ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ
1) Πιστεύουμε στον τρισυπόστατο Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Είμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί χωρίς όμως να απορρίπτουμε κανένα άλλο χριστιανικό δόγμα και χωρίς να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε οποιονδήποτε συνάνθρωπο, ο οποίος δεν ειναι ορθόδοξος αλλά προσεγγίζει τον Χριστό με ένα διαφορετικό τρόπο ή πνεύμα. Ο Κύριος τόνισε, μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε. Τις είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην εις τον ίδιο Κύριο ίστασαι ή πίπτεις, αναπολόγητος είσαι συ ο κρίνων διότι εις οτι κρίνεις τον άλλον σεαυτόν καταδικάζεις. Πιστεύουμε ακόμη, στην ιερά παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας χωρίς όμως να απορρίπτουμε οποιαδήποτε παράδοση οποιουδήποτε δόγματος χριστιανικού. Πιστεύουμε στο σύμβολο της Πίστεως. Πιστεύουμε στα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας χωρίς όμως να απορρίπτουμε οποιαδήποτε μυστήρια άλλων χριστιανικών λαών. Εξάλλου πιστεύουμε οτι οι διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν δημιουργηθεί υπό του Θεού. Ο λόγος που δημιουργήθηκαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι διαφορετικές λατρείες ως προς τις δοξασίες εις τον Θεό είναι για να φανεί η ουσιαστική ανυπόκριτη αγάπη των αναγεννημένων χριστιανών. Ο έχων αγάπη τα πάντα ανέχεται, τα πάντα πιστεύει, τα πάντα ελπίζει, τα πάντα υπομένει. Όποιος έχει αγάπη δεν θέτει νόμους στον συνάνθρωπό του ώστε δια των νόμων να τον αγαπά, ούτε θέτει όρους για να συνομιλεί με τον συνάνθρωπο ετερόδοξο χριστιανό. Η αγάπη δεν έχει και δεν θέτει κανέναν νόμο αλλά και κανέναν όρο, σε δέχεται η αγάπη όπως είσαι. Το μόνο που θα πρέπει να έχουμε, αν έχουμε αγάπη και αν έχουμε Χριστό στη ζωή μας, είναι σεβασμό στην πίστη και στον τρόπο που ο κάθε συνάνθρωπός μας ακολουθεί τον Θεό. Εξάλλου είναι πολλά αυτά που μας ενώνουν και λίγα αυτά που μας χωρίζουν. Τα πολλά είναι η αγάπη μας στον Χριστό, η αγάπη μας στην Άγια, ουσιαστική διδασκαλία του και τελευταία η αγάπη μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίον εγράφη δια του Αγίου αίματός του και τονίζει το ίνα εν ώσι. Τελευταία πιστεύουμε στο ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο του Χριστού το οποίο δεν κηρύττει μόνο τη σωτηρία της ψυχής, φαινόμενο αιώνων και που το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά πιστεύουμε και στην αφθαρτοποίηση του σώματος όπως ποικιλοτρόπως φανερώνεται μέσα στον Λόγο του Θεού (Παλαιά και Καινή Διαθήκη). Πιστεύουμε ακόμη ότι ο παράδεισος δεν βρίσκεται μόνο στον ουρανό και δεν θα φιλοξενεί μόνο ψυχές αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί δια του Θεού και του ανθρώπου και στη γη με άφθαρτα, αθάνατα σώματα, όπου μέσα σε αυτά θα κατοικούν αιώνιες, αθάνατες ψυχές, αιώνια πνεύματα. Ο Κύριος τόνισε, το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστι και ο φθείρων τον ναόν του Θεού τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Ο τρόπος που φθείρει ο κάθε άνθρωπος τον ναό του Θεού, το σώμα του είναι η αδιαφορία του ως προς το θέλημα του Θεού. Εξάλλου όλο το ψαλτικό σύστημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας διακηρύττει την ανάσταση των εν Κυρίω κοιμηθέντων και την αφθαρτοποίηση των σωμάτων, ώστε ο παράδεισος να δημιουργηθεί όπως και το Πάτερ ημών αναφέρει, όχι μόνο στον ουρανό με εκατομμύρια ψυχές αλλά και στη γη. Δεν μπορεί ο Θεός έναν πανέμορφο κόσμο που δημιούργησε να τον απορρίψει και δεν μπορούμε εμείς έναν τεράστιο κόσμο υλικό με τα βουνά, τις θάλασσες, τα ποτάμια του και όλα τα γεμάτα ζωή δημιουργήματά του λόγω της ημιμάθειας που μας διακατέχει να τον απορρίπτουμε. Ο λόγος που τον απορρίπτουμε είναι διότι δεν θέλουμε να αφυπνιστούμε από την άγνοια και την ημιμάθεια που μας διακατέχει. Δεύτερος λόγος που τον απορρίπτουμε εμείς οι άνθρωποι, είναι η παχυλότητα του υλικού στοιχείου στη ζωή μας και η αγάπη μας εις αυτό. Τελευταία λόγω των προσωπικών φιλοδοξιών που επιδιώκουμε στην καθημερινότητά μας εις βάρος των συνανθρώπων μας. Όλα αυτά γκρεμίζουν την άφθαρτη ζωή και την αγάπη, η οποία είναι η βάση της ζωής. Θα πρέπει να κάνουμε έρευνες, εάν αγαπούμε τον Θεό και τη ζωή, μέσα στον Λόγο του Θεού ώστε να βρούμε την αποστολή μας και εκείνα τα μέσα που θα αφθαρτοποιήσουν και το σώμα μας, ώστε ο υλικός και ο πνευματικός κόσμος να υπάρχει πάντα ενώπιόν μας. Όταν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι εννοήσουν την ολοκληρωμένη διδασκαλία του Χριστού και το θέλημά του, τότε θα φέρουν την ανυπόκριτη αγάπη του Χριστού στη ζωή τους και την άφθαρτη, αθάνατη ζωή και στα σώματά τους. Ο Απ. Παύλος αναφέρει για την κατάργηση του θανάτου τα εξής, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Καθώς, ου γαρ θέλομεν εκδύσασθαι αλλά επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Όταν λοιπόν καταργηθεί ο εχθρός θάνατος και η ζωή επικρατήσει δια του επενδύτη έναντι του θανάτου τότε ο παράδεισος θα είναι μέσα μας και γύρω μας. Μάλιστα τότε θα λάβει χώρα και το γεγραμμένο το οποίον θα είναι καύχηση όλων ημών των χριστιανών. Αυτό είναι, πού θάνατε το κέντρον σου; Πού άδη το νίκος σου; Γένοιτο, Γένοιτο, Αμήν.

2)
Πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε να εντάξουμε στη ζωή μας τον νόμο της αγάπης όπως έχει ειπωθεί υπό του Κυρίου και του Αποστόλου Παύλου. Ο Κύριος φανέρωσε δια του αψευδούς στόματός του τα εξής, αγαπάτε αλλήλους, μάλιστα μας παροτρύνει και το θέτει και σαν εντολή ώστε όλοι οι άνθρωποι να αγαπήσουν Κύριο και Θεό τους εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ισχύος και εξ όλης της διανοίας τους και τελευταία να αγαπήσουμε και τον πλησίον μας ως εαυτόν. Ο Απ. Παύλος αναφέρει για την αγάπη τα εξής, εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων αγάπη αν δεν έχω γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον κ.λ.π..

3) Κηρύττουμε και πιστεύουμε την κατάργηση του γήρατος, την κατάργηση της φθοράς και την κατάργηση του φυσικού θανάτου και δια του Ευαγγελίου φανερώνουμε τον τρόπο επίτευξης όλων αυτών των μυστηρίων. Ο άνθρωπος ότι σκέφτεται μπορεί να το φέρει στην ζωή του αλλιώς δεν θα το σκεφτόταν. Εκείνο που χρειάζεται είναι να το πιστέψει και να ξεκινήσει έρευνες. Εξάλλου μόνο δια της γνώσης στον φυσικό τομέα και δια της πίστεως στον πνευματικό τομέα δύναται ο άνθρωπος να φωτιστεί, να εξελιχθεί και να μπορέσει να ανακαλύψει τον φυσικό και τον πνευματικό επενδύτη. Ο Απ. Παύλος φανερώνει, ου γαρ θέλομεν εκδύσασθαι αλλά επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Ο Κύριος τόνισε, και πάς ο ζών και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα, πιστεύεις τούτο; Για να πιστέψουμε, χρειάζεται συνεχής ενασχόληση και αδιάλειπτη προσευχή ώστε η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού να κατακλύσει όλο μας το είναι.

4) Πιστεύουμε στην κατάργηση του φανατισμού και του χωρισμού που προκαλούν τα δόγματα μεταξύ των εν αγνοία χριστιανών λόγω προσωπικών φιλοδοξιών και εγωισμών. Εκατομμύρια τα θύματα που ενταφιάστηκαν στο όνομα του Χριστού ανά τους αιώνες λόγω φανατισμού. Αν είναι δυνατόν, χριστιανός να θέλει επί πίνακι τη ζωή άλλου χριστιανού και οπαδού του Χριστού επειδή ανήκει σε διαφορετικό χριστιανικό δόγμα ή δια του λόγου ότι έχει διαφορετική χριστιανική λατρεία. Δεν καταργούμε εμείς σαν Φωνή Θεού τα δόγματα απλώς θέλουμε την κατάργηση του φανατισμού που υπάρχει στα δόγματα και την κατάργηση του εγώ (δηλαδή πολλοί πιστεύουν ότι εμείς είμαστε και κανείς άλλος, μη γένοιτο!). Εμείς θέλουμε (τα χριστιανικά δόγματα) να κινηθούν στα πλαίσια της ανυπόκριτης αγάπης η οποία στρέφεται όχι μόνο υπέρ των αδερφών αλλά και υπέρ ετερόδοξων αλλά ακόμη και ως προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Ο Κύριος απαιτεί την ενότητα.
                 ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

1) Επιδιώκουμε την ταπείνωση ως σαν πρώτο στοιχείο μέσα μας και γύρω μας. Στοιχείο απαραίτητο για την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη και σαν απαραίτητο στοιχείο ως σαν βάση συμβίωσης και επικοινωνίας μεταξύ όλων των ανθρώπων και των λαών της γης. Χωρίς ταπείνωση ουδεμία αρετή αναγνωρίζεται υπό του Θεού.

2) Δια της εφαρμογής του Λόγου του Θεού επιδιώκουμε τον αγιασμό. Άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ ειμί.

3)

Κηρύττουμε το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Χριστού.

4)
Αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή του.


5)
Εξαπλώνουμε το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλον τον κόσμο. Ολοκληρωμένο είναι αυτό το οποίο δέχεται την αφθαρτοποίηση των σωμάτων μας, πράγμα το οποίο σήμερα όλα τα χριστιανικά δόγματα έχουν απορρίψει. Εμείς δεν το απορρίπτουμε.


6) Δημιουργούμε πνευματικούς κύκλους κατ’ οίκον σε όλην την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο κηρύττοντας εις αυτούς το Ευαγγέλιο της Βασιλείας.

7) Προσευχόμαστε ώστε το Ευαγγέλιο του Χριστού να γίνει κατανοητό, ώστε δια του Ευαγγελίου να βασιλέψει ο Χριστός ουσιαστικά στη ζωή όλων των ανθρώπων και όλων των λαών της γης, με φυσική συνέπεια να χτιστεί μέσα μας και γύρω μας ο νοητός παράδεισος. Γένοιτο, Γένοιτο, Αμήν.

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΩ

Ζω για να σπουδάζω την σοφία του Θεού και των ανθρώπων, ζω για να εξελίσσομαι πνευματικά, ζω για να κάνω το θέλημα του Θεού, ζω για να καταργήσω την φθορά και τον θάνατο από μέσα μου και γύρω μου, ζω για να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη, ζω για να ερευνώ και να αποκωδικοποιώ όλα τα μυστήρια της Δημιουργίας με μεγαλύτερο όλων τον Θεό και δεν ζω για να γεράσω παρατηρώντας τον κόσμο.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΜΗΝΥΜΑ

Σίγουρα τα έργα είναι δόξα Θεού. Όμως χωρίς ταπείνωση ανεβάζουν τον εγωισμό και την αλαζονεία, στοιχεία που γίνονται αιτία να απολεστούμε διότι ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοις δίδει χάριν. (ερμ.Λουκ. ιη-12)


Εάν η πλειονότητα του Θεού δια της εφαρμογής υπάρχει στην ζωήν μας, ο Θεός θα μας δικαιώσει και σίγουρα θα περάσει να ευλογήσει εμάς και τον οίκο μας (ερμ.Λουκ. ιθ-3)


Ο Θεός όταν δει από μέρους μας σοβαρότητα και αγάπη κατεβαίνει μας συναντά και μας ευλογεί. (ερμ.Ματθ. ε-17)


Η συνείδησή μας είναι ο μικρός-θεός, να την ακούμε διότι αυτή θα προλάβει σε εμάς γεγονότα που ίσως να μας οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Είναι σοφία Θεού να ακούμε τον Θεό. (ερμ.Ματθ. ε-25)


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Μὴ ζηλοῦτε θάνατον ἐν πλάνῃ ζωῆς ὑμῶν, μηδὲ ἐπισπᾶσθε ὄλεθρον ἔργοις χειρῶν ὑμῶν· ὅτι ὁ Θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ τέρπεται ἐπ᾿ ἀπωλείᾳ ζώντων. ἔκτισε γὰρ εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα, καὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς φάρμακον ὀλέθρου οὔτε ᾅδου βασίλειον ἐπὶ γῆς. δικαιοσύνη γὰρ ἀθάνατός ἐστιν. Ἀσεβεῖς δὲ ταῖς χερσὶ καὶ τοῖς
λόγοις προσεκαλέσαντο αὐτόν, φίλον ἡγησάμενοι αὐτὸν ἐτάκησαν καὶ συνθήκην ἔθεντο πρὸς αὐτόν, ὅτι ἄξιοί εἰσι τῆς ἐκείνου μερίδος εἶναι.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΦΘΑΡΣΙΑ

Ελευθερία: Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την
αμαρτία, η οποία γεννά τον θάνατο. Αρα, μας ελευθέρωσε και μας κατήργησε την
φθορά και τον θάνατο. Το αν ακόμη υφίστανται στην ζωή μας η φθορά και ο θάνατος,
αφήνει να εννοηθεί ότι δεν έχουμε πιστέψει συνειδητά στην θυσία του Υιού και
Λόγου του Θεού του ζώντος ή και αν έχουμε πιστέψει αποδεικνύεται ότι μόνο με τα
λόγια πιστέψαμε ενώ τα έργα μας πόρρω απέχουν. Και αυτό είναι σίγουρο, αρκεί ο
καθένας μας να συγκρίνει την δική του ζωή, το δικό του θέλημα με την ζωή του
Χριστού και τους ουρανόδρομους στόχους του.

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Ο Λόγος του Θεού έχει ενέργεια διότι δημιουργεί το ασώματο πυρ το οποίο προβάλλει το άκτιστο ανέσπερο πνευματικό φως διά του οποίου ο λόγος λαμβάνει υλική υπόσταση αφού όλα είναι πυρ, προήλθαν από την φωτιά. Ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκον και όταν εισέλθει μέσα μας δημιουργεί τον άνθρωπο πυρ θεό. Το ότι όλα είναι πυρ αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ακόμα και ο άνθρωπος έχει θερμοκρασία (36,6 οC). Γένοιτο, γένοιτο, αμήν. Η διαφορά του Θεού από εμάς είναι ότι ο Θεός υλοποιεί τα λόγια του, όλα τα κάνει νέα. Αν το καταφέρουμε και εμείς αυτό στη ζωή μας τότε θα καταλάβουμε ότι φτάσαμε στη θέωση διαφορετικά ας μην κάνουμε τους
έξυπνους, μέχρι τότε να είμεθα φίλοι και αδελφοί και όχι έξυπνοι και αρχηγοί. Αμήν.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ - ΑΦΘΑΡΣΙΑ - ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Η πνευματική μας δύναμη και η σωματική μας υγεία θα μειώνονται, θα χάνονται όσο θα αυξάνει το εγώ μας.
Η πνευματική μας δύναμη και η σωματική μας υγεία θα αυξηθούν όταν στη ζωή μας αναπτυχθούμε με
την σοφία του Χριστού και το απόλυτο εμείς.

Η πνευματικη μας ωρίμανση θα φτάσει στην θέωση όταν μπούμε στο αγιαστήριο και ξεκινήσουμε την αδιάλειπτη προσευχή σπουδάζοντας την σοφία του Θεού, Καινή Διαθήκη και την
υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού.


Με το να σκέφτεσαι και να ενεργείς όπως ο Θεός θα γίνεις Θεός. Το ένα βιβλίο, Καινή Διαθήκη, δημιουργεί εμάς Θεούς. Τα πολλά βιβλία δημιουργούν σε εμάς τα σχόλια, τον εγωισμό, τον όχλο.

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Μέχρι σήμερα δεν εμφανίστηκε ολοκληρωμένη η ευλογία της ζωής στον ανθρωπο, διότι οι ανθρωποι πίστεψαν στον Χριστό όμως δεν πίστεψαν στην ιδέα της αφθάρτου ζωής και στο ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός τόνισε, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο.

Για να είμαστε κοντά στο Θεό χρειάζονται τρία στοιχεία στη ζωή μας. Το πρώτο μελέτη του Λόγου του Θεού σε καθημερινή βάση, ώστε ο διάβολος να μην βρίσκει πρόσφορο έδαφος να μας ξεγελάσει πνευματικά και να αναπτυχθεί μετέπειτα μέσα μας. Το δεύτερο είναι να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας χωρίς να ντρεπόμεθα, όστις με ομολογήσει θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου φανερώνει ο Κύριος. Το τρίτο, να βρούμε χρόνο να προσευχόμεθα. Αρχίζουμε από μία ώρα προσευχή την ημέρα και σιγά-σιγά μπαίνουμε στο αδιάλειπτο ώστε τα λόγια μας και τα έργα μας να είναι μεστά σοφίας και Πνεύματος Αγίου.


Συνδεδεμeνοι επισκeπτες τωρα

web stats

Συνδεδεμένοι επισκέπτες τώρα .

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ - ΑΦΘΑΡΣΙΑ - ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει·οἶδά σου τὰ ἔργα· -ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν·- ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.


ΜΗΝΥΜΑ ΦΩΝΗΣ ΘΕΟΥ

Μία ημέρα αναστατωμένος και πολύ θυμωμένος μου είπε ένας αδελφός ότι ο φίλος του ο οποίος ήταν και πνευματικός αδελφός του, τον πρόδωσε. Εγώ του είπα ότι δεν είχατε γίνει φίλοι ακόμα, ήθελε λίγο χρόνο ακόμα, νομίζατε ότι είστε φίλοι και τούτο αποδεικνύεται διότι οι φίλοι δεν προδίδουν ποτέ, οι φίλοι θυσιάζονται, οι φίλοι σε αγαπούν, οι φίλοι σε δέχονται όπως είσαι, απλώς αδερφέ μου δεν ξέρεις διότι τώρα το ζεις, ότι για να γίνεις φίλος με κάποιον θέλει χρόνια, θέλει εμπειρίες, θέλει αντιξοότητες, θέλει σκάνδαλα κ.λ.π.. Πάντως με την προδοσία, του είπα, δίνεται το τελευταίο μάθημα πριν τελειώσει το σχολείο για να αποκτήσεις φίλο. Το τελευταίο μάθημα που δίνεις άνθρωπε για να κερδίσεις φίλο είναι να τον συγχωρήσεις. Τώρα σου δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσεις φίλο, αφού σε πρόδωσε. Να, εδώ είναι η ευκαιρία σου να αποκτήσεις φίλο. Αν το καταφέρεις και τον συγχωρήσεις του είπα αυτόν που σε πρόδωσε, τότε κέρδισες έναν φίλο. Είναι σημαντικό να βρεις φίλο, αν βρεις φίλο βρήκες τον Θεό. Όμως τίποτα δεν μπορεί να χτιστεί χωρίς δοκιμασία, χωρίς προδοσία, χωρίς σκάνδαλα και ο λόγος για να φανεί ο Χριστός, διότι το πνεύμα του Χριστού τα μεταλλάσσει σε άγια, σε αιώνια. Καθημερινά να κάνουμε χρήση το μέγα έλεος το οποίο να το στρέφουμε προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο, αδελφό ή εχθρό. Μέσω αυτού θα αποκτήσουμε φίλους, αδελφούς, Θεό στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ.


ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ - ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ

~Ο Θεός δεν παίζει με τον άνθρωπο, ο Θεός καλεί τον άνθρωπο, αναγεννά αυτόν και τον θεοποιεί. Ο Θεός δεν ξεχνά και πιο συγκεκριμένα δεν ξεχνά τις υποσχέσεις του οι οποίες δόθηκαν διά Πνεύματος Αγίου σε όλους μας. Αδέλφια μου, το πνευματικό μας ταξίδι συνεχίζεται, το όρος του Θεού σήμερα το βλέπουμε, τα γεγραμμένα λαμβάνουν χώρα επί των ημερών μας, όλοι μας θα παίξουμε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των επαγγελιών οι οποίες φανερώθηκαν διά Πνεύματος Αγίου σε όλους μας και εκπληρώνονται διά Πνεύματος Αγίου στη ζωή μας.


~ Η δική μας παρουσία στον χώρο του Θεού —αγιαστήριο— είναι και η τελευταία πνευματική μας δραστηριότητα διότι αυτό το αγιαστήριο θα προκαλέσει μεταστοιχείωση στο βιολογικό μας σώμα.


~Είναι, η σοφία του Θεού, αυτή που καταργεί την αμαρτία. Όταν η αμαρτία φύγει από έναν ή πολλούς ανθρώπους αμέσως εκεί ιδρύεται η βασιλεία του Θεού, η οποία εύκολα μεταλαμπαδεύεται, διότι αναπτύσσει μέσα μας και γύρω μας τη ζωή, αναπτύσσει μέσα μας και γύρω μας την ενυπόστατη σοφία του Θεού η οποία υλοποιεί τα λόγια μας αλλά και τις σκέψεις μας, αναπτύσσει μέσα μας την ανυπόκριτη αγάπη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό, αναπτύσσει την άφθαρτη ζωή.ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Website counter

ΜΗΝΥΜΑ ΦΩΝΗΣ ΘΕΟΥ

Παρατήρησα τον κόσμο μέσα από την παγκόσμια ιστορία. Είδα ότι τα έθνη αιώνες τώρα παραμένουν, οι θρησκείες που εκπροσωπούν δόγματα παραμένουν αιώνες, οι εκκλησίες παραμένουν και αυτές αιώνες, διασχίζουν δυστυχώς οι ταμπέλες όλων αυτών τους αιώνες. Παρατήρησα ακόμη ότι ο άνθρωπος ανάλογα την χρονική περίοδο που τα υπηρετεί όλα αυτά είναι ο μόνος που πεθαίνει. Ο άνθρωπος που τα κατασκεύασε πεθαίνει, ενώ αυτά ζουν αιώνες τώρα. Αδέλφια μου, είμαι σίγουρος ότι αν όλοι ακολουθήσουμε τον Χριστό και γίνουμε αγάπη, τότε θα έρθει η ημέρα του Κυρίου, αφού αυτή η αγάπη θα γκρεμίσει τα έθνη, τα δόγματα, τις θρησκείες, τις ταμπέλες τις οποίες μας βίδωσαν όλοι οι έμποροι ψυχών τάχα για να σωθούμε. Αδέλφια μου, δεν μας κυνηγά κανένας παρά όλοι αυτοί οι οποίοι από παιδικής ηλικίας μας βίδωσαν ταμπέλες. Αδέλφια μου, όταν βγάλουμε όλα αυτά από τη ζωή μας μαζί με όλους όσους τα συντηρούν, αφού ακόμα μέχρι σήμερα το παίζουν ποιμένες, προφήτες, δάσκαλοι, εκλεκτοί, απεσταλμένοι τάχα του Θεού κ.λ.π. τότε θα συμβεί το μέγα θαύμα πάνω στον πλανήτη. Η κρίση θα σταματήσει, η αγάπη θα ανθίσει, το επόμενο στάδιο θα είναι ότι θα πεθάνουν τα έθνη, οι θρησκείες, τα δόγματα και όλοι όσοι μας εξουσιάζουν, όταν πεθάνουν όλα αυτά τότε και μόνο τότε θα ζήσουμε εμείς αιώνια, με την αγάπη, με τον Χριστό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.


Με αγάπη Χριστού, Θωμάς.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ.


Αρχειοθηκη ιστολογιου

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΑΦΘΑΡΣΙΑ

Σήμερα στη γενιά μας γίνεται η ακτινοβολία της δόξης του Χριστού δια του γεγονότος ότι ο Θεός έβαλε μέσα μας τα άφθαρτα στοιχεία του Αγίου Θεού και του Αγίου Ευαγγελίου του. Και ξεκινάει από εδώ από την Αθήνα, από την πόλη του φωτός, την πόλη που έλαμψε η δημοκρατία εις τα πέρατα του κόσμου η δόξα του Θεού να μπει σιγά, σιγά στις καρδιές όλων των ανθρώπων και όλων των λαών της γης. Σήμερα λοιπόν όλοι εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε και να εννοήσουμε ότι πρέπει να κάνουμε τον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού ώστε να βάλουμε την φωνή του Θεού δια των κύκλων σιγά, σιγά εις όλη την Ελλάδα και σιγά, σιγά εις όλες τις πόλεις του κόσμου. Η οποία Φωνή Θεού είναι το σύμβολο της αιωνίου δόξης του Χριστού στον κόσμο και είναι σίγουρο ότι θα γίνει αποδεκτή από όλους τους ανθρώπους τους εν Χριστώ διότι ο λαός του Θεού είναι διασκορπισμένος σήμερα παντού και περιμένει το σάλπισμα του Ευαγγελίου, που είναι η ζωή δια της ζωής. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε πάρει όλοι μαζί την απόφαση και αρχίσαμε τον αγώνα του καθαρισμού και της εξαπλώσεως και βλέπουμε πολλά θετικά στοιχεία να έρχονται στη ζωή μας, καινούργια ενδιαφέροντα, καινούργιοι στόχοι οι οποίοι μας γεμίζουν με αισιοδοξία, με ευφορία και με χαρά. Μας γεμίζουν επίσης με ανεκλάλητη χαρά οι στόχοι τους οποίους ο Θεός έβαλε στα βάθη της καρδιάς μας.


<< Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω να σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγό μου εφ’ υμάς και μάθετε απ’ εμού διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδία και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν >>.

Όταν το διάβασα αυτό ήμουν 22 χρόνων. Αμέσως πήρα την οικογένεια μου και έτρεξα να κάνω το πορευθέντες. Με τον σχετικό αγώνα είδα ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθής, αληθέστατος. Όποιος θέλει ανάπαυση δεν έχει παρά να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Η σοφία του, το έλεός του, η αγάπη του, η ζώσα πίστη θα φέρουν τον άνθρωπο αυτόν που αφιερώνεται στην ανάπαυση ψυχής και σώματος και επίγνωσης ώστε μετέπειτα να διεξάγει αγώνες με πλήρη σοφία και ταπείνωση για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου και να γίνει ο άνθρωπος αυτός κληρονόμος, συγκληρονόμος και συμμέτοχος της δόξης του. Ο τολμών νικά. Μάλιστα όποιος τολμά ίσως πετύχει, όποιος δεν τολμά σίγουρα θα χάσει.

Προσευχή Φωνή Θεού.

Γλυκέ μου και αγαπημένε μου Πατέρα σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που υπάρχω μέσα στην δημιουργία σου ως λογικό ον, αλλά και που η αγάπη σου ακόμα μέχρι σήμερα με έχει στην ζωή, με τις συνθήκες που εσύ καθόρισες στη ζωή μου.

Πατέρα μου σε ευχαριστώ που απολαμβάνω την δική σου Σοφία, σε ευχαριστώ που απολαμβάνω το μεγαλείο της δημιουργίας σου, σε ευχαριστώ που εσύ μερίμνησες να εννοώ την παρουσία του Υιού σου, αλλά και το μοναδικό ξεχωριστό υπερκόσμιο αλλά και σωτήριο αναγεννησιακό έργο, το οποίο μας άφησε παρακαταθήκη ο Υιός σου σε όλους μας, ώστε αυτό το δικό του αγιοπνευματικό έργο που σήμερα το βλέπουμε και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να γίνεται η αιτία για την δική μας εξέλιξη.

Σε ευχαριστώ ακόμα Κύριε, διότι το δικό σου έργο και στην δική μου γενιά, γίνεται αιτία για σωτηρία, ψυχής και σώματος, γίνεται αιτία να γίνει γέφυρα σωτηρίας από την αμαρτία στην αναμαρτησία, γίνεται ακόμα γέφυρα αιώνιας δόξης, την οποία δόξα καθορίζει ο αγιασμός και η ζωή η άφθαρτη, η οποία μπορεί να αγκαλιάσει και όλο το ανθρώπινο γένος, αφού μας περνά από την φθορά στην αφθαρσία, από τον θάνατο στην ζωή.

Σε ευχαριστώ Πατέρα μου που μετά δυο χιλιάδες χρόνια μπορώ και εγώ αλλά και όλοι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μετά δυο χιλιάδες χρόνια μπορούν να ζητούν τον Θεό, να απολαμβάνουν αυτόν, αλλά και μπορούμε όλοι μας μέσω αυτού του Υιού σου, να συμμετέχουμε όλοι, και να μετέχουμε στην δική σου δοξα. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας!

Σε ευχαριστώ Πατέρα μου για την φροντίδα σου, την οποία μας χαρίζεις σε καθημερινή βάση, σε ευχαριστώ για την μεγάλη σου αγάπη, σε ευχαριστώ για τα ουράνια και επίγεια δώρα σου, σε ευχαριστώ για το πλήθος των αγγέλων σου, οι οποίοι σε καθημερινή βάση, μας διακονούν, μας υπηρετούν, μας νουθετούν.

Σε ευχαριστώ ακόμη Κύριε και για αυτή την στιγμή όπου με τα αδέλφια μου συνδιαλεγόμεθα τα δρώμενα τα δικά σου.

Αξίωσε μας όλους Κύριε, και εμένα, αλλά και τα αδέρφια μου που βρισκόμαστε εδώ σε αυτό τον χώρο, αλλά και όλους όσους σε επικαλούνται, ώστε να έρθει η μέρα όπου και εσύ ευχαριστημένος από τον δικό μας αγώνα, να φωνάξεις, αλλά και να πεις και για μένα, αλλά και για όλα τα αδέλφια μου, ανεξαρτήτου δόγματος, ούτως είναι Υιός μου αγαπητός στον οποίον ευαρεστήθην.

Βοήθησε μας Κύριε, ώστε ενωμένοι όλοι μας Κύριε με αρχηγό την ανυπόκριτη αγάπη, να πάρουμε θέση ζωής αλλά και ευθύνης απέναντι στο άγιο Θέλημα Σου, το οποίο μας επιστρέφει στον κήπο της Εδέμ, στη χαμένη πατρίδα μας.

Βοήθησε μας Κύριε να πάρουμε ακόμα, θέση ευθύνης απέναντι στην δική σου αλήθεια, ώστε και πάλι εσύ ο Πατέρας μας να φωνάξεις από χαρά και να πεις ούτος είναι ο λαός μου εις τον οποίον ευαρεστήθην.

Φρούρησε μας Κύριε από την αμαρτία, την μικρή και την μεγάλη, βοήθησε μας Κύριε του ουρανού, της γης, αλλά και της κοσμογονίας ολόκληρης η οποία εκτείνεται εντός του χώρου αλλά και εκτός αυτού, να καταλάβουμε την ξεχωριστή αποστολή που μας έδωσες να γίνουμε όλοι φιλάδελφοι, ώστε να την φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας, χωρίς να βαρυγκομούμε, αλλά και χωρίς να δημιουργούμε εμπόδια στον εαυτό μας αλλά και στους γύρω μας, με την οκνηρία μας, ή την όποια άγνοια μας.

Ακόμα συγχώρεσέ μας Πατέρα, όλα τα εκούσια αλλά και ακούσια λάθη μας, κάνε Κύριε να φύγει από την ζωή μας κάθε τι που εμποδίζει την αναγέννησή μας, αλλά και την ενότητα μεταξύ μας. Φώτισε Κύριε ακόμα τους άρχοντες τον εθνών, να εργάζονται για την πνευματική και υλική πρόοδο των ανθρώπων, ώστε μηδείς να μην στερείται του δείπνου σου, και της δόξης σου. Αμήν.

Η Φωνή Θεού, ακόμη, δεν απευθύνεται

Η Φωνή Θεού, ακόμη, δεν απευθύνεται σε θρησκευτικούς ομοϊδεάτες, αλλά σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως έθνους, φυλής, λαού που συλλαμβάνουν το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι δογματικός, αλλά κι αν είναι δογματικός αυτό που πιστεύει δεν το χρησιμοποιεί με φανατισμό να το επιβάλει. Δέχεται τους πάντες. Ο Κύριος είπε, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, διά να γείνητε υιοί του Πατρός σας του εν τοις ουρανοίς(Ματθαίος 5:44-45). Άρα ο άνθρωπος του Θεού έχει μια αγκαλιά για όλον τον κόσμο. Ακόμα και τον εχθρό του, μέσα από το παράδειγμά του, υπάρχει περίπτωση να τον αναγεννήσει και να τον βοηθήσει. Έχουμε ακούσει πολλές περιπτώσεις όπου πρώτα υπήρχε έχθρα αλλά μετά δημιουργήθηκε αγάπη γιατί μπήκε ο Θεός. Και ξέρουμε, λόγια είναι αυτά του Θεού τα οποία επηρεάζουν τον νου, την ζωή μας, λόγια χτυπούν τα αφτιά μας και όταν αυτά έχουν μια σοφία ή όταν παρουσιάσουμε ένα έργο πραγματικά αληθινό, αγάπης, ένα έργο που να υπερβαίνει την λογική των ανθρώπων, όλα αυτά καθηλώνουν ακόμη και τους εχθρούς. Μόνο τον υποκριτή δεν μπορεί να τον καθηλώσει τίποτα, γι’ αυτό θα φεύγουμε απ’ αυτόν και μάλιστα θα προσέξουμε και εμείς ώστε να μην είμαστε υποκριτές. Πώς γινόμαστε υποκριτές; Όταν κουνάμε την ουρά μας σ’ όλον τον κόσμο ώστε να τα έχουμε καλά με όλους. Δεν γίνεται να τα έχουμε καλά με όλους. Ο καθένας έχει τον δικό του δρόμο. Εμείς θα φροντίσουμε να τα έχουμε καλά με τον Θεό, και με όποιον τα έχει καλά ο Θεός μετά θα τα έχουμε και εμείς καλά, γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς με ποιους πρέπει να έχουμε επικοινωνία. Η Φωνή Θεού αγκαλιάζει με την λογική του Θεού όλους τους ανθρώπους, φίλους, αδελφούς και εχθρούς. Η λογική του Θεού καθορίζει την μέγιστη ιδιότητα του Θεού που είναι η αγάπη η ανυπόκριτη, η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Η Φωνή Θεού δέχεται όλους τους ανθρώπους με την ιδιαίτερη - ξεχωριστή προσωπικότητα του καθενός και την ιδιαίτερη - αγαθή αποστολή του. Η Φωνή Θεού πιστεύει ότι όλοι έχουν από ένα κομμάτι παζλ που θα δημιουργήσει στη Γη όταν ενωθούμε την εικόνα του Θεού και όλοι όσοι το έχουν πρέπει να βρεθούν. Δηλαδή πιστεύουμε ότι ο Θεός έδωσε ιδιάζουσα μορφή σοφίας σε κάθε άνθρωπο, λαό ή έθνος. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού θα βρεθούν, θα τους ενώσει ο Θεός και ο καθένας θα συμπληρώσει το δικό του λιθαράκι, αυτό που του ενέπνευσε ο Θεός μέσα του, και έτσι θα έρθει μια ολοκληρωμένη ευλογία. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ο λαός του Θεού. Εμείς επομένως δεν θα πρέπει να λέμε «πρέπει να σκέφτεσαι έτσι, όπως εγώ». Όχι. Ο καθένας θα σκέφτεται όπως θέλει. Ο Θεός ξέρει, γιατί ο Θεός ευλογεί τον καθένα. Άλλο λέει στον έναν να κάνει και άλλο λέει στον άλλον. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μάς λέει. Τι μάς έβαλε εμάς μέσα μας να κάνουμε; Μάς έβαλε το αγιαστήριο, μάς έβαλε να σπουδάσουμε, μάς έβαλε υγιαίνουσα διδασκαλία, μάς έβαλε να υπηρετούμε την αλήθεια; Αυτό θα κάνουμε. Μάς έβαλε να πηγαίνουμε βόλτες στην πλατεία; Αυτό θα κάνουμε. Ό,τι έβαλε στον καθένα μέσα του αυτό να κάνει. Αρκεί να μην έχουμε μεταξύ μας κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές και να δέχεται ο ένας τον άλλον την ώρα που είναι να μαζευτούμε στον δείπνο του Θεού, για να τρώμε όλοι μαζί τον άρτο της ζωής, το μόσχο το σιτευτό. Η εωσφορική συμπεριφορά μερικών έχει δημιουργήσει μεγάλες ταραχές στον κόσμο, σε όλη την παγκόσμια ιστορία (πνευματική και μη) έχουν γραφτεί πολλά κακά τα όποια έφερε ο εγωισμός όπως φανατισμοί, όπως εμφύλιοι πόλεμοι, όπως πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεύτερος και ο Θεός να φυλάξει να μην γίνει ποτέ ο τρίτος γιατί με τα όπλα που έχουν σήμερα οι άνθρωποι δεν ξέρω αν θα ξανά υπάρξει αρχή για το ανθρώπινο γένος.