και τι είπε. Αν πρώτα βάλουμε τον νόμο στη ζωή μας και δεν βάλουμε την αγάπη τότε θα έχουμε πολλά προβλήματα διότι ο ένας θα κοιτάζει τον άλλον αν εφαρμόζει και πόσο εφαρμόζει, ο ένας θα μπαίνει στη ζωή του άλλου, ο ένας θα νομίζει ότι είναι καλύτερος από τον άλλον και τέλος δεν θα έχει όλο αυτό. Άρα λοιπόν και στην δική μας παρέα πρώτα σπουδάζουμε την αγάπη, μαθαίνουμε δηλαδή τα βασικά και μετά πάμε και λέμε, πώς το καταλαβαίνεις εσύ αυτό αδελφέ; Το καταλαβαίνω έτσι. Ωραίο και αυτό που λες. Εσύ πως το καταλαβαίνεις; Έτσι. Ωραίο και αυτό. Το ότι εμείς έχουμε αγάπη και δεν μαλώνουμε και καθόμαστε το μεσημέρι στο τραπέζι και τρώμε, αυτό είναι το μεγαλείο!
Ο σοφός Σολομών είπε, Σοφία Σολομώντος 1:12 μη ζηλούτε θάνατον εν πλάνη ζωής υμών, μηδέ επισπάσθε όλεθρον έργοις χειρών υμών· 13 ότι ο Θεός θάνατον ουκ εποίησεν, ουδέ τέρπεται επ’ απωλεία ζώντων. 14 έκτισε γαρ εις το είναι τα πάντα, και σωτήριοι αι γενέσεις του κόσμου, και ουκ έστιν εν αυταίς φάρμακον ολέθρου ούτε άδου βασίλειον επί γης. 15 δικαιοσύνη γαρ αθάνατός έστιν. 16 Ασεβείς δε ταις χερσί και τοις λόγοις προσεκαλέσαντο αυτόν, φίλον ηγησάμενοι αυτόν ετάκησαν και συνθήκην έθεντο προς αυτόν, ότι άξιοί είσι της εκείνου μερίδος είναι. Αδέλφια μου, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ο θάνατος να φύγει, ώσπερ γαρ εν τω Αδάμ πάντες αποθνήσκουσιν, ούτως και εν τω Χριστώ πάντες ζωοποιηθήσονται (Κορ.Α΄15:22). Ο τρόπος για να σταματήσουμε τον θάνατο είναι να σταματήσουμε πρώτα το λάθος, την αμαρτία. Είναι γραφικό, πεθαίνουμε διότι αποστατήσαμε από τις αρχές του Θεού, από την λογική του Θεού. Δηλαδή είμαστε στα λόγια Χριστιανοί ενώ στα έργα άνθρωποι γεμάτοι πάθη, συμφέροντα, πονηρίες και εωσφορικούς εγωισμούς (στην ουσία είμαστε ειδωλολάτρες). Αυτά και άλλα πολλά δημιουργούν μέσα μας την αμαρτία η οποία φέρνει τη φθορά και τελευταία τον θάνατο. Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Χρειάζεται επενδύτης. Τον βρήκαμε τον επενδύτη. Είναι η αφιέρωση, είναι το αγιαστήριο, είναι η υγιαίνουσα διδασκαλία. Ο καλύτερος όλων είναι ο Χριστός. Ας σπουδάσουμε από σήμερα την δική του σοφία λέξη - λέξη η οποία δίνει το δικαίωμα στη ζωή να νικήσει τον θάνατο. Είναι γραφικό, ο Χριστός έφερε δε εις φως την ζωήν και την αφθαρσίαν διά του Ευαγγελίου (Τιμοθ.Β΄1:10). Αυτή είναι η αποστολή μας, να κηρύξουμε τη ζωή με τη ζωή μας. Εμείς δεν ψάχνουμε και δεν αποζητούμε τα θαύματα που είναι για λίγο καιρό και μετά γινόμαστε πάλι άρρωστοι αλλά θέλουμε να γίνουμε το θαύμα του κόσμου. Και πώς θα γίνουμε; Ακολουθώντας την λογική του Θεού.
7. Στην Φωνή Θεού εργαζόμαστε καθημερινά και δημιουργούμε στο αγιαστήριο διά Πνεύματος Αγίου υγιαίνουσα διδασκαλία την οποία προσφέρουμε δωρεάν. Αυτή η διδασκαλία έχει την εξουσία να αλλάζει τις βιοχημικές διεργασίες ή λειτουργίες του εγκεφάλου διά της ακοής. Αλλάζουν όλα αφού αποκτάμε διά της ακοής καινούργιους νευρώνες. Έτσι ο Λόγος γίνεται βιωματικός, δηλαδή μιλάνε τα γονίδια για μας αντί να μιλάμε εμείς για τον Θεό, φυσική συνέπεια να ενεργοποιείται μέσα μας διά του αγιασμού το δέντρο της ζωής. Το δέντρο της ζωής είναι μέσα μας, υπάρχει όμως μία ρομφαία που περιστρέφεται γύρω από αυτό και δεν μας αφήνει να γευθούμε τους καρπούς του. Η ρομφαία αυτή με τα μαχαίρια της είναι τα πάθη, οι αδυναμίες, οι εγωισμοί, οι πονηρίες, τα συμφέροντα, η ημιμάθεια, η άγνοια. Όλα αυτά τα μαχαίρια της ρομφαίας θα πρέπει όλοι μας να τα καταργήσουμε ώστε ελεύθερα πλέον να γευόμεθα τους αγλαούς καρπούς του δέντρου της ζωής. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά χρειάζεται συνέχεια να χτυπά στα αυτιά μας η υγιαίνουσα διδασκαλία. Ο Λόγος του Θεού αλλά και η υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού δίνουν ζωή αφού έρχονται από το πνεύμα του Θεού το οποίο ζωοποιεί. Έχοντας λοιπόν σε αυτά όλοι μας συνεχόμενη εντρύφηση και συνδιαλλαγή, τότε γίνονται αιτία να καταργηθεί ο φυσικός θάνατος από μέσα μας και να αναστηθεί το δέντρο ης ζωής. Με την σοφία του Θεού σταματά να κάνει εμφανή την παρουσία του ο θάνατος και η ζωή μας να παίρνει αξία. Ο πάρεδρος του Θεού είναι η σοφία του Θεού και όποιος την ζητήσει π.χ. νύχτα, το πρωί ξημερώματα καθώς θα βγει από το σπίτι του θα την συναντήσει. (Κάποτε θυμάμαι μία κυρία προσευχόταν όλη την νύχτα στον Κύριο να της δώσει αγάπη. Το πρωί όταν σηκώθηκε βλέπει την γειτόνισσα να πετάει τα σκουπίδια μπροστά στο σπίτι της. Τότε αυτή θύμωσε και άρχισε να την μαλώνει και να της λέει διάφορες κουβέντες. Αφού γύρισε στο σπίτι ακούει την φωνή του Θεού να της λέει, δεν μου ζήτησες παιδί μου να σου δώσω αγάπη; Αυτό έκανα, γιατί φωνάζεις τόσο πολύ; Έβαλα την γειτόνισσα να πετάξει τα σκουπίδια στην πόρτα σου για να τα πας εσύ απέναντι.) Ο Χριστός αυτό δεν έκανε; Δεν σήκωσε τις αμαρτίες όλων μας; Γέμισε σκουπίδια για να μπορέσουμε να ανασάνουμε εμείς. Με αυτόν τον τρόπο σταματά λοιπόν να κάνει την εμφάνισή του στη ζωή μας ο θάνατος και παίρνει αξία η ζωή μας. Αρχίζουμε να παίρνουμε βαθιές ανάσες, ωραίες ανάσες γεμάτες με το πνεύμα του Θεού. Ο Θεός αδέλφια μου ήρθε στον κόσμο για να μας σπουδάσει τον τρόπο ώστε να νικήσουμε τον θάνατο. Ό,τι εγώ ποιώ σεις πλιότερα τούτων θέλετε ποιήσει.
Το αγιαστήριο, ο αδελφός ο Ζαφείρης, το ονόμασε εκούσιο πάθος στο οποίο μπορεί κάποιος να νικήσει το όποιο πάθος. Αυτό είναι σημαντικό, η δική μας θυσία δεν είναι να πεθάνουμε αλλά να εισέλθουμε στην σιωπή. Με αυτήν γινόμαστε εικόνα Θεού. Και είναι αρκετή η θυσία αυτή στα μάτια του Θεού αφού με την σιωπή, με το αγιαστήριο νικάμε τον κόσμο και τις επιθυμίες του. Μπορούμε να τα καταφέρουμε! Άλλο είναι να λέμε για τον Θεό και άλλο είναι να ζούμε με τον Θεό. Αυτό θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε σήμερα που έχουμε καιρό. Είμαστε μία πνευματική οικογένεια και σκοπό έχουμε να γίνουμε η οικογένεια του Θεού. Υπάρχουν πολλές οικογένειες, όμως ας αναρωτηθεί η κάθε οικογένεια. Τι σκοπό έχει; Γιατί ζει; Τι επιδιώκει; Εύχομαι να μην επιδιώκουμε να αρέσουμε στον κόσμο αλλά στον ζώντα Θεό. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε επενδύσεις σε αυτόν τον Θεό και να γίνουμε ιδιοκτήτες καρπών, χαρισμάτων και σημείων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο αδέλφια μου παίρνει αξία η όποια οικογένεια, διαφορετικά τα μέλη της είναι συστεγασμένοι εχθροί.
8. Στην Φωνή Θεού δεν επιθυμούμε να κάνουμε καμία φασαρία ή επίδειξη σε κανέναν τομέα. Δεν θέλουμε εμείς να κινήσουμε το ενδιαφέρον κανενός. Εμείς απλά επιλέξαμε να ζούμε σήμερα και εις τους αιώνες των αιώνων με τον Θεό και κάνουμε αυτό που μας ενέπνευσε ο Θεός. Στις προθέσεις τις δικές μας δεν είναι να επιδιώξουμε την εξάπλωση, αλλά την εξάπλωση να την φέρει ο Θεός όταν εκείνος θελήσει. Στην Φωνή Θεού ζούμε με την σιωπή. Στην σιωπή καθημερινά σπουδάζουμε τις αρχές του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο εμείς δημιουργούμε κρότο – χτύπο άγιο στον Θεό. Είναι γραφικό, αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν (Ματθ.7:7), ο οποίος Θεός στην συνέχεια έρχεται στη ζωή μας. Η ζωή μας αδέλφια μου είναι μία δοκιμασία. Εάν δοκιμαστούμε αρκετά με Θεό τότε έρχεται η ώρα που ελευθερωνόμαστε και αρχίζουμε να ζούμε πραγματική ζωή. Εάν δεν έχουμε Θεό, όλο δοκιμαζόμαστε και αυτό γίνεται μάστιγα οδηγώντας μας στον ανήλεο θάνατο. Έτσι εάν αλλάξουμε εμείς συνάμα αλλάζει και ο κόσμος γύρω μας. Όταν λοιπόν εμείς ζούμε βιωματικά τον Θεό μέσα από το αγιαστήριο γίνεται και ο κόσμος εξαιτίας μας του Θεού. Δηλαδή ο Θεός αλλάζει εμάς αλλά και τον κόσμο γύρω μας. Όταν υπηρετούμε την σιωπή δίνουμε το δικαίωμα στον Θεό να έλθει στη ζωή μας. Μόνο με την σιωπή μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη ζωή. Έχει ασύλληπτες έννοιες η σιωπή. Κάποτε ο πνευματικός μου, μου είπε, εάν βγεις έξω από τη Γη και πας σε όλο το άπειρο, τι θα συναντήσεις; Την σιωπή. Αυτό είναι ο Θεός, σιωπή. Ο Θεός μιλάει, όταν μιλάει, και σείονται τα θεμέλια. Εμείς μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και κανείς δεν μας ακούει λες και μιλάμε διαφορετική γλώσσα, δεν έχουμε δηλαδή κύρος, εξουσία. Όταν συλλάβουμε την μεγάλη αξία της σιωπής τότε και μόνο τότε έχει λόγο ο Θεός να μας ζωοποιήσει αλλά και να μας συστήσει. Άλλο είναι να μπαίνουμε εμείς στη ζωή των άλλων και άλλο να μας ενώνει ο Θεός. Εξάλλου να θυμόμαστε ότι όσους επιδιώξουμε εμείς μέσα από αδυναμία ή οτιδήποτε άλλο να φέρουμε στη ζωή μας θα μας κουράσουν και θα χάσουμε τον χρόνο μας και τα χρόνια μας. Όσους όμως φέρει ο Θεός στη ζωή μας αυτοί θα μας ξεκουράσουν. Και κάτι ακόμα. Ο Θεός ποτέ δεν απείλησε, ποτέ δεν επέμενε εγωιστικά, ποτέ δεν προσπάθησε να πείσει τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. (Πέρασαν δύο χιλιάδες χρόνια και δεν έκανε ξανά την παρουσία του. Μας αφήνει ελεύθερους. Εδώ είναι μας λέει ο νόμος και οι προφήτες). Πάντοτε έλεγε, όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι (Μαρκ.8:34). Μη νομίζουμε ότι έχουμε μεγάλο σταυρό, διότι τον κουβάλησε ο Χριστός τον δικό μας σταυρό. Η άγνοιά μας και η ημιμάθειά μας μας φόρτωσε μεγάλο σταυρό.
9. Στην Φωνή Θεού δεν κηρύττουμε με τα λόγια αλλά με τα έργα μας. Τα έργα μας είναι να ζωοποιήσουμε το νου μας και το σώμα μας με το πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι ζωοποιόν. Ζωοποιόν πνεύμα σημαίνει, Λάζαρε, δεύρο έξω και εξήλθε ο τεθνηκώς (Ιωαν.11:43). Έκτεινον την χείρα σου και εξέτεινεν και απεκατεστάθη η χειρ αυτού υγιής ως η άλλη (Μαρκ.3:5). Νεανίσκε σοι λέγω εγέρθητι και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξατο λαλείν (Λουκ.7:14-15). Πώς ζωοποιεί; Με την αφιέρωση. Αφιέρωση σημαίνει, αι αλώπεκες φωλεούς έχουσιν και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις ο δε υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλίνη (Ματθ.8:20). Το μόνο που τον ένοιαζε τον Χριστό ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Εμάς δεν μας λέει να μην έχουμε σπίτι. Μας τα έδωσε αυτός να τα έχουμε όλα, να έχουμε του Αβραάμ και του Ισαάκ τα αγαθά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα δωμάτιο «αγιαστήριο» στο σπίτι μας που να είναι το θυσιαστήριό μας και να θυσιάσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας ώστε να φύγει η πνευματική δυσοσμία και να έλθει η ευωδία του Θεού. Αφιέρωση σημαίνει, έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτώ, Κύριε επίτρεψόν μοι πρώτον απελθείν και θάψαι τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς λέγει αυτώ, ακολούθει μοι και άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς, συ δε απελθών διάγγελλε την βασιλείαν του Θεού (Λουκ.9:59-60). Σαν να του λέει, δεν έχει νόημα. Δεν χρειάζονται ούτε κλάματα, ούτε πένθος, ούτε λύπη. Ο Δαυίδ είχε ένα παιδί και αρρώστησε. Έτρεχε μέρα νύχτα να το κάνει καλά, προσεύχονταν, έκανε θυσίες κ.λπ.. Μόλις πέθανε λέει, τελείωσε, πάμε να το θάψουμε και να στρώσουμε τραπέζι για να φάμε. Άρα όσο είναι ζωντανός ο άνθρωπος μας χρειάζεται, αν πεθάνει δεν μας χρειάζεται. Όσο ζει λοιπόν ο άνθρωπος να στεκόμαστε δίπλα του, αν πεθάνει από κει και πέρα ο Κύριος να τον αναπαύσει και να τον αναστήσει κατά την ημέρα την δική του. Αφιέρωση σημαίνει, είπεν δε και έτερος ακολουθήσω σοι Κύριε, πρώτον δε επίτρεψόν μοι αποτάξασθαι τοις εις τον οίκον μου. Είπεν δε ο Ιησούς προς αυτόν, ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επ’ άροτρον και βλέπων εις τα οπίσω εύθετος έστιν εις την βασιλείαν του Θεού (Λουκ.9:61-62). Δηλαδή ο Θεός μας άνοιξε έναν δρόμο, γιατί να γυρίσουμε πίσω και που να πάμε; Μπορεί να κάνουμε μία στάση. Η στάση είπαμε είναι βενζινάδικο. Μετά ξεκινάμε πάλι και πάμε μπροστά να νικήσουμε. Τι να νικήσουμε; Να νικήσουμε τη φθορά, την αμαρτία, την ημιμάθεια, την άγνοια. Να φέρουμε τον Θεό στη ζωή μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Με την αφιέρωση όλοι γινόμαστε σε μικρό χρονικό διάστημα καλά. Το να είσαι καλά σήμερα στον κόσμο μας είναι μεγάλο θαύμα. Και δεν εννοώ είμαι καλά διότι οι εξετάσεις είναι καλές. Είμαι καλά σημαίνει πνευματικά, ψυχικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και βιοτικά. Όταν εμφανίσουμε όλα αυτά, τα οποία θα μας τα εξασφαλίσει μόνο ο Λόγος του Θεού, τότε αυτό είναι το θαύμα και αυτό είναι υπέρ αρκετό να γίνουμε αιτία να αλλάξει ο κόσμος αλλά και να δεχτούν στην συνέχεια οι συνάνθρωποί μας και τα λόγια μας. Πρώτα πρέπει να δουν τη ζωή μας οι άνθρωποι και μετά να δεχτούν τα λόγια μας. Αν τα λόγια μας πάνε μπροστά από τη ζωή μας, τότε θα προδοθούμε και θα πέσουμε. Ας γίνουμε λοιπόν το θαύμα του κόσμου. Αμήν.
10. Στην Φωνή Θεού στηρίζουμε τον αγώνα μας στην ταπεινοφροσύνη. Με αυτήν δημιουργούμε προϋποθέσεις να μας συναντήσει ο Θεός. Ταπεινοφροσύνη εν συντομία σημαίνει, και αν ταύτα πάντα ποιήσετε άχρειοι δούλοι να λέτε ότι είστε, διότι τα διαταχθέντα εκάματε. Με την ταπείνωση εξασφαλίζουμε την ευλογία του Θεού. Είναι γραφικό, σε ποιον να επιβλέψω παρά εις τον ταπεινό, ησύχιο και τρέμοντα τον λόγο μου. Ταπείνωση ακόμη σημαίνει μέσα βαθιά στο πνεύμα μας και στην ψυχή μας να μην νιώθουμε ότι είμαστε κάτι ή κάτι κάνουμε. Απλώς να έχουμε χαρά και να ευχαριστούμε τον Θεό που χρησιμοποιεί και εμάς στην δημιουργία του οικοδομήματος της βασιλείας του.
11. Στην Φωνή Θεού σπουδάζουμε την αγάπη. Αυτή γνωρίζουμε ότι υπερέχει κάθε ανθρώπινου νόμου αλλά και θεϊκού που ειπώθηκε πριν γίνει γνωστή. Με την αγάπη θωρακίζουμε τη ζωή μας από όλα τα βέλη τα πεπυρωμένα του πονηρού, αφού αυτή τα πάντα ανέχεται, τα πάντα πιστεύει, τα πάντα ελπίζει. Όποιος έχει αγάπη δεν σκανδαλίζεται αφού σε δέχεται όπως είσαι. Δεν προσπαθεί να σε αλλάξει δηλαδή. Με την αγάπη διασφαλίζουμε τη ζωή μας αλλά και τη ζωή των συνανθρώπων μας. Ο διάβολος αν δεν συλλάβουμε την υπερέχουσα οδό που μας δημιουργεί αγάπη, τότε αυτός με τον νόμο μας δημιουργεί διχασμό, χωρισμό, σκάνδαλα, πονηρίες. Είναι γραφικό, ουαί στον σκανδαλίζοντα ουαί και εις τον σκανδαλιζόμενο. Και οι δύο βρίσκονται στην απώλεια. Ενώ με την αγάπη ούτε σκανδαλίζουμε, ούτε σκανδαλιζόμαστε. Η αγάπη προλαμβάνει γι’ αυτό κάθε μέρα να μελετάμε τον ύμνο της αγάπης για να γίνουμε αγάπη. Όσοι δεν σπουδάζουν και δεν ζουν με την αγάπη, μη έχοντας καταλάβει την αξία της απλώς γρονθοκοπούν τον εαυτό τους και όσους είναι γύρω τους με τα εντάλματα, με τους νόμους και με τις πνευματικές τάχα εξελίξεις. Πρώτα να σπουδάσουμε την αγάπη και μετά να συζητήσουμε όλα τα άλλα που παρουσιάζει ο πνευματικός κόσμος. Χωρίς την αγάπη όλα τα άλλα είναι κουτσομπολιά τα οποία δεν ωφελούν τα γονίδιά μας, όμως και αυτά έχουν κάποια αξία και ωφελούν λίγο όχι όμως πολύ. Αμήν.
12. Στην Φωνή Θεού δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάποιον, ούτε θεωρούμε εαυτούς καλύτερους. Πιστεύουμε ότι ο Θεός αλλάζει τον άνθρωπο και τον κόσμο, αλλά και αυτός ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να μετέχει τις δικής του δόξης. Είναι γραφικό, ουδέ του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος αλλά του ελεούντος Θεού (Ρωμ.9:16). Στην Φωνή Θεού γνωρίζουμε ότι το πνεύμα του Θεού όπου θέλει πνέει. Όλα αυτά τα λέμε γιατί όταν τα ακούμε μας ελευθερώνουν. Αν τον Λόγο του Θεού τον ακούμε μία φορά το χρόνο, εκείνη τη φορά που θα τον ακούσουμε θα συνετιστούμε λίγο. Αν τον ακούμε συνέχεια όμως θα μας ωφελήσει πολύ. Άρα εμείς να μην κάνουμε ούτε τους σωτήρες, ούτε τους έξυπνους, ούτε τους μεγάλους και τους τρανούς. Την δουλειά μας κάνουμε. Όταν κάνουμε τους σωτήρες αλλού θα τρέχουμε εμείς και αλλού θα πνέει ο Θεός. Ο λόγος που δεν χρειάζεται εμείς να λέμε για τον Θεό είναι διότι ακόμα είμαστε επηρεασμένοι από τον κόσμο και θα μιλάμε σύμφωνα με τα δικά μας θέλω, σύμφωνα με τον εγωισμό μας και τούτο γίνεται εύκολα αντιληπτό αφού μιλάμε για τον Θεό και συνάμα κρίνουμε τους άλλους κατ’ όψιν και όχι με την δικαία κρίση. Κρίνουμε με αδυναμίες ενώ ο Θεός κρίνει και βλέπει την καρδιά του καθενός. Όταν τρέχουμε εμείς μπροστά από τον Θεό τότε χάνουμε τον Θεό, διότι εμείς τρέχουμε στις επιθυμίες μας αλλά και στις αδυναμίες μας ενώ ο Θεός τρέχει όπου το χωράφι είναι έτοιμο. Να θυμόμαστε πάντα, ουδέ του τρέχοντος ουδέ του θέλοντος αλλά του ελεούντος Θεού.
13. Στην Φωνή Θεού δεν κάνουμε θεραπείες, ούτε θαύματα, ούτε τους θαυματοποιούς. Στην Φωνή Θεού απλώς προσευχόμαστε για τις ανάγκες μας και τις ανάγκες των αδελφών και ελπίζουμε στο έλεος του Θεού. Ο λόγος που δεν κάνουμε θαύματα ή θεραπείες είναι διότι στην Φωνή Θεού έχουμε εντολή να γίνουμε εμείς το θαύμα του κόσμου μέσα από την αναγέννηση. Δεν αρέσει στον Θεό να κάνουμε τους θαυματοποιούς, τους ανώτερους, τους εκλεκτούς, τους τάχα σωτήρες, τους ανθρώπους που βγάζουν τάχα δαιμόνια, ενώ αυτοί που λένε ότι έχουν εξουσία να βγάζουν δαιμόνια απεδείχθη ότι έχουν περισσότερα από τους άλλους. Ο διάβολος καταφέρνει να κρύβεται. Έχουμε ακούσει για τις μικρές αλώπεκες οι οποίες κατατρώγουν τον αμπελώνα εν αγνοία του αμπελουργού. Τα θαύματα για εμάς είναι απλά πυροτεχνήματα και αμέσως ξεχνιούνται. Η αναγέννηση είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Αυτή κάνει το θαύμα, αφού δεν χρειάζεται να συστήσουμε τον Κύριο με τα λόγια μας αλλά τον συστήνουμε με τα έργα μας, με τη ζωή μας. Έτσι τον προσφέρουμε τον Θεό απλόχερα σε όλους αφού όλοι βλέπουν και αισθάνονται τον Θεό μέσα τους. Ο τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να αποφασίσουμε να τείνουμε με όλες τις δυνάμεις μας στην εφαρμογή του Λόγου του Θεού διά της συνεχόμενης εντρύφησής μας στον Λόγο του Θεού και στην υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού. Υγιαίνουσα διδασκαλία είναι ό,τι μας ζωοποιεί. Απεδείχθη ότι το εφαρμοζόμενο Ευαγγέλιο προσφέρει την υγεία, προσφέρει τη ζωή, προσφέρει στον αδελφό χωρίς κόπο τα πάντα. Το καλύτερο δώρο για τον άνθρωπο είναι να δει έναν ή πολλούς άλλους ανθρώπους να ζουν με τον Θεό. Όποιος ζει με τον Θεό γίνεται παράδειγμα προς μίμηση, γίνεται ένα δέντρο που μαζεύονται όλοι εκεί και βρίσκουν τροφή και αναπαύονται. Όποιος ζητήσει τον Θεό με ειλικρίνεια θα τον βρει. Ο Θεός δεν προσωποληπτεί. Ας γίνουμε το θαύμα που σήμερα ζητά ο κόσμος, γιατί όλοι ψάχνουν ένα θαύμα, μία λύση, αλλά δεν υπάρχει η λύση διότι δεν υπάρχει ο άνθρωπος του Θεού. Πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος του Θεού. Άλλο είναι όλοι να θεραπεύσουμε εαυτούς διά του Λόγου και άλλο να θέλουμε να θεραπεύσουμε εμείς τους άλλους ή οι άλλοι εμάς. Δεν είναι δυνατόν να θεραπεύσουμε κάποιον αν πρώτα εμείς ακόμα δεν έχουμε θεραπευτεί. Όποιος κάνει τον εκλεκτό ή τον θεραπευτή θα αρρωστήσει και θα φανεί σύντομα η ασχήμια του. Όποιος είναι πραγματικά θεραπευτής συστήνει τον Θεό και δείχνει τον τρόπο με τον οποίον θεραπεύτηκε ο ίδιος ώστε να θεραπευτεί και όποιος έχει χρεία θεραπείας. Σίγουρα μας αρέσουν τα θαύματα όμως για να μας δώσει ο Θεός την εξουσία αυτή θα πρέπει να μπορούμε να την διαχειριστούμε και σωστά κατόπιν να έχουμε την σοφία ώστε να γνωρίζουμε – να ξέρουμε και που να την χρησιμοποιήσουμε και πότε. Εδώ ο ίδιος ο Χριστός έκανε θαύματα όταν είχε την άδεια από τον Πατέρα του και πάλι έλεγε να μην το πεις σε κανέναν. Είχε μεγάλες πνευματικές βάσεις ο Χριστός (καίτοι ων Υιός, έμαθε την υπακοήν αφ' όσων έπαθε) και δεν κινδύνευε από τον εγωισμό κάνοντας θαύματα. Είναι πολλοί που λένε ότι κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ θαύματα. Φυσικά αυτό είναι ψέμα. Με το ψέμα αυτό εγκλωβίζουν αδύνατους ανθρώπους και εκμεταλλεύονται καταστάσεις και αυτούς που έχουν ανάγκη. Αδέλφια μου, ούτε η λαϊκή αγορά δεν έχει προϊόντα για όλη μέρα. Τα θαύματα είναι για μικρά παιδιά πνευματικά. Για μεγάλα παιδιά είναι το αγιαστήριο, η σιωπή, η σπουδή, η διαπαιδαγώγηση, ο Γολγοθάς, η αναγέννηση, η μετάνοια, η θυσία, η προσφορά, η αγάπη, η σοφία του Θεού. Όλα αυτά δημιουργούν το μεγαλύτερο θαύμα. Κάποτε είπα, Θεέ μου να είχα αυτό το χάρισμα να θεραπεύω, θα τους έκανα όλους καλά. Και αυτός μου είπε, δεν σε έχω για απώλεια παιδί μου. Ακούτε σοφία. Αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι σωστό δεν θα το έκανε ο ίδιος ο Θεός; Αφού δεν το κάνει πάει να πει ότι κάτι άλλο θέλει από τον πάσχοντα και αυτό είναι να ζει και να λειτουργεί όπως ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο όλοι θα εμφανίσουμε το ιαματικό χάρισμα. Να επιλέξουμε την νόμιμη οδό που είναι ο αγιασμός. Όποιος κάνει τον μεγάλο και τον τρανό να θυμάται το εξής, Κύριε, Κύριε δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν (Ματ.7:22-23). Εγώ εδώ και 30 χρόνια είδα πολλούς που έκαναν, έτσι τουλάχιστον λέγανε αυτοί, θαύματα, όμως στο τέλος κατέληξαν στους γιατρούς. Ο Θεός δεν μας τα δίνει όλα από την αρχή. Θέλει χρόνο αλλά και χρειάζεται όταν κάποιος μας ζητά βοήθεια να έχουμε την διαύγεια να του δείξουμε τον τρόπο να γίνει καλά οδηγώντας τον στον Θεό, στο αγιαστήριο ώστε να χρωστά ο αδελφός αιώνια δόξα στον Θεό και όχι σε εμάς. Να είμαστε διδακτοί Θεού όλοι και σύμμορφοι και να έχουμε τον Θεό δάσκαλο στη ζωή μας. Άλλο είναι να μας κάνει ένας άνθρωπος καλά και άλλο είναι να μας μάθει τον Θεό. Οι μαθητές του Χριστού δεν χρειάστηκαν θαύματα γιατί τον ακολουθούσαν, αυτοί που τα ζητούσαν τα θαύματα ήταν οι περαστικοί. Εμείς περαστικοί είμαστε ή μαθητές; Αν είμαστε μαθητές τότε «ακολούθει μοι». Μόνο ο Θεός μπορεί να μας μάθει να είμαστε πάντα καλά και να μην οδηγούμε τον εαυτό μας σε αδιέξοδο.
14. Στην Φωνή Θεού κάθε μέρα σπουδάζουμε, κάθε μέρα μαθαίνουμε. Έχουμε καταλάβει ότι αυτό που ξέρουμε είναι λίγο μπροστά στην σοφία του Θεού. Το δόγμα μας είναι η άγνοια. Και αυτό είναι αλήθεια διότι ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι γνωρίζει τον Θεό; Πότε δημιούργησε, πώς έφτιαξε τον άνθρωπο, την δημιουργία ολόκληρη; Ποιος μπορεί να τα γνωρίζει όλα αυτά; Ποια είναι η φυσική του Θεού; Ποια η χημεία του; Ποια η βιολογία του; Ποια η γεωγραφία του; Μας ενέπνευσε να γνωρίζουμε ένα μικρό κομματάκι της σοφίας του μόνο.
15. Στην Φωνή Θεού ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο σημείο ώστε όλοι μαζί με την μετάνοια, την αναγέννηση και τον αγιασμό να ζήσει ο Θεός μέσα μας. Κατόπιν χωρίς να κάνουμε κατάχρηση να μπορούμε όταν χρειάζεται να υλοποιούμε τα λόγια μας, έχοντας μεγάλη προσοχή διότι ο εωσφορικός εγωισμός παραμονεύει να μας κλέψει την ψυχή και το σώμα μας. Είναι απολύτως βέβαιο πως το πλήρωμα του χρόνου ήρθε. Η αποστολή μας είναι να αναγεννηθούμε, να μπούμε στο αγιαστήριο να σπουδάσουμε, να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε και που να φτάσουμε; Να φτάσουμε στο σημείο να υλοποιούμε τα λόγια μας και να έχουμε την εξουσία να νικήσουμε ό,τι μας φθείρει, ό,τι μας καταργεί τη ζωή. Και κάτι ακόμη σπουδαίο, να αρέσουμε στον Θεό. Ό,τι και αν κάνουμε δηλαδή να το κάνουμε όχι για να αρέσουμε στον εαυτό μας και στους άλλους αλλά γιατί αυτό αρέσει στον Θεό να το κάνουμε. Γένοιτο Αμήν.

16. Στην Φωνή Θεού ό,τι αγαθό υπάρχει στον κόσμο το στηρίζουμε, το αγκαλιάζουμε, το ενισχύουμε. Γνωρίζουμε ότι πάσα δόση αγαθή και παν δώρημα τέλειο άνωθεν εστί καταβαίνων εκ του Πατρός των φώτων. Αρκεί αυτό το αγαθό να εξελίσσεται, διαφορετικά καταντά δόγμα αφού δεν γίνεται ποτέ αγάπη. Τώρα ό,τι κακό υπάρχει στον κόσμο δεν το στηρίζουμε αλλά γνωρίζουμε ότι και αυτό έχει σοφία Θεού αφού το όποιο κακό μας σπουδάζει. Μάλιστα για έναν ή πολλούς που έχουν προορισμό σωτηρίας και το κακό και το καλό τους καλλιεργεί και υπάρχει διότι ο Θεός έκτισε τον κόσμο δυσί νύχτα – μέρα, καλό και κακό, ζωή και θάνατος κ.λπ.. Όλα έχουν σκοπό για να γίνουν καλό. Τα πάντα εν σοφία εποίησε. Ακόμα γνωρίζουμε ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα ως λάθος στην συνέχεια θα μεταλλαχτεί σε άγιο. Γι’ αυτό να μην βλέπουμε λάθη και να μην κρίνουμε. Εξάλλου κι εμείς με το που λάβαμε κάλεσμα γνωρίσαμε ότι είχαμε μέσα μας και το κακό. Έτσι και γύρω μας υπάρχει κακό και όπως εμάς μας αγκάλιασε το καλό, το άγιο έτσι θα αγκαλιάσει και εκατομμύρια άλλους ανθρώπους. Με αυτό το πνεύμα αλλάζει η ζωή μας ολόκληρη, αφού τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Αυτό να ελπίζουμε και για εμάς αλλά και για τους συνανθρώπους μας και για τους φίλους μας και για τους εχθρούς μας. Με αυτόν τον τρόπο ειρηνεύουμε και εξασφαλίζουμε στη ζωή μας τον Θεό αφού αυτός μας συμβουλεύει ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Αμήν. Μία φορά που γνώρισα τον Θεό, όταν τον είδα αναρωτήθηκα, Θεέ μου πώς λάμπεις έτσι; Και αυτός μου απάντησε, Θωμά, εγώ τα δέχομαι όλα, μάθε κι εσύ να τα δέχεσαι όλα, διότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Από τότε λοιπόν που κι εγώ δεν κρίνω τίποτα και όλα τα δέχομαι ειρήνευσε η ψυχή μου και η ζωή μου καλυτέρευσε σε πολλά επίπεδα.

17. Στην Φωνή Θεού όταν ο Θεός θελήσει να βρεθούμε με αδελφούς ανεξαρτήτως δόγματος ή θρησκείας για να συζητήσουμε πνευματικά δεν χρειάζεται να παίρνουμε συνέχεια τον λόγο ώστε  να εκφράσουμε τάχα το σωστό και αυτό διότι το σωστό ή το λάθος για τον κάθε άνθρωπο ανάλογα το πνευματικό του επίπεδο κρίνεται διαφορετικά. Το σωστό ή το λάθος λοιπόν είναι σχετικό. Ας το δούμε λίγο αυτό με τα μάτια του Θεού, δηλαδή σωστό για κάποιον είναι να μελετά τον Λόγο του Θεού μέρα - νύχτα ή να κάνει καλά έργα. Για κάποιον άλλον σωστό είναι να κάνει κάτι άλλο π.χ. να βλέπει τηλεόραση, να πηγαίνει δεξιά ή αριστερά. Εμείς θα το σεβαστούμε. Το ίδιο κάνει και ο Θεός, το σέβεται. Ο λόγος που θα πρέπει να το κάνουμε αυτό είναι διότι κι εμείς κάποτε ζούσαμε διαφορετικά και σήμερα ζούμε διαφορετικά. Ίσως και ο αδελφός αυτός που σήμερα δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε ως σωστό, δηλαδή να ακολουθήσει τον Θεό, που ξέρεις αύριο μπορεί να γίνει άγιος. Εμείς αυτήν την αγαθή και άγια πίστη θα έχουμε για όλους. Όταν μας δίνουν τον λόγο, μόνο και μόνο τότε θα λέμε τι πιστεύουμε χωρίς να το επιβάλλουμε. Πάντα θα μιλάμε με αγάπη, με καλοσύνη, με ελπίδα, με ευγένεια. Πάντα θα καλύπτουμε τα λάθη, δεν θα προσβάλλουμε, δεν θα βωμολοχούμε, δεν θα αντιλογούμε, εμείς απλά θα ακούμε τους άλλους και θα λέμε την γνώμη μας. Δηλαδή όταν μας ρωτούν θα λέμε πώς ο Θεός ενεργεί στην δική μας ζωή. Ποτέ δεν θα λέμε την γνώμη μας για να αλλάξουμε κάποιον ή τάχα ότι εμείς ξέρουμε το σωστό και το λάθος. Ο Θεός θα αλλάξει τον καθένα με τον δικό του τρόπο. Στην Φωνή Θεού γνωρίζουμε ότι ο Θεός έδωσε στον καθένα άνθρωπο διαφορετική αποστολή, όλες όμως είναι άγιες και όλες αλλάζουν άλλοτε για να επέλθει ταπείνωση, άλλοτε για να εμφανιστεί η δόξα του. Υπάρχει καιρός του σπείρειν, καιρός του ποτίζειν, καιρός του θερίζειν. Πάντα να θυμόμαστε ότι όλες οι αποστολές θα μεταλλαχθούν σε καλύτερες ή σε χειρότερες. Όποιος έχει προορισμό σωτηρίας θα πάει γρήγορα από το καλό στο καλύτερο και μετά στο τέλειο. Το τέλειο είναι να σε ελευθερώσει ο Θεός. Αυτό συγκλίνει σε δύο πράγματα. Πρώτον, όποιον ο Κύριος τον ελευθερώσει ελεύθερος θα είναι και δεύτερον μακάριος ο άνθρωπος που ο Θεός σε αυτόν δεν λογίζει αμαρτία. Για να το εξασφαλίσει αυτό κάποιος θα πρέπει να εργάζεται πνευματικά ώστε να εξελίξει τον εαυτό του κατά Θεόν.
Αδέλφια μου η Δημιουργία ολόκληρη στην αρχή, στην γέννησή της ήταν γεμάτη έμβρυα τα οποία μεταλλάχθηκαν και έγιναν κατά το είδος άνθρωποι, ζώα, υδρόβιος κόσμος κ.λπ.. Υπάρχει και συνέχεια. Πριν απ’ αυτό δεν υπήρχε τίποτα παρά Πνεύμα Κυρίου εφέρετο επί των υδάτων και όμως σήμερα υπάρχει ο κόσμος που βλέπουμε. Αφήνεται λοιπόν να εννοηθεί ότι ο Θεός εργάζεται και θα συνεχίσει να εργάζεται, διότι αναφέρεται στον Λόγο του Θεού ότι υπάρχουν σώματα επίγεια αλλά και επουράνια. Άλλη η δόξα των επίγειων άλλη των επουράνιων. Αφού ακόμα δεν έχουμε λάβει το σώμα της δόξης, το επουράνιο σώμα δεν θα κάνουμε τους έξυπνους. Χρειάζεται επενδύτης. Αυτό εργαζόμαστε σήμερα μέσα στην Φωνή Θεού, διότι έδωσε υμίν διακαείν ποθείν του μη αποθανείν. Ενέπνευσε ο Θεός μέσα μας το πνεύμα το δικό του και θέλουμε να επενδυθούμε, ου θέλομεν εκδύσασθαι αλλ’ επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής (Κορ.Β΄5-4). Ο Θεός έφερε τη ζωή και την αφθαρσία διά του Ευαγγελίου. Μέσα στον Λόγο του Θεού υπάρχει η ζωή, υπάρχει η αφθαρσία, υπάρχει ο Χριστός. Η μεγάλη αγάπη στον Θεό θα νικήσει τον θάνατο. Οι Εβραίοι είχαν σιγά – σιγά χάσει την αγάπη τους και αντί να θυσιάζουν το πρώτο και καλύτερο αρνί στον Θεό, θυσίαζαν όλα τα άρρωστα και έτσι αυτή η θυσία δεν ήταν ευάρεστη γιατί έκρυβε δόλο. Έτσι κι εμείς να μην παρουσιάζουμε μισή αλλά ολοκληρωμένη αγάπη στον Θεό. Αδέλφια μου όταν ο Ελισσαίος είδε τον Ηλία τον προφήτη να ανεβαίνει στον ουρανό, άνθρωπος ομοιοπαθής με όλους εμάς ο Ηλίας που εκείνη την στιγμή πήρε από τον Θεό – έλαβε από τον Θεό το σώμα της δόξης φώναξε, πατέρα μου, πατέρα μου, πατέρα μου συ είσαι το άρμα και το στράτευμα του Ισραήλ. Ένας άνθρωπος με τον Θεό γίνεται ένα στράτευμα ολόκληρο ενός έθνους ή πολλών και το απέδειξε με τα έργα του, όπως και ο Κύριος το απέδειξε με τα έργα του. Αδέλφια μου ο Θεός θα καλέσει, θα αναγεννήσει, θα εξελίξει. Αν ανήκουμε στην δική του σοφία, στην δική του δόξα, στην δική του τάξη, στο δικό του σχολείο τότε να είμεθα σίγουροι ότι θα μεταλλαχθούμε και θα επενδυθούμε διότι αυτή είναι μία επαγγελία των εσχάτων χρόνων. Όλα τα γραφικά λαμβάνουν χώρα στην δική μας εποχή. Αν ερευνήσουμε λίγο την Γραφή θα δούμε ότι πράγματι βρισκόμαστε στα έσχατα χρόνια. Το δέντρο άρχισε να βγάζει φύλλα. Η ζωή και το Ευαγγέλιο της βασιλείας κηρύττεται σε όλον τον κόσμο. Όλοι εμείς είμαστε γνώστες αυτού. Ο Θεός μας το ενέπνευσε διά Πνεύματος Αγίου, διότι κι εμείς απαρχής κοντά του είμεθα. Όλα αυτά σημαίνουν εξέλιξη για όλους εμάς, αναγέννηση, θέωση. Άρα λοιπόν ας κάνουμε τον αγώνα μας και σιγά – σιγά να ξέρουμε ότι θα συναντήσουμε και όλους τους ανθρώπους που υπηρετούν αληθινά το αγαθό. Όχι τους φανατικούς, οι φανατικοί είναι σαν αποκεφαλισμένοι, δουλεύουν χωρίς νου, χωρίς εγκέφαλο.
Πολλοί άνθρωποι τρέχουν δεξιά και αριστερά για να συναντήσουν ανθρώπους του Θεού, όμως συναντούν ανθρώπους που τους ταλαιπωρούν. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τρέχουμε άλλο, διότι τώρα μπορούμε να γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού, μπορούμε να γίνουμε άγιοι. Πιο παλιά πηγαίναμε να βρούμε τον άγιο, τώρα ήρθε η ώρα να γίνουμε άγιοι. Είναι γραφικό, άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ ειμί. Ας κάνουμε το θέλημα του Θεού σπουδάζοντας στην σιωπή, στο αγιαστήριο την σοφία του ώστε να δημιουργήσουμε το νου του Χριστού και να είμεθα σίγουροι ότι θα μας ενώσει με τα δικά του παιδιά. Εξάλλου και όλους εμάς αυτός μας κάλεσε και όλοι είμεθα παιδιά του. Εμείς ας φέρουμε εις πέρας την δική μας αποστολή. Η αποστολή μας είναι, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβάλειν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου (Ματθ.7:5). Ο Θεός είναι ο σχεδιαστής αλλά και ο εργολάβος του κόσμου. Εμείς να κάνουμε την δουλειά μας και με όλους τους ανθρώπους να έχουμε αγάπη. Το Ευαγγέλιο να μην το χρησιμοποιούμε με τον νόμο, διότι αυτός δόθηκε στην αρχή διά του Μωυσέως στο Όρος Σινά, μετέπειτα όμως ο Θεός διά του αποστόλου Παύλου φανερώνει μία άλλη οδό την οποίαν και ονομάζει υπερέχουσα οδό και δεν είναι άλλη από την αγάπη. Γνωρίζουμε ότι η αγάπη τα πάντα ανέχεται και δέχεται, η αγάπη μας κάνει να νιώθουμε άνετα. Με την αγάπη παντού απλωνόμαστε, με την αγάπη χωράμε παντού χωρίς να πιεζόμαστε γιατί δεν βλέπουμε λάθη και όλα τα δεχόμαστε. Να πω και κάτι προσωπικό. Όταν ξεκίνησα πνευματική ζωή έμπαινα στη ζωή των άλλων και προσπαθούσα να τους πίσω να ακολουθήσουν τον Θεό με τον δικό μου τρόπο, γιατί με είχαν μάθει πως αν φέρω πολλούς ανθρώπους στον Θεό θα σωθώ. Όταν γνώρισα όμως τον Θεό μου είπε, εσύ θα ζεις στο αγιαστήριο και εγώ θα σε ενώσω με αδέλφια, με παιδιά δικά μου. Σήμερα το βλέπω το θαύμα αυτό, ακόμα και εδώ στο Αγρίνιο το βλέπω έρχονται παιδιά χωρίς να τους έχω πει ποτέ κάτι πνευματικό, αλλά και ετούτη την ώρα εδώ που μιλάμε σε ποιον πήγα να του πω τι κάνω, ποιον προσπάθησα να τον πίσω. Είναι σίγουρο ότι ο Θεός μας ένωσε και το πιστεύω ότι είμαστε όλοι δικά του παιδιά. Έχουμε το ίδιο πνεύμα και γι’ αυτό μας ένωσε. Είναι γραφικό, και εσείς απ’ αρχής μετ’ εμού είστε. Όλοι εμείς δεν είμαστε χειραγωγούμενοι αλλά Θεού γέννημα. Ξέρετε κάτι, μία φορά μου έδειξε ο Θεός ένα οικοδόμημα. Δηλαδή μου έδειξε τη ζωή ενός πνευματικού ανθρώπου αλλά και όλου του κόσμου από καταβολής κόσμου μέχρι την ημέρα που ο Θεός θα κατέβει στη Γη να συμβασιλεύσει με τους λελυτρωμένους του και θα το πω με ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι σημαίνει εξέλιξη, η οποία ήταν στο νου του Θεού και συνεχίζει σήμερα να υπάρχει, αφού αυτή θα μας οδηγήσει στο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση. Ο Θεός μου έδειξε μία μεγάλη πολυκατoικία μπροστά μου, η οποία είχε 10 επίπεδα κάτω από το χώμα και δέκα ορόφους πάνω. Όταν με κάλεσε αυτός είδα ότι εγώ βρέθηκα περίπου στη μέση, μου επέτρεψε όμως να δω τι συμβαίνει στα κάτω επίπεδα διά Πνεύματος Αγίου αλλά και διαπιστώνοντάς το μέσω της παγκόσμιας ιστορίας του κόσμου μας. Γι’ αυτό υπάρχει η ιστορία του κόσμου και η ιστορία του Θεού, για να αντλούμε μέσα από κει σοφία. Πήγα λοιπόν στα κάτω επίπεδα. Στο τελευταίο κάτω πήγα και εκεί είδα τους ανθρώπους – ζώα. Στο πιο πάνω είδα τους ανθρώπους να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν, παραπάνω είδα τους ανθρώπους να ζουν ειδωλολατρικά, με θυσίες κ.λπ.. Πιο πάνω είδα να καλλιεργούν τη γη και να ανακαλύπτουν το σίδερο, τον χαλκό κ.λπ.. Παραπάνω είδα να δημιουργούν εξέλιξη, πιο πάνω κάτι άλλο μέχρι που είδα ότι εγώ βρέθηκα στην δική μου εποχή. Εξελιχτήκαμε σαν άνθρωποι όμως υπάρχουν προς τα πάνω και άλλες εξελίξεις πνευματικές, βιολογικές, συναισθηματικές, υλικές, επιστημονικές κ.λπ.. Ο Θεός με πήρε από εκεί που ήμουν κατά χάριν και είδα τον τελευταίο όροφο. Εκεί ήταν ο ίδιος ο Θεός. Στον τελευταίο όροφο οι άνθρωποι ζούσαν με τον Θεό και η χαρά ήταν ανεκλάλητη, κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε εκεί. Ο Θεός μου έδειξε το μέλλον. Αφού το είδα μου είπε, κάνε το τώρα αυτό που βλέπεις εδώ παρόν. Και μπορούμε να κάνουμε το μέλλον παρόν γιατί ζούμε σε δημοκρατικές κοινωνίες με ελευθερία λόγου και ανεξιθρησκία. Αν λοιπόν δούμε το μέλλον το οποίο το παρουσιάζουμε μέσα στην Φωνή Θεού και το κάνουμε παρόν, αμέσως φτάνουμε στον τελευταίο όροφο και βρίσκουμε τον Θεό. Στην συνέχεια μπορούμε να βρούμε και άλλους αδελφούς που καταλαβαίνουν ότι χρειάζονται αλλαγές, ο ίδιος ο Θεός τους το ενέπνευσε. Μαζί με αυτούς μπορούμε να ζήσουμε το μέλλον του Θεού. Όλα όσα κηρύττουμε σήμερα στην Φωνή Θεού και σε αυτήν την ομιλία έρχονται από το μέλλον. Γι’ αυτό στην Φωνή Θεού δεν έχουμε αντιπαλότητες, δεν έχουμε δόγματα, δεν έχουμε φανατισμό, δεν έχουμε ανώτερους και κατώτερους. Όλα αυτά υπάρχουν στα κάτω επίπεδα της πολυκατοικίας. Όσοι περνάνε τα επίπεδα – στάδια γρήγορα μας βρίσκουν και τους βρίσκουμε. Αμήν. Ο Θεός αναγεννά, ο Θεός εξελίσσει, ο Θεός δημιουργεί μέλλον στον καθέναν μας. Αρκεί να το ζητάμε. Ας εμμένουμε στην προσευχή και στην δέηση, προσκαρτερούντες την απολύτρωση των ψυχών και των σωμάτων μας. Ας ζήσουμε με όλα αυτά και ο λόγος για να έχουμε μέλλον. Γένοιτο αμήν.

18. Στην Φωνή Θεού δεν κατηγορούμε κανέναν και ο λόγος διότι αγωνιζόμαστε να βγάλουμε την δική μας δοκό και όχι το αγκάθι του άλλου. Είναι γραφικό, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβάλειν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου (Ματθ.7:5). Το δικό μας το λέει δοκό, του άλλου αγκάθι. Αν βλέπουμε το ανάποδο τότε δεν βλέπουμε με τα μάτια του Θεού αλλά με του κόσμου. Μη γένοιτο! Οι άνθρωποι του κόσμου όλο κρίνουν και βλέπουν συνέχεια λάθη, ενώ στην χώρα του Θεού βλέπουν μόνο τον εαυτό τους λάθος και προσπαθούν να τον διορθώσουν. Ακόμα μέσα στην Φωνή Θεού δεν επιθυμούμε να κατηγορήσουμε κανέναν αλλά ούτε και να κρίνουμε κανέναν και τίποτε διότι ξέρουμε ότι ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο. Αυτός που κρίνει έχει την ταυτότητα του θανάτου πάνω του, δεν έχει μέλλον και γίνεται άθελά του βδέλυγμα, εωσφόρος. Η κρίση όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη είναι ο Δράκων ο μέγας, Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη εις την γην και οι άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ' αυτού. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν εν τω ουρανώ· Τώρα έγεινεν η σωτηρία και δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα (Αποκ.12:9-10). Άρα, δεν θα πρέπει να μπαίνουμε σε ξένα χωράφια. Για μας ό,τι συμβαίνει έρχεται στη ζωή μας από τον Θεό, είναι η απόφαση του Θεού. Επίσης, να γνωρίζουμε ότι στις αποφάσεις των ανθρώπων που σήμερα φαίνεται ότι πίσω από αυτές βρίσκονται άνθρωποι συμφερόντων κρύβεται ο ίδιος ο Θεός και όποια απόφαση και αν παρθεί θα είναι απόφαση του Θεού. Εμείς ας γίνουμε του Θεού για να καταλάβουμε το σχέδιό του, διαφορετικά θα γρονθοκοπούμε στον αέρα. Άλλη είναι η απόφαση του Θεού που θα πάρει για τους ανθρώπους που στεγάζουν την αμαρτία και άλλη είναι η απόφαση του Θεού για τους ανθρώπους του Θεού. Ο Θεός δηλαδή θα πάρει άλλη απόφαση γι’ αυτούς που εργάζονται την ανομία και άλλη απόφαση γι’ αυτούς που εργάζονται την δικαιοσύνη. Έχουμε πολλά παραδείγματα, θα αναφέρω όμως ένα. Ας θυμηθούμε στην Έξοδο που ο Θεός ενημέρωσε τον Μωυσή ότι θα σκληρύνει τον Φαραώ ενώ στον λαό που είχε ο Μωϋσής ο Θεός ενεργούσε με θαύματα μεγάλα. Και στις δύο περιπτώσεις ο Θεός ενεργούσε για να φανεί η παντοδυναμία του. Ενεργούσε όμως εν αγνοία όσων επιδίωκαν συμφέροντα, στην προκειμένη περίπτωση του Φαραώ, αλλά εν γνώση όσων ζητούσαν και ήθελαν την δικαιοσύνη (του Μωυσή και του λαού που ήθελε την ελευθερία). Όλα λοιπόν για όλους εμάς έχουν σκοπό να αναγεννηθούμε και να φτάσουμε στον στόχο μας, στον προορισμό μας. Γένοιτο αμήν. Υπάρχουν αλλαγές που φαίνονται ότι γίνονται από τους ανθρώπους. Υπάρχουν αλλαγές οι οποίες φαίνονται ότι γίνονται από τον Θεό, όμως εμείς να ξέρουμε ότι ούτε μία τρίχα δεν πέφτει άνευ του θελήματος του Θεού και όλα έρχονται από αυτόν με σκοπό την εξέλιξη την δική μας αλλά και του κόσμου. Γένοιτο αμήν.

19. Στην Φωνή Θεού γνωρίζουμε ότι όσοι δεν εργάζονται το ίδιο έργο με εμάς, για εμάς είναι πνευματικά μας αδέλφια και η αγκαλιά μας τους χωρά και αν πνευματικά δεν έχουμε την ίδια αποστολή αυτό δεν σημαίνει για μας τίποτα. Όλοι όσοι εργάζονται το αγαθό είναι αδέλφια μας. Ακόμα για όλους εμάς όλος ο κόσμος είναι του Θεού και όλοι εξελίσσονται όπως κι εμείς. Να μην ξεχνάμε ότι ο αμπελώνας του Θεού χρειάζεται πολλούς εργάτες αλλά και πολλές διαφορετικές εργασίες π.χ. άλλος φυτεύει, άλλος ποτίζει, ο Θεός αυξάνει. Ακόμα, μέσα σε μία οικογένεια σαρκική υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικά επαγγέλματα, έτσι και στην πνευματική οικογένεια υπάρχουν διαφορετικές αποστολές. Αυτό να μας δημιουργεί μόνο χαρά και όχι λύπη. Μην θέλουμε όλοι να κάνουν τα ίδια με εμάς. Μην δογματίζουμε τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων γύρω μας. Π.χ. όταν εργαζόμαστε διαφορετικά έργα ομοιάζουμε σαν μία συμφωνική ορχήστρα που παίζουν σε αυτή πολλά όργανα. Ο ενορχηστρωτής (ο Θεός) έχει την ικανότητα να τα συγχρονίζει, έτσι ο θεατής – ακροατής μένει εκστατικός. Όποιος δογματίζει τη ζωή του αλλά και φανατίζει αυτή είναι σαν να παίζει ένα μόνο όργανο. Καλό και αυτό αλλά με τα πολλά και διαφορετικά γίνεται συμφωνική ορχήστρα. Και ένα τελευταίο. Όσοι δεν έχουν την ίδια αποστολή με εμάς, να γνωρίζουμε ότι έχουμε τον ίδιο γεννήσαντα οργανισμό, τον Θεό και Πατέρα μας. Όλοι είμαστε (αν δεν είμαστε πνευματικά) βιολογικά αδέλφια, ακόμη και με τους εχθρούς μας. Μπορεί λοιπόν να μην είμαστε πνευματικά αλλά είμαστε βιολογικά αδέλφια, όπως και σε μία οικογένεια που δύο ή τρία αδέλφια μπορεί να διαφέρουν πνευματικά όμως είναι αδέλφια διότι έχουν τους ίδιους γονείς. Έτσι και πνευματικά, μπορεί να έχουμε διαφορετική αποστολή αλλά είμαστε αδέλφια αφού όλοι έχουμε γεννήσαντα οργανισμό τον Θεό. Μία φορά είδα ένα όραμα. Είδα ότι ο Κύριος είχε ένα μεγάλο κτήμα καθώς είχε και πολλά παιδιά. Τα παιδιά είχαν διαφορετικά ονόματα όπως, Ορθόδοξος, Καθολικός, Προτεστάντης, Ευαγγελικός, Πεντηκοστιανός, Διαμαρτυρόμενος  κ.λ.π.. Το κτήμα ήταν ο αμπελώνας του Θεού. Μέσα στο κτήμα χρειάζονταν να γίνουν πολλές και διαφορετικές εργασίες. Άλλος έπρεπε να το περιφράξει, άλλος έπρεπε να φυτέψει αμπέλι, άλλος να φτιάξει το πατητήρι, άλλος να κάνει γεώτρηση ώστε να βρει νερό, άλλος να ποτίσει, άλλος να σκαλίσει, άλλος να κλαδέψει κ.λ.π.. Υπήρχαν πολλές και διαφορετικές δουλειές και ήταν όλες από τον Θεό. Σε αυτό λοιπόν το κτήμα είδα τον Θεό να καλεί τα παιδιά του να κάνουν όλα από μία εργασία το καθένα. Αυτό που είδα ήταν ότι εκεί που δούλευαν τα παιδιά μάλωναν μεταξύ τους και καυχιόνταν διαρκώς για τον Θεό. Αρκετά είχαν μαλώσει και δεν μιλιούνταν. Είδα ακόμη ότι μέσα σε αυτόν τον αμπελώνα υπήρχαν ταμπέλες που μιλούσαν για την αγάπη αλλά κανείς δεν τις πρόσεχε και ο καθένας έλεγε το δικό του. Όταν ήρθε η ώρα που ο Πατέρας είχε έτοιμο το τραπέζι στρωμένο με τον μόσχο τον σιτευτό κάλεσε όλα τα παιδιά του να καθίσουν για να φάνε. Αυτοί που δεν τα βρήκαν μέσα στον αμπελώνα και έμειναν μαλωμένοι δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι για να γευτούν τον μόσχο τον σιτευτό (αγάπη). Αυτοί που πρόσεχαν και διάβαζαν τις ταμπέλες περί αγάπης κατάφεραν να καθίσουν στο τραπέζι με τον Πατέρα και να συνφάγουν τον μόσχο τον σιτευτό. Αυτοί λοιπόν που χωράνε παντού, αυτοί έχουν αποστολή αγάπης, αυτοί έχουν αποστολή ζωής. Σήμερα βλέπουμε πολλά αρνητικά γεγονότα να συμβαίνουν γύρω μας. Εγώ έμαθα από τον Θεό να τα λέω σπυράκια που σπάνε στο σώμα για να λάβουν στην συνέχεια θεραπεία, αντιβίωση. Όταν συμβαίνει ένα γεγονός το οποίο ακούμε στην τηλεόραση και μας ταράσσει πολλές φορές να ξέρουμε ότι είναι ένα απόστημα το οποίο έσπασε και ο λόγος που έσπασε είναι γιατί πρέπει κάποιοι να προσέξουν ώστε να το θεραπεύσουν, να του χορηγήσουν αντιβίωση, να το διορθώσουν για να μην γίνει μεγαλύτερο, γιατί ο κόσμος που ζούμε δεν είναι κόσμος του Θεού ακόμη αλλά θα γίνει, γι’ αυτό όλα αυτά μας συνετίζουν, μας διορθώνουν και έχουν ως συνέπεια να μας φτάνουν στον προορισμό μας. Υπάρχουν πολλές ασθένειες (σκάνδαλα στις κοινωνίες των ανθρώπων) που κρύβονται, όμως κάποτε έρχονται στο φως. Έτσι είναι όλα τα αρνητικά γεγονότα, εμφανίζονται ώστε τα έθνη να λάβουν τα μέτρα τους με σκοπό να μην μολυνθεί όλο το σώμα (όλος ο κόσμος). Γένοιτο αμήν.

20. Στην Φωνή Θεού γνωρίζουμε πως στον κόσμο που ζούμε ό,τι και αν συμβαίνει για εμάς ανήκει στην σοφία του Θεού. Είναι γραφικό, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεό. Η όποια απόφαση παρθεί από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται σήμερα τον κόσμο είναι για μας απόφαση του Θεού. Υπάρχει καιρός του λαλείν αλλά και καιρός του σιγάν, καιρός του σπείρειν και καιρός του θερίζειν. Γνωρίζουμε ότι όποιοι και όπου και αν συνεδριάζουν τα μυστικά τους τα ξέρει ο Θεός και η όποια απόφαση παρθεί θα είναι του Θεού και ας μην μας αρέσει εμάς. Είναι γραφικό, μία τρίχα δεν πέφτει άνευ του θελήματος του Θεού. Έτσι πάντα διατηρούμε την ειρήνη μέσα μας και τον Θεό μέσα μας. Θα πω κάτι προς οικοδομή. Μία φορά ήμουν στο κτήμα, στο αγιαστήριό μου και ακούω την φωνή του Θεού να μου λέει, Θωμά άκου λίγο τι λένε. Κάπου στον κόσμο γινόταν ένα συνέδριο. Εκεί δεν μπορούσε να πάει ο οποιοσδήποτε παρά μόνο ορισμένοι έπειτα από κάλεσμα. Άκουγα λοιπόν από τα ηχεία τα οποία δεν τροφοδοτούνταν από ρεύμα αυτά τα οποία έλεγαν στον χώρο εκείνον που υποτίθεται ήταν κρυφός χώρος. Άρα λοιπόν αν εγώ την στιγμή εκείνη γνώριζα δύο πράγματα, ας φανταστούμε ο Θεός τι γνωρίζει. Όλα τα γνωρίζει! Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως όταν ο Θεός θελήσει να φανερώσει κάτι δεν μπορεί να το κρύψει ουδείς (όλα γυμνά και τετραχειλισμένα ενώπιον Θεού). Απλώς ο Θεός δεν είναι ο κακός, αυτός που θέλει να μας ταπεινώσει και να μας προσβάλει. Είναι αυτός ο οποίος θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για να μας αναγεννήσει. Με όλα αυτά, με τον Θεό στη ζωή μας, με αυτές τις αρχές μπορούμε να διατηρούμε την ειρήνη μέσα μας. Όταν διατηρούμε την ειρήνη, τότε διατηρούμε τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο άρχων της ειρήνης, βασιλεύς αγάπης, ειρήνης και δικαιοσύνης κατά την τάξιν Μελχισεδέκ απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος. Με την ειρήνη έχουμε τον Θεό μέσα μας και όπου και αν πηγαίνουμε, σε όποιο σπίτι και αν πηγαίνουμε πάντα να λέμε ειρήνη στον οίκο τούτον. Όσοι αδέλφια μου βλέπουν λάθη δεν κατάλαβαν ότι πίσω απ’ όλα κρύβεται ο Θεός και προσπαθούν να ρυθμίσουν ή να διορθώσουν αυτό που βλέπουν ως λάθος. Δεν διορθώνεται, διότι ένας διορθώνει λάθη, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Όσοι βλέπουν λάθη δεν γνώρισαν τον Θεό. Όσοι φωνάζουν δεν κατάλαβαν τίποτα. Εμείς έχοντας όλα αυτά υπόψη μας μπορούμε κάτω από όλες τις συνθήκες να έχουμε ειρήνη και η χάρη του Θεού πάντα θα είναι γύρω μας. Χωρίς την χάριν του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα βήμα. Έτσι αφού ο Θεός μας κάλεσε να έχουμε μία ανεκλάλητη χαρά διότι ο Θεός ολοκληρώνει ό,τι ξεκινά. Και εμάς ο Θεός μας κάλεσε, είμαστε γέννημα δικό του, είμαστε η αρχή στο να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας.

21. Στην Φωνή Θεού όταν πηγαίνουμε στο σπίτι κάποιου δεν θα πηγαίνουμε με το πονηρό πνεύμα ή με το όποιο κακό μας φόρτωσαν οι άλλοι ή εμείς οι ίδιοι καλλιεργήσαμε εκεί που ήμασταν ή με το πνεύμα τάχα να τον διορθώσουμε. Στο σπίτι κάποιου θα πηγαίνουμε με το πνεύμα μόνο του Θεού, διαφορετικά να μην πηγαίνουμε διότι μεταδίδουμε πνευματικά νοσήματα τα οποία αρρωσταίνουν την ψυχή και το σώμα το δικό μας αλλά και των άλλων που συναντάμε εκεί. Όλοι όταν ακούμε το κακό και εργαζόμαστε αυτό πάντα θα πάσχουμε και πάντα θα αρρωσταίνουμε. Μη γένοιτο! Ο Χριστός είπε, Εις ήντινα δε οικίαν εισέρχησθε, πρώτον λέγετε· Ειρήνη εις τον οίκον τούτον (Λουκ.10:5), και για να έρθει η ειρήνη θα πρέπει πρώτα να συλλάβουμε όλα όσα λέμε, να γίνουμε ειρηνοποιοί κατόπιν με το πνεύμα αυτό μπορούμε να πάμε σε όποιο σπίτι επιθυμούμε χωρίς να μεταδίδουμε δαιμόνια, χωρίς να αρρωσταίνουμε τον συνάνθρωπό μας και χωρίς να τον στεναχωρούμε. Να αποφεύγουμε τα λόγια και τις πράξεις που μπορούν να σκανδαλίσουν ή να προσβάλουν τους αδελφούς μας. Αν εμάς μας προσβάλει κάποιος διότι δεν έχει πνευματικό επίπεδο, δεν τον έχει καλέσει ο Χριστός θα τις δεχόμαστε τις προσβολές σαν δώρο Θεού, ο οποίος εκείνη την ώρα μας δοκιμάζει για να δείξουμε τις αντοχές μας στην υπομονή, στην αγάπη, στην ανεκτικότητα, στην ανεξικακία, στο λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει και στο πάσχων ουκ ηπείλει. Αν είναι σωστές οι προσβολές να διορθωνόμαστε. Οι προσβολές που δεχόμαστε είναι δώρο Θεού για να γίνουμε καλύτεροι. Αν έχουν δίκιο να πούμε ευχαριστώ, αν έχουν άδικο να πούμε πάλι ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε σε κανέναν τίποτα, εκτός και αν μας το επιτρέψουν. Εμείς δεν θέλουμε να δικαιωθούμε στους ανθρώπους, εμείς θέλουμε να δικαιωθούμε στον Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα να λέμε ότι, «ο Θεός ξέρει». Ο Χριστός λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει πάσχων ουκ ηπείλει. Αυτός με την σιωπή τα αντιμετώπιζε όλα. Αυτό όταν το εφαρμόσουμε αμέσως ο εγωισμός γίνεται μηδέν, διότι όλα τα προβλήματά μας προέρχονται από εκεί. Με όλα αυτά γινόμαστε παιδιά του Θεού. Το κακό να το νικάμε με το καλό. Το κακό δεν διορθώνεται ποτέ με το κακό. Αν ακόμα δεν μπορούμε ή δεν μας αρέσει ένας χώρος τότε έχουμε το δικαίωμα να τον αποφεύγουμε. Αν όχι να μιλάμε με την σιωπή ή όταν είναι ανάγκη με αγάπη. Κάποτε είδα μία χριστιανική ταινία. Ήταν ένας μοναχός που έκανε ωραίες ομιλίες. Ο κόσμος που πήγαινε να τον ακούσει του έλεγε, μπράβο, τι ωραία που τα λες, μπράβο, μπράβο κ.λπ. όμως αυτός μετά τα μπράβο όλο είχε πονοκέφαλο. Ο Ηγούμενος τον είδε και αφού είχε μία πνευματική εμπειρία είπε να τον βοηθήσει. Του είπε λοιπόν, σήμερα θα πας στο νεκροταφείο και όταν έρθει μία κηδεία εσύ θα φωνάζεις πάνω από το φέρετρο στον πεθαμένο και θα λες, τι καλός άνθρωπος ήταν, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Αυτό το έλεγε πολλές φορές και δυνατά. Αυτός που είχε πεθάνει όμως δεν ήταν καλός άνθρωπος αλλά ένας εγκληματίας και όσοι τον συνόδευαν ήταν όλοι εγκληματίες. Αυτοί λοιπόν θεώρησαν ότι ο καλόγερος κορόιδευε που τον έλεγε καλό άνθρωπο και τον χτύπησαν άσχημα. Όταν επέστρεψε ο Ηγούμενος του είπε, τώρα θα ξαναπάς και θα πεις τι κακός άνθρωπος ήταν αυτός που πέθανε. Αυτός που πέθανε όμως την δεύτερη φορά ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και ευεργέτης πολλών ανθρώπων. Σε αυτόν λοιπόν ο καλόγερος έλεγε πόσο κακός ήταν. Το αποτέλεσμα ήταν ότι και στις δύο περιπτώσεις έφαγε ξύλο, διότι την πρώτη φορά είχε πεθάνει ένας που είχε σκοτώσει πολλούς ανθρώπους και οι φίλοι του νόμισαν ότι κοροϊδεύει τον νεκρό λέγοντας πόσο καλός άνθρωπος ήταν και την δεύτερη φορά είχε πεθάνει ένας καλός άνθρωπος και αυτός έλεγε ότι είναι κακός και ότι θα πάει στην κόλαση, έτσι οι συγγενείς του πάλι τον χτύπησαν. Όταν πήγε στον Ηγούμενο έκανε παράπονα. Ο Ηγούμενος τότε του είπε ότι πρέπει να ζεις σαν πεθαμένος, διότι ό,τι και αν έλεγες στον πεθαμένο αυτός δεν απαντούσε. Όταν του λέει θα ακούς τα καλά ή τα κακά τότε θα σε πονάει το κεφάλι σου. Αυτό σημαίνει το ξύλο που έφαγε. Ας μάθουμε λοιπόν να ζούμε στην σιωπή και ας μην ακούμε ούτε τους επαίνους, ούτε τα κακά τουλάχιστον μέχρι να μάθουμε να τα διεργαζόμαστε όλα με σοφία Θεού. Μάλιστα θα γλιτώσουμε με αυτόν τον τρόπο και τον πονοκέφαλο και τις ασθένειες και πολλά άλλα.

22. Στην Φωνή Θεού δεν θα κρίνουμε ποτέ τον πλησίον μας είτε ζει ενάρετα είτε όχι. Είναι γραφικό, Συ τις ει ο κρίνων αλλότριον οικέτην; τω ιδίω Κυρίω στήκει ή πίπτει. Σταθήσεται δε δυνατός γαρ έστιν ο Θεός στήσαι αυτόν. Σήμερα αυτή που κρίνει τους ανθρώπους των εθνών και τον κόσμο είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων, αλλά υπάρχει και η δικαιοσύνη του Θεού, το δικαστήριο του Θεού. Όλα λίγο ή πολύ ελέγχονται και οι άγγελοι ελέγχουν πολλά και πάντα μας παρακολουθούν. Όταν τα έργα μας είναι καλά μας ευλογούν, όταν δεν είναι μας διαπαιδαγωγούν, μας σπουδάζουν. Ο Θεός πάντα μας σπουδάζει. Άλλοι το λένε εκπαίδευση, εγώ το λέω σπουδή, σχολείο, μάθημα. Τώρα να γνωρίζουμε πως αν κάποιος ξεφύγει από την δικαιοσύνη των ανθρώπων, η οποία πιστεύω ότι εργάζεται σωστά, κρίνει σωστά και πάντα σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, τότε αργά ή γρήγορα θα κριθεί από την δικαιοσύνη του Θεού. Εύχομαι να είναι με έλεος και να μην έχει το λάθος τόσο εωσφορικό εγωισμό ώστε να γίνει ανήλεο. Μη γένοιτο! Πάντως και τα μεγαλύτερα λάθη έχουν γιατρειά αρκεί η μετάνοια να είναι αληθινή. Εμείς λοιπόν δεν θα κρίνουμε. Υπάρχει ο Θεός. Όταν εμείς κρίνουμε συνέχεια τότε θα την πατήσουμε. Κάποτε διάβασα σε ένα γεροντικό βιβλίο για έναν μοναχό που δεν τηρούσε τους νόμους του μοναστηριού. Οι άλλοι αδελφοί όλο τον έκριναν και όλο παράπονα έκαναν στον Ηγούμενο. Όταν ήρθε ο καιρός να κοιμηθεί ο μοναχός αυτός είδαν οι υπόλοιποι καλόγεροι ότι άγγελοι ήρθαν να πάρουν την ψυχή του και απόρησαν όλοι με αυτό το γεγονός διότι δεν εφάρμοζε τίποτα. Τότε οι άγγελοι τους είπαν πως μπορεί να μην εφάρμοζε αλλά δεν έκρινε ποτέ κανέναν. Είναι πολύ σοβαρό το δαιμόνιο της κρίσης και πρέπει να το πετάξουμε όλοι από τη ζωή μας. Η κρίση είναι το μεγαλύτερο στοιχείο του εγωισμού. Όλα τα άλλα είναι δαιμονιάκα μπροστά της. Πολλές φορές κι εμείς λέμε, κοίτα αυτός τόσα λάθη κάνει και ο Θεός τον έχει μία χαρά, όμως να γνωρίζουμε ότι ο Θεός βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Άλλος μπορεί να πηγαίνει συνέχεια στην εκκλησία αλλά όλο προβλήματα να έχει και ο λόγος διότι μπορεί να είναι πιο υποκριτής.
Εκείνος που κάνει λάθη γίνεται αιτία ώστε να μάθουμε εμείς και δεν χρειάζεται να τον κρίνουμε. Εξάλλου σήμερα κατανοούμε ότι το λάθος ή το σωστό αλλάζει πάντα θέση. Να γνωρίζουμε ότι ο Θεός για όλους έχει μεγάλη ανοχή και αν τα λάθη μας είναι πολλά αυτός πάντα θα βρίσκει έναν λόγο να μας αγκαλιάζει πάλι αλλά και να μας βοηθάει. Αδέλφια μου, τα λάθη να τα σκεπάζουμε όπως κάνει και ο Θεός. Είναι γραφικό, με όποια κρίση κρίνεις θα κριθείς. Όταν δίνουμε έλεος γινόμαστε θεοί και εξασφαλίζουμε την χρηστότητα. Όταν γινόμαστε κριτές τότε θα εξασφαλίσουμε την αυστηρότητα του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο πέφτουμε στον εωσφορικό εγωισμό, δημιουργούμε αυστηρή συνείδηση και μετά κρίνουμε αυστηρά και τον εαυτό μας και αυτό είναι σαν να αυτομαστιγωνόμαστε. Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται ταπεινοίς δίδει χάρη. Ας γίνουμε ταπεινοί. Είναι δύσκολο να συλλάβουμε τον εγωισμό και την ταπείνωση, αλλά αν το σπουδάσουμε θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Με την ταπείνωση έχουμε συντροφιά την χάρη του Θεού, τον ίδιο τον Θεό. Αν κάνουμε το θέλημα του Θεού με ειλικρίνεια ο Θεός δεν μας αφήνει, έχει τον τρόπο να διασκεδάζει τη ζωή μας και να μας βγάζει από την όποια θλίψη. Τι μεγαλείο με τα καλά μας έργα να έχουμε αιώνια συντροφιά την χάρη του Θεού. Εδώ θα πω και μία εμπειρία δική μου. Πολλά χρόνια υπηρετώ τον Θεό. Αν καμιά φορά νιώθω θλίψη ή κάνω κάποιο λάθος και αυτή η στενοχώρια κρατήσει λίγο παραπάνω από το κανονικό, δηλαδή μία με δύο ώρες, αφού κάνω μία προσπάθεια πνευματική με αγαθή πλέον πρόθεση που ο Θεός την σέβεται αλλά και την ευλογεί, βλέπω τον Θεό να έρχεται με δώρα και με χαρά και είναι σαν να μου λέει τι έχω εγώ, τι σου έφερα. Με αυτόν τον τρόπο με κάνει και γελάω και αμέσως η θλίψη, η στενοχώρια φεύγει. Ας κάνουμε το θέλημα του Θεού και θα έχουμε πάνω μας τα μάτια του Θεού. Εύχομαι όλους το έλεος του Θεού να μας καταδιώκει, διότι από την ημέρα που ο Κύριος σταυρώθηκε – έδωσε την ζωή του λύτρο αντί πολλών πραγματικά μας καταδιώκει και αφού μας καταδιώκει να μην κρίνουμε για να μεγαλώσει η χάρη, η σοφία, ο Θεός στη ζωή μας. Είπαμε πως η σοφία δεν πολλαπλασιάζεται μόνο με το να διαβάζουμε, γιατί μπορεί να διαβάζουμε 10 βιβλία αλλά να έχουμε μέσα μας θυμό και έτσι να την χάνουμε. Η σοφία του Θεού πολλαπλασιάζεται όταν εφαρμόζουμε τις εντολές του. Άρα λοιπόν να μπούμε στην εφαρμογή διότι με όποια κρίση κρίνουμε με αυτή θα κριθούμε.

23. Στην Φωνή Θεού θα πρέπει να ετοιμάσουμε τους εαυτούς μας ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πειρασμούς ή σκάνδαλα, φυσικά με την σοφία του Θεού αλλά και με την ειρήνη. Ο απόστολος Παύλος έλεγε όταν βρέθηκε μπροστά σε μύριους κινδύνους: κινδύνοις ποταμών, κινδύνοις ληστών κινδύνοις εκ γένους, κινδύνοις εξ εθνών, κινδύνοις εν πόλει, κινδύνοις εν ερημιά, κινδύνοις εν θαλάσση, κινδύνοις εν ψευδαδέλφοις (Β΄ Κοριν. 11:26). Δεν ζούμε στον παράδεισο γι’ αυτό πάντα να προσέχουμε. Όλα αυτά όμως έκριναν την αποστολή του και του εξασφάλισαν την μεγάλη δόξα που σήμερα έχει, αφού μετά δύο χιλιάδες χρόνια συνεχίζει να νουθετεί ο λόγος του αλλά και το θεόπνευστο έργο του εκατομμύρια ανθρώπους. Ποτέ λοιπόν να μην προκαλούμε να έλθει στη ζωή μας το κακό τάχα ότι εμείς μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, μην πειράζεις Κύριο και Θεός σου όταν ο διάβολος του είπε να πέσει κάτω από το ψηλότερο μέρος του ναού. Άρα λοιπόν μη εισενέγκεις ημάς εις πειρασμόν. Καλύτερα είναι το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν. Ο τρόπος για να προλάβουμε είναι, εν όσο έχουμε καιρό να μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό. Δεν θα μετανιώσουμε ουδείς που μπήκαμε στην σιωπή και εργαστήκαμε το αγαθό, γιατί ενόσω είμαστε στο αγιαστήριο ζούμε την αναμαρτησία, ζούμε με τον Θεό. Κάποτε που ήμουν σε μία οργάνωση, εκεί ήταν ένας αδελφός που έλεγε ωραία πράγματα. Κάτι συνέβηκε στη ζωή του, ένα σοβαρό πρόβλημα και αμέσως τα έβαλε με τον Θεό. Δεν μπορώ να σας πω τι έλεγε, μη γένοιτο! Κύριε, κάνε μας σοφούς, δυνατούς, εργατικούς, να είμαστε γεμάτοι με αγάπη ώστε τα πάντα για μας να τείνουν προς την δόξα την δική σου και την σωτηρία των ανθρώπων και βοήθησέ μας να μην έλθουμε εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ήμας από του πονηρού. Αμήν. Κάποτε ήταν ένας αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού. Αυτό το λέω τώρα για να καταλάβουμε όλοι μας ότι τα λόγια τα παίρνει ο αέρας ενώ όταν σπουδάζουμε την σοφία του Θεού στο αγιαστήριο όλα γίνονται βιωματικά και η πτώση δύσκολα βρίσκει πρόσφορο έδαφος.  Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήταν πολλά χρόνια αφιερωμένος και ζούσε με την προσευχή, την μελέτη, ζούσε με τον Θεό. Έτσι δημιούργησε το νου του Θεού. Μετά από πολλά χρόνια ήρθε ένας από το χωριό του και του είπε, πέθανε ο πατέρας σου να έρθεις στην κηδεία και αυτός γέλασε λέγοντάς του, μα πεθαίνει ο πατέρας ο δικός μου; Ο ένας εννοούσε τον σαρκικό και ο καλόγερος τον Πνευματικό πατέρα του, τον Θεό. Γι’ αυτό και ο Κύριος είπε σε κάποιον, άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς, συ δε απελθών διάγγελλε την βασιλείαν του Θεού (Λουκ.9:60). Άλλη η λογική του Θεού και άλλη των ανθρώπων.
Να πω και ένα δικό μου περιστατικό. Εγώ είχα έναν πνευματικό πατέρα που τον έλεγαν Στυλιανό. Τώρα έχει πολλά χρόνια που κοιμήθηκε, όμως ακόμα και τώρα πολύ τον αγαπώ. Όταν γεννήθηκε ο δεύτερος γιος μου, ο Δημήτρης, εμείς δεν λέγαμε στο σπίτι ούτε στα παιδιά ότι εγώ είμαι ο πατέρας σας. Τα παιδιά μικρά με λέγανε μπαμπά, δεν ήξεραν την λέξη πατέρας ή λέγαμε ότι είμαστε όλοι αδέλφια. Τα παιδιά μου έτσι μεγάλωσαν, είχαμε ξεχάσει τα κοσμικά, δεν δίναμε βάση όμως εμείς τότε είχαμε έναν πνευματικό τον οποίον τον λέγαμε πατέρα και ακόμα τον λέω πνευματικό μου πατέρα και ας έχει κοιμηθεί. Όταν πήγε λοιπόν στο νήπιο ο Δημήτρης του λέει η δασκάλα του, Δημήτρη πως τον λένε τον πατέρα σου; Δεν είπε πως λένε τον μπαμπά σου, αλλά πως λένε τον πατέρα σου και ο Δημήτρης απάντησε, Στυλιανό. Έρχεται σε εμένα η δασκάλα και μου λέει, καλημέρα κύριε Στυλιανέ τι κάνετε; Της λέω, δεν με λένε Στυλιανό. Μα μου λέει η δασκάλα πως ο Δημήτρης έτσι μου είπε. Τώρα τι να εξηγήσω στην δασκάλα και στο παιδί. Λέω λοιπόν στην δασκάλα. Ξέρετε, εμείς στην οικογένειά μας έχουμε έναν πνευματικό πατέρα που τον λένε Στυλιανό και τον ονομάζουμε πατέρα Στυλιανό. Εμένα τα παιδιά με λένε μπαμπά, και μπερδεύτηκε μάλλον το παιδί που τον ρωτήσατε πως λένε τον πατέρα σου. Όταν ήρθε ο Δημήτρης στο σπίτι του λέω, Δημήτρη, εγώ είμαι ο πατέρας σου. Μου λέει, καλά βρε μπαμπά εσύ είσαι ο μπαμπάς μου και εκτός από μπαμπάς εμείς όλοι δεν είμαστε αδέλφια (έτσι τα είχαμε μεγαλώσει) και πατέρας μας δεν είναι ο Στυλιανός; Έτσι δεν λες εσύ, μου λέει; Σκέφτηκα λίγο και μετά του λέω, Δημήτρη μου δίκιο έχεις πέστα όπως θες, το ίδιο είναι. Είπα μέσα μου, όταν μεγαλώσει θα καταλάβει. Συμπέρασμα: Μέχρι να μάθει ο καθένας ορισμένα πράγματα τα αντιλαμβάνεται διαφορετικά και κινείται ανάλογα με το τι έμαθε.
Να σας πω και κάτι να γελάσετε. Εκεί που μέναμε ήταν το νηπιαγωγείο και έβλεπα όλες τις μητέρες να πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο κλαίγοντας. Όταν ήταν να πάνε τα δικά μου παιδιά στο σχολείο έλεγα στην Ρούλα κάνοντας πλάκα, Ρούλα, τα δικά μας παιδιά δεν θα πάνε στο σχολείο, αν είναι δυνατόν, είναι καλύτερα στο σπίτι, διότι έλεγα πως στο σχολείο έχουν πολλά παιχνίδια, λένε παραμύθια κ.λπ.. Έλεγα δηλαδή αυτά που τους αρέσουν. Λέγανε αυτά λοιπόν, εμείς θέλουμε να πάμε σχολείο. Έλεγα εγώ, αυτό αποκλείεται. Πήγαιναν στην Ρούλα και της έλεγαν, μαμά εμείς θέλουμε να πάμε σχολείο. Εγώ έλεγα όχι, αποκλείεται. Η Ρούλα τους έλεγε εντάξει θα πάτε κρυφά. Όταν ήρθε η μέρα να πάνε στο σχολείο ετοιμάζονταν κρυφά. Εγώ έκανα ότι κοιμόμουν. Μόλις βγήκαν έξω από την πόρτα, ξυπνάω δήθεν και λέω δυνατά, Ρούλα δεν πιστεύω να πήγαν τα παιδιά στο σχολείο. Άκουσαν αυτό που είπα και λένε το ένα στο άλλο, τρέξε Νίκο, τρέξε Δημήτρη ξύπνησε ο μπαμπάς. Με αυτό κατάφερα να πάνε σχολείο τρέχοντας χωρίς να κλαίνε όπως τα άλλα παιδιά.
Ξέρετε όταν λέμε στον άλλον όχι, αυτός θα πει ναι και αν λέμε ναι, αυτός θα πει όχι (αντίδραση). Αυτό το έχουμε όλοι εξ αρχής μέσα μας και λέγεται αντίδραση όμως αυτή δημιουργεί εξέλιξη αλλά και προσωπικότητα, είναι ιδιότητα του Θεού. Μέσω αυτής θα φτάσουμε στην θέωση. Δηλαδή μέσα στον κήπο της Εδέμ ο Θεός είπε επίτηδες στους πρωτόπλαστους, όπως και εγώ στα παιδιά μου αφού το είχα μάθει από τον Θεό, όχι στο δέντρο του καλού και του κακού. Παρόλα αυτά οι πρωτόπλαστοι είπαν ναι. Το ναι ήταν το θέλημα του Θεού για να γνωρίσουν καλό και κακό και να γίνουν θεοί. Το όχι ήταν η αντίδραση και έγινε το κίνητρο για να γίνει ναι. Με αυτό ο Θεός ξεκίνησε να σπουδάζει τον άνθρωπο. Έτσι έκανα κι εγώ με το σχολείο. Αυτό όμως να ξέρουμε όλοι ότι είναι το παιχνίδι που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο για να τον σπουδάσει. Έτσι και ο άνθρωπος του Θεού όταν αναγεννηθεί έχει την ικανότητα να βοηθάει πολλούς ανθρώπους γιατί βρίσκεται σε διαφορετικό πνευματικό επίπεδο και μπορεί να βοηθάει τον καθέναν ξεχωριστά γιατί δεν έχουν όλοι χρεία τα ίδια πράγματα. Άλλα θέλω εγώ, άλλα θέλει ο άλλος, άλλα θέλει ο Θεός, με τον δικό του τρόπο όμως ο άνθρωπος του Θεού και ο ίδιος ο Θεός μιλά καλύτερα, μιλά πιο κοντά στο πνεύμα του καθενός κι απορεί ο συνάνθρωπός του για την σοφία του και για τις αποκαλύψεις του.

24. Στην Φωνή Θεού να γνωρίζουμε πως όταν μας έλθει μελαγχολία, κόπωση, απελπισία πρέπει να καταλάβουμε αμέσως, αν έχουμε αισθητήρια γεγυμνασμένα διαφορετικά δεν θα το καταλάβουμε, πως δεν μας εγκατέλειψε ο Θεός αλλά μάλλον εμείς τον λησμονήσαμε, τον εγκαταλείψαμε τον Θεό ή πήραμε λάθος δρόμο και ο λόγος διότι σίγουρα κάτι μας έκλεψε την προσοχή και μας έβγαλε από τον στόχο μας. Δεν ήρθε τυχαία η θλίψη, το πρόβλημα, ο πόνος, εμείς μέσα από την άγνοιά μας ανοίξαμε την πόρτα. Έτσι αποκτήσαμε θλίψη ή οτιδήποτε άλλο και ο λόγος διότι φύγαμε από την λογική του Θεού. Πήραμε τα μάτια μας, το νου μας, την καρδιά μας από την αποστολή μας, από τον Θεό. Ο Θεός έδωσε σε όλους μας από την αρχή αποστολή. Αυτή είναι να γίνουμε παιδιά Θεού. Μέχρι να το καταφέρουμε δεν έχουμε χρόνο για οτιδήποτε άλλο. Αδέλφια μου, μην προσπαθούμε να αρέσουμε στον κόσμο, να προσπαθούμε να αρέσουμε στον Θεό κατόπιν θα αρέσουμε και στον κόσμο. Να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος του Θεού γίνεται αποδεκτός και συμπαθητικός απ’ όλους. Όλοι τον θέλουν τον άνθρωπο του Θεού. Δεν χρειάζεται να πείσουμε κανέναν ότι είμαστε καλοί, ας γίνουμε άνθρωποι του Θεού και θα μας συστήσει ο Θεός. Με αυτό θα κερδίσουμε και τον Θεό και τον κόσμο. Το βλέπουμε ακόμη αυτό σήμερα όταν οι άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν μία οικογένεια. Π.χ. θέλει να βρει μία γυναίκα έναν άνδρα ή ένας άνδρας μία γυναίκα ώστε να ευτυχήσουν γιατί έτσι νομίζουν, έτσι κάνουν όλοι και προσπαθούν να δημιουργήσουν οικογένεια με το πνεύμα του κόσμου. Αν είναι δυνατόν! Μετά από λίγο καιρό ξεκινά η φασαρία και φτάνουν σε σημείο συνύπαρξης ως συστεγασμένοι εχθροί. Ειδικά σήμερα στην εποχή μας που το εγώ διογκώθηκε. Αν γίνει όμως έστω ο ένας του Θεού και ενωθεί με έναν άνθρωπο που δεν είναι του Θεού θα γίνει και εκείνος εξαιτίας του άλλου και ο λόγος απλός, διότι κάτι θα έχουν να πούνε που θα τους κρατά ενωμένους.
Οι οικογένειες έχουν ως σκοπό να υπηρετούν Θεό. Αν δεν έχουν σκοπό να γίνουν του Θεού και να μετέχουν της δικής του δόξης δεν έχει νόημα ύπαρξης. Ας γίνουμε η οικογένεια του Θεού ώστε όλα να γίνουν του Θεού. Λίγο Χριστιανός ή πρώην Χριστιανός δεν υπάρχει και ευλογία δεν έχει ο πρώην Χριστιανός. Μία φορά άκουσα από μία αδελφή, αγαπημένη μου αδελφή αυτή που έρχεται στο μάθημα της Κυριακής στο σπίτι μου το εξής. Πρώην δήμαρχος υπάρχει και αν έκανε και καλά έργα θα τιμάται, πρώην πρωθυπουργός υπάρχει και αν έκανε καλά έργα θα τιμάται, πρώην υπάλληλος υπάρχει και αν εκπλήρωσε τον χρόνο υπηρεσίας του τιμάται αφού γίνεται συνταξιούχος, πρώην όμως Χριστιανός δεν υπάρχει και δεν τιμάται αν δεν μείνει μέχρι τέλος Χριστιανός. Χρειάζεται ο Θεός να ζει πάντα μέσα μας για να τιμάται ο Θεός αιώνια διά μέσω μας, αλλά κι εμείς από τον Θεό να τιμηθούμε όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και η εκπαίδευσή μας ολοκληρωθεί  και να είμεθα σίγουροι ότι θα λάβει τέλος το όποιο κακό σήμερα ζει μέσα μας. Η θλίψη ή η ευτυχία είναι μία πλάνη του δικού μας μυαλού σύμφωνα με τα θέλω μας ενώ δεν είναι αλήθεια. Μάλιστα όταν έλθει ο Θεός στη ζωή μας ενώ δεν αλλάζει αυτή με ανθρώπους ή υλικά αγαθά εμείς νιώθουμε ευλογημένοι και καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνα είναι τα θέλω μας χωρίς Θεό. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Είμαστε καλά, έχουμε τα πάντα και όλο γκρινιάζουμε. Έρχεται μία ασθένεια σοβαρή και τότε τρέχουμε στους γιατρούς και μέχρι να γίνουμε πάλι καλά λέμε συνέχεια, πόσο καλά ήμουν και δεν το ήξερα αυτό πρώτα. Την αξία την δίνουμε πάντα όταν χάνουμε κάτι που είναι πολύτιμο. Θα πω και ένα άλλο παράδειγμα. Κάποτε ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα σπίτι 100 m2. Πάει σε έναν σοφό και του λέει, σε παρακαλώ έχω τρία παιδιά περιμένουμε και τέταρτο και δεν χωράμε στο σπίτι, βοήθησέ με να πάρω ένα σπίτι 200 m2. Αυτός του λέει θα με υπακούσεις για 2 μήνες και μετά θα σου δώσω το σπίτι που θέλεις. Λέει ο άνθρωπος αυτός εντάξει, τι να κάνω; Σήμερα του λέει θα βάλεις μέσα στο σπίτι 10 κότες. Την άλλη μέρα θα βάλεις 4 σκυλιά, την επομένη θα βάλεις 1 ελέφαντα κ.ο.κ. Κάθε μέρα του είπε να βάζει για τριάντα ημέρες και κάτι και όταν τελειώσει ο μήνας να πάει ξανά σε αυτόν. Το έκανε και όταν τελείωσε ο μήνας πήγε να τον βρει. Ο σοφός τον ρωτάει, πώς τα πάτε στο σπίτι και εκείνος απαντάει, έχουμε πεθάνει, ο ελέφαντας έχει πιάσει όλο τον χώρο, οι κότες κακαρίζουν μέρα – νύχτα η κατάσταση είναι απελπιστική. Τι να κάνουμε τώρα; Τώρα του λέει ο σοφός θα ξεκινήσεις κάθε μέρα να βγάζεις και από ένα ζώο. Ξεκίνησε να βγάζει και στο τέλος του μήνα έμεινε το σπίτι άδειο και καθαρό όπως ήταν πρώτα. Πάει ξανά στον σοφό και του λέει εντάξει τα έβγαλα όλα. Ο σοφός τον ρωτάει και πώς είναι τα πράγματα τώρα; Και εκείνος απαντάει, έφυγαν όλα αυτά και τώρα ζούμε επιτέλους σαν άνθρωποι, δόξα τω Θεώ.
Κι εμείς είμαστε μία χαρά. Εκείνο που χρειάζεται είναι να το καταλάβουμε, να το αναγνωρίσουμε και να πούμε ένα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας για όλα τα καλά που μας έδωσε ο Θεός και για ακόμη ένα που είναι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο, μας έκανε λογικά όντα και μπορούμε να φτάσουμε στο δικό του πνευματικό επίπεδο και να γίνουμε υιοί Θεού, παιδιά Θεού, εικόνα του Θεού του αοράτου. Ο Χριστός αυτό ήρθε να μας πει, πως ό,τι είμαι εγώ είσαι κι εσύ και μας έδειξε τον δρόμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στον Θεό που δεν είμαστε ζώα και δεν χρειάζεται να κάνουμε τα πάντα για να τους ομοιάσουμε. Είμαστε εικόνα του Θεού του αοράτου και χρειάζεται από σήμερα να κάνουμε την σχετική εργασία ώστε να σταθούμε σαν θεοί. Γένοιτο αμήν.   25. Στην Φωνή Θεού να γνωρίζουμε ότι όποιος έχει δουλειά, τροφή, σπίτι είναι πλούσιος. Αν αυτά τα έχει και πάλι δεν είναι καλά τότε να γνωρίζει ότι είναι μακριά από τον Θεό και ας λέει ότι τον γνωρίζει, διότι θα βρεθούν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι χωρίς δουλειά, χωρίς τροφή, χωρίς σπίτι θα έχουν κάνει πολύ μεγαλύτερα έργα και αν και στερήθηκαν τα απαραίτητα κατάφεραν να έχουν μεγάλη ευλογία στη ζωή τους χωρίς χρήματα. Μάλιστα κατάφεραν με την αφιέρωσή τους να δοξάζεται ο Θεός σε μεγάλη ακτίνα δράσης. Αφού λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που καταφέρνουν τόσα πολλά μπορούμε κι εμείς, ώστε να μην νιώσουμε απέναντί τους μειονεκτικά την ώρα της κρίσης. Όλοι μπορούμε να κάνουμε έργα αγάπης και πάνω απ’ όλα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σώσουμε τον εαυτό μας, να αφιερωθούμε, να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε και γεμίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο με το πνεύμα του Θεού. Αδέλφια μου, να αρχίσουμε από σήμερα να παρατηρούμε τον εαυτό μας. Όταν περπατάμε να λέμε, σε ευχαριστώ Κύριε μου που περπατώ, διότι είναι πολλοί που δεν περπατάνε. Όταν τρώμε να λέμε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που εγώ έχω φαγητό, είναι πολλοί που δεν έχουν αλλά και πολλοί που είναι άρρωστοι και δεν μπορούν να γευτούν ούτε να φάνε. Όταν έχουμε σπίτι και μπορούμε να νιώθουμε ζεστασιά να λέμε συνέχεια πολύ σε ευχαριστώ Θεέ μου διότι είναι πολλοί που δεν έχουν. Όταν έχουμε φίλους να λέμε ευχαριστώ και στους φίλους και στον Θεό και μην προσπαθούμε με τον εγωισμό να μην έχουμε και στο τέλος να τους χάσουμε όλους, διότι είναι πολλοί που δεν έχουν ούτε έναν φίλο και αν βρουν και έναν κάνουν τα πάντα να τον χάσουν, αφού τον πνίγουν και όλο λάθη βρίσκουν σε αυτόν. Όταν μάθουμε να λέμε ευχαριστώ στα λίγα θα μας έλθουν και τα πολλά. Είναι γραφικό, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει (Ματθ.25:21). Είναι πολλοί που τα θεωρούν όλα δεδομένα, όμως έρχεται η ώρα που τα χάνουν όλα και δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Τελευταία να θυμόμαστε ότι σήμερα έχει έρθει ο Θεός στη ζωή μας. Αφού αυτός μας καλέσει μην τον αφήσουμε να φύγει. Τι την θέλουμε τη ζωή χωρίς Θεό, χωρίς αποστολή. Είναι γραφικό, τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; (Μαρκ.8:36). Κανένα νόημα δεν έχει. Είναι πολλοί που δεν βλέπουν τίποτε άλλο πέρα από την ύλη και τον εγωισμό τους. Εμείς να θυμόμαστε, ότι η ζωή δεν συνίσταται ούτε εκ των υπαρχόντων, ούτε από τον μεγάλο εγωισμό, ούτε γιατί ο κόσμος μας έχει ανεβάσει ψηλά στην συνείδησή του. Η ζωή για να την έχει, να την διατηρήσει και να την εξουσιάσει κάποιος χρειάζεται άλλους τρόπους. Τη ζωή μας την έδωσε ο Θεός, ο οποίος είναι γεννήσαντας οργανισμός και χρειάζεται να ενωθούμε μαζί του. Κάποτε, κάποιος είδε έναν άνθρωπο να πηγαίνει βιαστικά πρωί – πρωί σε ένα ύψωμα και του λέει, που πας νύχτα – νύχτα; Και απαντά, πάω να δω στην κορυφή του βουνού πως βγαίνει ο ήλιος. Δυστυχώς με τις μέριμνες ξεχάσαμε τα σημαντικά και ασχολούμαστε με τα χαζά. Τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Όλο το μυστήριο κρύβεται μέσα στην Δημιουργία. Όλο το μυστήριο κρύβεται μέσα στην σκέψη, όλο το μυστήριο της ζωής κρύβεται στον Θεό. Ήρθε η ώρα να ζωοποιήσουμε τον Θεό στη ζωή μας και να αγαπήσουμε την Δημιουργία και τα δημιουργήματα ώστε όλοι μαζί να παίξουμε θετικό ρόλο στην επανεμφάνιση του ανθρώπου του Θεού στο πλανήτη Γη. Γένοιτο αμήν.26. Στην Φωνή Θεού να γνωρίζουμε ότι όποιος δεν μάθει να ζει στην μοναξιά δεν θα μάθει ποτέ να ζει φυσιολογικά αλλά ούτε και στον κόσμο και πάντα στη ζωή του θα κάνει λάθος επιλογές και θα μετανιώνει για αυτές. Μάλιστα για να προλάβει τάχα το καλό το οποίο αυτός νομίζει ότι είναι καλό πάντα θα τρέχει. Συμπέρασμα: Όποιος δεν μάθει να ζει μόνος του στην σιωπή με τον Θεό θα κυνηγά τους φίλους οι οποίοι θα φεύγουν από κοντά του, θα κυνηγά τα θέατρα, τα πανηγύρια, τους χορούς, τα πάντα για να χαρεί νομίζοντας ότι όλα αυτά θα του προσθέσουν ζωή και χαρά. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται. Όλα χρειάζονται αλλά να μην είναι η μόνη πηγή ζωής. Όποιος τα κυνηγά όλα αυτά χωρίς Θεό δεν θα διασκεδάσει ποτέ αληθινά, αφού στο τέλος όλα στραβά θα του έρχονται. Κι εγώ σαν άνθρωπος πιο μικρός προσπαθούσα να χαρώ από όλα αυτά αλλά πάντα προβληματάκια δημιουργούνταν. Πρέπει ο καθένας να τα βρει με τον εαυτό του, με τον Θεό και μετά θα τα βρει και με όλον τον κόσμο γιατί δε θα είναι γι’ αυτόν έκπληξη ό,τι και αν συναντήσει. Τα γονίδια γνωρίζουν ποια χαρά είναι αληθινή. Όλοι το βλέπουμε πως όταν καλούν κάποιον σε έναν χορό μετά από 2 ώρες νιώθει κούραση ενώ χορεύει και υποτίθεται ότι διασκεδάζει και την άλλη μέρα δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Ένα βράδυ που βγαίνει έξω τάχα για να διασκεδάσει μετά θέλει 3 ημέρες ύπνο. Όποιος μάθει να ζει με τον Θεό στη σιωπή, στο αγιαστήριο θα νιώθει ανεκλάλητη χαρά γιατί ο Θεός θα είναι μαζί του, θα τον επισκέπτεται και μάλιστα όταν θα φεύγει για να βγει στον κόσμο όλοι θα του λένε, πώς λάμπεις έτσι σήμερα, ερωτευμένος είσαι; Όποιος θέλει ας το δοκιμάσει, μετά θα μπορεί να ζει και με τους ανθρώπους χωρίς κανένας να τον κυνηγά αλλά και αυτός κανέναν να κυνηγά. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι κάποιος ευτυχισμένος χωρίς ιδιαίτερους λόγους και χωρίς να τρέχει δεξιά και αριστερά. Όποιος τρέχει πολύ θα πρέπει να δοκιμάσει και τα φρένα. Άμα πατήσει φρένο θα δει ότι το ταξίδι έχει πολλές εκπλήξεις. Θα πω ένα παράδειγμα. Χρειάζεται να πας ένα ταξίδι, ετοιμάζεσαι βιαστικά, μπαίνεις στο αυτοκίνητο και ξεκινάς να τρέχεις για να φτάσεις γρήγορα τάχα στον προορισμό σου και να απολαύσεις αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο δεν βλέπεις τίποτα στην διαδρομή και σε κάθε στροφή κινδυνεύεις να μην φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου. Ο σκοπός σου είναι να φτάσεις γρήγορα στον προορισμό σου για να αρχίσει η χαρά. Όταν φτάσεις εκεί μπορεί να συναντήσεις κάποιον μετά μία ή δύο ημέρες και αυτός να σου δείχνει φωτογραφίες από την ίδια διαδρομή που πέρασες και εσύ και ενώ τις κοιτάς απορείς και λες, μα και εγώ από τον ίδιο δρόμο ήλθα γιατί δεν είδα όλα αυτά; Είναι απλό, διότι δεν σταμάτησες, όλο τρέχεις να κερδίσεις τάχα χρόνο αλλά χάνεις τα πάντα. Ο δρόμος, το ταξίδι έχει νόημα ώστε να φτάσεις και στο τέρμα, στη ζωή.27. Στην Φωνή Θεού να γνωρίζουμε ότι δεν χρειαζόμαστε χρήματα παραπάνω από αυτά που μπορούν να καλύψουν τις βασικές μας ανάγκες. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε χρήματα και ακόμα έχουμε ανάγκη και μία δουλειά και ο λόγος διότι ο κόσμος έχει δημιουργηθεί με την λογική των ανθρώπων. Αυτή η λογική στηρίζεται στα χρήματα. Μία καραμέλα να πάρουμε χρειαζόμαστε χρήματα. Γι’ αυτό λοιπόν χρειάζεται να έχουμε μία καλή σχέση και με τον κόσμο. Δεν μπορούμε να φύγουμε από τον κόσμο. Αυτό θα έρθει με τον χρόνο και αφού δημιουργηθούν προϋποθέσεις. Πάντως να γνωρίζουμε πως όλα αυτά θα χρειάζονται έως την ημέρα που θα δημιουργηθεί το κράτος του Θεού. Εκεί τα χρήματα δεν θα τα χρειαζόμαστε διότι η Γη θα είναι ευλογημένη και θα μπορεί να τρέφει άνετα πολλαπλάσιο πληθυσμό από αυτόν που έχει σήμερα ο πλανήτης χωρίς κόπο. Κάποτε ο Θεός με πήγε σε έναν χώρο που ήταν ο θρόνος του Θεού. Ήταν ο χώρος του Θεού. Ξέρετε πόσα δέντρα είδα, ξέρετε πόσο ωραίοι καρποί υπήρχαν, ξέρετε ότι δεν χρειάζονταν καθάρισμα τα χωράφια διότι μόνο ευλογημένοι καρποί υπήρχαν παντού; Ξέρετε πότε γέμισε η γη άγρια χόρτα; Όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Από τότε οι βιοχημικές της διεργασίες άλλαξαν παντού και γέμισε άγρια χόρτα και για να ζήσει ο άνθρωπος χρειάζεται κόπος. Γι’ αυτό του είπε μετά την πτώση πως με κόπο θα βγάζεις το ψωμί σου. Εάν έρθουμε κοντά στον Θεό πολλαπλάσια θα μας το δίνει ο Θεός χωρίς πολύ κόπο. Μέχρι να έρθει η ευλογία από τον Θεό στους ανθρώπους και κατ’ επέκταση στη Γη θέλουμε μία δουλειά μόνο και μόνο για να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες μας όπως τροφή και σκέπασμα. Σκοπός μας θα είναι να γίνουμε του Θεού. Αυτή είναι η βασικότερη ανάγκη μας. Τώρα αν κάποιος έχει παραπάνω χρήματα ας τα εκμεταλλεύεται με σκοπό να έχει ελεύθερο χρόνο και να σπουδάζει την σοφία του Θεού. Όποιος θέλει πολλά χωρίς Θεό θα πέσει σε πολλές παγίδες (η φιλαργυρία είναι η ρίζα όλων των κακών). Με την φιλαργυρία ο άνθρωπος καταντά τσιγκούνης και αυτό δεν είναι καλό. Άλλο να έχει χρήματα και να τα διαχειρίζεται με σοφία κερδίζοντας χρόνο ο ίδιος αλλά βοηθώντας έναν αδελφό του. Να έχουμε υπόψιν πάντα και τον άφρονα. Μην τον ξεχνάμε. Τα χρήματα έχουν σκοπό σήμερα να τα χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να βρούμε χρόνο να σπουδάσουμε θεοί. Συνάμα με αυτά όταν τα κάνουμε καλή χρήση να μετέχουμε στην δόξα του Θεού η οποία στεγάζει την προσφορά. Το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Να γνωρίζουμε πως με όποιο τρόπο κάνουμε τους άλλους χαρούμενους τότε γινόμαστε χαρούμενοι κι εμείς. Όταν κάποιος προσπαθεί να γίνει μόνο αυτός χαρούμενος τότε θα γίνει δυστυχισμένος. Ο νόμος της αγάπης του Θεού με αυτόν τον τρόπο ζωοποιεί τον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού αναφέρει σε ένα σημείο, Κάμετε εις εαυτούς φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας, διά να σας δεχθώσιν εις τας αιωνίους σκηνάς, όταν εκλείψητε (Λουκ.16:9). Μερικοί το ερμήνευσαν ώστε να κάνουν φίλους πλούσιους. Ο στίχος δεν εννοεί αυτό. Εξάλλου ποιος πλούσιος θα ήθελε έναν φτωχό για φίλο του. Έτσι, αμαθείς προσπαθούν να μπουν στη ζωή κάποιου πλούσιου ανθρώπου. Εδώ δεν λέει όμως αυτό. Λέει πως αν μπορείς τώρα που έχεις χρήματα όσα και αν έχεις να δώσεις αγάπη, διότι μπορεί να έρθει καιρός που να μην έχεις και τότε που ξέρεις κάποιος θα σε θυμηθεί από αυτούς που εσύ πρόσφερες ή έδωσες αγάπη. Μία φορά μου λέει μία κυρία, δεν έχω χρήματα, δεν έχω εκείνο, το άλλο κ.λπ.. Της είπα θα σου δώσω εγώ λίγα χρήματα, όσα έχω θα σου τα δώσω, αλλά πριν σου τα δώσω θα σου κάνω μία ερώτηση. Κάποτε είχες δουλειά; Ναι μου λέει, εγώ και ο άνδρας μου παίρναμε 6.000 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Ωραία της λέω, σε πόσους εσύ έδωσες τότε που ήσουν καλά και είχες χρήματα; Αμέσως της κόπηκε η μιλιά, κατάλαβε τι ήθελα να πω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν έχουμε ό,τι έχουμε (πνευματικό ή υλικό) το κάνουμε κακή χρήση και μάλιστα το διαχειριζόμαστε με εγωισμό. Ακόμη και το πνευματικό κομμάτι βλέπουμε πως το διαχειρίζονται σήμερα οι άνθρωποι, έρχονται κάποιοι παριστάνοντας τους σοφούς και κάνοντας πως αυτοί τα ξέρουν και όλοι οι άλλοι όχι και ότι πρέπει να γίνουν υποτακτικοί τους. Ας το αλλάξουμε σήμερα λοιπόν και δεν εννοώ να δώσουμε τα χρήματά μας. Ας ξεκινήσουμε με έναν καλό λόγο, διότι ο λόγος έχει αιώνιο κύρος και φτάνει στον θρόνο του Θεού. Είναι γραφικό, με όποια κρίση κρίνεις θα κριθείς. Στην συνέχεια να φροντίσουμε να κάνουμε και καλά έργα στα μέτρα που μπορούμε. Δεν είναι απαραίτητα πάντα τα χρήματα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Τα πολλά χρήματα χωρίς Θεό δημιουργούν πολύ πόνο και πολύ μοναξιά. Να πω εν ολίγοις τι κάνουν τα πολλά χρήματα. Πρώτον νιώθεις πολύ μόνος, δεν έχεις φίλους διότι όλους τους βλέπεις καχύποπτα. Δεύτερον, χάνεις την απλότητα και γίνεσαι πολύ σοβαρός, χάνεις και το χιούμορ σου. Μετά προσπαθείς να πάρεις ένα αμάξι ακριβό, μετά θες να αλλάξεις τα έπιπλα, μετά επιλέγεις ακριβά εστιατόρια. Όλα για προβολή ενώ και με τα λίγα ζεις ωραία. Πας στην ταβέρνα, ακούς τα τραγουδάκια σου και χαίρεσαι. Εξάλλου τι σημασία έχει αν έχεις μία πανάκριβη πολυθρόνα ή μία απλή; Ας σκεφτεί ο καθένας μας τι σημασία έχει στη ζωή μας ο εγωισμός, αφού με αυτόν χάνουμε τον Θεό, χάνουμε και τους φίλους και στο τέλος πλούσιος ή φτωχός στα φάρμακα καταλήγουμε όλοι και στο νεκροταφείο. Για ποιο λόγο να θέλεις να γίνεις πλούσιος, αφού αργά ή γρήγορα έρχεται ο θάνατος; Άλλο αν ο Θεός σε ευλογεί και σου προσθέτει χρήματα, τότε και εσύ να τα χρησιμοποιείς για να αυξάνει η δόξα του Θεού. Όταν το κάνεις αυτό τότε σου δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσεις με την σωστή διαχείριση πολλούς φίλους και πολλές ευλογίες. Αν θέλετε πιστέψτε το αυτό που θα σας πω. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι αυτός που ο Θεός τον έχει φίλο, συνεργάζεται μαζί του και πάντα του έχει και μία ευχάριστη – διασκεδαστική αποστολή. Ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος είναι αυτός που έχει την πονηρία και δεν έχει αποστολή από τον Θεό. Ας μάθουμε από σήμερα να εργαζόμαστε και να διεργαζόμαστε το αγαθό. Με το αγαθό θα φέρουμε τον Θεό στη ζωή μας. Αυτός θα μας δώσει αποστολή και στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθούμε ως σκεύη εκλογής για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Η χαρά μας που θα εργαζόμαστε το άγιο σε καθημερινή βάση θα αυξηθεί και θα γίνει Θεού χαρά, αιώνια, άπειρη χαρά. Χαρά η οποία δύναται να αλλάξει τις βιοχημικές διεργασίες του εγκεφάλου και να μας ταξιδέψει στη ζωή την αιώνια. Ο πονηρός όλα τα διεργάζεται στραβά και πάντα σκανδαλίζεται ή σκανδαλίζει, μάλιστα με την πονηρία δημιουργεί στον εαυτό του αδιέξοδα πολλά και πάντα φέρνει την κόλαση μέσα του. Ο πονηρός ζει πάντα πυρίκαυστα. Ρωτάμε, πώς μπορούμε να νικήσουμε την πονηρία; Είναι απλό να διεργαζόμαστε αγαθά τα πάντα. Ο τρόπος; Να αυξηθούμε στο πνεύμα του Θεού, όσα λέμε και όσα ακούμε πάντα με αγαθό πνεύμα να το κάνουμε. Πονηρός είναι αυτός που ακούει χωρίς κάποιος να του μιλήσει, στήνει αυτί ας πούμε ή κάνει σκέψεις. Αυτός πάντα θα σκέφτεται λάθος και θα κάνει λάθος ακόμα και στην ερμηνεία όσων ακούει. Ο πονηρός ακόμα μιλά χωρίς κάποιος να του δώσει τον λόγο αλλά και πάντα προτρέχει. Για να μην γίνουμε ποτέ πονηροί χρειάζεται να μιλάμε όταν μας ρωτάνε και να ακούμε κάτι γιατί ανέφεραν το όνομά μας. Τότε και μόνο τότε η πονηρία δεν θα μας εξουσιάσει ποτέ. Η πονηρία κρύβεται πάντα τάχα πίσω από το ενδιαφέρον. Και θα το αποδείξουμε πότε έχουμε πονηρία. Π.χ. είμαστε κάπου και ακούμε ότι κάποιος δεν έχει χρήματα αντί εκεί να τρέξουμε αδιαφορούμε. Ακούμε ότι κάποιος είπε αυτό, αμέσως το δαιμόνιο μας λέει, πες αυτό ή το άλλο. Μη γένοιτο! Ας προσέξουμε διότι έτσι θα κάνουμε πολλά λάθη. Μη γένοιτο. Αμήν.28. Στην Φωνή Θεού να γνωρίζουμε ότι όταν βρεθούμε σε έναν χώρο όπως στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας ή οπουδήποτε και εκεί κάποιος κάνει συνέχεια θόρυβο, φωνάζει έχει θυμό ή θέλει να κάνει τον αρχηγό, τότε μπορούμε κι εμείς να κάνουμε τον δικό μας αξίας θόρυβο ο οποίος να ταρακουνήσει τον εγκέφαλο θετικά αυτού που φωνάζει. Ο τρόπος ο δικός μας είναι η σιωπή, διότι ο θόρυβος που θα προέλθει από την σιωπή δημιουργεί αναγέννηση. Και αν ο θόρυβος από την άλλη πλευρά γίνεται κάθε μέρα τότε κι εμείς κάθε μέρα να σιωπούμε. Διάλογο με τον διάβολο να μην ανοίγουμε διότι δεν τελειώνει ποτέ. Μάλιστα έχουμε το δικαίωμα να τον εγκαταλείψουμε τον χώρο αν χρειαστεί και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Διαφορετικά σιωπή και υπομονή. Στο τέλος εμείς θα κερδίσουμε. Εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών (Λουκ. 21:19). Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται (Ματθ. 24:13). Γένοιτο αμήν.29. Στην Φωνή Θεού να γνωρίζουμε ότι όλη η ζωή μας θα περάσει από μπροστά μας δύο φορές. Η πρώτη φορά θα είναι όταν θα μεγαλώσουμε και θα έχουμε χρόνο να σκεφτούμε. Εύχομαι όταν έρθει η ώρα ή η στιγμή αυτή να κάνουμε απολογισμό να καταλήξει για όλους εμάς σε επιτυχία και όχι σε αποτυχία και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν σε αυτή τη ζωή που έχουμε δεν συμμετέχει ο Θεός. Εν όσο όμως ζούμε ποτέ δεν είναι αργά. Μπορούμε και σήμερα να διαγράψουμε τα πάντα με την μετάνοια (μετάνοια = delete) και στην συνέχεια με την αναγέννηση να φτιάξουμε καινούργια ζωή. Ο Θεός δεν θα ενθυμείται τα λάθη ή τις αμαρτίες μας, αρκεί η μετάνοιά μας να είναι μεγάλη και αμέσως από τα βιβλία του ουρανού το κάθε λάθος μας θα χαθεί.

Η δεύτερη φορά είναι όταν θα γίνει η κρίση ζώντων και νεκρών. Εύχομαι στις βιβλιοθήκες του ουρανού που όλα καταγράφονται να έχουμε και καλά έργα. Κάθε άνθρωπος κάθε μέρα με τη ζωή του γράφει και μία σελίδα και οι άγγελοι την συλλέγουν στις βιβλιοθήκες του ουρανού και όταν ο άνθρωπος ωριμάσει και φτάσει στο τέλος του τότε οι σελίδες αυτές δένονται σε βιβλίο και παραμένει το βιβλίο αυτό για την ημέρα του Κυρίου. Φανταστείτε μπροστά στον Θεό όταν θα ξεδιπλώνονται τα καλά μας έργα τι ανάσες ζωής θα παίρνουμε και όταν θα εμφανίζονται τα κακά μας έργα θα θέλουμε να ανοίξει η γη να μας καταπιεί. Μη γένοιτο! Γι’ αυτό σήμερα που έχουμε καιρό ας μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό. Και μην μετανιώνουμε για ό,τι καλό κάναμε ποτέ, διότι αυτό είναι το εισιτήριο για την βασιλεία του Θεού. Αμήν.30. Στην Φωνή Θεού να γνωρίζουμε πως ό,τι και να προσφέρουμε είναι ένα μηδέν μπροστά σε αυτά που μας προσφέρει ο Θεός κάθε μέρα. Καλό είναι να προσφέρουμε κι εμείς όταν μπορούμε και ό,τι μπορούμε διότι έτσι φανερώνουμε την καταγωγή μας η οποία είναι του Θεού. Η προσφορά φέρνει την δικαιοσύνη, η προσφορά είναι ο Θεός. Με την προσφορά γινόμαστε θεοί. Ας γίνουμε μία αγκαλιά. Όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε. Να γνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί (σου έδωσα – μου έδωσες), του Θεού όμως έχει κάτι διαφορετικό, του Θεού μόνο προσφέρει. Δίκαιος είναι αυτός που προσφέρει. Δίκαιος ακόμη είναι ο ελεών όλη την ημέρα. Αυτός ο δίκαιος είναι που μόλις σώζεται. Που θα φανούν όσοι ζουν με την αμαρτία, με τον εγωισμό, με την υποκρισία, με το ψέμα, με το κακό γενικότερα; Στον σοφό Σειράχ διάβασα ότι ο δίκαιος σκεπάζεται από τον Θεό. Πώς σκεπάζεται; Ο τρόπος που σκεπάζεται είναι με την αφθαρσία. Ας αναρωτηθούμε, γιατί να χάσουμε την αφθαρσία; Αφού να γίνουμε δίκαιοι είναι πιο εύκολο. Ο κόσμος μας θέλει και μας μαθαίνει από παιδικής ηλικίας να είμαστε κάθε μέρα «πάρε τα όλα» και ποτέ να μην δίνουμε κάτι. Τώρα δεν λέμε να τα δώσουμε όλα αλλά κάτι, ξεκινώντας από έναν καλό λόγο και έχοντας στην συνέχεια μία αγκαλιά για όλους. Όσο πιο πολλούς χωράει η αγκαλιά μας τόσο το καλύτερο για εμάς γιατί με όποια κρίση κρίνεις λέει με την θα κριθείς.31. Στην Φωνή Θεού να γνωρίζουμε ότι αν προσπαθούμε να κάνουμε ευτυχισμένο ή χαρούμενο τον αδελφό τότε κι εμείς θα γίνουμε χαρούμενοι. Αν προσπαθούμε να γίνουμε χαρούμενοι εκμεταλλευόμενοι τους άλλους τότε να γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε σχέση με τον Θεό και ότι η λύπη θα γίνει η καθημερινή μας φύση και ας μελετάμε τον Λόγο του Θεού. Καταλήγουμε στο εξής: Όταν αγωνιστούμε να μην πεθάνει ο αδελφός, ο φίλος μας τότε απλά δεν θα πεθάνουμε. Είναι γραφικό, με όποια κρίση κρίνεις θα κριθείς.32. Στην Φωνή Θεού να γνωρίζουμε ότι ο Θεός έδωσε τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Ήρθε η ώρα τώρα κι εμείς να γίνουμε λύτρο για τους άλλους, για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας καθώς και υπηρέτες. Ο ίδιος ο Χριστός ήρθε στη Γη και είπε, ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών (Ματθ. 20:28). Μεγάλο πράγμα να μας υπηρετεί ο Θεός. Ο Θεός δεν θέλει αρχηγούς αλλά υπηρέτες. Ας γίνουμε υπηρέτες και μην μετανιώνουμε για την υπηρεσία που προσφέραμε στον όποιο αδελφό. Η υπηρεσία αυτή που προσφέρουμε για να δώσουμε χαρά είναι το εισιτήριό μας που θα μας βγάλει στον ουρανό. Ο τρόπος; Με την θυσία. Όσοι μπουν στην βασιλεία, θα αποκτήσουν το κοινό όνομα που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Αυτό είναι η θυσία. Δεν θα υπάρχει μέτοχος της βασιλείας χωρίς την θυσία. Μην μετανιώνουμε για ό,τι καλό κάναμε. Για να πάμε σε μία συναυλία, σε ένα θέατρο χρειαζόμαστε εισιτήριο. Το εισιτήριο το δικό μας να φροντίσουμε να είναι ικανό να μας βάλει στην πρώτη θέση, κοντά στο θρόνο του Θεού. Ας κάνουμε το καλό και να ξέρουμε πως αυτό θα έρθει η μέρα που θα το αναστήσει ο Θεός κι εμείς θα χαρούμε διότι αυτό το έργο θα γίνει αιτία να ζήσουμε με τον Θεό. Μην είμαστε τσιγκούνηδες σε τίποτα. Αν για την δική μας καλοπέραση χαλάμε πολλά, τότε πότε – πότε όταν μπορούμε να στηρίζουμε και εμείς πολύ. Είναι γραφικό, το περίσσευμα του ενός να πηγαίνει στο υστέρημα του άλλου. Ό,τι έκανε ο Χριστός να το κάνουμε και εμείς, όχι στο μέτρο το δικό του διότι η αγάπη του ήταν χωρίς μέτρο. Εμείς στο μέτρο που μπορούμε να κάνουμε μόνο το καλό και να μην ξεχνάμε ποτέ πως ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία Αμήν.

33. Στην Φωνή Θεού θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα πρέπει να ζούμε μόνο για μας, τους ομοϊδεάτες μας καθώς και για τους οικείους μας. Ο Κύριος είπε, Και εάν αγαπάτε τους αγαπώντάς σας, ποία χάρις χρεωστείται εις εσάς; διότι και οι αμαρτωλοί αγαπώσι τους αγαπώντας αυτούς (Λουκ. 6:32). Να μην προσπαθούμε όλα να γίνονται γύρω από εμάς, αυτό φανερώνει πολύ εγώ. Στην Φωνή Θεού να μάθουμε να ζούμε  για τον Θεό καθώς και για τον αδελφό μας σαν να είμαστε οικογένεια. Η οικογένεια του Θεού έχει μέλλον. Μόνο έτσι παίρνει αξία η ζωή μας. Αδέλφια μου, είμαστε εξαγορασμένοι με το δικό του αίμα, δηλαδή ο Χριστός πλήρωσε για όλες τις αμαρτίες μας και ο λόγος για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και όχι δούλοι ούτε της αμαρτίας, ούτε των ανθρώπων, ούτε της φθοράς, ούτε του θανάτου αρκεί να αφιερώσουμε χρόνο για να βρούμε τον τρόπο. Αν βρούμε λίγο χρόνο και ασχοληθούμε με τον Θεό θα δούμε στην συνέχεια πως είναι τόσο καλή η παρέα του που δεν θα φτάνει ο χρόνος. Η χαρά μας με τον Θεό φίλο θα πολλαπλασιαστεί. Αδέλφια μου, η θρησκεία μας στην Φωνή Θεού έχει δύο νόμους. Ο ένας είναι να αγαπάμε τον Θεό εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ισχύος και εξ όλης της διανοίας μας και ο άλλος να αγαπάμε τον αδελφό όπως τον εαυτό μας. Αυτή είναι η καινούργια θρησκεία του κόσμου. Αυτή και μόνο αυτή έχει μέλλον. Οι άλλες όλες έπαιξαν ρόλο μέχρι να καταλάβουμε αυτούς τους δύο νόμους. Να είμεθα σίγουροι ότι όλα τα άλλα θα καταργηθούν και στο τέλος θα μείνει η αγάπη στον Θεό και στον αδελφό. Αν εφαρμόσουμε αυτούς τους δύο νόμους θα δούμε ότι όλοι οι άλλοι δεν χρειάζονται. Αν δεν τους εφαρμόσουμε τότε το ανθρώπινο γένος θα περάσει μέσα από Συμπληγάδες πέτρες. Μη γένοιτο! Πιστεύω πως αφού η υπόσχεση του Θεού είναι ότι θα βομβαρδίσει τον κόσμο με την σοφία του θα γίνει αυτό και η δική του σοφία θα μας αγκαλιάσει όλους. Αμήν.

Αυτά αδέρφια μου εν ολίγοις υπηρετεί σήμερα η Φωνή Θεού. Αυτά όλα φανερώνουν το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Αυτές όλες είναι οι πνευματικές εμπειρίες εν ολίγοις μέσα στην Φωνή Θεού τις οποίες ο Πατέρας μας φανέρωσε και αγωνιζόμαστε να τις εξασφαλίσουμε. Πιστεύω ότι αυτές όλες τις νουθεσίες μόνο οι οπαδοί της μοναξιάς και του αγιαστηρίου θα μπορέσουν όλες να τις χαρούν, να τις καταλάβουν αλλά και να τις εντάξουν στη ζωή τους. Να γνωρίζουμε αδέλφια μου ότι η μοναξιά που θα πρέπει να έχουμε ή να βάλουμε ως ενέχυρο με την σοφία του Θεού ανά χείρας θα μας δημιουργήσει αντοχές μεγάλες. Αυτές οι δύο επιδιώξεις θα μας φέρουν μεγάλη χαρά, θα μας ζωοποιήσουν και το πνεύμα και το σώμα. Αυτά τα δύο μας δημιουργούν διάθεση και όρεξη για ζωή, εκλεπτύνουν την όποια συνδιαλλαγή με τον εαυτό μας, με τους φίλους μας, με τους αδελφούς μας αλλά ακόμα και με τους εχθρούς μας. Το αγιαστήριο και η συνδιαλλαγή μας με τον Θεό είναι απαραίτητο να γίνονται σε καθημερινή βάση και ο λόγος διότι εξασφαλίζουμε το νου του Θεού, την αυτάρκεια. Κατόπιν η σιωπή και η σοφία του Θεού μαζί με την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού θα μας σπουδάσει την αγάπη και θα μας χαρίσει σεμνότητα στο πνεύμα και στο σώμα, την οποία καταλήγει μόνο να επιλέγει και να αποδέχεται κάθε σοβαρός άνθρωπος. Η κατά Θεώ αναγέννηση η οποία δημιουργείται στο αγιαστήριο γίνεται το μόνο εργαστήρι της αυτογνωσίας. Και όπως λέει ο λαός «Αν όλο τον κόσμο γνωρίσεις σίγουρα γνώρισες πολλά. Αν γνωρίσεις όμως τον εαυτό σου τότε τα έμαθες όλα».

Ας προσέξουμε όλοι αδέλφια μου και θα δούμε ότι σε όλη  στην παγκόσμια ιστορία άνθρωποι που ασχολήθηκαν συνειδητά με τον Θεό στην σιωπή, δηλαδή όλοι αυτοί οι μοναχικοί άνθρωποι που επέλεξαν Θεό είχαν και έχουν πολύ Θεό, ο οποίος τους ταξίδεψε μέσα στους αιώνες ακόμη και μετά τον θάνατό τους. Αν κάποιος στην αρχή της πνευματικής μας ζωής μας κρίνει ως προβληματικούς και μοναχικούς ανθρώπους που ασχολούμαστε με τον Θεό, αφού επιλέξαμε την μοναξιά μην μας ενοχλεί. Ας απαντήσουμε, εγώ θέλω να ομοιάσω του Θεού και γι’ αυτό στην σιωπή και στο αγιαστήριο σπουδάζω Θεός. Ο Θεός φίλους έχει λίγους αλλά και εκλεκτούς. Φυσικά αγαπάει όλον τον κόσμο αγαπά (πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν), αλλά λίγους εμπιστεύεται αυτούς που κάνουν το θέλημά του (φίλοι μου εστε εάν ποιήτε όσα εγώ εντέλλομαι υμίν). Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να μπουν στην σιωπή, στο αγιαστήριο σίγουρα θα κάνουν ότι τα γνωρίζουν όλα, θα περιφρονούν τα πάντα και θα ειρωνεύονται τους πάντες. Ολημερίς θα τρέχουν για να απολαύσουν χαρές της ζωής και συνέχεια θα ανακατώνονται σε πολλές και ατελείωτες συζητήσεις οι οποίες παρουσιάζουν πολλή μωρία, βωμολοχίες, πονηρίες, ποικίλες φλυαρίες καταλήγοντας με παρέες που δεν έχουν τι να πουν. Βλέπω σήμερα τους ανθρώπους όλους τι κάνουν. Το βράδυ βλέπουν τηλεόραση και την άλλη μέρα λένε αυτό που άκουσαν ως νέο, αφού και οι άλλοι το ίδιο είδαν και όμως δεν τους κόβει το μυαλό ότι όλοι το ξέρουν. Οι άνθρωποι του Θεού όμως όταν συναντηθούν έχουν πολλά να πουν και η χαρά φαίνεται στα μάτια τους, αφού είναι ερωτευμένοι με τον Θεό και ο Θεός με αυτούς. Αδέλφια μου, ήρθε η ώρα να ζήσουμε τον μεγάλο έρωτα της ζωής μας μαζί με τον Θεό. Αυτός λέγεται θείος έρωτας. Και αν ο ανθρώπινος έρωτας είναι αυτός που γίνεται αιτία να μας κάνει χαρούμενους ας φανταστούμε τι σημαίνει θείος έρωτας και τι χαρά μπορεί να μας δώσει. Τι σημαίνει να μας καλημερίζει ο Θεός, να μας μιλάει ο Θεός. Ο έρωτάς μας αυτός και η αγάπη μας προς τον Θεό θα βρει ανταπόκριση και η ζωή μας θα πάρει αξία. Θα περπατάμε και πάντα τα χείλη μας αλλά και τα μάτια μας θα δείχνουν ότι πραγματικά γελάμε και θα έχουμε μάτια πύρινα – πνευματικοπύρινα γεμάτα με το φως του Χριστού που θα λαμπυρίζουν από χαρά, από ευφορία, από Θεό, από ζωή. Ήρθε η ώρα να φύγουμε από αρρωστημένες παθογόνες σχέσεις και ερεθισμούς ή προφάσεις που γεννά η αμαρτία και ο κόσμος. Όταν δημιουργούμε κακές σχέσεις έχουμε και κακές διαθέσεις. Αυτές σύντομα γίνονται αντιληπτές και κάνουν τους ανθρώπους του Θεού αλλά και τον Θεό να ασφυκτιούν και να απομακρύνονται. Σήμερα που έχουμε καιρό να εισέλθουμε εις κοινωνία Θεού ευπρεπώς ενδεδυμένοι πνευματικά και σαρκικά. Στο φρέαρ της αβύσσου θα εισέλθουν οι ασεμνώς ενδεδυμένοι πνευματικά και σαρκικά. Μη γένοιτο!

Ήρθε η ώρα για όλους εμάς να εξασφαλίσουμε πίστη στη ζωή, στον Πατέρα – Θεό, στον Χριστό μας, στο Πνεύμα το Άγιο αλλά και αγάπη να εξασφαλίσουμε. Αυτά τα δύο (η πίστη και η αγάπη) είναι τα δυο μας χέρια, είναι τα δυο μας φτερά που έχουν την εξουσία να μας πετάξουν στο θρόνο του Θεού. Πίστη δι’ αγάπης ενεργούμενη. Η πίστη διαπλάθει το νου και προπορεύεται σε κάθε μας προσπάθεια. Η ενεργή πίστη αντιμετωπίζει με επιτυχία οποιαδήποτε δυσκολία συναντάμε στον πνευματικό μας αγώνα. Όλα τα εμπόδια υποχωρούν μπροστά στην ορμητικότητα και στην αποφασιστικότητα της δύναμης αυτού του είδους της πίστεως που λέγεται ζώσα πίστη. Αυτή η πίστη είναι εκείνη που ενισχύει και μονιμοποιεί την εσωτερική μας πληρότητα και πνευματική μας ευφορία. Η ζώσα πίστη είναι μία ενεργή κατάσταση. Μέσα από την εμπειρία αποκτάται και η σοφία και η εμπιστοσύνη στον Θεό που είναι σημαντικά στοιχεία για την πνευματική ολοκλήρωση. Έτσι δημιουργείται μία συνειδητή επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και Θεού μέσα σε πλαίσια χαράς, αγάπης, ζωής. Η ύπαρξη ολοκληρωμένης πίστης καθιστά πολύ δύσκολο τον κλονισμό σε οποιαδήποτε αντιξοότητα και δυσκολία ενώ παράλληλα ενισχύει και καθιστά απρόσβλητη την εσωτερική μας χαρά και ευφορία.

Η αγάπη τώρα είναι το σπουδαιότερο έργο μας και πάνω σε αυτή θα γίνει η όποια επένδυσή μας. Πρέπει συνεχώς να επιδιώκουμε για να την αποκτήσουμε ώστε να είμαστε πάντα σε πνευματική ανάταση. Είναι η δύναμη της Θεϊκής αγάπης ιδιαίτερη και μοναδική. Η αγάπη είναι η δύναμη που ενώνει τα πάντα μέσα στο σύμπαν. Είναι η δύναμη που δουλεύει ενάντια στη διάλυση και στην αυτοκαταστροφή. Συντηρεί το σύμπαν. Συγκρατεί τα ηλεκτρόνια κοντά στον πυρήνα του ατόμου. Ενώνει τα κύτταρα του σώματος ώστε να δημιουργούν διάφορα όργανα. Συντονίζει τις λειτουργίες των διαφόρων συστημάτων του σώματος σ’ ένα ενωμένο και αρμονικό σύνολο. Εκφράζεται ακόμη και σαν βαρύτητα που κρατάει την Σελήνη στην τροχιά της γύρω από την Γη, την Γη γύρω από τον ήλιο, τον ήλιο γύρω από το κέντρο του γαλαξία κλπ.. Με την αγάπη στεκόμαστε πάνω από τα προβλήματα, πάνω από τα πάθη και τις αδυναμίες, πάνω από όλα τα αρνητικά στοιχεία που προκαλούν πνευματική σύγχυση ή πτώση. Ο εσωτερικός μας κόσμος πλημμυρίζει από χαρά και ευτυχία. Η αγάπη μας θωρακίζει. Αυτό συμβαίνει γιατί αφενός η δύναμη αυτή της αγάπης δημιουργεί την ενότητα και την συνεχή αναδημιουργία, εκριζώνει από το νου κάθε στοιχείο δυσαρμονίας και φθοράς, αφετέρου δημιουργεί υψηλή πνευματική ανάταση γιατί η ενωτική και αρμονική φύση της αγάπης εισχωρεί και γεμίζει με χυμούς ζωής τα εγκεφαλικά κύτταρα ενεργοποιώντας τα μέχρι και 100% από 6% που είναι σήμερα κατά μέσο όρο η ενεργητικότητά τους. Η καρδιά του ανθρώπου είναι πλασμένη αποκλειστικά διά την αγάπην αφού δημιουργήθηκε από την αγάπη. Μέσα στους ωκεανούς της αγάπης του Χριστού που έδωσε τη ζωή του λύτρο αντί πολλών υπάρχει το καταλληλότερο κλίμα διά την καρδιά του ανθρώπου όταν εννοήσει την θυσία του. Η αγάπη μας θερμαίνει, η αγάπη μας ζωντανεύει, μας αναγεννά. Η ουσία της φύσεως του ανθρώπου είναι η αγάπη και η επιδίωξη να γίνουμε αγάπη. Μας εισάγει σε συνεχή πνευματική ευφορία γιατί ακριβώς επανερχόμαστε σταδιακά στην φυσιολογική δομή του πνεύματος και του σώματος που είναι η τελειότητα. Κάθε αντίθετη κατάσταση που φεύγει από την αγάπη δεν μπορεί να εκτοπίσει αυτή την φυσιολογική διάχυση της πνευματικής ευφορίας αφού η αναγεννημένη από την αγάπη κατάσταση του νου δεν μπορεί να προσβληθεί από τίποτα. Η διαχέουσα το νου δύναμη της αγάπης είναι όπως ήταν η πιο μεγάλη δύναμη που υπήρχε και υπάρχει στο σύμπαν. Είναι ο ίδιος ο Θεός και τίποτε πιο ισχυρό και πιο πάνω απ’ αυτόν. Μέχρι να γίνουμε αγάπη περνάμε από πολλά στάδια, αφού ο Θεός γίνεται ένας δάσκαλος που μας σπουδάζει. Το πτυχίο που παίρνουμε είναι με την βούλα και την σφραγίδα του Θεού και γράφει πάνω Αγάπη. Η αγάπη φέρνει χαρά, φέρνει την εσωτερική πληρότητα και ευφορία και κατά τα λόγια του Κυρίου φέρνει ζωή. Αγάπη λοιπόν εν Κυρίω, χαρά εν ζωή, ζωή εν χαρά και εν Θεώ. Γένοιτο αμήν.

Με αγάπη Χριστού ο υπηρέτης Θεού και ανθρώπου Θωμάς

                                                 ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ


1) Πιστεύουμε στον τρισυπόστατο Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Είμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί χωρίς όμως να απορρίπτουμε κανένα άλλο χριστιανικό δόγμα και χωρίς να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε οποιονδήποτε συνάνθρωπο, ο οποίος δεν ειναι ορθόδοξος αλλά προσεγγίζει τον Χριστό με ένα διαφορετικό τρόπο ή πνεύμα. Ο Κύριος τόνισε, μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε. Τις είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην εις τον ίδιο Κύριο ίστασαι ή πίπτεις, αναπολόγητος είσαι συ ο κρίνων διότι εις οτι κρίνεις τον άλλον σεαυτόν καταδικάζεις. Πιστεύουμε ακόμη, στην ιερά παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας χωρίς όμως να απορρίπτουμε οποιαδήποτε παράδοση οποιουδήποτε δόγματος χριστιανικού. Πιστεύουμε στο σύμβολο της Πίστεως. Πιστεύουμε στα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας χωρίς όμως να απορρίπτουμε οποιαδήποτε μυστήρια άλλων χριστιανικών λαών. Εξάλλου πιστεύουμε οτι οι διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν δημιουργηθεί υπό του Θεού. Ο λόγος που δημιουργήθηκαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι διαφορετικές λατρείες ως προς τις δοξασίες εις τον Θεό είναι για να φανεί η ουσιαστική ανυπόκριτη αγάπη των αναγεννημένων χριστιανών. Ο έχων αγάπη τα πάντα ανέχεται, τα πάντα πιστεύει, τα πάντα ελπίζει, τα πάντα υπομένει. Όποιος έχει αγάπη δεν θέτει νόμους στον συνάνθρωπό του ώστε δια των νόμων να τον αγαπά, ούτε θέτει όρους για να συνομιλεί με τον συνάνθρωπο ετερόδοξο χριστιανό. Η αγάπη δεν έχει και δεν θέτει κανέναν νόμο αλλά και κανέναν όρο, σε δέχεται η αγάπη όπως είσαι. Το μόνο που θα πρέπει να έχουμε, αν έχουμε αγάπη και αν έχουμε Χριστό στη ζωή μας, είναι σεβασμό στην πίστη και στον τρόπο που ο κάθε συνάνθρωπός μας ακολουθεί τον Θεό. Εξάλλου είναι πολλά αυτά που μας ενώνουν και λίγα αυτά που μας χωρίζουν. Τα πολλά είναι η αγάπη μας στον Χριστό, η αγάπη μας στην Άγια, ουσιαστική διδασκαλία του και τελευταία η αγάπη μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίον εγράφη δια του Αγίου αίματός του και τονίζει το ίνα εν ώσι. Τελευταία πιστεύουμε στο ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο του Χριστού το οποίο δεν κηρύττει μόνο τη σωτηρία της ψυχής, φαινόμενο αιώνων και που το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά πιστεύουμε και στην αφθαρτοποίηση του σώματος όπως ποικιλοτρόπως φανερώνεται μέσα στον Λόγο του Θεού (Παλαιά και Καινή Διαθήκη). Πιστεύουμε ακόμη ότι ο παράδεισος δεν βρίσκεται μόνο στον ουρανό και δεν θα φιλοξενεί μόνο ψυχές αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί δια του Θεού και του ανθρώπου και στη γη με άφθαρτα, αθάνατα σώματα, όπου μέσα σε αυτά θα κατοικούν αιώνιες, αθάνατες ψυχές, αιώνια πνεύματα. Ο Κύριος τόνισε, το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστι και ο φθείρων τον ναόν του Θεού τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Ο τρόπος που φθείρει ο κάθε άνθρωπος τον ναό του Θεού, το σώμα του είναι η αδιαφορία του ως προς το θέλημα του Θεού. Εξάλλου όλο το ψαλτικό σύστημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας διακηρύττει την ανάσταση των εν Κυρίω κοιμηθέντων και την αφθαρτοποίηση των σωμάτων, ώστε ο παράδεισος να δημιουργηθεί όπως και το Πάτερ ημών αναφέρει, όχι μόνο στον ουρανό με εκατομμύρια ψυχές αλλά και στη γη. Δεν μπορεί ο Θεός έναν πανέμορφο κόσμο που δημιούργησε να τον απορρίψει και δεν μπορούμε εμείς έναν τεράστιο κόσμο υλικό με τα βουνά, τις θάλασσες, τα ποτάμια του και όλα τα γεμάτα ζωή δημιουργήματά του λόγω της ημιμάθειας που μας διακατέχει να τον απορρίπτουμε. Ο λόγος που τον απορρίπτουμε είναι διότι δεν θέλουμε να αφυπνιστούμε από την άγνοια και την ημιμάθεια που μας διακατέχει. Δεύτερος λόγος που τον απορρίπτουμε εμείς οι άνθρωποι, είναι η παχυλότητα του υλικού στοιχείου στη ζωή μας και η αγάπη μας εις αυτό. Τελευταία λόγω των προσωπικών φιλοδοξιών που επιδιώκουμε στην καθημερινότητά μας εις βάρος των συνανθρώπων μας. Όλα αυτά γκρεμίζουν την άφθαρτη ζωή και την αγάπη, η οποία είναι η βάση της ζωής. Θα πρέπει να κάνουμε έρευνες, εάν αγαπούμε τον Θεό και τη ζωή, μέσα στον Λόγο του Θεού ώστε να βρούμε την αποστολή μας και εκείνα τα μέσα που θα αφθαρτοποιήσουν και το σώμα μας, ώστε ο υλικός και ο πνευματικός κόσμος να υπάρχει πάντα ενώπιόν μας. Όταν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι εννοήσουν την ολοκληρωμένη διδασκαλία του Χριστού και το θέλημά του, τότε θα φέρουν την ανυπόκριτη αγάπη του Χριστού στη ζωή τους και την άφθαρτη, αθάνατη ζωή και στα σώματά τους. Ο Απ. Παύλος αναφέρει για την κατάργηση του θανάτου τα εξής, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Καθώς, ου γαρ θέλομεν εκδύσασθαι αλλά επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Όταν λοιπόν καταργηθεί ο εχθρός θάνατος και η ζωή επικρατήσει δια του επενδύτη έναντι του θανάτου τότε ο παράδεισος θα είναι μέσα μας και γύρω μας. Μάλιστα τότε θα λάβει χώρα και το γεγραμμένο το οποίον θα είναι καύχηση όλων ημών των χριστιανών. Αυτό είναι, πού θάνατε το κέντρον σου; Πού άδη το νίκος σου; Γένοιτο, Γένοιτο, Αμήν.

2)
Πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε να εντάξουμε στη ζωή μας τον νόμο της αγάπης όπως έχει ειπωθεί υπό του Κυρίου και του Αποστόλου Παύλου. Ο Κύριος φανέρωσε δια του αψευδούς στόματός του τα εξής, αγαπάτε αλλήλους, μάλιστα μας παροτρύνει και το θέτει και σαν εντολή ώστε όλοι οι άνθρωποι να αγαπήσουν Κύριο και Θεό τους εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ισχύος και εξ όλης της διανοίας τους και τελευταία να αγαπήσουμε και τον πλησίον μας ως εαυτόν. Ο Απ. Παύλος αναφέρει για την αγάπη τα εξής, εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων αγάπη αν δεν έχω γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον κ.λ.π..

3) Κηρύττουμε και πιστεύουμε την κατάργηση του γήρατος, την κατάργηση της φθοράς και την κατάργηση του φυσικού θανάτου και δια του Ευαγγελίου φανερώνουμε τον τρόπο επίτευξης όλων αυτών των μυστηρίων. Ο άνθρωπος ότι σκέφτεται μπορεί να το φέρει στην ζωή του αλλιώς δεν θα το σκεφτόταν. Εκείνο που χρειάζεται είναι να το πιστέψει και να ξεκινήσει έρευνες. Εξάλλου μόνο δια της γνώσης στον φυσικό τομέα και δια της πίστεως στον πνευματικό τομέα δύναται ο άνθρωπος να φωτιστεί, να εξελιχθεί και να μπορέσει να ανακαλύψει τον φυσικό και τον πνευματικό επενδύτη. Ο Απ. Παύλος φανερώνει, ου γαρ θέλομεν εκδύσασθαι αλλά επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Ο Κύριος τόνισε, και πάς ο ζών και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα, πιστεύεις τούτο; Για να πιστέψουμε, χρειάζεται συνεχής ενασχόληση και αδιάλειπτη προσευχή ώστε η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού να κατακλύσει όλο μας το είναι.

4) Πιστεύουμε στην κατάργηση του φανατισμού και του χωρισμού που προκαλούν τα δόγματα μεταξύ των εν αγνοία χριστιανών λόγω προσωπικών φιλοδοξιών και εγωισμών. Εκατομμύρια τα θύματα που ενταφιάστηκαν στο όνομα του Χριστού ανά τους αιώνες λόγω φανατισμού. Αν είναι δυνατόν, χριστιανός να θέλει επί πίνακι τη ζωή άλλου χριστιανού και οπαδού του Χριστού επειδή ανήκει σε διαφορετικό χριστιανικό δόγμα ή δια του λόγου ότι έχει διαφορετική χριστιανική λατρεία. Δεν καταργούμε εμείς σαν Φωνή Θεού τα δόγματα απλώς θέλουμε την κατάργηση του φανατισμού που υπάρχει στα δόγματα και την κατάργηση του εγώ (δηλαδή πολλοί πιστεύουν ότι εμείς είμαστε και κανείς άλλος, μη γένοιτο!). Εμείς θέλουμε (τα χριστιανικά δόγματα) να κινηθούν στα πλαίσια της ανυπόκριτης αγάπης η οποία στρέφεται όχι μόνο υπέρ των αδερφών αλλά και υπέρ ετερόδοξων αλλά ακόμη και ως προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Ο Κύριος απαιτεί την ενότητα.
                 ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

1) Επιδιώκουμε την ταπείνωση ως σαν πρώτο στοιχείο μέσα μας και γύρω μας. Στοιχείο απαραίτητο για την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη και σαν απαραίτητο στοιχείο ως σαν βάση συμβίωσης και επικοινωνίας μεταξύ όλων των ανθρώπων και των λαών της γης. Χωρίς ταπείνωση ουδεμία αρετή αναγνωρίζεται υπό του Θεού.

2) Δια της εφαρμογής του Λόγου του Θεού επιδιώκουμε τον αγιασμό. Άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ ειμί.

3)

Κηρύττουμε το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Χριστού.

4)
Αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή του.


5)
Εξαπλώνουμε το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλον τον κόσμο. Ολοκληρωμένο είναι αυτό το οποίο δέχεται την αφθαρτοποίηση των σωμάτων μας, πράγμα το οποίο σήμερα όλα τα χριστιανικά δόγματα έχουν απορρίψει. Εμείς δεν το απορρίπτουμε.


6) Δημιουργούμε πνευματικούς κύκλους κατ’ οίκον σε όλην την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο κηρύττοντας εις αυτούς το Ευαγγέλιο της Βασιλείας.

7) Προσευχόμαστε ώστε το Ευαγγέλιο του Χριστού να γίνει κατανοητό, ώστε δια του Ευαγγελίου να βασιλέψει ο Χριστός ουσιαστικά στη ζωή όλων των ανθρώπων και όλων των λαών της γης, με φυσική συνέπεια να χτιστεί μέσα μας και γύρω μας ο νοητός παράδεισος. Γένοιτο, Γένοιτο, Αμήν.

128 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μου αρέσει αυτή η εξαγγελία
με βγάζει απ' της ζωής μου την ανία
και οι ιδέες τόσες πολλές
κι από σκεπτικό εξαιρετικές.
Σε λίγο περιμένω κι΄άλλα
λόγια πολλά, λόγια μεγάλα
μήπως ξυπνήσουνε τη ζήση
που στη πλατεία Μπέλλου
την έχει στήσει
για πάστα, πίτσα, παγωτό
κι΄ότι υλικό στο κόσμο αυτό.
Ας διαβάσουνε λιγάκι
μήπως φυσήξει καν' αεράκι.

27 Μάρτιος 2008 5:59 μμ

Ανώνυμος είπε...

το πνευμα σου φιλε ειναι μοναδικο εχεις μια απλοτητα η οποια ειναι γεματη σοφια. Θαθελα να γνωριστουμε, θα επικοινωνισω συντομα μαζι σου. Μονο με αυτο το πνευμα περνει νοημα η ζωη και αποκτα ουσια ο θεος.

27 Μάρτιος 2008 7:28 μμ

Ανώνυμος είπε...

Εχεις πνευμα μοναδικο και πρωτοποριακο !!! Σιγουρα υπαρχει θεος αληθινος μαζι σου γιατι τα λογια σου με γεμιζουν χαρα και αισιοδοξια.

27 Μάρτιος 2008 8:40 μμ

ΘΩΜΑ ΤΗΛΙΓΑΔΑ είπε...

Στον πρωτο φιλο θελω να του πω ενα μεγαλο ευχαριστω για τα ομορφα λογια, τα οποια φανερωνουν οτι στο βαθος της καρδιας σου βασιλευει ο θεος. θελω να σε ενημερωσω οτι σε λιγες μερες θα υπαρχουν και πνευματικες ομιλιες, στις οποιες θα με ενδιεφερε η γνωμη σου, αν θελεις να εισαι ανωνυμος θα σε παρακαλουσα να εχεις ενα χαρακτηριστικο ωστε να σε γνωριζω.Ευχαριστω, ο θεος να ευλογει την ζωη σου χαριζοντας σε εσενα και την οικογενια σου ουρανια και επιγεια αγαθα. αμην. Τον δευτερο φιλο, θελω να τον ευχαριστησω για τα ομορφα λογια του, πιστευω ομως οτι για να σου αρεσει το πνευμα μου, παει να πει οτι εχουμε το ιδιο πνευμα, θα περιμενω να επικοινωνησεις μαζι μου ο θεος να ειναι παντα μαζι σου και να σου χαριζει οτι καλο και αγαθο υπαρχει στην εξουσια του. Τον τριτο φιλο θελω να τον ευχαριστησω μεσα απο την καρδια μου, για τα γλυκα του λογια, και πιστευω οτι εχουμε το ιδιο πνευμα διοτι παιρνουμε την ιδια χαρα, σε ευχαριστω αμην.

28 Μάρτιος 2008 1:48 μμ

Ανώνυμος είπε...

Η αλήθεια είναι ότι τα δύσκολα λόγια δεν μ' αρέσουν γι' αυτό έγραψα το πρώτο σχολιό μου σαν στιχούργημα. Ο Χριστός ήταν απλός και τα χέρια του τα καρφωμένα στο Σταυρό είναι ομοιότυπα με τα ροζιασμένα χέρια του ανθρώπου που λιτανεύει τη γή.Μύρο και ροδόσταμα η προσπάθεια του ανθρώπου. Δεν μ' ενδιαφέρουν οι αλήθειες μ' ενδιαφέρει η αλήθεια που θυσιάζετε.Τα πολύπλοκα λόγια είναι σαν την αμαρτία που είναι πολύτροπος. να ανακοινώσεις έγκαιρα τις ομιλίες σου.

1 Απρίλιος 2008 9:15 μμ

ΘΩΜΑ ΤΗΛΙΓΑΔΑ είπε...

Αδερφέ πράγματι ο Χριστός είναι απλός, και φανέρωσε με την παρουσία του, και την σταυρική του θυσία, αγάπη πραγματική. Αυτό να είσαι σίγουρος ότι προσπαθούμε και εμείς ώστε να παρέχουμε με τα λόγια μας και την ζωή μας στους συνανθρώπους μας, μέτρο αγάπης του κυρίου μας. Μάλιστα χρειαζόμαστε και την δική σου συμμετοχή στο έργο αυτό. Σε ευχαριστώ για το γεμάτο σοφία σχόλιο σου ο θεός να σε ευλογεί και να σου χαρίζει πάντα ότι καλό και αγαθό υπάρχει στην εξουσία του αμήν. Οι ομιλίες και τα πνευματικά μηνύματα θα μπουν μέχρι την επόμενη Τετάρτη πρώτα ο θεός αμήν.

2 Απρίλιος 2008 12:02 πμ

Ανώνυμος είπε...

Είναι κανείς να απορεί γιατί στα χρόνια της διαδρομής του δεν έχει βρεθεί τόσο πολύ κοντά σε μια πραγματικότητα για την αλήθεια , για την ζωή , τον θάνατο και την αγάπη . Βρήκα μέσα από τα μηνύματά σου όλα αυτά τα στοιχεία και θαύμασα την ευκρίνεια των σκέψεών σου. Θα παρακολουθώ όλη αυτή την πορεία των σκέψεων σου . Την σελίδα σου την βρήκα μέσα από την σελίδα ( Aitoloakarnania Blogs Όλα τα μπλογκ του νομού Αιτωλοακαρνανίας με μια ματιά ) στην δ/ση http://www.aitoloakarnaniablogs.gr . Η σελίδα σου μου αρέσει γιατί έχει μέσα αρκετά θέματα με πολύ ενδιαφέρον . Καλή συνέχεια

Σεμ είπε...

Θα ήθελα να παρατηρήσω τον (φίλο) - ανώνυμο – για το χθεσινό μήνυμα του που αναφέρει ότι - Δεν είσαι καλός blogger εσύ που σβήνεις τα σχόλια στη στιγμή παρ΄όλο που θές λές ν΄ακούεις τα σχόλια τα δικά μου γινήκαν Λούης - Επειδή παρακολουθούσα από την αρχή την σελίδα και τα μηνύματα εγώ δεν πρόσεξα και δεν διάβασα κάποιο μήνυμα πέρα από αυτά που υπάρχουν . ΟΜΩΣ έχω καταλάβει ότι έχει γίνει μεταφορά αυτών των σχολίων σε ξεχωριστή σελίδα για την διευκόλυνση μας , επίσης υπάρχουν και στην αρχική ανάρτηση όλα τα σχόλια που μεταφέρθηκαν και αυτά στην τελευταία – νέα – ανάρτηση με τις υπογραφές και τις αρχικές ημερομηνίες . ΑΝ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ διαγραφεί κάποιο σχόλιο πιστεύω πως θα έχει γίνει από παραδρομή κατά την μεταφορά τους στις νέες του αναρτήσεις . ΔΕΝ χρειάζεται λοιπόν τέτοιο είδος επίθεση σε κάποιον που – προσπαθεί - χωρίς κάποια –κομψή- εξήγηση σαν καλός – blogger - . Και καλό θα ήταν να αναφέρουμε πάντα σε ένα σχόλιό μας το όνομά μας γιατί έτσι βοηθάμε τον δημιουργό του blog για τις απαντήσεις του αλλά και όλους εμάς τους αναγνώστες . Τέλος υπάρχει και το ε-μαιλ του δημιουργού που θα μπορούσες να εκφράσεις - αυτά – τα παράπονά σου . και ΟΧΙ με ένα ξερό σχόλιο . Πρώτα θεωρώ ότι είναι η αρχή του δημιουργού να κάνει αρκετά λάθη –αν αυτά- γίνονται χωρίς να υπάρχει κάποιος –σοβαρός λόγος – που εγώ στην δική σου περίπτωση ΔΕΝ τον είδα . Συγνώμη για το δικό μου σχόλιο αλλά σαν αναγνώστης νομίζω ότι δικαιούμαι να έχω τον λόγο της αλήθειας και της δίκαιας. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου .

Ανώνυμος είπε...

ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Θελω να στειλω την πιο γλυκια καλημερα σε ολα τα εν Χριστω αδελφια μου κ ενα μεγαλο ευχαριστω στον Thomas που εφερε τον Χριστο στη ζωη μου.

Νικολέτα είπε...

Μπορεί ο λόγος σου να φαίνεται και να ακούγεται απλός αλλά στο βάθος νόημα μεγάλο κρύβει, όταν δε μπει στην ζωή του ανθρώπου τον κάνει δυνατό κατά Θεό. Μεστός, γεμάτος γλυκύτητα ο λόγος σου που σε χτυπάει στην καρδιά και σε αφυπνίζει από αυτόν τον λήθαργο που αιώνες τώρα έχει πέσει η ανθρωπότητα. Οι γνώσεις που προσφέρεις απλόχερα στον κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο που έρχεται κοντά σου συνταράσσουν και κάνουν τον άνθρωπο να αναρωτηθεί: ποια είναι η σχέση μας σήμερα με τον Θεό και ποια θα έπρεπε να είναι πραγματικά, αφού αυτός αγάπη άπειρη και ανυπόκριτη είναι προς όλους τους ανθρώπους. Ακούγοντάς σε όμως κανείς και βλέποντας τις πράξεις και τα έργα σου μπορεί να καταλάβει ποια θα έπρεπε να είναι η σχέση του κάθε ανθρώπου με τον Θεό (σχέση αγάπης, προσφοράς και ελέους προς πάντα συνάνθρωπο φίλο και εχθρό), μαθαίνοντας απο εσένα (αφού εσύ λες) πως για να έχει ο άνθρωπος καλή σχέση με τον Θεό πρέπει πρώτα να έχει καλή σχέση με τον συνάνθρωπό του και πως η αγάπη προς τον Θεό περνάει μέσα από την αγάπη και την φροντίδα προς τον συνάνθρωπο. Μελετώντας κάποιος καλοπροαίρετα, συνειδητά και με πνεύμα έρευνας και εξέλιξης όλον αυτόν τον πνευματικό πλούτο και θησαυρό που ο Θεός σου εμπιστεύθηκε δεν μπορεί παρά να θέλει να θέσει στην ζωή του στόχους υπερβατικούς, όπου δι'αυτών να μπορέσει να καταφέρει έπειτα από μακροχρόνιο αγώνα να φέρει στην ζωή του αυτό που ο Θεός εκφράζει ως θέλημά του (να γίνουμε όλοι Υιοί και Θυγατέρες αυτού έτσι ώστε να φανερώνεται η μεγάλη δόξα του). ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ Άγιο Θεό που σε έστειλε στον δρόμο μου, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και εσένα που μου γνώρισες τον Χριστό και έγινε η καθημερινότητά μου πιο ευχάριστη!

χρηστος είπε...

Εχουμε μεγαλη χαρα διοτι βλεπουμε την παρουσια του Κυριου καθημερινα στην ζωη μας.Μια ζωη που ηταν γεματη μικροτητες,εγωισμους και ανωφελα,ανουσια πραγματα που μας οδηγουσαν στην φθορα ψυχης και σωματος,τοσο της δικης μας οσο και των γυρω μας,αφου το περιβαλλον μας,επηρεαζει την ζωη μας.Τωρα ομως ηρθε το ελεος του θεου η φωνη του θεου πανω μας.Αγαπητε Θωμα σε ευχαριστουμε για αυτο το εργο που επιτελεις.Ο Κυριος να σε δυναμωνει κατα παντα για να συνεχιζεις το εργο αυτο.Ευχαριστουμε και τον Βαγγελη για την μεγιστη συμβολη του στην δημιουργια αυτης της σελιδας,ελπιζουμε καποια στιγμη να σε γνωρισουμε.Την αγαπη μας σε ολα τα πνευματικα μας αδελφια.

Ελενη είπε...

Ο λογος ο εχων αγαπη ειναι σιγουρα Λογος Θεου.Και η χαρα μας ειναι μεγαλη γιατι αυτος ο λογος ηρθε στη ζωη μας.Λογος αγαπης, ελεους, ταπεινωσης, ειρηνης,δικαιοσυνης, σοφιας.Λογος ζων και ενεργων, που αλλαξε τη ζωη μας.Και παρολο το πλουτο της ελληνικης γλωσσας μονο μια λεξη μας δινεται για να εκφρασουμε το θαυμα του Θεου στη ζωη μας.Γι'αυτο και καθε στιγμη αυτη η μια και μοναδικη λεξη βγαινει απο τη καρδια μας,ευχαριστουμε....Ευχαριστω το Θωμα που μας γνωρισε το Κυριο,που τον εφερε στη ζωη μας.Ευχαριστω που μας μαθαινει οτι οποιος γνωρισει τον εαυτο του θα βρει τη βασιλεια, θα βρει το Θεο και θα καταλαβει οτι ειμαστε "υιοι ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ".Αυτο το ταξιδι, αυτη η εσωτερικη αναζητηση, ειναι ο πνευματικος αγωνας και ο μονος εχθρος ειναι ο ιδιος ο ανθρωπος, ο ιδιος ο εαυτος μας, που μας υπαγορευει πραγματα και καταστασεις μεσω του ατομικου εγω. Γκρεμιζοντας αυτο το ψευτικο κατασκευασμενο εαυτο μπορουμε να βαλουμε στη ζωη μας την αληθεια. Και αυτη η αληθεια ειναι ο Χριστος. Ευχαριστω και τον φιλο Βαγγελη για τη μεγαλη εργασια που επιτελεσε δινοντας τη δυνατοτητα να διαβαστει ο Λογος της Αληθειας η Φωνη Θεου. Τον ευχαριστω που εδωσε βημα λογου σ' εναν ανθρωπο που βιωνει Χριστο και αφηνει παντοτε το Κυριο να προπορευεται εμπροσθεν του.

Ανώνυμος είπε...

geia

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ,ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,
ΑΣ ΔΙΑΧΥΘΕΙ ΦΩΣ,ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
ΤΟ ΦΩΣ,ΑΣ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΗ ΓΗ!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ,ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΑΣ ΔΙΑΧΥΘΕΙ ΑΓΑΠΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
ΕΙΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΗ ΓΗ!

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ,ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ.
ΚΑΙ ΕΙΘΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ!

ΤΟ ΦΩΣ---Η ΑΓΑΠΗ--- Η ΔΥΝΑΜΗ ,
ΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ!!

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΩΜΑ ΜΟΥ,ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ,ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ!ΚΑΛΥ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΟΥ ΕΡΓΟ!ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΘΩΜΑΣ είπε...

Νικολέτα η χαρά μου και εμένα είναι άπειρη διότι από την αρχή είδα ότι η αγάπη σου για τον Κύριο και για το έργο του θα ειτο μεγάλη και πράγματι δεν έπεσα έξω. Εύχομαι πάντα ο Χριστός να ενισχύει την πίστη σου και την αγάπη σου για τον άγιο θεό. Σε ευχαριστώ Νικολέτα για ότι κάνεις για τον Κύριο και για το έργο του, πιστεύω ότι το μέλλον σου θα είναι κατά θεό, γεμάτο σοφία δραστηριότητα πνευματική και αγάπη ανυπόκριτη θέλω να ξέρεις ότι σε αγαπώ, συνέχισε αυτό που κάνεις και η δόξα του θεού θα βασιλέψει μέσα σου και γύρω σου. Να ξέρεις ότι έχεις έναν αδερφό, έναν πατέρα, έναν φίλο με αγάπη Χριστού Θωμάς

θωμας είπε...

Χρήστο χαίρομαι που μέσα σου βασιλεύει ο Χριστός, αυτός ο Χριστός προσεύχομαι να σε οδηγεί επί του ασφαλούς στην οδό της άφθαρτου και αθανάτου ζωής. Σε αγαπώ με μια αγάπη που φτάνει στον ουρανό, ο θεός να ευλογεί εσένα και την αγια οικογένεια σου. Να γνωρίζεις ότι με την δύναμη του θεού θα είμαι δίπλα σου σε ότι με χρειασθείς. Σε ευχαριστώ για όλα. Και εσύ ξέρω ότι είσαι δίπλα μου στο έργο αυτό με όλες σου τις δυνάμεις σου σε αγαπώ πολύ πολύ πολύ. Αμήν

θωμας είπε...

Ελένη μου πώς να περιγράψω την αγάπη μου για σένα και την οικογένεια σου, είναι γεμάτη η αγάπη μου κοριτσάκι μου για σένα με ζαφείρια, διαμάντια ροδοπέταλα χρυσάνθεμα μπριλάντια και όλους τους πολύτιμους λίθους. Η καρδιά μου είναι γεμάτη αγάπη. Κοριτσάκι μου γλυκό προσεύχομαι για σένα πολύ και παρακαλώ τον άγιο θεό να σου γαληνεύει την καρδούλα σου, και να την ζωοποιεί. Μάλιστα προσεύχομαι ο άγιος θεός να σε οδηγεί επί του ασφαλούς στην οδό την άφθαρτου ζωής. Ξέρω την ουσιαστική αγάπη σου για μένα και για τον θεό, να ξέρεις και εσύ, ότι αιτήσεις, ότι αν ζητήσεις θα είναι ευάρεστο ενώπιον του θεού και ενώπιον μου, και να είσαι σίγουρη ότι θα λάβει χώρα το δυνατόν συντομότερο, το αίτημα σου θα εκτελεστεί αμήν σε αγαπώ. Πολύ πολύ. Αμήν

θωμας είπε...

Χριστινάκι μου γλυκό, ολογλυκο μου, χαίρομαι που αυτό το φως του θεού φώτισε την ζωή μας. Τα λόγια σου είναι γεμάτα σοφία, αυτή η σοφία του θεού να βασιλεύει πάντα στην ζωή σου. Να ξέρεις ότι σε αγαπώ, και με όλες μου τις δυνάμεις θα είμαι δίπλα σου. Ο θεός να εκχέει αυτό το ανέσπερο φως και να φρουρεί εσένα, το γλυκό σου παιδάκι ,και την άγια οικογένεια σου από τα βέλη του πονηρού. Πιστεύω ότι ο θεός, μας ένωσε ώστε να μας χρησιμοποιήσει σε αυτό το σχέδιο σωτηρίας εξέλιξης και αναγέννησης το οποίο σήμερα και πολλούς αιώνες πριν ενεργεί. Και που ο ίδιος ο θεός χτίζει μέσα από την διαπαιδαγώγηση το ανθρωποσωτηριο εργο του το οποιο θα φερει το καλό του ανθρωπίνου γένους. Σε αγαπώ και ευχαριστώ τον θεό που σε έφερε στην ζωή μου. Αμην.

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,ΧΑΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ,ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΓΙΕΣ ΝΙΩΘΟΥΝ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ Κ ΘΛΙΨΗ..ΟΣΟΙ ΟΜΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΝΙΩΘΟΥΝ ΜΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ Κ ΧΑΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΕΥΕΙ...ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΕΣ ΠΕΝΘΟΥΣ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΣ Κ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΤΙ,ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΟΡΑ Κ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ.Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ,ΠΟΝΕΣΕ,ΠΕΘΑΝΕ Κ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΤΡΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ,ΔΕΙΧΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ Κ ΤΙΣ ΑΠΕΙΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΧΑΡΙΣΕΙ,ΔΟΞΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ!!!!ΘΕΛΩ ΛΟΙΠΟΝ,ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΩ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΜΟΥ ΑΥΤΗ,ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΑΚΙΑ Κ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΝ THOMAS, ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ.ΚΑΛΗΜΕΡΑ!!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε Θωμα ,σε σκεφτομασται παντα
και θελουμε να σε ξαναδουμαι,απο
Αλεξη και Γεωργια Θεσσαλονικη.

θωμας τηλιγαδας είπε...

Τηλιγαδας Θωμάς. Γλυκά μου ολογλυκα μου αδερφάκια η χαρά μου είναι άπειρη που ο θεός ενέπνευσε μέσα σας το πνεύμα το δικό του. Θέλω να ξέρετε ότι σας αγαπώ πολύ και να είστε σίγουροι ότι σύντομα με την πρώτη άδεια που θα πάρω από την δουλειά μου, θα έρθω να σας δω. Σας αγαπώ Θωμάς Αργυρω. Μέχρι να έρθω να μελετάτε την Αγια Γραφή και να διαβάζεται από το ιντερνετ ομιλίες μηνύματα αναλύσεις. Όταν θα έρθω θα σας φέρω και πνευματικά βιβλία που θα φέρουν στην ζωή σας χαρά, και θα δημιουργήσουν συνθήκες αναγέννησης ώστε να βλέπετε τα διάφορα γεγονότα με το πνεύμα του θεού. Αυτό θα σας φέρει ανεκλάλητη χαρά, εφορία, και αγαλλίαση.

Ανώνυμος είπε...

Διάβασα προσεχτικά τα όσα έχετε γράψει για τα πιστεύω και κυρίως για την αγάπη. Θεωρώ πως προσεγγίζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ωραίο και ταυτόχρονα μοναδικό, για το τι είναι η πραγματική χριστιανική πίστη. Πιστευώ πως ενώ ο Χριστιανισμός είναι η πιο ωραία θρησκεία, πλέον έχει καταλήξει η πιο παρεξηγημένη. Αυτό συμβαίνει διότι πλέον κανείς δεν στέκεται στην ουσία των πραγμάτων, ουτε βέβαια βάζει το ''εμείς'' αντί του ''εγώ''. Σας συγχαίρω για τον απλό τρόπο που περιγράφεται τον πλούτο της πίστης μας, βοηθάτε έτσι πολύ κόσμο να δεί και να κατανοήσει τι πραγματικά εστί Χριστός. Μια επισήμανση, στον πρόλογο στη 31 σειρά αντί να γράψεται ζωή μας, γράφεται ζωή νας (μη με παρεξηγήσετε που σας το λέω). Εύχομαι κάποια στιγμή να με αξιώσει ο θεός και να ακούσω μια ομιλία σας. Μέχρι τότε, ο θεός να σας έχει καλά και να σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Τέλος, εύχομαι να είστε πάντοτε άγρυπνος φρουρός της ψυχής και της ζωής σας. (Ο Νίκος μου έδωσε την σελίδα σας, είμαι μια φίλη του). Καλή συνέχεια.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΓΛΥΚΟ ΜΟΥ ΟΛΟΓΛΥΚΟ ΜΟΥ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΚΑΙ ΦΙΛΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΧΑΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΗ ΔΙΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑ ΜΟΥ ΝΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΩ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ. ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ. Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΗ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΖΩΗ. ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΗ 2 ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΠΡΩΤΑ Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΘΩ ΣΕ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΝΟΟΥΝ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Ο ΝΙΚΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ, ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΝΗ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΟΔΗΓΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΣ ΑΦΘΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΟΙΤΟ ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΜΗΝ.

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΟΥ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΑ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ. Η ΖΩΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΦΩΣ ΠΟΥ ΦΩΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ,ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΥΣΧΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΣΥ ΦΥΤΕΨΕΣ ΣΕ ΕΜΑΣ. ΕΔΩΣΕΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΕΜΑΘΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ,ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗΣ. ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥ. ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ ΠΟΛΥ ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΜΑΣ ΕΜΑΘΕΣ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ)

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ-ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΘΩΜΑ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΕΣ ΖΩΗΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΚΟΠΟ , ΠΡΟΣΟΧΗ , ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΩΣΤΕ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ.ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ 'ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ', ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ, ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -ΠΟΥ ΤΑ ΠΙΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΜΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ Η ΑΙΩΝΙΟΣ.
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ , ΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ,ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ,ΤΗΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ , ΚΑΙ ΜΕ ΒΟΗΘΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΑΤΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΝΑ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ . ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΦΩΣ ΕΞΟΧΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΑ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΝΙΩΣΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΕ ΑΓΑΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ . Η ΖΩΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ , ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ ΠΡΑΓΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΑΓΑΠΗ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΠΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΔΕΧΕΣΑΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ . ΑΥΤΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΔΥΝΑΜΗ, ΤΟΛΜΗ, ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ .Ο ΘΕΟΣ ΣΤΟΝ ΗΣΑΙΑ ΛΕΕΙ 'Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΟΥΛΟΣ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ'[ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΔΟΥΛΟΣ ΑΛΛΑ ΥΙΟΣ]. ΑΥΤΟ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΕΣΕΝΑ. ΕΥΧΟΜΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΝΑ ΑΓΓΙΞΕΙ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΑΣ. ΝΑ ΣΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΓΑΘΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΜΕ ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΣΑΝ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ . ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΣΕ ΕΦΕΡΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΥΠΕΡΟΧΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ . ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΧΑΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΓΑΠΗ . ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ .ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΕΥΧΟΜΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ- ΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΣΑ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ,Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΑ ΦΡΟΥΡΕΙ ,ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ, ΠΛΟΥΤΙΖΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ, Η ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ , ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ .(ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ)

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ

Υπεραγαπημένο μου και γλυκό μου ολογλυκο μου πνευματικό μου παιδί Γιώργο η χαρά μου είναι άπειρη που ο θεός θέλησε να σε φέρει στην ζωή μου. Εξ αρχής είδα σε εσένα τον θεό και σε εμπιστεύτηκα στα πάντα, και πράγματι η διάκριση μου αυτή δια εσε ήταν αληθής αληθέστατη. Γιώργο μου σε αγαπώ και ξέρω ότι το ρήμα του θεού θα ενεργήσει ουσιαστικά και ενεργεί σήμερα μέσα σου, ώστε δια αυτού να φτάσεις την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανής. η παρουσία σου στον οίκο του θεού είναι έντονη και ενεργεί. Η παρουσία σου στον οίκο του θεού έφερε πολλούς υιούς και θυγατέρες. εξαιτίας σου υπάρχει σήμερα στην Αθήνα μια πνευματική ανθοδέσμη ανθρώπων που η ευωδιά της θα φτάσει σε πολλούς ανθρώπους, και η χαρά σου θα είναι αιώνια. Γιώργο μου συνέχισε να μελετάς και να προσεύχεσαι και να είσαι σίγουρος ότι οι μέρες της φθοράς, της άγνοιας και της ημιμάθειας λαμβάνουν τέλος. Σε αγαπώ με μια αγάπη που φτάνει έως το θρόνο του θεού. Ο θεός να βασιλεύει σε εσένα και στην Αγια οικογένεια σου. Γιώργο μου υιέ μου να εμμένεις στην προσευχή, στην δέηση, στην ανάγνωση του λόγου του θεού, ώστε με αγάπη ανυπόκριτη να μεταλαμπαδεύεις τα ρήματα και τα δρώμενα του ευαγγελίου και να είσαι σίγουρος ότι ο θεός θα βασιλέψει μέσα σου και θα γνωρίσεις αυτά που άνθρωπος, και νους ανθρώπου ουκ είδε ουδέ δύναται να δει ΓΕΝΟΙΤΟ ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΜΗΝ.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ

Υπεραγαπημένη μου και γλυκιά μου ολογλυκια μου θυγατέρα εν Χριστώ Ιησού Ελευθερία. Η χαρά μου είναι άπειρη διότι η σοφία του θεού βρίσκει ανάπαυση σε εσένα. Ώστε δια αυτής να μπορείς να εξελίσσεσαι πνευματικά και να φτάσεις δια αυτής της σοφίας του θεού στα Αγια των Αγίων. Κόρη μου η χαρά μου είναι άπειρη διότι από την πρώτη στιγμή, και με την πρώτη πνευματική ματιά ερωτεύτηκες την σοφία του θεού που είναι η Αγια Γραφή και το θέλημα του Θεού που φανερώνεται σε αυτή. Μάλιστα με χαρά ως σαν τους υιούς του Ζεβεδαίου έθεσες τον εαυτόν σου και τον οίκο σου στην υπηρεσία του θεού ως υπηρέτης αυτού και του λαού του. Κόρη μου συνέχισε τον αγώνα σου και να είσαι σίγουρη ότι η ημέρα του Κυριου έφτασε, ώστε όλοι μαζί να τον προϋπαντήσουμε ζώντες κάτω από την σημαία και την δάδα της αγάπης, της ζωής, της ταπείνωσης. Ο Χριστός κόρη μου να φρουρεί να επισκιάζει και να ευλογεί εσένα τον σύζυγο σου και τα δυο γλυκά ολογλυκα σου παιδάκια. Σε αγαπώ πολύ πολύ και προσεύχομαι για σένα πολύ, ώστε ο θεός να σου χαρίζει ότι καλό και αγαθό υπάρχει στην εξουσία του γένοιτο γένοιτο αμήν. Είμαι σίγουρος ότι ο θεός θα σε επισκιάζει κάθε μέρα και πιο πολύ, και είμαι σίγουρος ότι θα στείλει αγγέλους να σε διακονούν και να σε υπηρετούν. Ώστε δια μέσω των αγγέλων να εξελιχτείς πνευματικά, και να ενεργοποιηθείς κατόπιν δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να γίνεις στύλος στον ναό του θεού με επιτεύγματα πνευματικά σε όλους τους τομείς. Πορεύου εν ειρήνη αμήν. Με αγάπη Χριστού Θωμάς.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ

Υπεραγαπημένη μου και γλυκιά μου ολογλυκια μου Ραλλια Μαρία, στολίδι του θεού και του κόσμου. Η παρουσία σου στο έργο του θεού είναι γεμάτη ζήλο θεού έτοιμη να περιφρονήσεις τα πάντα για την δόξα του θεού και την σωτηρία των ανθρώπων. Ραλλια μου σε ευχαριστώ που με αγαπάς, και που έβαλες τον θεό στην πρώτη θέση της ζωής σου. Ραλλια μου συνέχισε τον αγώνα σου και να είσαι σίγουρη ότι χτίζεις στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Το Άγιο Ευαγγέλιο του Χριστού μας το οποίο εγράφη δια Πνεύματος Αγίου έχει την δύναμη και την δυνατότητα να χτίσει μέσα σου τον νοητό παράδεισο ώστε δια αυτού να αναπτυχθεί μέσα σου το δέντρο της ζωής. Σε αγαπώ και προσεύχομαι για σένα. Για μένα είσαι πνευματικό μου παιδί ,φίλη εν Κυριω, και αδερφή εν Κυριω. Είσαι ακόμη Θυγατέρα του Αγιου Θεού. Ραλλια ο Χριστός δέχεται τις προσευχές σου και ευλογεί τα αιτήματα σου, να είσαι σίγουρη ότι εξασφάλισες στην ζωή σου τον παρόντα και τον μέλλοντα αιώνα .Η παρουσία σου στο έργο του Θεού θα φέρει πολλούς υιούς και θυγατέρες και η χαρά σου θα είναι αιώνια. Σε αγαπώ πολύ πολύ πολύ. Θωμάς Αμήν.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΑΔΕΡΦΕ ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΙΜΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ. ΑΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΣ ΑΠΛΩΣ ΑΝΤΑΛΑΣΟΥΜΕ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ανώνυμος είπε...

ΑΔΕΡΦΕ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩ Η ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΥ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΑΤΕ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ, ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΓΑΠΟΥΜΕ, ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΡΓΑΖΕΣΤΑΙ ΜΕ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΠΗ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΑΣ ΑΓΑΠΟΥΜΕ.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ Σταυρο και Χαρουλα ευχαριστουμε για την αγαπη σας προσευχομαστε για σας. Ο θεος να ευλογει την ζωη σας, σας αγαπουμε και πιστευουμε οτι ο θεος θα ενεργει στην ζωη σας θετικα, ωστε ολοι μαζι να ενωθουμε κατω απο το πνευμα το δικο του. Σας αγαπουμε, και εσεις να ξερετε οτι στο Αγρινιο υπαρχει ενα σπιτι δικο σας. Αμην καλο αγωνα Αμην.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗ Υπεραγαπημένε μου και γλυκέ μου, ολόγλυκέ μου φίλε και αδελφέ Βαγγέλη παρατήρησα με μεγάλη προσοχή το σχόλιο σου και διαπίστωσα την ουσιαστική και προσεκτική μελέτη την οποίαν επιδεικνύεις. Χάρηκα πάρα πολύ διότι εντόπισες διαφορές τις οποίες και εγώ εντόπισα με την πάροδο του χρόνου. Σιγά σιγά εμβαθύνοντας, στην προσπάθειά μου να κατανοήσω το θέλημα του Θεού και τα άγια δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου, εντόπισα ότι μέσα στον Λόγο του Θεού υπάρχουν πνευματικές παγίδες οι οποίες προήλθαν από την ανθρώπινη φύση των μαθητών, ακόμη και που ο ίδιος ο Κύριος ελάχιστες όμως φορές εκδήλωνε. Η ανθρώπινη συμπεριφορά του Κυρίου, εκδηλώνεται στον κήπο της Γεσθημανής όπου επροσεύχονταν και τα δάκρυά του ως θρόμβοι αίματος έτρεχαν, ζήτησε από τον πατέρα του να παρέλθη το ποτήριο του σταυρικού θανάτου του όμως αμέσως το διόρθωσε λέγοντας, όχι καθώς εγώ θέλω πάτερ αλλά καθώς συ. Στο ερώτημα περί γενεαλογίας και ανακρίβειας στοιχείων έχω να πω τα εξής: Κάποτε οι γραμματείς και φαρισαίοι είπαν στον Κύριο ότι εμείς είμεθα τέκνα του Αβραάμ. Αυτός απάντησε, αν είσαστε τέκνα του Αβραάμ εμένα θα με γνωρίζατε ακόμη τους είπε ότι εγώ πριν τον Αβραάμ υπήρχον και αυτοί του απάντησαν, δεν είσαι ούτε πενήντα χρονών και λες ότι προ Αβραάμ υπήρχες και εσκανδαλίστηκαν. Αν είναι δυνατόν, η απλή λογική το φανερώνει. Πώς είναι δυνατόν ο Χριστός να έχει γενεαλογικό δένδρο; Ο λόγος που δεν έχει είναι πρώτον διότι γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου άρα πατέρας του είναι ο Θεός, δεύτερον αφού είναι Θεός είναι δυνατόν να έχει γενεαλογικό δέντρο αφού αυτός είναι που δημιουργεί τις γενιές και αυτός είναι που γεννά και εξελίσσει τις γενιές. Ο Ιωάννης ο θεολόγος ο οποίος ήτο ο πεφιλημένος μαθητής του και ο πιο κοντινός φίλος και μαθητής του και που η αγάπη του και η παρουσία του ήτο αισθητή ακόμη και κάτω από τον σταυρό ενώ των άλλων ήτο αισθητή η απουσία τους, αυτός λοιπόν έγραψε το πιο καθαρό Ευαγγέλιο και το πιο πνευματικό ενώ οι άλλοι ευαγγελιστές ανέφεραν μόνο ιστορικά γεγονότα και ξέρεις, οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και αν ερωτηθούν για το ίδιο θέμα εκδηλώνουν διαφορετικές αντιλήψεις, αυτό προέρχεται από τις καταβολές του καθενός ανθρώπου. Πιστεύω λοιπόν ότι η γενεαλογία γράφτηκε διότι ήθελαν οι συγκεκριμένοι μαθητές να τονίσουν το ότι ο Χριστός ήτο Εβραίος. Μέρος αυτού του σκεπτικισμού μπορεί να προέλθει από υπερβολικό ζήλο στο έθνος τους ή εγωιστική συμπεριφορά προς τους άλλους λαούς, άλλος λόγος, αγαθός αυτός, να κάνουν τους Εβραίους να δουν θετικά την αποστολή του, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι Εβραίος. Ενώ ο Ιωάννης δεν αναφέρει καν την γενεαλογία διότι γνωρίζει ότι ο Χριστός δεν βλέπει σε ένα έθνος αλλά υπάρχει σαν πατέρας όλων των ανθρώπων και δεν βλέπει σε έθνη, δεν ξεχωρίζει λαούς, δεν προσωποληπτεί και το κάλεσμα το δικό του είναι προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Έτσι ώστε να εννοήσουν οι άνθρωποι ανεξαρτήτου δόγματος, ανεξαρτήτου έθνους την αποστολή τους ως άνθρωποι και όχι ως καυχησιολογικές, υπερβολικές, εθνικιστικές, εγωιστικές, αρνητικές συμπεριφορές την αποστολή τους. Η οποία αποστολή κατ’ εμέ έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: Το ένα είναι η ανυπόκριτη αγάπη που πρέπει να διέπει τους λαούς μεταξύ τους καθώς και να εννοήσουν οι άνθρωποι την μέγιστη αποστολή τους που είναι να φέρουν την αγάπη την ανυπόκριτη του Χριστού όλα τα μέλη της βασιλείας του Θεού και το δεύτερο να τείνουν οι άνθρωποι να βρουν τα μέσα εκείνα (αφού σκέφτονται) που θα καταργήσουν από την ζωή τους όλα τα φθοροποιά στοιχεία, τα οποία οδηγούν τον άνθρωπο στην φθορά και στον θάνατο ώστε το ανθρώπινο γένος να νικήσει τους εχθρούς του. Αυτοί οι εχθροί του ανθρώπου βάση του Κυρίου δεν είναι ο συνάνθρωπος αλλά ο έτερος κακός εαυτός μας που μας οδηγεί με την άγνοια, την ημιμάθεια και την αμαρτία έξω από τις αρχές του Θεού με αποτέλεσμα όλων την φθορά και τον θάνατο. Η γενεαλογία της Μαρίας δεν αναφέρεται διότι οι γυναίκες εκείνον τον καιρό δεν είχαν ουδεμία αξία και έτσι δεν μπορούσαν να λάβουν αξία, πράγμα το οποίο ο πατέρας Θεός αργότερα μετέτρεψε και ανέδειξε δια της γεννήσεως του Υιού του από γυναίκα, την γυναίκα ως ισάξιο μέλος μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων. Πάντως στην εποχή του Χριστού μια γυναίκα πουλιόνταν και αγοράζονταν για την άξια πέντε σακοράφων (αυτές που χρησιμοποιούν οι γυναίκες κατά το ράψιμο ώστε να μην τρυπιούνται από το βελόνι). Ο λόγος λοιπόν που δεν αναφέρεται η γενεαλογία της Παναγίας ήτο διότι δεν θεωρούνταν άνθρωπος η γυναίκα αλλά κατώτερο ον. Καταλήγουμε επομένως στο συμπέρασμα ότι ανθρώπινα στοιχεία επηρέαζαν τους μαθητές γι’ αυτό υπάρχουν ανακρίβειες σε ορισμένα δρώμενα του Λόγου του Θεού. Αυτές όμως οι ανακρίβειες παραχωρήθηκαν υπό του πατρός ώστε πολλοί μελετητές που θέλουν να επισκιάσουν και να ερευνήσουν την ζωή του Κυρίου όχι θετικά αλλά αρνητικά, να βρουν αρκετά ερεθίσματα αξιόπιστα γι’ αυτούς ώστε να μην εννοήσουν την πραγματική αξία του Κυρίου και της αποστολής του, τελευταία να μην εννοήσουν και το σωτήριο, ανθρωποσωτήριο έργο του. Έτσι θεωρούν το βιβλίο (Ευαγγέλιο) αναξιόπιστο και το κατακρίνουν. Όσοι όμως έχουν καλή προαίρεση και προορισμό σωτηρίας ώστε να αναγεννηθούν, να εξελιχθούν και να εννοήσουν το μυστήριο Θεός δεν αντιπαρέρχονται με τις ανακρίβειες και τα ανθρώπινα πάθη ή εντάλματα ή πατριωτικές, εθνικιστικές συμπεριφορές και στηρίζονται στα λόγια του Κυρίου τα οποία παραθέτουν αιώνιο κύρος. Μάλιστα κατανοούν ότι όλες οι γενιές προέρχονται από αυτόν και όχι αυτός από τις γενιές και στηρίζονται σε ουσιαστικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν και εκδηλώνουν όλοι οι μαθητές με ένα πνεύμα. Αυτά είναι συγκεκριμένα η ζωή αυτού και το άψογο παράδειγμά του. Ο Χριστός δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο αλλά να τον πληρώσει και να τον εκπληρώσει ώστε να μην μένει ανεφάρμοστος και δια του δικού του παραδείγματος να πάρουν θάρρος όλοι οι νέοι μαθητές, όλοι εμείς και να πούμε αφού τα κατάφερε ο Κύριος και εγώ μπορώ. Μια προσοχή χρειάζεται αυτό που συμπλήρωσε και εκπλήρωσε και παρουσίασε με την ίδια του την ζωή είναι λόγω του ανεφάρμοστου του νόμου με την σταυρική του θυσία ως αναμάρτητος χάρισε εις ημάς το μέγα έλεος πράγμα το οποίο ο νόμος δεν είχε. Προ Χριστού εάν έκανες μια παράβαση αυτή σε καταδίκαζε. Έτσι ο άνθρωπος ένιωθε ενοχές και αποστρέφονταν τον Θεό. Σήμερα όμως ο Χριστός είπε στον Πέτρο όταν ρωτήθηκε για το πόσες φορές θα πρέπει να συγχωρεί τον πλησίον του την ημέρα, επτά τον ρώτησε ο Πέτρος. Ο Κύριος του απάντησε εβδομηκοντάκις επτά, άπειρες φορές. Ακόμη συμπλήρωσε και το να αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Στην ουσία δεν κατήργησε τον νόμο αλλά πλήρωσε τον νόμο ώστε να μην είναι ανεφάρμοστος. Ο τελευταίος νόμος μετά τις δέκα εντολές (η ενδέκατη εντολή) ήτο, ο ποιήσας ταύτα ζήσετε, όμως κανείς δεν μπορούσε να ποιήσει ταύτα ώστε να ζήσει. Σήμερα όμως ανοίγεται από την παρουσία του Κυρίου και εντεύθεν με την σχετική ενασχόληση η δυνατότητα να εφαρμοστεί ο νόμος και να καταργηθεί ο θάνατος ώστε ο άνθρωπος να ζήσει αιώνια. Διότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων καθώς και ο σοφός Σολομών αναφέρει ότι ο Θεός ουκ εποίησε θάνατο ουδέ τέρπεται έπ’ απωλεία ζώντων και σωτήριοι αι γενέσεις του κόσμου και ουκ έστι φάρμακο ολέθρου ουδέ άδου βασίλειο επί της γης έκτισε γαρ εις το είναι τα πάντα γένοιτο, γένοιτο, αμήν. Τι συνέβηκε όμως; Παραχώρηση Θεού διότι η σοφία του το επέτρεψε ώστε ο διάβολος να εισέλθει στην ζωή του ανθρώπου ώστε να ιδρυθεί πρώτα η βασιλεία του διαβόλου (διαβολή) και να δουν όλοι οι άνθρωποι μηδενός εξαιρουμένου ότι η αμαρτία φέρνει τον χωρισμό, η ανεφαρμογή του νόμου της αγάπης φέρνει τον χωρισμό, φέρνει τους πολέμους, φέρνει την φθορά, φέρνει τις ασθένειες, φέρνει τον θάνατο. Όταν οι άνθρωποι εννοήσουν ότι δεν πρέπει να έχουν τα στοιχεία αυτά τότε θα φύγουν από τα στοιχεία τα οποία σήμερα νομίζουν ότι τους παρέχουν ζωή και θα επιστρέψουν πάλι στους νόμους της ζωής, στους νόμους του Θεού οι οποίοι φέρνουν χαρά, φέρνουν υγεία πνεύματος και σώματος, φέρνουν ζωή. Ο τρόπος για να επιτευχθούν όλα αυτά και να γίνει η επιστροφή του ανθρώπου στον κήπο της Εδέμ, στην χαμένη πατρίδα, στην άφθαρτη ζωή, στην αγκαλιά του Θεού είναι να πάψουμε να κάνουμε ότι είμεθα γνώστες των πάντων και να αφήσουμε εαυτόν στα χέρια του Θεού. Ώστε αυτός να διανοίξει μέσα μας νέες ιδέες, νέους στόχους τους οποίους να εντάξουμε στην ζωή μας και να είμεθα σίγουροι ότι θα βρούμε τον προσανατολισμό μας και θα χτίσουμε δια του Κυρίου τον νοητό παράδεισο μέσα μας και γύρω μας δια των ανθρώπων. Διότι ο άνθρωπος ότι σκέφτεται μπορεί να το φέρει στην ζωή του διαφορετικά δεν θα το σκέφτονταν και αυτός που του εναποθέτει την σκέψη είναι ο Θεός ο οποίος μας παροτρύνει δια αυτής της σκέψης να βρούμε την πραγματική μας αποστολή. Ο τρόπος μέχρι να φτάσουμε στον αγιασμό και να αποφύγουμε το λάθος και την πτώση είναι να εννοήσουμε το μέγα έλεος (έδωσε ημίν το μέγα έλεος) ώστε το αυστηρό του νόμου το οποίο οδηγούσε τον άνθρωπο στην απώλεια να εκλείψει και το μέγα έλεος να κάνει αισθητή την παρουσία του και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ζωή η οποία θα εκδηλώνεται δια αγάπης ενεργουμένης. Τι σημαίνει μέγα έλεος; Θα φέρουμε στον νου μας ένα δικαστήριο. Πρόεδρος είναι ο Θεός, εισαγγελέας είναι ο διάβολος, κατηγορούμενος είναι ο καθένας από εμάς, δικηγόρος δικός μας είναι ο Χριστός. Λέει ο πρόεδρος (Θεός), κύριε εισαγγελέα τι έχετε να πείτε; Ο εισαγγελέας (διάβολος) με αδιάψευστα γεγονότα μας κατηγορεί, την τάδε μέρα έκανες αυτό, την άλλη αυτό κ.λ.π.. Πρόεδρος, κατηγορούμενε τι έχεις να πεις; Αυτός ο κατηγορούμενος που είναι ο καθένας από εμάς σκύβει το κεφάλι διότι ο εισαγγελέας (διάβολος) έχει δίκιο. Πρόεδρος, λυπάμαι παιδί μου αλλά καταδικάζεσαι σε θάνατο. Εκείνη την ώρα ζητά τον λόγο ο δικηγόρος μας, ο Κύριος. Αυτός απευθύνεται στον πρόεδρο, κύριε πρόεδρε εγώ έκανα καμιά αμαρτία; Όχι λέει και ο πρόεδρος αλλά και ο εισαγγελέας. Άρα δεν έπρεπε να πεθάνω πάνω στον σταυρό; Σωστά, απαντούν όλοι. Τότε, αφού δεν έπρεπε να πεθάνω και πέθανα, ξεπληρώνω εγώ με τον δικό μου θάνατο τον θάνατο του Θωμά και του κάθε Θωμά. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να συνεχίσουμε την αναγέννησή μας και την θετική μας προσπάθεια, αυτό το έλεος του Χριστού μας επισκιάζει άπειρες φορές καθημερινά. Αφού το έλεος και η αγάπη του Θεού είναι άπειρα εις ημάς το ίδιο θα πρέπει να εκδηλώνουμε και εμείς στους συνανθρώπους μας. Αυτός είναι ο όρος του Θεού, έλεος θέλω μας τονίζει και όχι θυσία. Όταν μιλάμε λοιπόν για αγάπη, μιλάμε με τον τρόπο που την παρουσιάζει ο Κύριος και που δια Πνεύματος Αγίου ο απόστολος Παύλος φανερώνει (βλέπε προς Κορινθίους Επιστολή Α΄ κεφ. ιγ΄).
Εύχομαι αδελφέ Βαγγέλη να απάντησα στις γεμάτες σοφία ερωτήσεις σου. Αμήν. Σε ευχαριστώ που αγαπάς τον Θεό, που νουθετείσαι από αυτόν και που αγαπάς εμένα και την οικογένειά μου. Με αγάπη Χριστού, Θωμάς.

Ανώνυμος είπε...

ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Kάποιος φίλος μου σύστησε την σελίδα αυτή είμαι από Αθήνα έχω πολύ καιρό που την επισκέπτομαι και είδα ότι ο θεός μόνο με αυτό τον τρόπο που τον παρουσιάζεις θα μπορούσε να αναστηθεί στις καρδιές των ανθρώπων. Εύχομαι κάποια στιγμή να τα πούμε από κοντά, σου εύχομαι μέσα από την καρδία μου ο θεός να ευλογήσει αυτή την προσπάθεια και όλοι οι άνθρωποι να θελήσουν να εργαστούν για την αναγέννηση του ανθρώπου. Αυτή την στιγμή δεν επιθυμώ να φανερώσω το όνομα μου διότι είμαι δημόσιο πρόσωπο και πιστεύω να με καταλάβεις, όμως θα σε πάρω τηλέφωνο ώστε να βρεθούμε και να τα πούμε από κοντά σε ευχαριστώ.

ΘΩΜΑΣ ΤΗΛΙΓΑΔΣ είπε...

Xαίρομαι που επισκέπτεσαι και βρίσκεις ενδιαφέρουσα την πνευματικη μου σελίδα. χαίρομαι ακόμη που μέσα στην σελίδα βρήκες πνευματικά στοιχεια που έχουν την δύναμη να αναγεννήσουν τον άνθρωπο. καταλαβαίνω απόλυτα το λογο που δεν έγραψες το όνομα σου. Σε ευχαριστώ για το μηνυμα αυτό, θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο και να τα πούμε από κοντά. Ο Θεός να φρουρει, να ευλογεί, και να κατευθύνει εσένα και τους οικείους σου στην οδό της ζωής, της άφθαρτου ζωής. Γένοιτο γένοιτο αμήν.

Ανώνυμος είπε...

Εριξα μια γρηγορη ματια στα θεματα και στα κειμενα και μου φανηκε πολυ καλα.οταν γυρισουμε απο Αθηνα θα καθησω να τα διαβασω ολα.πολΥ καλη δουλεια παντως,συνχαρητηρια

GIORGOS είπε...

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ. Η ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ. Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΕ.ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΡΟΥΛΑ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ,ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΑΠΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΕΣ

Alexandros-Giorgitsa thessaloniki είπε...

Agapimene mou adelfe mata tis iperoxes hmeres tou pasxa pou perasame mazi kai me tous monadikous anthropous pou gnorisa (Lampros...),h kathimerinotita einai polu pio diskoli. Edo einai doskolo logo tis zois na akolouthisis olla ayta. Alla me ti boithia tou theou (Kai me poluagona-dibasma)thelo na pistebo oti i antistasi mas megaloni oloena kai pio polu. To pnebma sou monadiko kai na kseris oti eimai diplasou me oti gnosis kai dinamis exo,gia na baloume kai emis ena litharaki se ayto to toso omorfo-monadiko.
Y/G febgontas to proi ekino, aythopmita, odigousa kai eklega gai arketa xiliometra, gia ti monadikotita kai gia to exeretiko pnebma pou brika stous anthropous pou gnorisa!!!!!
Me bathia agapi kai ektimisi
Alexandros-Giorgtsa Thessaloniki.

ΧΡΗΣΤΟΣ/ΕΛΕΝΗ είπε...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΙΤΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.Η ΧΑΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΣΑΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΙΕΡΕΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ.ΠΝΕΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,ΕΞΕΛΙΞΗΣ,ΧΑΡΑΣ,ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΑΣ ΜΑΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΑΝ ΠΟΛΥ,ΠΡΩΤΟΝ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΛΕΜΕ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΚΛΑΙΜΕ ΕΤΣΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΑΙΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΕΙΝΑΙ Ζ Ω Η. ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΕΥΛΟΓΙΑ.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΘΩΜΑΣ
Υπεραγαπημενα μου και γλυκα μου αδερφακια εν Χριστω
Ιησου Αλεξη Γιωργιτσα και Αθηνα. Η χαρα μου είναι απειρη, που ο Θεος θελησε να γιορτασουμε μαζι το Πασχα αυτό. Η χαρά μου είναι άπειρη ακόμη και για τον λόγο ότι το πνεύμα αυτό το οποίο εναπόθεσε ο θεός μέσα μου ώστε να εργάζομαι τα δρώμενα του ευαγγελίου στις κοινωνίες των ανθρώπων σήμερα βρήκε ανάπαυση και εισχώρησε καλοπροαίρετα και θετικά στο δικό σας πνεύμα. Εύχομαι ο Χριστός να ενεργοποιήσει μέσα σας τον ζήλο ώστε όλοι μαζί ενωμένοι να εργαζομεθα με το πνεύμα του ευαγγελίου. Ώστε να δημιουργήσουμε στον κόσμο που ζούμε πάλι τις κοινωνίες των υιών του Θεού, όπου οι εντολές του Θεού, θα ενεργοποιηθούν δια Πνεύματος Αγίου μέσα μας και γύρω μας. Κατόπιν δια του Χριστού να ζούμε την άφθαρτη βασιλεία του και τώρα και πάντα και εις τους αιώνες των αιώνων με τον ζώντα Χριστό γένοιτο γενοιτο αμήν. Ο Χρήστος και η Ελένη, που έγραψαν στα σχόλια για σας είναι παιδιά του ζώντος Θεού και δικά μου παιδιά πνευματικά, τα οποία έχουν αποδείξει εν δυνάμει, εν λόγο, και εν έργο, την ανυπόκριτη αγάπη τους ως προς τον Θεό και ως προς εμένα γενοιτο γενοιτο Αμήν.

Ανώνυμος είπε...

adelfe mou thoma kai roula ! sas xeretoume na eiste panta kala , kai xeroume oti eiste kal giati sas skeftomaste PANTA.
Sas exoume apothimisi polu , edo Thoma mou ta pramata einai ta idia kai ta problimata sunepos,ala me polu prosafxi kai me tin biothia tou theou ta apalinoume ligo.sas exouma kathimerina stin prosefxi kai sto mialo mas.Hthela apo polu kero na epikinoniso, ala prota thelo na balo kapies skepsis mou se
seira kai meta.Edo exo thn esthisi oti kata kapio tropo einai ena hsixastirio,kai o exon epafi mpori na bgali kata kapio tropo ta esopsixa tou.(tora omos einai noris tha ta poume to bradi)filakia pola se olous!!!

Ανώνυμος είπε...

Alexandros Giorgitsa (mou)
TO EPANO SXOLIO

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ Αδελφάκια μου γλυκά χαίρομαι που αγωνίζεστε στο να εντάξετε στην ζωή σας τις αρχές του ευαγγελίου. Τα προβλήματα πάντα θα υπάρχουν απλως με το πνεύμα του Θεού θα τα βλέπουμε με άλλο μάτι το ματι του Θεου το οποιο βλεπει ότι τα παντα συνεργουν στο αγαθο. Θα συνεχίσουμε όλοι αγώνα αδεφακια μου Αλεξη Γιωργιτσα και Αθηνα πάνω στα δρώμενα και στις αρχές του αγίου ευαγγελίου και θα έρθει η μέρα του Κυριου η μεγαλη και επιφανης οπου εκει θα βασιλευει ο Χριστος μεσα μας και γυρω μας. Τοτε θα δούμε ότι η αγνοια που ειχαμε πανω στο θελημα του Θεου, και το σύστημα του κόσμου είναι αυτά που τα δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία προβλήματα θα μάθουμε να τα ξεπερνάμε. Θέλω να ξέρετε ότι σας αγαπώ και προσεύχομαι πολυ. Πιστεύω τον Αύγουστο να τα πούμε από κοντά διότι θελω να έρθω προς τα πάνω ώστε να σας δω και να δω και αλλα παλια και καινούργια αδερφακια. Με αγάπη Χριστού Θωμάς.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Στο δεύτερο σχόλιο στο θέμα της έρευνας πιστεύω όπως και εσύ ότι είναι απαραίτητο να ερευνάμε όσα μπορούμε, (ο Κύριος είπε ερευνάται τας γραφάς ίνα δια αυτής έχετε ζωή αιώνια)όσα δεν μπορούμε να αποκομίσουμε η να εννοήσουμε το γιατί, να τα αφήνουμε και να εμπιστευομεθα τον θεό. Είπα να μην ερευνάμε το συγκεκριμένο σχίσμα, η παρομοια διότι από την πείρα μου όλα αυτά τα 25 χρόνια που εργάζομαι πνευματικά είδα ότι δεν θα έχουμε αληθινές απαντήσεις. Και είναι σίγουρα χάσιμο χρόνου από εμάς. Άλλωστε ο κάθε άνθρωπος για αλήθεια πιστεύει διαφορετικά πράγματα, και ο καθένας πιστεύει ότι αυτός έχει την αλήθεια η ότι αυτός γνωρίζει το σωστό. Εμείς αδελφέ να ερευνάμε τον λόγο του θεού, και σίγουρα ότι άλλο είναι καλοπροαίρετο και μας αναπτύσσει πάνω σε αυτό, τώρα γιατί χώρισαν είναι χάσιμο χρόνου για μένα. Να ξέρεις ότι, ότι λέω δεν το λέω κακοπροαίρετα για να κάνω τον έξυπνο. Αυτό που λέω το λέω με αγάπη και είναι αυτό που πιστεύω.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Στο τρίτο που αναφέρεις, ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο του θεού που λένε μερικοί. Μην το περιορίζεις μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες σήμερα όλοι όσοι ασχολούνται με τον Κύριο έτσι λένε ότι αυτοί είναι στην αλήθεια και οι άλλοι στο ψέμα. Όμως τα αποτελέσματα είναι ίδια για όλους διότι η πίστη όλων δεν είναι ζώσα, αλλά σκιώδη και αυτό αποδεικνύεται ότι η ζωή όλων στηρίζεται στα φάρμακα και όχι στα θαύματα. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι εγώ είμαι σωστός διότι είμαι ορθόδοξος, η καθολικός, η πεντηκοστιανος, η ευαγγελικός κλπ, η οτιδήποτε άλλο, διότι πέφτουμε στην ιδία παγίδα που έπεσαν και αυτοί που αναφέρεις ότι νομίζουν ότι είναι οι εκλεκτοί. O θεός θα κρίνει τον κόσμο, και αυτός θα πει η θα φανερώσει τον σωστό όταν έρθει η ώρα, ακόμη δεν ήρθε. Οι Εβραίοι νόμιζαν ότι είναι ο περιούσιος λαός του θεού κοίτα πως φέρθηκαν στον υιό του θεού. Εμείς καλό είναι να εφαρμόσουμε την εντολή μην κρίνετε ίνα μην κριθείτε, ώστε να φρουρήσουμε τον εαυτό μας, και να μην βρεθούμε θεομάχοι. Ακόμη όλοι αυτοί που κάνουν αντιαιρετικο αγώνα για μένα είναι λάθος και ποτέ δεν θα έκανα τέτοιον αγώνα στην ζωή μου. Εδω και 25 χρόνια που αγωνίζομαι βλέπω ότι ο καθένας κάνει αυτό που νιώθει, και που ο θεός του έβαλε στην καρδιά του, εμένα δεν πρέπει να μου πέφτει λόγος, εξάλλου ο θεός δεν με έβαλε δικηγόρο του. Εμένα αδελφέ, με προβληματίζει από τότε που γνώρισα τον Κύριο, ο εαυτός μου, διότι ακόμα δεν κατάφερα ολοκληρωτικά να κάνω το θέλημα του θεού. Ο Κύριος είπε έκβαλε την δοκό που βρίσκεται στον οφθαλμό σου ίνα διαβλέψεις να βγάλεις το αγκάθι του άλλου. Αγωνίζομαι 25 χρόνια γλυκέ μου αδελφέ και ακόμα δεν μπορώ να την βγάλω αυτή την δοκό, όμως δεν απελπίζομαι και πιστεύω ότι με την δύναμη του θεού κάποια μέρα θα την βγάλω. Μάλιστα αφού ο Κύριος φανερώνει ότι στο δικό μας μάτι είναι δοκό και στου συνανθρώπου αγκάθι, που να βρω χρόνο να ασχοληθώ με το αγκάθι του άλλου, ενώ έχω δοκό. Μάλιστα επαψα να κρίνω διότι πάντα θυμάμαι τον Φαρισαίο στην παραβολή που έλεγε ο Κύριος όπου στον ναό, ένας άνθρωπος νόμιζε ότι ήταν εκλεκτός έλεγε, εγώ Κύριε κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, και δεν είμαι σαν εκείνον τον Τελώνη, και για την εγωιστική του συμπεριφορά αυτή καταδικασθη υπό του θεού.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Όσο για την ορθοδοξία τους Αγίους και τους πατέρες συμφωνώ ότι είναι μοναδικοί, όμως με στενοχωρεί το γεγονός ότι στην δική μου εποχή, βλέπω ότι ο ορθόδοξος λαός δεν έχει επίγνωση του θελήματος του θεού, αλλά ούτε καν γνώση, και η εκκλησία δεν βγάζει αγίους, παρά μόνο κάθε 100 χρόνια βγαίνει και ένας, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν εκατομμύρια στην Ελλάδα. Και ο λόγος που θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό ειδικά στους έλληνες είναι διότι φέρουμε το όνομα χριστιανός ορθόδοξος. Μάλιστα η πλείονα των ορθοδόξων καυχώνται για το ότι είναι ορθόδοξοι, και κατηγορούν τους άλλους όσοι δεν είναι ορθόδοξοι, ότι είναι αιρετικοί, όμως στην ζωή αυτών των ανθρώπων που κατηγορούν υπάρχει άγνοια του λόγου του θεού, κοίτα γύρω σου και θα δις υπάρχουν εγωισμοί, κρίσεις, πονηρίες, συμφέροντα, φιλοδοξίες, καταλαλιές κλπ. Μάλιστα καμιά φορά κάνουν και κάνα σταυρό Λαμπροχριστουγεννα. Θέλω να σε ρωτήσω ποιος θα δώσει λόγο για αυτές τις ψυχές. Όσο για τις οργανώσεις που υπάρχουν, η την πρωτοβουλία ανθρώπων λαϊκών να κηρύττουν το ευαγγέλιο του Χριστού, σήμερα ειδικότερα που είναι δύσκολα χρόνια εγώ τους επαινώ, ίσως και αυτοί να μην ήθελαν να το κάνουν η ανάγκη να γνωρίσουν τον θεό να τους οδήγησε. Πιστεύω ότι δεν θα υπήρχαν ούτε οργανώσεις ούτε τίποτα, αν η εκκλησία έκανε σωστά την δουλειά της, είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπήρχε χώρος για τίποτα. Στο σχόλιο βλέπω την μεγάλη σου αγάπη για την ορθοδοξία, και λίγο να μου επιτρέψεις φανατισμό για αυτή. Εγώ δεν είμαι έτσι, είμαι ορθόδοξος, όμως δεν λέω για κανέναν τίποτε ποτέ πόσο μάλλον να πω τον συνάνθρωπο μου αιρετικό διότι αυτό καταλαβαίνει, φοβάμαι την κρίση του θεού. Και δεν κατηγορώ κανέναν, πιστεύω ότι ο θεός έχει σχέδιο και δεν κρίνει επιπόλαια αλλά την καρδιά του ανθρώπου που εργάζεται για την δόξα του θεού και την σωτηρία του κόσμου. Μια μέρα ήταν ο Κύριος ο Ιωάννης και ο Πέτρος, ο Πέτρος ρώτησε τον Κύριο, Κύριε ο Ιωάννης τι θα γίνει, ο Κύριος του απάντησε εσένα τι σε νοιάζει εσύ ακλούθησε με. Έχουμε διαφορετικό χαρακτήρα διαφορετικό, σκεπτικό, διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα, γενικά όλοι οι άνθρωποι είμεθα διαφορετικοί. Ένας Άγιος έλεγε ότι ο θεός έδωκε ιδιάζουσα μορφή σοφίας σε κάθε έθνος, ώστε οι πάντες αλλήλων χρειαν έχουμε.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Θα σου δώσω μια δική μου εξήγηση την οποίαν ο θεός μου φανέρωσε δια πνεύματος αγίου, για πιο λόγο υπάρχουν όλα αυτά τα δόγματα, οι οργανώσεις, τα σωματια, οι εκκλησίες, ενώ όλοι επικαλούνται τον ίδιο θεό, και ανά χείρας έχουν τις ίδιες αρχές, όπου είναι ο λόγος του θεού. κλπ. Είναι μια παραβολή, κάποτε ήταν ένας πατέρας που είχε 20 παιδιά, το ένα το ονόμασε ορθόδοξο, το άλλο καθολικό, το άλλο μουσουλμάνο, το άλλο πεντηκοστιανο, το άλλο ευαγγελικό, κλπ. Ο ίδιος ο θεός ο πατέρας είπε στα παιδιά εσύ μέσα στον αγρό του θεού, θα κάνεις αυτή την δουλειά, στον άλλον μια άλλη, και ου το καθεξής. Τα παιδιά ξεκίνησαν την δουλειά (αποστολές διαφορετικές) δούλευαν για πολλά χρόνια, κάποια στιγμή είδα τον πατέρα να δουλεύει και αυτός και να ετοιμάζει ένα μεγάλο τραπέζι με ωραία φαγητά. Παρατήρησα ότι εκεί που εργάζονταν τα παιδιά άρχισαν φασαρίες ο ένας έλεγε τον άλλον κακό αιρετικό, άλλος έλεγε με εγωισμό εμένα αγαπά ο θεός, ο άλλος όχι μόνο εμένα κλπ. Κάποια στιγμή ο πατέρας σήκωσε το χέρι και φώναξε το τραπέζι είναι έτοιμο ελάτε όλοι να φάμε τα εδέσματα του θεού, το μόσχο τον σιτευτό. Μόλις έφτασαν τα παιδιά κοντά στο τραπέζι κοντά στον πατέρα, κοντά στην αγάπη, άρχισαν τα παράπονα στον πατέρα. Τι εγώ πατέρα λέει ο ορθόδοξος θα καθίσω με τον πεντηκοστιανο, με τον καθολικό, τα ίδια και ο καθολικός, τα ίδια και όλοι, μάλιστα θύμωσαν τόσο πολύ που τα έβαλαν και με τον πατέρα αλλά και μεταξύ τους, έτσι αποστάτησαν, από τον δείπνο του θεού, από τον δείπνο της αγάπης, παρατήρησα όμως κάποιοι που είχαν φτάσει σε ένα επίπεδο που κατανοούσαν την εργασία που έδωσε ο θεός στον καθένα, και είχαν απόλυτη υπακοή στον πατέρα αυτοί κάθισαν στο τραπέζι και γεύονταν τα αγαθά του ουρανού και της γης, αυτό αδελφέ συμβαίνει εδω και δυο χιλιάδες χρόνια ενώ ο Χριστός κάλεσε τους πάντες λέγοντας το εν τούτο γνωσονται πάντες ότι εμοι μαθητε εσταί εάν έχετε αγάπη εν αλλήλοις απλά πράγματα δυστυχώς όλοι αποστάτησαν και αυτό είναι το πρόβλημα για μένα έτσι γεμίσαμε δόγματα οργανώσεις θεωρίες κλπ και φύγαμε από την αγάπη αδελφέ. Σε ευχαριστώ που με αγάπη κάτω από το πνεύμα του θεού ανταλλάξαμε πνευματικές απόψεις, χαρά μου να τα πούμε από κοντά. Τα τηλέφωνα μου είναι 26410 21550 / 6972001052 ο θεός μαζί μας καλό αγώνα. το σπίτι μου είναι ανοιχτό για σένα και για όσους είναι δίπλα σου Αμήν. Σε ευχαριστώ και για τις σελίδες, θα ρίξω μια ματιά σε ευχαριστώ. Αμήν.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ. Αδελφέ Βασίλη θα ρίξω μια ματιά στις σελίδες αυτές. Σε ευχαριστώ για την συζήτηση που αναπτύξαμε. θέλω μόνο να θυμάσαι ότι ο Κύριος ζήτησε να αγαπάμε τον πλησίον ως εαυτόν, αφού αυτό δεν γίνεται τώρα όλοι μας τρώμε ξυλοκέρατα για να χορτάσουμε, όπως ο άσωτος υιός στην παραβολή και έτσι γίνονται αντιπαλότητες στον κόσμο, πόλεμοι στο όνομα του θεού, δόγματα, οργανώσεις κλπ καθώς, όλοι μας αναπτύσσουμε διάφορες θεωρίες στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστώ ο Κύριος να είναι μαζί μας αμην. Θα περιμένω τηλέφωνο σου, η και να βρεθούμε απο κοντα αμήν.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπημενε Θωμα .Φαρος στο λιμανι μετα απο ταξιδι μακρινο,σκια μεσα στην ερημο,νερο μεσα στον καυσωνα,το ξυπνημα μετα τον εφιαλτη.Τοσο απλα μπορω να περιγραψω τι ειναι τα λογια σου για μενα.Να εισαι παντα καλα εσυ και η οικογενεια σου.Να εισαι παντα χαρουμενος για αυτη την αποστολη που σου εχει δωθει΄΄να ηρεμεις τις ψυχες΄΄.Με απεραντη εκτιμηση Αγγελικη Χρηστιδου

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Υπεραγαπηνένη μου, γλυκιά μου, ολόγλυκιά μου Αγγελική. Είδα το μήνυμά σου από Θεσσαλονίκη και χάρηκα πολύ, πολύ, πολύ!!! Θέλω να ξέρεις ότι είναι χαρά μου που ήρθες στη ζωή μου και δοξάζω τον Θεό που σε έφερε κοντά μου. Η καρδιά σου είναι ένας κήπος γεμάτος λουλούδια και μπαξέδες άφθαρτους και αιώνιους! Χαίρομαι πολύ διότι με μεγάλη χαρά και χωρίς δεύτερη σκέψη με δέχτηκες στη ζωή σου και αμέσως με τον υπεραγαπημένο μου και γλυκό αφερφό εν Κυρίω Δημήτρη, κάνατε τον οίκον σας κατ' οίκον εκκλησία, ώστε να κηρύττετε εις αυτόν το Ευαγγέλιο της βασιλείας και να βρίσκουν τον Χριστό οι ψυχές εκείνες που τον ψάχνουν τον Θεό Πατέρα. Σε αγαπώ και προσεύχομαι πολύ ώστε ο Θεός να βασιλεύσει εν δυνάμει στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου καθώς και σε όλη την άγια και γλυκιά σου ολόγλυκιά σου οικογένεια. Σε αγαπώ και σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για όλα όσα κάνεις για μένα και για το έργο που εργαζόμεθα. Αγγελική, ο Χριστός μας άνοιξε μπροστά μας δρόμο ζωής! Εμείς δεν έχουμε παρά να μιμηθούμε τη ζωή του Χριστού και να εντρυφούμε καθημερινά μέσα στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου. Τρέφω απεριόριστη αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό στο πρόσωπό σου!!! Είσαι ένας θησαυρός που τον έφερε ο Θεός στη ζωή μου και στη ζωή πολλών ανθρώπων ώστε να τον ανακαλύψουν και να χαρούν. Αγγελική, Αγγελική θυγατέρα του απείρου, παιδιόθεν εκλήθης υπό του Θεού ώστε να έχεις μέρος στο δείπνο της αγάπης! Σε λίγα χρόνια θα γνωρίσεις τον Θεό πιο πολύ και η χαρά σου θα είναι απεριόριστη, διότι αυτός θα βασιλεύει μέσα σου εν δυνάμει και θα σε ελευθερώνει απ' ότι φθαρτό και γήινο. Κατόπιν αυτός ο Θεός θα σου δώσει χρόνο, διότι τον χρειάζεται ο Θεός τον χρόνο, τον οποίον εμείς θα τον εκμεταλλευτούμε θετικά ώστε κατόπιν με θεία φώτιση δική του να ολοκληρώσει ο Άγιος Θεός μέσα σου διά της σοφίας του τον κήπο της Εδέμ, τον οποίον σήμερα ξεκίνησε να εργάζεται μέσα σου και να χτίζει οικοδομή αιώνια, άφθαρτη και αθάνατη! Ώστε να έχεις ζωή, εν ζωή, εν ζωή, εν ζωή, εν ζωή γένοιτο, γένοιτο αμήν! Με αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη Χριστού Θωμάς. Αμήν! Αμήν! Αμήν!

Δημήτρης είπε...

Πολυαγαπημένε μου εν Κυρίω Αδελφέ Θωμά!Είναι καιρός που επιθυμώ να σου εκφράσω και δημόσια'τρόπον τινά'την απειρη ευγνωμοσύνη και Αγάπη μου προς Σέ!!!Απο την πρώτη στιγμή που σε γνωρίσαμε, η Σύντροφός μου η παντοτεινή σε τούτη την ζωή Αγγελική και τα λατρεμένα μας παιδιά Μαρία Ραλλία και Ιορδάνης, η Ζωή μας αλλαξε, απέκτησε ενα διαφορετικό νόημα!!!Βρήκε εναν Φωτεινό δρόμο που οδηγεί κατ'ευθείαν στόν ΧΡΙΣΤΟ...Τον Ενα και Μοναδικό Λυτρωτή των ψυχών μας!!!Εσύ είσαι ο οδηγός μας!!!Ο άοκνος εργάτης του Λόγου του Κυρίου μας.Εσύ μας ενθαρύνεις και μας στηρίζεις στην σκληρή καθημερινότητά μας.Και το συμαντικότερο όλων, μας διδάσκεις με την αδαμάντινη απλότητα της ζωής σου,πλέρια αγάπης προς όλους μας,νηφάλιος,ειρηνικός,αληθεινός !!!!Σ'ευχαριστώ!Προσεύχομαι ο Θεός να σε έχει υπό την Σκέπη Του ΠΑΝΤΟΤΕΙΝΑ

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ Υπεραγαπημένε μου και γλυκέ μου, ολόγλυκέ μου αδερφέ Δημήτρη! Η χαρά μου και η συγκίνησή μου είναι μεγάλη, διότι αυτό το σχόλιό σου με έκανε να δακρύσω από χαρά!!!!! Αδελφέ, χαίρομαι που ο Χριστός μας ένωσε με το δικό του πνεύμα. Όταν σε γνώρισα ένιωσα ότι γνώρισα έναν άνθρωπο με μια ξεχωριστή σοφία και έναν όμορφο εσωτερικό κόσμο ξεχωριστό!!! Και αυτός πιστεύω ότι είναι και ο λόγος που ο Θεός μας ένωσε! Ξέρω ότι μέσα σου υπάρχει ο Θεός, ο Πατέρας και αυτός έβαλε μέσα σου έναν αληθινό, μοναδικό πνευματικό πλούτο τον οποίον θα τον αυξήσει με την πάροδο του χρόνου και είμαι σίγουρος ότι αυτός ο Θεός θα τον χρησιμοποιήσει γρήγορα ώστε να γίνεις ένας φορέας αγάπης και φωτός, μία πόλη κτισμένη πάνω όρους, όπου πολλοί άνθρωποι θα βρουν τον ζώντα Θεό. Εγώ Δημήτρη μου σε χρειάζομαι ώστε πάντα να είσαι δίπλα μου! Η παρουσία σου στη ζωή μου ενισχύει την πίστη μου και την όρεξή μου ώστε να κηρύττω το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μας Κυρίου!! Σε αγαπώ πάρα πολύ και προσεύχομαι πολύ για σένα και την άγια οικογένειά σου! Ο Χριστός να βασιλεύει στη ζωή σου και να σε οδηγεί επί του ασφαλούς στην οδό της αφθάρτου ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν!!!

Ανώνυμος είπε...

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΖΟΜΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΤΙ, ΘΑ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΝΩΡΙΣΑ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΔΕΧΤΗΚΕ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΑ. ΕΙΧΕ ΜΑΖΕΨΕΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΕΙ. ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΦΥΓΩ.ΕΙΧΑ ΞΕΧΑΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΕ ΔΙΟΛΟΥ.ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΑΡΙΣΕ.ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΖΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΟΥΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ. ΕΙΧΕ ΦΤΑΣΕΙ ΗΔΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.ΓΝΩΡΙΣΑ ΔΥΟ ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΥΝ ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΜΕ ΔΟΥΝ.ΠΗΓΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑ ΜΕ ΓΕΜΑΤΗ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΝΙΩΘΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ.ΤΙΠΟΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟΝ ΑΓΑΠΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ.ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΤΙΧΙΣΜΕΝΗ ΠΟΥ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑ ΘΩΜΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ. ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ.. (ΑΝΝΑ)

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Υπεραγαπημένη μου και γλυκιά μου ολογλυκια μου εν Χριστώ Ιησού Άννα. Η χαρά μου είναι άπειρη διότι ο Θεός σε έφερε δια μέσου της υπεραγαπημένης μου αδελφής, και υπεραγαπημένου πνευματικού μου παιδιού, Αγγελική στην ζωή μου. Άννα η παρουσία σου στην ζωή μου και στο έργο που ο Θεός μας κάλεσε να τον υπηρετήσουμε ( Φωνή Θεού ) είναι σημαντική είναι μεγάλη, είναι θεοφόρα. Εκληθης Άννα μου, υπεραγαπημένη, και επιλέχτηκες από τον Άγιο Θεό ώστε να υπηρετείς εν δυνάμει τις αρχές του Θεού στην αγία πόλη του Αγίου Θεού Θεσσαλονίκη. Είμαι σίγουρος ότι με την πάροδο του χρόνου θα γίνεις ένας Άγιος φορέας φωτός όπου θα δοξάζεται ο Άγιος Θεός δια μέσου σου στην πόλη αυτή, και πέραν αυτής. Κόρη μου υπεραγαπημένη να μελετάς τον λόγο του Θεού, και ότι πνευματικό σου έδωσα και θα σου δίνω. Σε αγαπώ παρά μα πάρα πολύ . Θέλω να γνωρίζεις ότι μπήκες από την πρώτη στιγμή στην καρδιά μου και την γέμισες με χαρά, και με ότι πολυτιμότερο θεϊκό αγαθό υπάρχει. Όταν σε είδα για πρώτη φορά είδα στο πρόσωπο σου τα χαρακτηριστικά του Θεού, είδα ακόμη ότι μέσα σου υπάρχει η πιο αγνή καρδούλα του κόσμου, ακόμη είδα ότι μέσα σου βασιλεύει ο Θεός. Έχεις Άννα μου την πιο αγνή καρδιά του κόσμου, η οποία έχει αρχές Θεού, και σπλάχνα Χριστού. Άννα μου να γνωρίζεις ότι είμαι δίπλα σου, ότι χρειαστείς θα μου το ζητάς και με χαρά θα το υπηρετώ. Άννα μου όπως λες στο σχόλιο σου τίποτα δεν είναι τυχαίο, αυτό πιστεύω και εγώ. Άρα είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θέλησε να ενωθούμε ώστε να τον φανερώσουμε και να τον δοξάσουμε με τα έργα αγάπης, και με τα λόγια μας μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων. Ώστε να φύγει η άγνοια και η ημιμάθεια που διέπει σήμερα τον άνθρωπο, και να έρθει το φώς του Χριστού να φωτίσει την ζωή όσων ανθρώπων θέλουν να τον ζωοποιήσουν τον Θεό στην καθημερινότητα τους. Να έχεις Άννα μου χαρά, χαρά, χαρά και τίποτα να μην σε στενοχωρεί, και αν καμιά φορά κάτι που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, σου δημιουργεί στενοχώρια να μου το λες και να είσαι σίγουρη ότι με την προσευχή και τον διάλογο θα φεύγει. Σε αγαπώ πολύ πολύ!!!! Έχεις την αγάπη και τους εν Κυριω χαιρετισμούς από την Αργυρω. Αμήν. Με ανυπόκριτη εν Χριστώ αγάπη ο φίλος, ο αδελφός, ο πνευματικός σου πατέρας Θωμάς.

Ανώνυμος είπε...

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν, Χριστόν, τον Υιόν τoυ Θεoύ, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι’ ημάς τούς ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος ‘Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά φας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τούς ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των Προφητών.
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. ’Αμήν.

Πολλά γλυκανάλατα λόγια αγαπητε Θωμά δεν ξέρω τι σκοπούς εξυπηρετείες μέσα απο εδώ.. αλλα Ο Ιησούς το λόγο του 8εού δεν το κήρυτε με τρία κινητά ανα χείρας στα μπαράκια.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Αγαπητε φιλε με το να λες το πιστευω δεν θα ευαρεστησεις τον Θεο με το να εφαρμοζεις ομως θα τον δεις μεσα σου.Αφου τα λογια μου τα κρινεις γλυκαναλατα και σου αρεσουν χαιρομαι πολυ για αυτο ξεκινα λοιπον τα λογια μου να τα βαλεις στην ζωη σου.Οι σκοποι μου ειναι να βαλω τον Θεο και το ευαγγελιο του στην ζωη μου αλλα και στα μετρα που μπορω και γυρω μου. Μεσα φυσικα απο την ελευθερη βουληση του καθενος.Δεν εχω τρια κινητα αλλα δυο το ενα με καρτα πεντε Ευρω το μηνα για να μιλω με την γυναικα μου τα παιδια μου και καποιους πνευματικους φιλους που εχουν την ιδια συνδεση και το αλλο ειναι με συνδεση για να μιλω με πνευματικα αδερφια που δεν εχουν Κοσμοτε.Σε μπαρακι καφετερια πηγαινω να πιω ενα ποτο η εναν καφε μια δυο φορες το πολυ τρεις φορες τον χρονο τον υπολοιπο καιρο πηγαινω στο κτημα που εχω εξω απο το Αγρινιο και μελετω τον λογο του Θεου και προσευχομαι οσο για τον Κυριο φιλε μου η παρεα του ηταν απλοι ανθρωποι και αμαρτωλοι σε σημειο οι Γραματεις και οι Φαρισαιοι να τον κατηγορουν οτι ειναι πλανος οινοποτης φιλος τελωνων και αμαρτωλων.Νομιζω οτι με εκρινες επιπολαια κατ οψιν και οχι την δικαια κριση.Εναν ανθρωπο οταν δεν τον ξερεις μην τον κρινεις μαθε πρωτα για αυτον και μετα κρινε δικαια.Ο Κυριος φανερωνει σε ολους μας εκβαλε την δοκον που βρισκεται εμπροσθεν σου ινα βγαλεις το αγκαθι του αλλου καθως μην κρινεται ινα μην κριθειται συ τις εισαι οστις κρινεις αλλοτριον οικετη εις τον ιδιον Κυριο ιστασαι η πιπτεις αναπολογητος εισαι ο κρινων διοτι εις οντινα κρινεις τον αλλον σε αυτον καταδικαζεις.Με αγαπη Χριστου Θωμας

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Θωμά!! Δεν σε γνωρίζω προσωπικά ένα σχόλιο έκανα και όπως λέμε και στη λαϊκή γλώσσα "τσίμπησες" τόσο πολύ ώστε να μπείς στην διαδικασία να μου αναφέρεις πόσα κινητά έχεις και που περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου!!
Οι εποχές είναι πολύ δύσκολες για να πιστέψω στις καλές και αγαθές σου προθέσεις.
1.Τα λόγια σου "στάζουν μέλι" αγγίζουν την υπερβολή και γιαυτό τα χαρακτήρισα γλυκανάλατα " Πάν μέτρον ΄Αριστον "
2.Το πιστεύω το έγραψα για να σου δείξω ότο πιστεύω εις ένα θεο.. και όχι στον Θωμά στο Γιάννη στο Νίκο στον Πέτρο..
Οι χαμηλοί τόνοι και η ταπεινότητα χαρακτήριζαν τον Ιησού Χρηστο, κάτι που δεν χαρακτηρίζει εσένα.Φαντάζεις μέσα απο την σελίδα σου και απο τα βιντεό σου ως Δεσπότης. Αρχιμανδρίτης, Σωτήρας.
Επαναλαμβάνω κα πάλι δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σου αλλά κατι με "χαλάει" γενικα στις "φιέστες" στα "όμορφα λόγια" μου θυμίζει κατι απο Φαρισαίους Υποκριτές.
Τό λόγο του Θεού όλοι τον ξέρουμε και πάνω στα λόγια του πορευόμαστε ο καθένας απο τη δική του σκοπιά και με το δικό του τρόπο άλλα πάντα αθόρυβα και ουσιαστικά.

Συνέχισε το "θεάρεστο έργο" σου.. εγώ δεν θα σε σχολιάσω ξανά. Θα μπαίνω όμως στην σελίδα σου γιατί είμαι γυναίκα και εσύ είσαι ένας πολυ γοητευτικός εν χριστώ αδελφός....
Με αγάπη η εν χριστώ Αδελφη!!

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Αγαπητη μου φιλη. 1 Δεν τσιμπησα αρνητικα αλλα θετικα και θεωρησα σωστο να σε ενημερωσω. 2 Απο μικρο παιδι εργαζομαι στο να κανω το θελημα του Θεου, τα λογια μου ειναι του Θεου και ειναι αληθεια πιστεψε τα.Οσο για τα εργα μου κανω μια προσπαθεια ποτε δεν δηλωσα Αγιος.3 Και εγω πιστευω στον Τριαδικο Θεο και στο πιστευω, απλως ο Θεος ειναι απροσωπως σημερα, ειναι πνευμα, ετσι χρησιμοποιει ανθρωπους ωστε να εκδηλωνει τις προθεσεις του δεν ειναι κακο αυτο, οσο για το ποιος σωζει τον ανθρωπο, χρειαζονται δυο στοιχεια. 1 Η καλη προαιρεση η δικη μας και 2 ο Θεος. Να γνωριζεις ομως οτι ο ανθρωπος συμμετεχει στο θελημα του Θεου ο λογος του Θεου φανερωνει αλλος ο φυτευων, αλλος ο ποτιζων, Θεος ο αυξανων.4 Εισαι η πρωτη που μου λες οτι μοιαζω με Δεσποτη η Αρχιμανδριτη αν μου το πουν και αλλοι ανθρωποι θα το προσεξω και θα το διορθωσω.5 Να με σχολιαζεις παντα, θα το δεχομαι, αρνητικα η θετικα, τα αρνητικα με βοηθουν να γινομαι καλυτερος να προσεχω και να διορθωνομαι, και τα θετικα μου δινουν δυναμη να συνεχισω τον αγωνα μου.6 Σε ευχαριστω για οτι με βρισκεις γοητευτικο, και ο Κυριος ηταν υπαρχουν πολλες μαρτυριες.7 Εσυ εχεις την δυνατοτητα μεσα απο την σελιδα να γνωριζεις πολλα για μενα, εγω ομως οχι καλο ειναι να τα πουμε απο κοντα.8 Λες οτι δεν εχεις κατι με εμενα και οτι δεν με ξερεις αφου το λες σε πιστευω.Ομως με τον τροπο σου δειχνεις εμπαθεια ως προς εμενα και με κατηγορεις,παρολα αυτα να ξερεις οτι δεν σου κραταω κακια και χαιρομαι που εκφραζεσαι συμφωνα με οτι νιωθεις ακομη χαιρομαι που μπαινεις στην σελιδα μου και διαβαζεις η ακους τα βιντεα μου.9 Ο Χριστος συμφωνω οτι ηταν ταπεινος στο πνευμα, ομως τα λογια του ειχαν μεγαλες αληθειες μαλιστα δεν ηταν κακομοιρης η παρουσια του και τα λογια του αναστατωναν τους παντες προβληματιζαν τους παντες και στο ονομα του υποκινηθηκαν οι μεγαλυτεροι διωγμοι.Αρα δεν ηταν καθολου αθορυβος νομιζω οτι ηταν ο πιο θορυβοδης ανθρωπος στον πλανητη. Οσο για τους Φαρισαιους να γνωριζεις οτι εχουν μονο λογια και φοβεριζουν οσους δεν τους ακολουθουν οσοι τους ακολουθουν τους κανουν αβουλα οντα.Εμενα μου αρεσει ο τροπος που εκφραζεσαι διοτι λες οτι νιωθεις χαιρομαι να εχω τετοιους φιλους.Με αγαπη Χριστου Θωμας.

Ανώνυμος είπε...

Agapite adelfe mas THoma se xeretoume kai efxomaste nase kala.
aftes tis agies meres skeytomaste edo me tin giorgitsa tis panemorfes stiges pou perasame to proigoumeno pasxa , kai etsi afthormita eirthate sto mialo mas,pragatika eitan aksexastes kai gia tis stiges pou zisame ala kirios gia to aparamilo monadiko pnevma pou ezisa.
Na eiste oli kala kai tha thelame na sas doume pali. me polu agapi kai ektimis Alexandros-Giorgia!!!

Ανώνυμος είπε...

Kali anastasi tou kyriou kai kirios
stis psises mas pou to exoume anaggi
oso tipote alo ! gia olon ton kosmo.

Ανώνυμος είπε...

Γλυκα μου αδελφακια Αλεξη Γιωργια Αθηνα. Χρονια Πολλα Χριστος Ανεστη. Φετος δεν ειμασταν μαζι πιστευω οτι πρωτα ο Θεος του χρονου να ειμαστε σας αγαπαμε πολυ και προσευχομαστε ο Θεος ολους να μας οδηγει επι του ασφαλους στην οδο της αφθαρτου ζωης. Με αγαπη Χριστου Θωμας Αργυρω Αμην

Ανώνυμος είπε...

Γλυκα μου αδελφακια Αλεξη Γιωργια Αθηνα. Χρονια Πολλα Χριστος Ανεστη. Φετος δεν ειμασταν μαζι πιστευω οτι πρωτα ο Θεος του χρονου να ειμαστε σας αγαπαμε πολυ και προσευχομαστε ο Θεος ολους να μας οδηγει επι του ασφαλους στην οδο της αφθαρτου ζωης. Με αγαπη Χριστου Θωμας Αργυρω Αμην

Ανώνυμος είπε...

Agapimene mas thoma nase kala kai se apothimisame. th kanhs ola kala ? apo Alexi Giorgitsa ! ( kai na mas akoute Http://radio71.listen2myradio.com

ΘΩΜΑΣ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ είπε...

ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΙΤΣΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΧΑΘΗΚΑΜΕ ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΣΑΣ ΑΓΑΠΑΜΕ ΠΟΛΥ ΜΑΚΑΡΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ ΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ ΑΡΓΥΡΩ ΑΜΗΝ

Ανώνυμος είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=xnPmFdBF1dc

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΙΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΨΩΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΘΑ ΣΤΕΓΝΩΣΟΥΝΕ ΤΟ ΔΑΚΡΥ!
ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ,ΑΛΛΟΙ ΘΕΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗ!
ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΘΕΛΕΙ!ΟΠΟΙΟΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΩΣ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ,ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ!

ΑΕΤΟΙ--ΕΝΘΕΡΜΗ ΑΓΑΠΗ!ΥΨΙΠΕΤΗΣ ΑΕΤΟΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΘΕΡΜΟΣ ΑΓΑΠΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ!
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ!ΒΑΣΣΙΛΙΣΣΑ ΣΑΒΒΑ!12000ΕΒΡΑΙΟΙ!ΙΣΡΑΗΛ--ΔΥΝΑΤΟΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ -- ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΘΡΟΝΟΣ--ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΙΑ--ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ--ΑΓΑΠΗ!
ΑΓΑΠΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΕΡΓΟ!
144.000 ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ 12--18 ΕΤΩΝ --ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΟΥΣ!ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ!ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ--ΜΕΤΑ ΚΑΘΑΡΟΣ!
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΞΕΠΛΕΝΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ!
Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Ο Σ!
ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ!

Θωμάς Τηλιγαδας είπε...

telisa. Με συγκίνησε το μήνυμα σου διότι είδα ότι γνώριζες τον πνευματικό μου πατερά Στυλιανό. Ο Θεός να σε έχει καλά, να σε φρουρεί, να σου χαρίζει ουράνια και επίγεια αγαθά, ανοίγοντας μπροστά σου ουρανοδρομους δρόμους ευτυχίας, γεμάτους σοφία θεού και Πνεύματος Αγίου, συμφωνώ με όσα γράφεις. Ο Θεός πιστεύω μας οδηγεί όλους στην οδό της άφθαρτου ζωής αρκεί να έχουμε καλή προαίρεση και αγάπη μεταξύ μας, η οποία να εκδηλώνεται με έργα αγάπης και με λόγια γεμάτα συμπάθια, τα οποία να στρέφονται προς πάντα αδελφό, συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Γένοιτο γένοιτο Αμήν. Θωμάς Τηλιγαδας

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Θωμά. Δυστυχώς εγώ δεν ξέρω να λέω και να γράφω αυτά τα γλυκόλογα με τα οποία εκφράζονται οι περισσότεροι σχολιαστές. Άκουσα και διάβασα κάποιες από τις ομιλίες σου με αρκετό ενδιαφέρον και παρατήρησα ότι δε γίνεται πουθενά λόγος για τη Μητέρα Του Χριστού Την Παναγία. Σε παρακαλώ να μου εξηγήσεις το γιατί, διότι εγώ πιστεύω ότι οι προσευχές μας και τα αιτήματά μας μεταφέρονται πιο εύκολα στο Χριστό μέσω της Μητέρας Του.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ Δεν υπάρχει από μέρους μου ουδέν αρνητικόν δια την μητέρα του Κυρίου, την Παναγία μας, την οποίαν ο ίδιος ο Θεός την επέλεξε ώστε μέσω αυτής ο Πατέρας να γεννήσει τον Υιόν του και να τον εμπιστευτεί στα χέρια της. Ο Θεός είδε την ταπείνωση αυτής και την καθαρότητά της, γι’ αυτό επέλεξε μέσα στην αγνή κοιλία της να γεννηθεί ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος, ώστε να γεννηθεί Θεός σαρκωθέντα. Η μητέρα του Κυρίου και όλου του κόσμου είχε αποστολή να φέρει στον κόσμο τον Υιόν του Θεού και τον έφερε, τον μεγάλωσε με άπειρη αγάπη και στοργή. Από την ημέρα όμως που ο Κύριος ξεκίνησε το ανθρωποσωτήριο έργο του όλοι υπακούν στον Χριστό. Μάλιστα μία φορά, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ. η΄ στιχ. 19 αναφέρει, Ήλθον δε προς αυτόν η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού, και δεν ηδύναντο δια τον όχλον να πλησιάσωσιν αυτόν.
20 Και απηγγέλθη προς αυτόν υπό τινων, λεγόντων, Η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου ίστανται έξω, θέλοντες να σε ίδωσιν.
21 Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, Μήτηρ μου και αδελφοί μου είναι ούτοι, οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και πράττοντες αυτόν.
Ο Απόστολος Παύλος, ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ο Τιμόθεος, ο Απόστολος Πέτρος, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, έγραψαν όλοι τους επιστολές και μάλιστα πολλές καθολικές επιστολές τις οποίες έστειλαν σε όλες τις Εκκλησίες, όμως πουθενά δεν αναφέρουν για την μητέρα του Κυρίου, για την Παναγία μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπούσαν. Απλώς, ο Χριστός μας είναι αυτός που γκρέμισε το μεσότοιχο της έχθρας και έγινε μεσίτης ο ίδιος όλων ημών μεταξύ ημών και του Πατέρα Θεού, αυτός ο Χριστός έδωσε τη ζωή του λύτρο αντί πολλών και ουδείς άλλος. Στην προς Τιμόθεο Επιστολή Α΄ κεφ. β΄ στιχ. 3 αναφέρεται, Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού,
4 όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι, και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας.
5 Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς,

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

6 όστις έδωκεν εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενομένην εν ωρισμένοις καιροίς,
7 εις το οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και απόστολος, (αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι,) διδάσκαλος των εθνών εις την πίστιν και εις την αλήθειαν.
Πιστεύω ότι η Παναγία μας αν ήταν σήμερα, στις μέρες μας, θα μας έλεγε να ακούμε τον Λόγο του Υιού της και να εφαρμόζομε αυτόν. Η χαρά της μητέρας του Χριστού δεν είναι να την παρακαλάμε για διάφορα αιτήματα που έχουμε ώστε να μεσιτεύσει υπέρ ημών ενώ εμείς απέχουμε ουσιαστικά από το θέλημα του Θεού. Αν θέλουμε την συγκατάθεση, την μεσιτεία και την ευλογία της Παναγίας μας, θα πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Εξάλλου, τι να γράψω εγώ για την μητέρα του Κυρίου αφού ο ίδιος ο Θεός με άγγελο την δόξασε, με κλήση άγια εναποθέτοντας σε αυτή όλη την δόξα του, τι να πω εγώ ο ανάξιος για την μητέρα του Κυρίου, μακάρι να με τιμήσει ο Θεός με ένα μόριο της άπειρης δόξης που της χάρισε, εξάλλου η Ορθόδοξη Εκκλησία μερίμνησε και υπάρχει ο βίος της κλπ.. Άγνωστε φίλε ή φίλη προσπαθώ και αγωνίζομαι να εντάξω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου και ο αγώνας μου είναι να βάλω το Ευαγγέλιο του Χριστού στη ζωή μου και αν είναι δυνατόν, στα χέρια των ανθρώπων εκείνων που δεν το έχουν σήμερα, όπου μπορώ, διότι βλέπω γύρω μου ότι όλοι σχεδόν οι άνθρωποι δεν μελετούν τον Λόγο του Θεού και δεν εφαρμόζουν αυτόν. Και αυτό φαίνεται διότι όλοι έχουμε στηρίξει τη ζωή μας μόνο στο υλικό στοιχείο και η συζήτησή μας είναι μόνο γύρω από το υλικό στοιχείο. Άρα, άγνωστε φίλε ή φίλη, να ξέρεις ότι τιμώ την Παναγία μας, την λατρεύω, την αγαπώ, προσκυνώ μπροστά της και την ευχαριστώ που έφερε στον κόσμο τον Υιό του Θεού και είμαι βέβαιος ότι η μητέρα όλων ημών χαίρεται όταν εμείς όλοι ακούμε, ακολουθούμε και τηρούμε τις εντολές του Υιού της, τις οποίες προσπαθώ να βάλω στη ζωή μου, γένοιτο, γένοιτο, αμήν. Μάθαμε από μικρά ότι κάποιος θα πρέπει να μεσιτεύει για εμάς, γιατί δεν παίρνουμε τον Λόγο του Θεού στα χέρια μας και να κάνουμε ότι παραγγέλλει ο Θεός εις ημάς, ώστε όλοι να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της μεγάλης δόξης αυτού. Αυτό να κάνουμε, αμήν. Μόνο έτσι μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα για εμάς και για την χώρα μας, η οποία επιδιώκει σήμερα τύπους και όχι την ουσία. Αμήν. Ο Θεός να σε έχει καλά, όποτε επιθυμείς είμαι στην διάθεσή σου, το τηλέφωνό μου είναι στην σελίδα μου, αμήν. Το γράφω και εδώ, τηλ. 6972001052 Τηλιγάδας Θωμάς. Όσο για τα λόγια τα οποία βλέπεις ότι δείχνουν αγάπη, έτσι διαμορφώνει ο Θεός εκείνους που τον ακολουθούν και τους αλλάζει τρόπο ζωής. Αμήν.

Ανώνυμος είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=mb3ZEcJyE4A&NR=1

ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΟΣΜΟ!
Ο ΝΕΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ.

ΥΙΕ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ ΥΠΕΡΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΩΝΙΑ!ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ!
ΓΕΝΟΙΤΟ,ΓΕΝΟΙΤΟ!ΑΜΗΝ,ΓΕΝΟΙΤΟ!

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ telitsa ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΝΗ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΩΣΤΕ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΦΘΑΡΤΗ ΖΩΗ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ. ΟΠΟΤΕ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΛ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΑΜΗΝ.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Θωμά, σχετικά με την απάντηση που μου έδωσες για την απορία που έχω όσον αφορά τη μη αναφορά σου στην Παναγία, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι όπως γράφεις, είσαι ανάξιος να αναφερθείς στη Μητέρα Του Κυρίου. Ποιός όμως σε έχρησε "άξιο" για να κυρήτεις το Λόγο του Θεού; Από ότι βλέπω στις φωτογραφίες που έχεις από ομιλίες, δεν είσαι κληρικός. Ευχαριστώ.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Ο λόγος που αναφέρω το ανάξιος είναι διότι την Παναγία μας την τίμησε ο ίδιος ο Πατέρας όπως αναφέρω και ότι και να πω εγώ θα είναι λίγο. Όσο για το ποιος με έχρισε να κηρύττω τον Λόγο του Θεού, θα πρέπει να ξέρεις ότι αυτό είναι δικαίωμα του καθενός αν θέλει να το κάνει (να ομολογεί την πίστη του). Ο Κύριος τόνισε (και είναι εντολή Θεού), όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς, όποιος με αρνηθεί θα τον αρνηθώ και εγώ. Όσο για το αν είμαι κληρικός, δεν είμαι. Είμαι λαϊκός αλλά γνωρίζω ότι όλοι οι μαθητές του Χριστού δεν ήταν κληρικοί αλλά λαϊκοί όπως ψαράδες, εφοριακοί, κλπ.. Άγνωστε, δεν ομολογούν τον Χριστό όσοι είναι μόνο κληρικοί αλλά όλοι έχουν το δικαίωμα να τον ομολογούν. Αυτές τις ερωτήσεις που κάνεις, μου τις έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι όμως όλοι τους δεν είχαν καλή προαίρεση, όπως συμπεραίνω ότι και εσύ δεν έχεις. Άγνωστε, αν είχες καλή προαίρεση, θα έπαιρνες ότι καλό σου άρεσε μέσα από τη σελίδα μου και θα έλεγες ένα ευχαριστώ. Να γνωρίζεις ότι τους άγιους δεν τους κάνουν μόνο τα ράσα ή τα παντελόνια αλλά η εφαρμογή των νόμων του Θεού και η αγάπη. Ο Θεός δεν βλέπει σε κληρικούς ή λαϊκούς αλλά σε εκείνους που ποιούν το θέλημά του και εσύ δεν γνωρίζεις τι κάνω εγώ, μην κρίνεις και μην έχεις εμπάθεια, άσε τον Θεό να κρίνει. Ακόμη να γνωρίζεις ότι ο χριστιανισμός δεν εξαπλώθηκε μόνο από κληρικούς αλλά και από εκατομμύρια λαϊκούς, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες του Χριστού ομολογώντας τον Χριστό, μην έχεις κακή προαίρεση. Αν σε ενδιαφέρει να γνωρίσεις ποιος με έχρισε, πάρε το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια σου, κάνε τον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού και μόνο τότε θα καταλάβεις. Άγνωστε, βγάλε λίγο τα υφιστάμενα στερεότυπα που σε διακατέχουν και εφαρμόζοντας το θέλημα του Θεού θα καταλάβεις. Αυτές τις ερωτήσεις που κάνεις σε μένα, ξεκίνησαν να τις κάνουν πρώτοι οι γραμματείς και Φαρισαίοι οι οποίοι σταύρωσαν τον Χριστό. Αυτοί έλεγαν στον Κύριο, εσύ δεν είσαι ο υιός του Ιωσήφ και της Μαρίας, πώς αφού δεν έμαθες γράμματα μας κηρύττεις, ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να μιλάς για τον Θεό; Αλλά και στους μαθητές τα ίδια έλεγαν. Μην πέφτεις στην παγίδα αυτή και μην γίνεσαι θεομάχος. Άγνωστε, αν σου αρέσει η σελίδα μου, πάρε από αυτή ότι σου αρέσει, αν όχι μην ξαναμπείς. Κάνε ότι σε φωτίσει ο Θεός. Εγώ εύχομαι να βρεις τον δρόμο σου και να κάνεις το θέλημα του Θεού. Μην στρουθοκαμηλίζεις. Εσύ δεν θα κριθείς με το να παρακολουθείς τι κάνω εγώ, εσύ θα κριθείς με το τι κάνεις εσύ. Αγωνίσου για την σωτηρία σου, γένοιτο, γένοιτο, αμήν.

Ανώνυμος είπε...

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΚΟΥΣΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΗΚΑ ΚΑΙ ΑΓΑΛΛΙΑΣΑ ΣΥΝΑΜΑ! ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑ! ΕΧΩ ΔΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΑ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΕΧΩ ΔΕΙ "ΘΑΥΜΑΤΑ" ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΧΩΝΤΑΣ ΣΑΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ! ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΣΩ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΡΕΥΤΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΡΟΜΟ! ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΕ Η ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ! Η ΠΑΝΑΓΙΑ!

ΘΩΜΑΣ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ είπε...

ΘΩΜΑΣ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ Η ΧΑΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΗ ΔΙΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΦΡΟΥΡΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΦΡΟΥΡΕΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΩΣΤΕ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΝΑ ΠΟΡΕΥΕΣΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΑΙΩΝΑ. ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 6972001052 ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ 2641021550 ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ. Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΣΤΟΝ ΥΙΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ. ΓΕΝΟΙΤΟ ΓΕΝΟΙΤΟ ΑΜΗΝ

Ανώνυμος είπε...

ΘΩΜΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ 3 ΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ!ΤΟΥ!
ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!ΕΙΣΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΖΛ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ!
ΣΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΩ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ!ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ!Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ
ΜΥΝΗΜΑ!Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΘΑ ΣΤΕΓΝΩΣΟΥΝΕ ΤΟ ΔΑΚΡΥ!

ΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΙΚΗ ΜΗΤΡΑ!ΓΙΝΟΥ ΠΑΙΔΑΚΙ!ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΣΕ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ!ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!


http://www.youtube.com/watch?v=e9C9KOrYS78&feature=related

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Γλυκιά μου ολογλυκια μου αδελφούλα telitsa γνωρίζω ότι ο Χριστός βασιλεύει στην αγνή καρδούλα σου. Βλέπω την μεγάλη σου αγάπη στον πνευματικό μας πατερα Στυλιανό και χαίρομαι γιαυτο βλέπω ακόμη και την αγάπη σου σε μένα. Θέλω να γνωρίζεις ότι χρειάζεται ο χρόνος ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην πνευματική μας ένωση αν και πιστεύω ότι εμείς όλα τα παιδιά του Ελαχίστου είμεθα ενωμένοι ας εργαζομεθα σήμερα σε διαφορετικό χώρο. Καλό είναι να μου στείλεις ένα μήνυμα στο κινητό μου με τον αριθμό σου ώστε να σε πάρω εγώ τηλέφωνο και την ώρα που θα ήθελες να πάρω τηλέφωνο ώστε να τα πούμε τηλ 6972001052 Αληθώς Ανέστη. Σε αγαπώ γλυκιά μου αδελφή. Ο υπηρέτης του Θεού Θωμάς.

ΤΗΛΗΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ Αδερφε η αδερφη αν εννοεις θετικες εκπληξεις καλως να ερθουνε.Αν εννοεις αρνητικες και το επιθυμεις για μενα, λυπαμαι για σενα, που μελετας το λογο του Θεου και σκεφτεσαι ετσι. Οσο για μενα τριαντα χρονια που αγωνιζομαι εχω ζησει πολλες για μενα τα παντα συνεργουν στο αγαθο.Αμην ο Θεος μαζι μας.Αμην

Ανώνυμος είπε...

Αδελφέ δεν κατάλαβες το πνεύμα μου.Εγω δεν επιθυμω τιποτα κακο για εσενα.Ομως μην ξεχνας ταπείνωση χρειάζεται.Διοτι δεν γνωριζουμε παντοτε ποτε εχουμε εγωισμο.Σου τα λεω αυτα διοτι εχεις μπολικη πνευματικη τροφη που αλλος εργαστηκε να την αποκτησει και εμεις,( βαζω και τον εαυτο μου)οχι μονο δεν την διαχειριζομαστε σωστα αλλα ισχυριζομαστε οτι την αποκτήσαμε μονοι μας και ετσι περνουμε την δοξα για τον εαυτο μας.Εγωισμοι,φιλοδοξίες και προσωπικά συμφέροντα.Ξέρω επειδή πρέπει να απάντησης θα βρεις κάτι να πεις πάλι .εγώ σε αγαπάω αν και δεν εχουμε γνωρίστει. Ζει κύριος.

Ανώνυμος είπε...

Αδελφέ δεν κατάλαβες το πνεύμα μου.Εγω δεν επιθυμω τιποτα κακο για εσενα.Ομως μην ξεχνας ταπείνωση χρειάζεται.Διοτι δεν γνωριζουμε παντοτε ποτε εχουμε εγωισμο.Σου τα λεω αυτα διοτι εχεις μπολικη πνευματικη τροφη που αλλος εργαστηκε να την αποκτησει και εμεις,( βαζω και τον εαυτο μου)οχι μονο δεν την διαχειριζομαστε σωστα αλλα ισχυριζομαστε οτι την αποκτήσαμε μονοι μας και ετσι περνουμε την δοξα για τον εαυτο μας.Εγωισμοι,φιλοδοξίες και προσωπικά συμφέροντα.Ξέρω επειδή πρέπει να απάντησης θα βρεις κάτι να πεις πάλι .εγώ σε αγαπάω αν και δεν εχουμε γνωρίστει. Ζει κύριος.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ
Αν ήμουν ένας άγνωστος όπως εσύ, θα σου απαντούσα ευχαριστώ, ο Θεός να είναι μαζί σου. Τώρα όμως αφού έχω το όνομα μου στην σελίδα οφείλω να σου απαντήσω, διότι εσύ γράφεις με γρίφους και υπονοείς ότι έχω κλέψει την πνευματική περιουσία κάποιου. Άγνωστε αδελφέ ή αδελφή, το πρώτο μήνυμά σου μου θύμισε την μητέρα μου όταν ήμουν μικρός, διότι φανερώνει ότι ήθελες να με φοβίσεις και το επιβεβαιώνει το δεύτερο μήνυμά σου, παρουσιάζοντας ότι θέλεις και να με συμβουλέψεις ή να με ελέγξεις. Εσύ πιστεύεις ότι διακατέχεσαι από μη εγωισμό; Ότι έχεις εξασφαλίσει την ταπείνωση; Πιστεύεις ότι κάνεις το θέλημα του Θεού; κ.λ.π. Νομίζω ότι κάνεις λάθος, διότι υπερασπίζεσαι πράγματα που δεν σου ανήκουν και νουθετείς ανθρώπους που δεν σου το ζήτησαν. Αν όλα αυτά δεν είναι εγωισμός τότε τι είναι; Όσο για μένα, ότι γράφω είναι ότι με σπούδασε ο Θεός κηρύττοντας από πολύ μικρός το ευαγγέλιο του Χριστού με τα λάθη μου και τα καλά μου και ότι έμαθα μέχρι σήμερα το έμαθα από τον Θεό, από τον προσωπικό μου αγώνα, από τον πνευματικό μου πατέρα Στυλιανό και από ανθρώπους του πνεύματος και έχω το θάρρος να το ομολογώ. Δεν είπα ποτέ ότι εγώ είμαι και άλλος πλην εμού δεν υπάρχει. Όλα αυτά που γράφω είναι ο αγώνας μου, τα οποία έγιναν σήμερα δικό μου βίωμα και δικός μου τρόπος ζωής. Όταν κάποιος αφιερώνεται, άγνωστε ή άγνωστη, τον ίδιο δρόμο βαδίζει που βάσισε ο Χριστός αλλά και όσοι θέλησαν να τον ακολουθήσουν. Ο καθένας όμως τα διατυπώνει με έναν ξεχωριστό τρόπο. Η πνευματική περιουσία είναι του Θεού και όλοι όταν αγωνιζόμαστε την αποκτάμε. Δεν είναι κανενός αλλά του Θεού. Όταν την κηρύττουμε το κάνουμε διότι έγινε πλέον δικός μας τρόπος ζωής. Τώρα το αν συμπίπτει και με άλλων ανθρώπων είναι φυσικό. Μία είναι η αλήθεια και όποιος την αναζητά την βρίσκει. Θα σε παρακαλούσα όμως να μου διευκρινίσεις τα χωρία εκείνα της πνευματικής περιουσίας που αναφέρεις ότι ανήκουν σε κάποιον άλλον και τα παρουσιάζω ως δικά μου. Ανώνυμε αδελφέ ή αδελφή, έχεις την δική σου γνώμη και την σέβομαι, όμως δεν την υιοθετώ. Εγώ έχω άλλη γνώμη γι’ αυτά που γράφω και από πού πηγάζουν. Νομίζω ότι πηγάζουν από τον δικό μου αγώνα και είναι η αλήθεια την οποίαν μέρος αυτής ή περισσότερης, ανάλογα τον αγώνα κάποιου, έχουν και άλλοι άνθρωποι. Σε ευχαριστώ για τις συμβουλές σου, προχωράμε στον δρόμο που εννοεί και πιστεύει ο καθένας από εμάς τους δύο και στο τέλος θα κρίνει ο Θεός. Αμήν. Φωνή Θεού. Αν ανησυχείς πραγματικά για μένα σου λέω ότι δεν επιδιώκω καμία δόξα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πάρουν οι άνθρωποι το ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια τους, να πολεμήσουν τον μόνο εχθρό του ανθρώπου, την φθορά, τον θάνατο και να συμβάλλουν στην ίδρυση της βασιλείας του Θεού. Θέλω όμως και εγώ να σου δώσω μία συμβουλή. Αυτή είναι, να λες ποιος είσαι να μην κρύβεσαι και να είσαι πιο συγκεκριμένος/νη. Τι φοβάσαι; Είναι δυνατόν να θέλεις να εργαστείς για τον Θεό και να μην έχεις ταυτότητα; Ο Κύριος δώδεκα μαθητές είχε και τους ήξερε εξ αρχής όλος ο κόσμος. Ο απόστολος Πέτρος μία φορά δεν είπε το όνομά του και μετά τον αρνήθηκε, στην ουσία αρνήθηκε τον εαυτό του και τον Θεό. Μια απλή συμβουλή άνθρωπε του Θεού, κοίτα να πάρεις από την σελίδα μου ότι σου αρέσει και βάλτο στην ζωή σου, τα άλλα άστα. Όλοι αγωνιζόμαστε. Αν θες να είσαι έξυπνος ή έξυπνη εφάρμοσέ τα και θα σε συστήσει ο Θεός, ώστε εκ του ασφαλούς να δίνεις συμβουλές. Αμήν. Συγνώμη που είμαι λίγο αυστηρός αλλά θέλω να σε αφυπνίσω. Αν τα καταλαβαίνεις όλα αυτά έχει καλώς, αν όχι δεν πειράζει. Να γνωρίζεις επίσης ότι ο Θεός δεν ίδρυσε ακόμα την βασιλεία του, συνεχίζει να εργάζεται πάντα μέσα από ανθρώπους. Ακολούθα τον Θεό, το καινούργιο και σεβάσου το παλιό, αυτό θέλω και προσπαθώ να κάνω και εγώ. Αμήν. Να είσαι καλά, ο Θεός μαζί μας. Αμήν.

Ανώνυμος είπε...

Αδελφέ μου καλε.Σου ζητάω ενώπιον του Θεου του ζωντος συγνώμη,συγχωρσε με.Και βέβαια είμαι εγωιστης και μόνο που στα ειπα αυτα.Απλώς εγώ μεγάλωσα απο μικρο παιδι με όλο αυτόν τον πλούτο τον πνευματικό.Και εκείνος ο οποίος μας έδειξε όλα αυτά ακόμα και σε 'σένα, αυτός λοιπόν είπε πως να διαχειριζομαστε όλο αυτόν τον πλούτο .Δεν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος,ήδη μετανοιωσα που μπήκα σε αυτήν την συζήτηση.παντός χάρηκα ειλικρινά που που τα είπαμε.και πάλι συγνώμη.ζει κύριος.Δημήτρης.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Δημήτρη μου, εγώ έχω διαφορετικά βιώματα από τα δικά σου. Αν δεν γνωρίσεις κάποιον από κοντά και αν δεν τον ζήσεις, δεν μπορείς να τον κρίνεις. Σου απάντησα λίγο σκληρά και ο λόγος διότι εργάζομαι ένα έργο δημοσίως και τα λόγια σου φανέρωσαν ότι έκλεψα κάποιον για να αποκτήσω δόξα. Αγωνίζομαι αδελφέ, είναι δύσκολος ο αγώνας και σκληρός. Ας είμαστε ενωμένοι και ας δοξάζουμε τον Θεό με τη ζωή μας. Αδελφέ, διαχειρίζομαι αυτόν τον πλούτο που ο Θεός μου έδωσε μέσα από τον αγώνα μου έτσι ώστε να μην γίνω αιτία να κατηγορούνται άλλοι, παίρνοντας την ευθύνη μόνο εγώ. Έφυγα από εκεί που είσαι διότι ο Θεός μου το ζήτησε με σκοπό να παρουσιάσω με τα λόγια μου και τη ζωή μου ότι σπούδασα πνευματικό, έχοντας την ευθύνη και το θάρρος γνωρίζοντας ότι θα κατηγορηθώ εγώ και όχι να γίνω αιτία να κατηγορηθούν άλλοι. Όταν έρθει η ώρα να δοξαστεί ο κάθε άνθρωπος, ξέρει ο Θεός το πως θα τον δοξάσει. Εγώ πάντως δεν θέλω δόξα, κάνω ότι μου είπε ο Πατέρας μου, ο Θεός. Αμήν. Σε αγαπώ, Αμήν. Πάντως θα σου πω κάτι ακόμη. Όταν γράφω, προσεύχομαι, παίρνω το χαρτί και το στυλό και γράφω αυτό που έχω μέσα μου ή αυτό που μου δίνει ο Θεός εκείνη την ώρα. Το αν μοιάζει με κάτι άλλο, αυτό να σε χαροποιεί διότι υπάρχει συνέχεια. Οι Εβραίοι πίστευαν στον Θεό Πατέρα και όταν αυτός έστειλε τον Υιόν του δεν τον δέχτηκαν ενώ ο ίδιος είπε: ου γαρ ήλθον να καταλύσω τον νόμο αλλά να τον εφαρμόσω. Αυτοί όμως δεν τον δέχτηκαν και τον σταύρωσαν. Μη γένοιτο, να πέφτουμε όλοι στην ίδια παγίδα, σε αγαπώ αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Και ένα τελευταίο, όλη η αλήθεια είναι μέσα στο ευαγγέλιο του Χριστού. Μην φανατίζεσαι με τίποτα και με κανέναν, διότι όλοι εμείς αφού δεν σταυρωθήκαμε, σχόλια κάνουμε πάνω στην θυσία του Κυρίου μας από τον καναπέ μας. Αυτός αξίζει την δόξα και τώρα και πάντα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Σε αγαπω ΑΜΗΝ. ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ.(

Ανώνυμος είπε...

ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΑΜΗΝ

Αριαδνη Γουλετα είπε...

Αγαπητέ Θωμά ,


Σ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε ας θριαμβευσουν οι δυνάμεις του φωτός εντός μας. Κύριο μέλημα του Κυρίου σε συνεργασία με τον άνθρωπο είναι να γίνει Αυτός η χρυσή λυχνια που θα φωτίζει τις καρδιές των ανθρώπων που ζούνε στο σκοτάδι.
 Το δέντρο που φέρει καρπούς φαίνεται δεν επιδεικνύεται. Είθε να ζεριζωθει απο μέσα μας το δέντρο της γνώσης και να ριζωθει το δέντρο της ζωής. Δια Κυρίου Ιησού Χριστού επιτυγχάνεται ο στόχος γιατί καθώς ο ίδιος ειπε : άνευ εμου ου δυνασθε ποιειν ουδέν.
Είθε η ζωή του Χριστού να πλημυρρισει το είναι μας και το ευαγγέλιο του να μπει στις καρδιές.

Ειρηνη ημιν

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΘΩΜΑΣ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ
Συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία γράφεις Αριάδνη διότι οι καιροί είναι πράγματι δύσκολοι και τα γεγονότα δημιουργούν παγίδες ακόμη και στον πνευματικό άνθρωπο του Θεού όμως η Σοφία του Θεού τα παραχωρεί για την αναγεννηση του άνθρωπου. Ο Χριστός ειχε το πνεύμα να αγωνίζεται με σκοπό να κάνει το θέλημα του πατέρα του εύχομαι και εμείς να συντάξουμε εαυτό ώστε τα έργα μας και τα λόγια μας να γίνουν ουρανοδρομα διεπόμενα από την αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη. Γένοιτο γένοιτο αμήν.

Ανώνυμος είπε...

αδελφε με τοσο μεγαλο εργο που κανεισ οθεοσ να ευλογει

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Τηλιγαδας Θωμας σε ευχαριστω για την ευχη σου η οποια προερχεται απο την αγνη καρδουλα σου ο Χριστος να σε φρουρει και να σε ευλογει αμην

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΥΡΙΑ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 19 27 ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΝΟΕΙ ΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Tom Tiligadas είπε...

Φυσικα και εχω ολη την καλη διαθεση να συμετεχω στους πνευματικους σου αγωνες ομως δεν καταλαβαινω το 19 27 που βρισκεται στον Λουκα στον Ματθαιον αν θες παρεμε τηλεφωνο στο 6972001052 η γραψε μου πιο συγκεκριμενα αμην

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΘΩΜΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΑΡΕΛΕΙΨΑ ΝΑ ΣΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ

Tom Tiligadas είπε...

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡ ΑΦΕΣ ΑΥΤΟΙΣ ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ. ΚΑΘΩΣ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΛΠ. Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΤΕ. ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΜΗΝ.

Ανώνυμος είπε...

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ

Tom Tiligadas είπε...

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΝΗ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΟΔΗΓΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΣ ΑΦΘΑΡΤΟΥ ΖΩΗΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ

Ανώνυμος είπε...

κυριε θωμα θελω να μου πειτε καποια πραγματα για την χιλιετη βασιλια του κυριου μας,που πιστευω οτι ειναι πολυ κοντα μας.περα απο το οτι θα ζουμε ολοι μας με αφθαρσια,αθανασια,ειρηνη,αγαπη,χωρις τιποτα να βαραινει την ψυχη μας αφου θα δεσει τον διαβολο για χιλια ετη.γνωριζεις να μου πεις πως θα ζουμε μεσα σε αυτην.

Ανώνυμος είπε...

ΚΥΡΙΕ ΘΩΜΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ.ΣΙΓΟΥΡΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, ΟΜΩΣ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΑΥΤΗ Η ΣΤΙΓΜΗ. ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΤΕ ΓΙ' ΑΥΤΟ. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΝΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΦΑΝΕΙΑ.

Tom Tiligadas είπε...

Αδελφάκι μου αγαπημένο, υπεραγαπημένο. Η χαρά μου είναι άπειρη διότι βλέπω ότι ο Χριστός βασιλεύει στην αγνή καρδούλα σου. Αυτός ο Θεός θέτει μέσα σου την σοφία του ώστε να ευδοκιμεί αυτή εν δυνάμει στην ζωή σου. Θα σου απαντήσω ό,τι γνωρίζω, διότι η βασιλεία του Θεού είναι μία κατάσταση η οποία δεν ξαναδημιουργήθηκε ποτέ και είναι η έκπληξη του Θεού στους αγαπώντες αυτού. Πρώτον, κατ' αποκάλυψη Θεού σήμερα κηρύττεται το Ευαγγέλιο της βασιλείας σε όλον τον κόσμο εν δυνάμει, ώστε να δημιουργηθεί το στράτευμα του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα μεταστοιχειώσει τα σώματα των ανθρώπων από φθαρτά σε άφθαρτα με τον πνευματικό επενδύτη που είναι ο Λόγος του Θεού, το ρήμα του Θεού και με τον φυσικό επενδύτη σε όσους τον έχουν ανάγκη ώστε να φτάσουν στο σημείο να αυξάνουν την άφθαρτη ζωή διά της ζώσης πίστεως. Δεύτερον, το ότι ο Θεός θα δέσει τον διάβολο, σημαίνει ότι η παρουσία του Θεού διά Πνεύματος Αγίου θα είναι αισθητή στην ζωή των εκλεκτών ανθρώπων του Θεού, ώστε στο πνεύμα τους να μην μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος πλέον αυτός ο διάβολος, ο πλανών την οικουμένη όλη. Μόνο διά του αγιασμού θα πάψει να διαχειρίζεται την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων του Θεού, κατευθύνοντας αυτούς στην αμαρτία. Αφού λοιπόν ο λαός του Θεού θα κινείται μέσα από την αφιέρωση διά Πνεύματος Αγίου στοιχειοθετώντας στην ζωή του το θέλημα του Θεού, ο διάβολος δεν θα μπορεί να μπει πλέον στο πνεύμα των ανθρώπων του Θεού. Έτσι, καθίσταται αυτόματα στην άβυσσο, διότι σαν πνεύμα θα περιστρέφεται τον πλανήτη ώστε να βρει ένα μέλος με άγνοια για να μπει να ποιήσει τα έργα του, όμως, δεν θα βρίσκει. Έτσι εισέρχεται στην άβυσσο. Τρίτον, αφού οι υιοί του υψίστου διά Πνεύματος Αγίου, διά του Παρακλήτου, διά του φωσφόρου θα κληρονομήσουν την γη, τότε ο Χριστός θα κάνει την δευτέρα του παρουσία. Η παρουσία του θα βάλει τους ανθρώπους σε μία άλλη θεϊκή διάσταση. Κατόπιν όλοι μαζί θα γίνουν κληρονόμοι όλου του κτιστού και άκτιστου κόσμου, ο οποίος ανήκει στον Πατέρα Θεό και υπάρχει ήδη σήμερα σε όλη την κτίση, τον οποίον σήμερα αγναντεύουμε με τα τηλεσκόπια. Τέταρτον, στην βασιλεία του Θεού η δουλειά των ανθρώπων θα είναι πρώτον διά του Χριστού να λάβει χώρα η πρώτη ανάσταση των εν Κυρίω κοιμηθέντων, μετέπειτα όλοι μαζί να δημιουργήσουν πάλι τον πλανήτη όπως τον παρέδωσε ο Θεός σε εμάς τους ανθρώπους στην αρχή. Δεύτερον θα μεταλαμπαδευτεί ο αγιασμός και η ζωή η αιώνια, η άφθαρτη σε όλους τους κατοικήσιμους πλανήτες στους οποίους υπάρχει λογική ζωή. Τρίτον η χαρά και η συνύπαρξη των ανθρώπων θα είναι γεμάτη ευλογία ως άγγελοι χωρίς να διέπονται από στοιχεία τα οποία θα μπορούν να τους θέσουν σε υποτέλεια. Τέταρτον η σοφία του Θεού στους ανθρώπους του Θεού θα πολλαπλασιαστεί απείρως περισσότερο, ώστε δια του λόγου να δημιουργούν εκ του μηδενός ζωή όπως ο Θεός. Έκτον είναι πολλά αδελφάκι μου που θα λάβουν χώρα μέσα στην βασιλεία. Το παν είναι και αυτό που επείγει να γίνουμε υιοί και θυγατέρες Θεού, κατόπιν όλα τα μυστήρια θα μας αποκωδικοποιηθούν. Με αγάπη Χριστού ο υπηρέτης αυτού Θωμάς. Αμήν. Αν ο Θεός θελήσει να βρεθούμε από κοντά θα συζητήσουμε πολλά, τα οποία θα μας γεμίσουν χαρά, ευφορία, δύναμη, σοφία κ.λ.π. Αμήν.

Tom Tiligadas είπε...

Υπεραγαπημένο μου αδελφάκι, είναι παραχώρηση Θεού διότι η σοφία του το παραχωρεί ώστε να ιδρυθεί η βασιλεία του πονηρού στις καρδιές όλων των ανθρώπων και να επισκιάσει η βασιλεία του διαβόλου όλους τους λαούς της γης για να δουν όλοι οι άνθρωποι και να εμπεδώσουν άπαξ διαπαντός ότι μακριά από τον Θεό οδηγούνται σε αδιέξοδο. Παρόλα αυτά όμως το πονηρό δεν θα επισκιάσει όλους τους ανθρώπους, διότι ο Πατέρας Θεός εργάζεται με τον δικό του τρόπο να δημιουργηθεί ο λαός του Θεού, το στράτευμα του Θεού και εσύ είσαι ένας στρατιώτης του Θεού, διότι αυτός μέσα από την δική σου θέληση και την δική σου έρευνα σε βοήθησε να δέχεσαι την σοφία του και να στοιχειοθετείς αυτή στην ζωή σου, ώστε να γίνουμε όλοι όσοι τον ερευνούν μία πόλη πάνω όρους. Κατόπιν οι άνθρωποι αφού ζουν στο σκοτάδι της άγνοιας, θα δουν το φως το οικών το ανέσπερο να λάμπει στους υιούς και θυγατέρες. Είναι ελπιδοφόρα όλα αυτά τα οποία διαβάζεις μέσα στην σελίδα, διότι είναι δοσμένα διά Πνεύματος Αγίου και έχουν την δύναμη να μας καταστήσουν σκεύη εκλογής. Το αν και το αγαθό πάσχει σήμερα ή βρίσκεται ακόμη στην αφάνεια, είναι διότι οι άνθρωποι του Θεού έχουν ναι μεν αγάπη στον Θεό και στην σοφία του, όμως, ακόμη δεν απέκτησαν θείο έρωτα ώστε η αφιέρωση και ο θείος έρωτας να είναι σε αυτά τα παιδιά καθημερινός τρόπος ζωής. Έρχεται όμως η ώρα όπου ο λαός του Θεού θα έχει ως μόνο σκοπό και μέλημά του να λάβει χώρα το θέλημα του Θεού. Τότε θα βγει από την αφάνεια και με δύναμη Πνεύματος Αγίου θα γίνει ρυθμιστής των καταστάσεων στις κοινωνίες των ανθρώπων. Θα πρέπει σιγά-σιγά να φτάσουμε στο σημείο όλοι εμείς ώστε όταν μας ρωτούν τι δουλειά κάνουμε, εμείς να απαντάμε με παρρησία ότι είμεθα ιδρυτές της βασιλείας του Θεού. Με αυτή την ζώσα πίστη και με την ολοκληρωμένη σοφία του Θεού η οποία διέπεται από την ανυπόκριτη αγάπη και την αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη, θα βγούμε από την αφάνεια. Συνέχισε να αγωνίζεσαι, σπούδασε την σοφία του Θεού μέσα από την Καινή Διαθήκη και μέσα από την σελίδα μου. Με αγάπη Χριστού ο υπηρέτης αυτού Θωμάς. Αμήν. Ό,τι και αν χρειαστείς είμαι στην διάθεσή σου. Αμήν.

Μαρια είπε...

Αδελφε μου θωμα,μου εδωσες μεγαλη χαρα που μου απαντησες.Να ξερες ποσα πραγματα θελω να σε ρωτησω.Αλλα σιγα σιγα.Εχω καποιες αποριες με το πως θα γινει να υδρισουμε την Βασιλεια επι της γης.Ειμαι απογοητευμενη γιατι δεν αλαζουμε εμεις οι ανθρωποι,αντιθετως χειροτερευουμε.Αν ειναι στο χερι μας τελικα να την υδρισουμε,φοβαμαι πως δεν θα τα καταφερουμε,θα περασουν γενιες και γενιες και τιποτα δεν θα γινει.Μηπως ομως ειναι προκαθορισμενη η ημερομηνια της.Στο λεω αυτο γιατι διαβασα σε καποια γραπτα δια πνευματος Αγιου που γραφτηκαν απο τον Στυλιανο Γ. οτι και την ωρα που θα ερθει ο Κυριος κατω στη γη,την εχει προκαθοριση ο Πατερας μας.Ετσι δεν ειναι.Γιατι πολλες φορες εχω λαβει απαντηση απο τον Κυριο οτι την γενια μας τη ζηλεψαν οι Αγιοι,για ολα αυτα τα θαυμαστα που θα ζησουμε.Σωστα.Και οτι σε μια στιγμη μπορει ο Θεος να μας αλλαξει αν το θελει,αρκει εμεις να δειξουμε την προθεση και ολα τα αλλα θα τα κανει Αυτος. [ειμαι η Μαρια που σου εγραψα παραπανο για την χιλιετη βασιλει]

Tom Tiligadas είπε...

Γλυκό μου αδελφάκι θα σου απαντώ πάντα και να γνωρίζεις ότι τα τηλέφωνά μου βρίσκονται στην σελίδα μου. Θέλω να γνωρίσεις τον δικό μου τρόπο σκέψης τον οποίον δημιούργησε ο Θεός. Δικαιολογώ τις ανησυχίες σου. Να γνωρίζεις ότι και εγώ παλιά είχα τις απορίες αυτές αλλά από το 2000 που ο Θεός μου έδωσε την άδεια να εργαστώ για την δόξα του μου ανέπτυξε την δική του λογική και πίστη. Όταν γνώρισα τον Θεό είδα ότι η παντοδυναμία του είναι άπειρη, η σοφία του αδιαπέραστη και οι προθέσεις του γεμάτες αγάπη. Μαρία μου, οι Εβραίοι 400 χρόνια ήτο σκλαβωμένοι ώσπου ο Θεός διά μέσου ενός ανθρώπου (Μωϋσή) άλλαξε τις συνθήκες ζωής τους σε 7 ημέρες. Άρα μην απελπίζεσαι, αρκεί ένας άνθρωπος του Θεού να αλλάξει τον κόσμο, πόσο μάλλον περισσότεροι. Την ημέρα του Κυρίου δεν την γνωρίζω ακριβώς και όπως είπες και εσύ μόνο ο Θεός, όμως, γνωρίζω ότι στην γενιά μας θα πραγματοποιηθούν πολλά γεγραμμένα και θα λάβουν χώρα πολύ γρήγορα. Ήδη σήμερα κηρύττεται το Ευαγγέλιο της βασιλείας, ήδη ο Παράκλητος (εκείνος) υπάρχει στον κόσμο και εργάζεται. Σε λίγα χρόνια θα δεις ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα συρρέουν στο όρος του Θεού. Μην ανησυχείς, μείνε στο αγιαστήριο (στο αγαθό) και τα μάτια σου θα δουν την ημέρα του Κυρίου. Ένας άνθρωπος του Θεού, όταν είναι του Θεού, αρκεί για να αλλάξει τον κόσμο και να συλλέξει το αγαθό ώστε να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό και στην γη. Με αγάπη Χριστού ο υπηρέτης αυτού Θωμάς. Αμήν.

Μαρια είπε...

Αδελφε μου Θωμα,το ποσο θελω να συνταντηθουμε δεν μπορεις να το φανταστεις.Αν θελησει ο Θεος να ερθω στο Αγρινιο η αν βρεθεις εσυ στην Πτολεμαιδα θα ηταν υπεροχο.Νοιωθω οτι αυτος ο διαλογος που ξεκινισαμε δεν θα τελειωσει ποτε.Τον τελευταιο καιρο παρακαλουσα τον Θεο να μου φερει εναν ανθρωπο στο δρομο μου που να με διαφωτηση σε ολα αυτα που ψαχνω να μαθω.Το μυαλο μου ειναι ενα κουβαρι τοσο μπερδεμενο,που μονο με την αληθινες απαντησεις θα μπει σε μια ταξη για να μπορεσω να ελευθερωσω την καρδια μου για να δουλεψει μεσα μου ο Θεος.Δεν ειναι τυχαιο που ακουσα για σενα.Εχω μεγαλο πονο ψυχης που αυτα θα σου τα λεω απο εδω και περα ποιο προσωπικα,στο e-mail σου.

Tom Tiligadas είπε...

Μαρια γλυκο μου κοριτσακι το σπιτι μου ειναι ανοιχτο να ερθεις οποτε θελεις το σπιτι μου ειναι και δικο σου. Εγω θα ερθω τον αλλο μηνα πρωτα ο Θεος να σε δω να τα πουμε απο κοντα. Αν μπορεις παρε με τηλεφωνο στο σπιτι 2641021550. Με αγαπη Χριστου Θωμας.

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΧΩΜΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΟΙ ΧΑΡΕΣ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΩΣ ΤΟ ΓΟΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΥΣΕΙΣ ΔΑΚΡΙΑ ΟΥΤΕ ΜΕ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ Αρηs

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΡΗ ΜΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΓΑΘΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΓΙΩΡΓΟ ΑΔΕΡΦΕ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΩ ΕΧΩ ΠΟΛΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΕΜΕ ΤΗΛ 6972001052 ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΑΜΗΝ.

Ανώνυμος είπε...

Διαβάστε σε ηλεκτρονική προσέγγιση πως μπορούμε να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα «ΑΓΑΠΗ»

Τεχνική Υποστήριξη : Παρακαλώ, πως μπορώ να βοηθήσω;

Πελάτης : Χμ... μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να εγκαταστήσω το πρόγραμμα που λέγεται "Αγάπη".
Μπορείτε να με καθοδηγήσετε πώς να το κάνω;

Τ.Υ. : Φυσικά μπορώ. Είστε έτοιμος να ξεκινήσουμε;

Π: Είμαι λίγο άσχετος από τεχνολογία, αλλά ας προσπαθήσουμε. Τι πρέπει να κάνω;

Τ.Υ.: Το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσετε και να ανοίξετε το παράθυρο "Η
Καρδιά μου".
Μπορείτε να την εντοπίσετε;

Π: Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα τόσα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή.
Υπάρχει πρόβλημα να εγκαταστήσω το "Αγάπη" ενώ τρέχουν τα άλλα;

Τ.Υ: Ποια προγράμματα τρέχουν τώρα;

Π: Μισό λεπτό να δω... υπάρχει ένα που λέγεται "Παλιά Τραύματα", "Χαμηλή Αυτοεκτίμηση", ένα άλλο "Μνησικακία" και "Εκδίκηση".

Τ.Υ.: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μόλις εγκαταστήσετε το πρόγραμμα 'Αγάπη', θα διαγράψει βαθμιαία αυτά τα προγράμματα αυτά από το λειτουργικό σύστημα.
Μπορεί να παραμείνουν στη μνήμη αλλά δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία άλλων προγραμμάτων.
Το πρόγραμμα "Αγάπη" θα αντικαταστήσει το "Χαμηλή αυτοεκτίμηση" με μια άλλη ενότητα που λέγεται "Υψηλή αυτοεκτίμηση".
Όμως, θα πρέπει να διαγράψετε οριστικά τα υπόλοιπα δύο προγράμματα:
"Μνησικακία" και "Εκδίκηση".
Αυτά τα δύο εμποδίζουν την εγκατάσταση του προγράμματος 'Αγάπη'.

Π: Πως γίνεται να τα διαγράψω; Μπορείτε να μου πείτε;

Τ.Υ.: Με χαρά. Πηγαίνετε με το ποντίκι στην οθόνη σας κάτω αριστερά, εκεί που λέει 'Εκκίνηση' και επιλέξτε το πρόγραμμα "Συγχώρεση" και κάνετε ένα κλικ.
Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί μέχρι να διαγράψετε
τελείως τα δύο προγράμματα.

Π: Α, ωραία! Έγινε κιόλας. Ώχ... όμως το πρόγραμμα "Αγάπη" ξεκίνησε μόνο του την εγκατάσταση. Είναι φυσιολογικό αυτό;

Τ.Υ.: Ναι, αλλά να θυμάστε ότι έχετε μόνο τη πρώτη έκδοση του βασικού
προγράμματος. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε με άλλες "Καρδιές" για να κάνετε αναβάθμιση.
Π: Ωχ! Μου εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους που λέει: 'Error - Το πρόγραμμα δεν μπορεί να λειτουργήσει με εξωτερικές παρεμβάσεις'... τι είναι αυτό;

Τ.Υ.: Μην ανησυχείτε. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα "Αγάπη" έχει φτιαχτεί για να τρέχει με εσωτερικές "Καρδιές" αλλά δεν έχει ακόμα τρέξει στη δική σας "Καρδιά".
Σε μη-τεχνική γλώσσα, σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να αγαπήσετε τον εαυτό σας πριν είστε έτοιμος να αγαπήσετε τους άλλους.

Π: Δηλαδή; Τι κάνω τώρα;

Τ.Υ.: Κατεβάστε το πρόγραμμα "Αποδοχή εαυτού" και κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία: "Συγχώρεση εαυτού", "Συνειδητοποίηση της αξίας μου", "Αναγνώριση των ορίων μου".

Π: Εντάξει, το έκανα.

Τ.Υ.: Ωραία. Τώρα αντιγράψτε αυτά τα αρχεία στο βασικό σας φάκελο "Η
Καρδιά μου".
Το σύστημα θα διαγράψει οποιοδήποτε ασύμβατο αρχείο και θα επιδιορθώσει τα όλα τα λανθασμένα αρχεία.
Επίσης, χρειάζεται να διαγράψετε τα "Αρνητική Κριτική", "Φλυαρία". Μετά
πηγαίνετε στο Κάδο ανακύκλωσης και διαγράψτε τα οριστικά και από εκεί.

Π: Έγινε. Ωπ!! O φάκελος "Η Καρδιά μου" αρχίζει να γεμίζει με νέα αρχεία.
Τα "γαλήνη" και "πληρότητα" αντιγράφουν μόνα τους τα αρχεία στο φάκελο "Η Καρδιά μου".
Είναι φυσιολογικό αυτό;

T. Y.: Ναι. Αυτό δείχνει ότι το πρόγραμμα "Αγάπη" έχει εγκατασταθεί και
ήδη τρέχει. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε το τηλέφωνο.
Το πρόγραμμα "Αγάπη" είναι free, δεν χρειάζεστε κωδικό ενεργοποίησης, γι' αυτό δώστε το σε όσους μπορείτε.
Μπορεί να σας ανταποδώσουν μερικά καλά αρχεία για αναβάθμιση.

Χάραρης Γιώργος

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Γιωργο πολυ ωραιο, με αυτο το πνευμα, καλο θα ειναι, να αναπτυξουμε πνευματικη σχεση και οχι με το να βλεπουμε λαθη αμην.

HGEFYRA είπε...

Είναι η ιστορία 2 φίλων που περπατούν στην έρημο.
Kάποια στιγμή τσακώθηκαν και ο ένας από τους δύο έδωσε ένα χαστούκι
στον άλλο.
Αυτός ο τελευταίος, πονεμένος, αλλά χωρίς να πει τίποτα, έγραψε στην
άμμο:
ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ ΜΕ ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ.
Συνέχισαν να περπατούν μέχρι που βρήκαν μια όαση όπου αποφάσισαν να
κάνουν μπάνιο.
Αλλά αυτός που είχε φάει το χαστούκι παραλίγο να πνιγεί και ο φίλος
του τον έσωσε.
Όταν συνήλθε, έγραψε πάνω σε μια πέτρα :
ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ..
Αυτός που τον είχε χαστουκίσει και στη συνέχεια του έσωσε τη ζωή ,
τον ρώτησε :
Όταν σε χτύπησα, έγραψες πάνω στην άμμο, και τώρα έγραψες πάνω στην
πέτρα . Γιατί?
Ο άλλος φίλος απάντησε :
«όταν κάποιος μας πληγώνει, πρέπει να το γράφουμε στην άμμο
όπου οι άνεμοι της συγνώμης μπορούν να το σβήσουν.
Αλλά όταν κάποιος κάνει κάτι καλό για μας, πρέπει να το χαράζουμε
στην πέτρα , όπου κανένας άνεμος δεν μπορεί να το σβήσει».
ΜΑΘΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΧΑΡΕΣ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ.

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Τέλειο!Χαίρομαι που ενεργούμε με το πνεύμα του Θεού προς οικοδομή δική μας και των συνανθρώπων μας. Βλέπω ότι μέσα σου κατοικεί ο Θεός και η χαρά μου είναι άπειρη! Εύχομαι κάποια στιγμή να τα πούμε από κοντά.

Savvas είπε...

ΓΡΑΜΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΕ ΕΜΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΘΕΟ

Παιδί μου,

Μπορεί να μην με γνωρίζεις, αλλά εγώ ξέρω τα πάντα για σένα….Ψαλμοί 139:1
Γνωρίζω πότε είσαι καθιστός και πότε όρθιος…. Ψαλμοί 139:2 Ξέρω κάθε βήμα σου… Ψαλμοί 139:3
Ακόμη και οι τρίχες του κεφαλιού σου είναι μετρημένες… Ματθαίος 10: 29-31
Γιατί φτιάχτηκες κατ’ εικόνα μου… Γένεσις 1:27
Μέσα σ’εμένα ζεις, κινείσαι και υπάρχεις…Πράξεις 17:28
Σε γνώριζα πριν ακόμη διαμορφωθείς στην μήτρα της μητέρας σου…Ιερεμίας 1:4-5
Σε διάλεξα όταν σχεδίαζα την δημιουργία… Εφεσίους 1:11-12
Δεν ήσουν ένα λάθος…. Ψαλμοί 139:15-16
Γιατί όλες οι μέρες σου είναι γραμμένες στο βιβλίο μου…. Ψαλμοί 139:15-16
Εγώ όρισα την ακριβή ώρα της γέννησης σου και που θα ζούσες ….Πράξεις 17:26
Γιατί φοβερά και θαυμάσια πλάστηκες…. Ψαλμοί 139:14
Εγώ σε διαμόρφωσα στη μήτρα της μητέρας σου…. Ψαλμοί 139:13
Και σε έφερα στον κόσμο την ημέρα που γεννήθηκες….. Ψαλμοί 71:6
Με έχουν παρουσιάσει λάθος άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν….Ιωάννη 8:41-44
Δεν είμαι απόμακρος και θυμωμένος αλλά είμαι η απόλυτη έκφραση της αγάπης….. Α Ιωάννη 4:16
Και είναι επιθυμία μου να σε κατακλύσω με την αγάπη μου….. Α Ιωάννη 3:1
Απλά επειδή είσαι παιδί μου και είμαι ο πατέρας σου….. Α Ιωάννη 3:1
Σου προσφέρω περισσότερα από όσα θα μπορούσε ποτέ να σου προσφέρει ο σαρκικός σου πατέρας…. Ματθαίος 7:11
Γιατί είμαι ο τέλειος πατέρας….. Ματθαίος 5: 48
Κάθε καλό δώρο που λαμβάνεις έρχεται από το δικό μου χέρι….. Ιακώβου 1: 17
Γιατί εγώ είμαι ο προμηθευτής σου και φροντίζω για όλες τις ανάγκες σου…. Ματθαίος 6: 31-33
Το σχέδιο μου για το μέλλον σου ήταν πάντα γεμάτο με ελπίδα……Ιερεμίας 29:11
Γιατί σε αγαπώ με αγάπη παντοτινή…. Ιερεμίας 31:3
Οι σκέψεις μου για σένα είναι αμέτρητες όπως οι κόκκοι της άμμου στην ακρογιαλιά…. Ψαλμοί 139:17-18
Και χαίρομαι για σένα με τραγούδια….Σοφονίας 3:17
Δεν θα σταματήσω πότε να κάνω καλό για σένα….. Ιερεμίας 32:40 Γιατί είσαι το πολύτιμο απόκτημα μου….Έξοδος 19:5
Επιθυμώ να σε στερεώσω με όλη την καρδιά μου και όλη την ψυχή μου…. Ιερεμίας 32:41
Αν με ψάξεις με όλη την καρδιά σου θα με βρεις…..Δευτερονόμιο 4:29
Ζήτα την ευτυχία σου σε εμένα και θα σου δώσω ότι η καρδιά σου λαχταρα….. Ψαλμοί 37:4
Γιατί εγώ είμαι αυτός που σου έδωσα αυτές τις επιθυμίες….Φιλιππησίους 2:13
Είμαι ικανός να κάνω για σένα περισσότερα από όσα θα μπορούσες να φανταστείς…… Εφεσίους 3:20
Γιατί εγώ είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής σου…..
Β Θεσσαλονικείς 2:16-17
Εγώ είμαι επίσης ο πατέρας που σε παρηγορεί σε όλες τις δυσκολίες σου…..Β Κορινθίους 1:3-4
Όταν είσαι συντετριμμένος, εγώ είμαι κοντά σου….. Ψαλμοί 34:18 Όπως ένας βοσκός κουβαλάει ένα πρόβατο, σε κουβαλάω κοντά στην καρδιά μου….Ησαΐας 40:11
Μια μέρα θα σβήσω κάθε δάκρυ από τα μάτια σου…Αποκάλυψις 21:3-4
Και θα πάρω μακριά όλο τον πόνο που υπέφερες πάνω σε αυτή την γη…. Αποκάλυψις 21:4
Είμαι ο πατέρας σου και σε αγαπώ όπως ακριβώς αγαπώ τον γιο μου, τον Ιησού…. Ιωάννη 17:23
Γιατί στον Ιησού η αγάπη μου για σένα φανερώνεται …. Ιωάννη 17:26
Και ήρθε να δείξει πως είμαι μαζί σου και όχι εναντίον σου…..Ρωμαίους 8:31
Και να σου πει ότι δεν λογαριάζω τις αμαρτίες σου….
Β Κορινθίους 5:18-19
Ο Ιησούς πέθανε ώστε εσύ κι εγώ να συμφιλιωθούμε…..
Β Κορινθίους 5:18-19
Ο θάνατος του ήταν η υπέρτατη έκφραση της αγάπης μου για σένα….. Α Ιωάννη 4:10
Έδωσα ότι αγαπούσα περισσότερο για να κερδίσω την αγάπη σου…. Ρωμαίους 8:32
Εάν δεχτείς το δώρο του γιου μου, του Ιησού, δέχεσαι εμένα…..
Α Ιωάννη 2:23
Και τίποτα δεν θα σε χωρίσει πια από την αγάπη μου….. Ρωμαίους 8:38-39
Έλα σπίτι και θα κάνω την μεγαλύτερη γιορτή που έχει γίνει στον ουρανό…..Λουκάς 15:7
Ήμουν πάντα πατέρας και θα είμαι πάντα πατέρας…. Εφεσίους 3:14-15
Η ερώτηση μου είναι … θα γίνεις παιδί μου;….. Ιωάννη 1:12-13 Σε περιμένω… Λουκάς 15:11-32

Με αγάπη, ο Πατέρας σου

Ο Παντοδύναμος Θεός

ΜΑΡΙΑ είπε...

υπεροχο αυτο που εγραψες.Πολυ γλυκο.Χαιδευει τις καρδιες που ειναι πονεμενες και περιμενουν την παρηγορια απο τον Θεο.

HGEFYRA είπε...

Επειδή διαβάζω διάφορα περι "ενος" Προφήτη των εσχατων ημερών , περι "πνευματικής ιδιοκτησίας" σε εναν κοινο πνευματικο αγώνα...θεωρώ τη παρέμβασή αυτή σκοπιμη και αναγκαία.

1ον Δεν ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΟΙ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Α) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΧΙ ΠΡΟΦΗΤΗΣ

"Και άλλους μεν ΕΒΑΛΕ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, πρώτον αποστόλους, δεύτερον ΠΡΟΦΗΤΕΣ, τρίτον δασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα θεραπείας, βοήθειας, διακυβερνήσεις, γένη γλωσσών."(1Κορ. 12:28)

"Κι αυτός έδωσε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε ΠΡΟΦΗΤΕΣ, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και δασκάλους,
για την τελειοποίηση των αγίων, για το έργο τής διακονίας, για την οικοδομή τού σώματος του Χριστού·
μέχρις ότου όλοι ανεξαίρετα να φτάσουμε στην ενότητα της πίστης, και της επίγνωσης του Υιού τού Θεού, σε τέλειον άνδρα, σε μέτρο ηλικίας τού πληρώματος του Χριστού·" (Εφεσ. 4:11-13)

"Οι προφήτες, όμως, ας μιλάνε ανά δύο ή τρεις, και οι άλλοι ας διακρίνουν."(1Κορ. 14:29)

Β) ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΔΥΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΝΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟ.

"Και θα δώσω στους ΔΥΟ μάρτυρές μου να προφητεύσουν για 1.260 ημέρες, ντυμένοι με σάκους.
Αυτά είναι τα δύο ελιόδεντρα, και οι δύο λυχνίες, που στέκονται μπροστά στον Θεό τής γης." (Αποκ. 11:3-4)

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
ΧΑΡΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

HGEFYRA είπε...

Σας παρακαλώ, μάλιστα, αδελφοί, προσέχετε αυτούς που κάνουν τις διχοστασίες και τα σκάνδαλα ενάντια στη διδασκαλία που μάθατε, και απομακρύνεστε απ' αυτούς· (Ρωμ. 16:17)

για να μη είμαστε πλέον νήπιοι, με το να κυματιζόμαστε και να περιφερόμαστε με κάθε άνεμο της διδασκαλίας, μέσα στη δολιότητα των ανθρώπων, μέσα στην πανουργία προς μεθόδευση της πλάνης· (Εφεσ. 4:14)

Επειδή, θάρθει καιρός, όταν δεν θα υποφέρουν την υγιαίνουσα διδασκαλία· αλλά, θα συγκεντρώσουν στον εαυτό τους έναν σωρό δασκάλους, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, για να γαργαλίζονται στην ακοή· (2Τιμ. 4:3)

ΕΣΥ, όμως, να λες όσα αρμόζουν στην υγιαίνουσα διδασκαλία· (Τίτ. 2:1)

Αν κάποιος διδάσκει διαφορετικές διδασκαλίες, και δεν ακολουθεί τα υγιαίνοντα λόγια τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και τη διδασκαλία, αυτή σύμφωνα με την ευσέβεια,
είναι τυφλωμένος από υπερηφάνεια, και δεν ξέρει τίποτε, αλλά νοσεί για συζητήσεις και λογομαχίες· από τις οποίες προέρχεται φθόνος, φιλονικία, βλασφημίες, πονηρές υπόνοιες, (1Τιμ. 6:3-4)

Αν κάποιος έρχεται σε σας και δεν φέρνει αυτή τη διδασκαλία, μη τον δέχεστε σε σπίτι, και μη του λέτε το «χαίρε»· (2Ιωάν. 1:10)

Καθώς σε παρακάλεσα, όταν έφευγα για τη Μακεδονία, να παραμείνεις στην Έφεσο, και να παραγγείλεις σε μερικούς να μη διδάσκουν διαφορετικές διδασκαλίες, (1Τιμ. 1:3)

Συμβουλεύοντας αυτά (οδηγιες μεσω της επιστολης) στους αδελφούς, θα είσαι καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, που θα τρέφεσαι με τα λόγια τής πίστης, και της καλής διδασκαλίας που παρακολούθησες· (1Τιμ. 4:6)

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΜΠΡΑΒΟ ΑΔΕΡΦΕ ΓΙΩΡΓΟ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΗΝ ΑΓΝΗ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΣΟΥ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Τηλιγάδα,
αναζητώντας στο Google ένα σχετικό θέμα, έπεσα στο δικό σας blog και έμεινα έκπληκτος!
Χρόνια τώρα αναζητώ την ουσία στα θέματα της θρησκείας μας και διαβάζοντας τα θέματά σας εξεπλάγην βαθύτατα!
Τολμώ να πω με επηρέασαν και διέδωσα το blog σας και σε άλλους φίλους μου. Η ανάλυσή σας είναι πολύ διαφορετική και υπό άλλο πρίσμα, τολμώ όμως να ρωτήσω πως κατακτήσατε τέτοιο θησαυρό, τέτοια αλήθεια; Εννοώ ότι, η γλώσσα που χρησιμοποιείτε είναι πολύ διαφορετική απ' αυτή της επίσημης εκκλησίας μας αλλά αγγίζει την ψυχή μου.
Πως σας φώτισε ο Θεός με τέτοια σοφία και γνώση; Πείτε μου σας παρακαλώ με ποιο τρόπο μπορώ κι εγώ να φωτιστώ όπως εσείς και πως θα μπορούσα να σας συναντήσω προσωπικά για να σας συναντήσω και να μου αναλύσετε κι άλλα θέματα, για τα οποία καίγομαι να βρω απαντήσεις!
Με εκτίμηση
Κων/νος Παυλόπουλος

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

Κυριε Κωνσταντινε σε ευχαριστω για τα ομορφα λογια χαιρομαι που στην πνευματικη μου σελιδα Φωνη Θεου http://foni-tom.blogspot.gr/ βρηκες πνευματικες νοτες ευχαριστες. Σε ηλικια 21 ετων τωρα ειμαι 48 αντιμετωπισα ενα προβλημα υγειας αυτο το προβλημα με εκανε να παρω το Ευαγγελιο του Χριστου στα χερια μου. Με ελκυσε τοσο πολυ αφου μερα και νυχτα το μελετουσα.Παντου εψαχνα τον Θεο ζητωντας το ελεος του ξεκινησα πνευματικο αγωνα ωσπου γνωρισα τον πνευματικο μου πατερα Κ Στυλιανο αυτος με βοηθησε να καταλαβω ουσιαστικα το θελημα του Θεου εμεινα διπλα του μεχρι που κοιμηθηκε οταν κοιμηθηκε ενιωσα ορφανος μεσα στην θλιψη μου ο Θεος με ελεησε για δευτερη φορα διοτι μου εστειλε το 1999 αγγελο να με ενισχυσει και να με σπουδασει την σοφια του Θεου διοτι συντομα μου ειπε θα γνωριζα τον Θεο μεχρι τοτε μου ειπε να αφιερωθω σε ενα κτημα που εχω και να σπουδαζω μετα ενα χρονο γνωρισα τον δημιουργο αυτος ο πατερας μου ο Θεος αρχισε το 2000 να με σπουδαζει πνευματικα ελλειποντα μαλιστα μου εδωσε την αδεια και την ευλογια να κηρυττω το Ευαγγελιο της Βασιλειας, απο τον Θεο αντλω την σοφια που αγαπησες και εσυ.Σου απαντω εν συντομια αυτη ειναι η αληθεια το σπιτι μου ειναι ανοιχτο να το επισκεφτεις οποτε το επιθυμεις να τα πουμε απο κοντα τα τηλεφωνα μου ειναι 6972001052 και 2641021550.Με αγαπη Χριστου ο υπηρετης Θεου και ανθρωπου Θωμας.

Ανώνυμος είπε...

ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ - ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ Κύριε Τηλιγάδα, άργησα να απαντήσω καθώς ήμουν εκτός πόλης για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Θα πράξω κατά βούληση πάντως και ευχαριστώ και πάλι για τις κατευθύνσεις.
Εύχομαι ο Θεός να κατευθύνει τα μυαλά όλων των ανθρώπων στη γη γιατί ζούμε σε περίεργους καιρούς!
Να είστε καλά!
Με εκτίμηση
Κων/νος Παυλόπουλος

ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ είπε...

ΚΥΡΙΕ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΕ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΝΗ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΣΟΥ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΑΜΗΝ

dina είπε...

anonimi.d
zei kirios
evlogimeno t onoma tou i dinami tu.i selida ine san meli pou rei astamatita.evlogimenos na ise adelfe.ine ena oneiro apistefto alla eftixos alino ya osus katalaven tin elogia tu logou tou kiriou.sinexise tin apolaftistiki ergasia.
zei kirios.apo ton makrino kanada

Θωμάς Τηλιγάδας είπε...

Υπεραγαπημένη και γλυκιά μου αδελφή Ντίνα η χαρά μου είναι άπειρη διότι ο Χριστός βασιλεύει στην αγνή καρδούλα σου. Έυχομαι εκ βάθους καρδίας ο Χριστός να ευλογεί τη ζωή σου, να ζωοποιεί ό,τι υπάρχει γύρω σου. Η χαρά μου είναι άπειρη που βρήκες τη σελίδα της Φωνής Θεού ενδιαφέρουσα, συνέχησε τον αγαθό πνευματικό αγώνα και να είσαι σίγουρη ότι η αγάπη του Θεού θα επισκιάσει εν δυνάμει τη ζωή σου.Με αγάπη Χριστού ο υπηρέτης Θεού και ανθρώπου, Θωμας.

ΘΩΜΑΣ είπε...

ΑΠΑΝΤΩ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

SE EYXARISTOYME ADERFE GIA TO ERGV AGAPHS

Thanasis Tsoleridis είπε...

ζει κύριος!!

Συνδεδεμeνοι επισκeπτες τωρα

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΩ

Ζω για να σπουδάζω την σοφία του Θεού και των ανθρώπων, ζω για να εξελίσσομαι πνευματικά, ζω για να κάνω το θέλημα του Θεού, ζω για να καταργήσω την φθορά και τον θάνατο από μέσα μου και γύρω μου, ζω για να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη, ζω για να ερευνώ και να αποκωδικοποιώ όλα τα μυστήρια της Δημιουργίας με μεγαλύτερο όλων τον Θεό και δεν ζω για να γεράσω παρατηρώντας τον κόσμο.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΜΗΝΥΜΑ

Σίγουρα τα έργα είναι δόξα Θεού. Όμως χωρίς ταπείνωση ανεβάζουν τον εγωισμό και την αλαζονεία, στοιχεία που γίνονται αιτία να απολεστούμε διότι ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοις δίδει χάριν. (ερμ.Λουκ. ιη-12)


Εάν η πλειονότητα του Θεού δια της εφαρμογής υπάρχει στην ζωήν μας, ο Θεός θα μας δικαιώσει και σίγουρα θα περάσει να ευλογήσει εμάς και τον οίκο μας (ερμ.Λουκ. ιθ-3)


Ο Θεός όταν δει από μέρους μας σοβαρότητα και αγάπη κατεβαίνει μας συναντά και μας ευλογεί. (ερμ.Ματθ. ε-17)


Η συνείδησή μας είναι ο μικρός-θεός, να την ακούμε διότι αυτή θα προλάβει σε εμάς γεγονότα που ίσως να μας οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Είναι σοφία Θεού να ακούμε τον Θεό. (ερμ.Ματθ. ε-25)


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Μὴ ζηλοῦτε θάνατον ἐν πλάνῃ ζωῆς ὑμῶν, μηδὲ ἐπισπᾶσθε ὄλεθρον ἔργοις χειρῶν ὑμῶν· ὅτι ὁ Θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ τέρπεται ἐπ᾿ ἀπωλείᾳ ζώντων. ἔκτισε γὰρ εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα, καὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς φάρμακον ὀλέθρου οὔτε ᾅδου βασίλειον ἐπὶ γῆς. δικαιοσύνη γὰρ ἀθάνατός ἐστιν. Ἀσεβεῖς δὲ ταῖς χερσὶ καὶ τοῖς
λόγοις προσεκαλέσαντο αὐτόν, φίλον ἡγησάμενοι αὐτὸν ἐτάκησαν καὶ συνθήκην ἔθεντο πρὸς αὐτόν, ὅτι ἄξιοί εἰσι τῆς ἐκείνου μερίδος εἶναι.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΦΘΑΡΣΙΑ

Ελευθερία: Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την
αμαρτία, η οποία γεννά τον θάνατο. Αρα, μας ελευθέρωσε και μας κατήργησε την
φθορά και τον θάνατο. Το αν ακόμη υφίστανται στην ζωή μας η φθορά και ο θάνατος,
αφήνει να εννοηθεί ότι δεν έχουμε πιστέψει συνειδητά στην θυσία του Υιού και
Λόγου του Θεού του ζώντος ή και αν έχουμε πιστέψει αποδεικνύεται ότι μόνο με τα
λόγια πιστέψαμε ενώ τα έργα μας πόρρω απέχουν. Και αυτό είναι σίγουρο, αρκεί ο
καθένας μας να συγκρίνει την δική του ζωή, το δικό του θέλημα με την ζωή του
Χριστού και τους ουρανόδρομους στόχους του.

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Ο Λόγος του Θεού έχει ενέργεια διότι δημιουργεί το ασώματο πυρ το οποίο προβάλλει το άκτιστο ανέσπερο πνευματικό φως διά του οποίου ο λόγος λαμβάνει υλική υπόσταση αφού όλα είναι πυρ, προήλθαν από την φωτιά. Ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκον και όταν εισέλθει μέσα μας δημιουργεί τον άνθρωπο πυρ θεό. Το ότι όλα είναι πυρ αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ακόμα και ο άνθρωπος έχει θερμοκρασία (36,6 οC). Γένοιτο, γένοιτο, αμήν. Η διαφορά του Θεού από εμάς είναι ότι ο Θεός υλοποιεί τα λόγια του, όλα τα κάνει νέα. Αν το καταφέρουμε και εμείς αυτό στη ζωή μας τότε θα καταλάβουμε ότι φτάσαμε στη θέωση διαφορετικά ας μην κάνουμε τους
έξυπνους, μέχρι τότε να είμεθα φίλοι και αδελφοί και όχι έξυπνοι και αρχηγοί. Αμήν.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ - ΑΦΘΑΡΣΙΑ - ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Η πνευματική μας δύναμη και η σωματική μας υγεία θα μειώνονται, θα χάνονται όσο θα αυξάνει το εγώ μας.
Η πνευματική μας δύναμη και η σωματική μας υγεία θα αυξηθούν όταν στη ζωή μας αναπτυχθούμε με
την σοφία του Χριστού και το απόλυτο εμείς.

Η πνευματικη μας ωρίμανση θα φτάσει στην θέωση όταν μπούμε στο αγιαστήριο και ξεκινήσουμε την αδιάλειπτη προσευχή σπουδάζοντας την σοφία του Θεού, Καινή Διαθήκη και την
υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού.


Με το να σκέφτεσαι και να ενεργείς όπως ο Θεός θα γίνεις Θεός. Το ένα βιβλίο, Καινή Διαθήκη, δημιουργεί εμάς Θεούς. Τα πολλά βιβλία δημιουργούν σε εμάς τα σχόλια, τον εγωισμό, τον όχλο.

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Μέχρι σήμερα δεν εμφανίστηκε ολοκληρωμένη η ευλογία της ζωής στον ανθρωπο, διότι οι ανθρωποι πίστεψαν στον Χριστό όμως δεν πίστεψαν στην ιδέα της αφθάρτου ζωής και στο ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός τόνισε, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο.

Για να είμαστε κοντά στο Θεό χρειάζονται τρία στοιχεία στη ζωή μας. Το πρώτο μελέτη του Λόγου του Θεού σε καθημερινή βάση, ώστε ο διάβολος να μην βρίσκει πρόσφορο έδαφος να μας ξεγελάσει πνευματικά και να αναπτυχθεί μετέπειτα μέσα μας. Το δεύτερο είναι να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας χωρίς να ντρεπόμεθα, όστις με ομολογήσει θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου φανερώνει ο Κύριος. Το τρίτο, να βρούμε χρόνο να προσευχόμεθα. Αρχίζουμε από μία ώρα προσευχή την ημέρα και σιγά-σιγά μπαίνουμε στο αδιάλειπτο ώστε τα λόγια μας και τα έργα μας να είναι μεστά σοφίας και Πνεύματος Αγίου.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ - ΑΦΘΑΡΣΙΑ - ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει·οἶδά σου τὰ ἔργα· -ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν·- ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.


ΜΗΝΥΜΑ ΦΩΝΗΣ ΘΕΟΥ

Μία ημέρα αναστατωμένος και πολύ θυμωμένος μου είπε ένας αδελφός ότι ο φίλος του ο οποίος ήταν και πνευματικός αδελφός του, τον πρόδωσε. Εγώ του είπα ότι δεν είχατε γίνει φίλοι ακόμα, ήθελε λίγο χρόνο ακόμα, νομίζατε ότι είστε φίλοι και τούτο αποδεικνύεται διότι οι φίλοι δεν προδίδουν ποτέ, οι φίλοι θυσιάζονται, οι φίλοι σε αγαπούν, οι φίλοι σε δέχονται όπως είσαι, απλώς αδερφέ μου δεν ξέρεις διότι τώρα το ζεις, ότι για να γίνεις φίλος με κάποιον θέλει χρόνια, θέλει εμπειρίες, θέλει αντιξοότητες, θέλει σκάνδαλα κ.λ.π.. Πάντως με την προδοσία, του είπα, δίνεται το τελευταίο μάθημα πριν τελειώσει το σχολείο για να αποκτήσεις φίλο. Το τελευταίο μάθημα που δίνεις άνθρωπε για να κερδίσεις φίλο είναι να τον συγχωρήσεις. Τώρα σου δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσεις φίλο, αφού σε πρόδωσε. Να, εδώ είναι η ευκαιρία σου να αποκτήσεις φίλο. Αν το καταφέρεις και τον συγχωρήσεις του είπα αυτόν που σε πρόδωσε, τότε κέρδισες έναν φίλο. Είναι σημαντικό να βρεις φίλο, αν βρεις φίλο βρήκες τον Θεό. Όμως τίποτα δεν μπορεί να χτιστεί χωρίς δοκιμασία, χωρίς προδοσία, χωρίς σκάνδαλα και ο λόγος για να φανεί ο Χριστός, διότι το πνεύμα του Χριστού τα μεταλλάσσει σε άγια, σε αιώνια. Καθημερινά να κάνουμε χρήση το μέγα έλεος το οποίο να το στρέφουμε προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο, αδελφό ή εχθρό. Μέσω αυτού θα αποκτήσουμε φίλους, αδελφούς, Θεό στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ.


ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ - ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ

~Ο Θεός δεν παίζει με τον άνθρωπο, ο Θεός καλεί τον άνθρωπο, αναγεννά αυτόν και τον θεοποιεί. Ο Θεός δεν ξεχνά και πιο συγκεκριμένα δεν ξεχνά τις υποσχέσεις του οι οποίες δόθηκαν διά Πνεύματος Αγίου σε όλους μας. Αδέλφια μου, το πνευματικό μας ταξίδι συνεχίζεται, το όρος του Θεού σήμερα το βλέπουμε, τα γεγραμμένα λαμβάνουν χώρα επί των ημερών μας, όλοι μας θα παίξουμε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των επαγγελιών οι οποίες φανερώθηκαν διά Πνεύματος Αγίου σε όλους μας και εκπληρώνονται διά Πνεύματος Αγίου στη ζωή μας.


~ Η δική μας παρουσία στον χώρο του Θεού —αγιαστήριο— είναι και η τελευταία πνευματική μας δραστηριότητα διότι αυτό το αγιαστήριο θα προκαλέσει μεταστοιχείωση στο βιολογικό μας σώμα.


~Είναι, η σοφία του Θεού, αυτή που καταργεί την αμαρτία. Όταν η αμαρτία φύγει από έναν ή πολλούς ανθρώπους αμέσως εκεί ιδρύεται η βασιλεία του Θεού, η οποία εύκολα μεταλαμπαδεύεται, διότι αναπτύσσει μέσα μας και γύρω μας τη ζωή, αναπτύσσει μέσα μας και γύρω μας την ενυπόστατη σοφία του Θεού η οποία υλοποιεί τα λόγια μας αλλά και τις σκέψεις μας, αναπτύσσει μέσα μας την ανυπόκριτη αγάπη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό, αναπτύσσει την άφθαρτη ζωή.ΜΗΝΥΜΑ ΦΩΝΗΣ ΘΕΟΥ

Παρατήρησα τον κόσμο μέσα από την παγκόσμια ιστορία. Είδα ότι τα έθνη αιώνες τώρα παραμένουν, οι θρησκείες που εκπροσωπούν δόγματα παραμένουν αιώνες, οι εκκλησίες παραμένουν και αυτές αιώνες, διασχίζουν δυστυχώς οι ταμπέλες όλων αυτών τους αιώνες. Παρατήρησα ακόμη ότι ο άνθρωπος ανάλογα την χρονική περίοδο που τα υπηρετεί όλα αυτά είναι ο μόνος που πεθαίνει. Ο άνθρωπος που τα κατασκεύασε πεθαίνει, ενώ αυτά ζουν αιώνες τώρα. Αδέλφια μου, είμαι σίγουρος ότι αν όλοι ακολουθήσουμε τον Χριστό και γίνουμε αγάπη, τότε θα έρθει η ημέρα του Κυρίου, αφού αυτή η αγάπη θα γκρεμίσει τα έθνη, τα δόγματα, τις θρησκείες, τις ταμπέλες τις οποίες μας βίδωσαν όλοι οι έμποροι ψυχών τάχα για να σωθούμε. Αδέλφια μου, δεν μας κυνηγά κανένας παρά όλοι αυτοί οι οποίοι από παιδικής ηλικίας μας βίδωσαν ταμπέλες. Αδέλφια μου, όταν βγάλουμε όλα αυτά από τη ζωή μας μαζί με όλους όσους τα συντηρούν, αφού ακόμα μέχρι σήμερα το παίζουν ποιμένες, προφήτες, δάσκαλοι, εκλεκτοί, απεσταλμένοι τάχα του Θεού κ.λ.π. τότε θα συμβεί το μέγα θαύμα πάνω στον πλανήτη. Η κρίση θα σταματήσει, η αγάπη θα ανθίσει, το επόμενο στάδιο θα είναι ότι θα πεθάνουν τα έθνη, οι θρησκείες, τα δόγματα και όλοι όσοι μας εξουσιάζουν, όταν πεθάνουν όλα αυτά τότε και μόνο τότε θα ζήσουμε εμείς αιώνια, με την αγάπη, με τον Χριστό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.


Με αγάπη Χριστού, Θωμάς.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ.


Αρχειοθηκη ιστολογιου

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΑΦΘΑΡΣΙΑ

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΑΦΘΑΡΣΙΑ