Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΣΑ  ΣΤΗΝ ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1. Στην Φωνή Θεού πιστεύουμε στην ετερότητα. Μέσω αυτής μπορούμε να πετύχουμε την ενότητα. Η ετερότητα σε άλλες εποχές δημιουργούσε μεγάλα σκάνδαλα καθώς και πολλούς πολέμους, σήμερα όμως το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων έχει αλλάξει και έτσι μέσω αυτής σέβεται ο ένας τον άλλον και τον δέχεται όπως είναι. Όταν συμβαίνει αυτό τότε εμφανίζεται στις μεταξύ σχέσεις των ανθρώπων η αγάπη. Με την αγάπη όλοι γινόμαστε σύμμορφοι και εξυψωνόμαστε στο επίπεδο του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα μία λέξη όταν εννοηθεί να μας εξασφαλίσει το σύμμορφοι της δόξης του Θεού. Καθώς να μας εξασφαλίσει το κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού αλλά και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Θεού. Μην λέμε ποτέ ότι ξέρουμε τον Θεό, διότι αν τον συναντήσουμε θα μάθουμε πράγματα που είναι έξω από την δική μας λογική. Αν δεν καταλάβουμε την ετερότητα θα διαφωνούμε πάντα και με τους συνανθρώπους μας αλλά και με τον Θεό. Μη γένοιτο! Έχουμε παράδειγμα τους γραμματείς και Φαρισαίους οι οποίοι πίστευαν ότι γνώριζαν τον Θεό και ότι ήταν του Θεού ενώ απεδείχθη ότι δεν τον γνώριζαν, διότι ο ίδιος ο Θεός ήρθε μπροστά τους και αυτοί δεν τον δέχτηκαν αλλά τον απέρριψαν.
2. Στην Φωνή Θεού δεν έχουμε αρχηγούς, ποιμένες, δασκάλους, προφήτες, πρόβατα κ.λπ.. Στην Φωνή Θεού ο ένας συμπληρώνει τον άλλον με αγάπη, μιλάμε με αγάπη, ζούμε με την αγάπη. Όταν συλλάβουμε την αγάπη οι συζητήσεις μεταξύ μας δεν θα είναι για μας ποτέ δογματικές ή εγωιστικές ή εωσφορικές αλλά πάντα θα είναι μία ποικιλία η οποία θα μας συμπληρώνει πνευματικά ελλείποντα, αφού πάντα ό,τι κάνουμε θα γίνεται με αγάπη. Ό,τι και να θέλουμε να πούμε στον συνάνθρωπό μας αν το λέμε με αγάπη θα πιάνει τόπο ενώ αν το λέμε με κακία θα βρίσκουμε στον λόγο αντίλογο. Ξέρουμε ότι η αγάπη στεγάζει τα πάντα. Εύχομαι όλοι μας να συλλάβουμε την αξία της αγάπης γιατί μας θωρακίζει. Γένοιτο αμήν.
3. Στην Φωνή Θεού είμαστε και Φιλάδελφοι, δεν ξεχωρίζει ουδείς. Στην Φωνή Θεού δεν έχουμε ανώτερους και κατώτερους. Η φιλαδέλφια όταν εννοηθεί και εφαρμοστεί θα εμφανιστεί και θα δημιουργηθεί στον κόσμο μας για πρώτη φορά στην παγκόσμια πνευματική ιστορία η εκκλησία του Θεού, η οποία είναι έσχατη εκκλησία. Αυτή την εκκλησία ο Θεός ευλογεί και λέγει, κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου (Αποκ.3:11). Ο Θεός δεν θέλει δόγματα αλλά ανθρώπους φιλάδελφους. Φυσικά εμείς δεν κρίνουμε τα δόγματα αλλά ούτε και τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτά διότι όλα αυτά αποτελούν σκαλοπάτια που οδηγούν στην αγάπη και στην φιλαδέλφια και όλα ανήκουν στην σοφία του Θεού. Η εκκλησία του Θεού λοιπόν ονομάζεται Φιλαδέλφεια. Με αυτήν θα ταξιδέψουμε στο μέλλον. Είναι η έσχατη εκκλησία, μάλιστα αυτή η εκκλησία δεν έχει καμία ταμπέλα. Σήμερα αδέλφια μου ζούμε έσχατα χρόνια. Μπορούμε αφού συλλαμβάνουμε όλα αυτά που ο Θεός μας φανερώνει καθημερινά διά Πνεύματος Αγίου και τα διεργαζόμαστε λίγο ή πολύ ο καθένας μας να γίνουμε φιλάδελφοι. Όσοι δεν γίνουν φιλάδελφοι δεν μπορούν να ζουν αλλά και να κοινωνούν τον Θεό ο οποίος και αυτός είναι φιλάδελφος.
4. Στην Φωνή Θεού δεν έχουμε υλικό κτίριο, δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία ή κάποιο δόγμα, δεν έχουμε ακόμη ούτε κάποιο ναό αλλά δεν είναι και στις μελλοντικές μας επιδιώξεις να δημιουργήσουμε και ο λόγος διότι δημιουργούμε στο αγιαστήριο τον νέο κατά Θεώ κτισθέντα ναό, ο οποίος θα κάνει τον Θεό να ζει μέσα μας. Είναι γραφικό, Λέγει προς αυτόν η γυνή· σεις λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύμοις είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν (Ιωαν.4:19-23). Όσο πιο πολύ είναι το πνεύμα του Θεού μέσα μας, όσο πιο πολύ είναι ο Λόγος του Θεού τόσο πιο πολύ είναι ο Θεός μέσα μας. Όταν ο Θεός θα ζει μέσα μας τότε θα εμφανίζεται αυτό στο νου μας αλλά και στο σώμα μας. Το σώμα μέχρι χθες οι άνθρωποι το περιφρονούσαν. Σήμερα όμως γνωρίσαμε τον Λόγο του Θεού και είδαμε τις προθέσεις του Θεού και ότι αυτός δεν το περιφρονεί αφού βάσει αυτού του Λόγου του Θεού το σώμα είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Για μας ο καινούργιος ναός του Θεού δεν είναι έξω από εμάς αλλά μέσα σε εμάς, στο σώμα μας. Οι χειροποίητοι ναοί αργά ή γρήγορα θα τελειώσουν. Ο τρόπος; Με την παρουσία του Αντίχριστου. Αν δεν γίνουμε αγάπη, αν δεν συλλάβουμε το νόημα και το θέλημα του Θεού που είναι να γίνουμε αγάπη τότε οι αρνητικές προφητείες θα δημιουργήσουν ολική αποστασία και ό,τι χτίσαμε όλα θα χαθούν. Ξέρουμε ότι τα έσχατα χρόνια η αγάπη θα ψυχραθεί. Αν συλλάβουμε την αγάπη τότε οι κακές προφητείες των εσχάτων χρόνων δεν θα λάβουν χώρα. Είναι γραφικό, με την αγάπη οι προφητείες θα καταργηθούν. Όλα τα κακά τα καταργεί η αγάπη. Να γνωρίζουμε ότι οι αχειροποίητοι ναοί που δημιουργούνται διά Πνεύματος Αγίου θα ζήσουν αιώνια, σε αυτούς θα λειτουργεί αιώνια ο Τριαδικός Θεός. Είναι γραφικό, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα μονήν παρ αυτώ ποιήσομεν. Το μοναστήρι από σήμερα για εμάς να γίνει μέσα μας. Να εισέλθουμε εις κοινωνία Θεού ευπρεπώς ενδεδυμένοι πνευματικά και σαρκικά. Στο φρέαρ της αβύσσου θα εισέλθουν οι ασεμνώς ενδεδυμένοι πνευματικά και σαρκικά (αυτοί που περιφρόνησαν την σοφία του Θεού). Αμήν.
5. Στην Φωνή Θεού εξαπλώνουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας με το αγιαστήριο (και όχι φωνάζοντας δεξιά και αριστερά για να πείσουμε τους συνανθρώπους μας), συστήνοντας σε όλους να μπούνε σε αυτό. Δηλαδή να σπουδάσουμε όλοι την σοφία του Θεού στην σιωπή, μελετώντας σε αυτό το αγιαστήριο τον Λόγο του Θεού και την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού. Ακόμα στο αγιαστήριο να σπουδάσουμε και ό,τι αγαθό υπάρχει στον κόσμο, το οποίο έρχεται από τον Πατέρα – Θεό και που αυτό υπάρχει στον Λόγο του Θεού ή έχει αναπτυχθεί μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ακούω πολλές φορές να λένε οι άνθρωποι να σκεφτόμαστε θετικά. Συμφωνώ να σκεφτόμαστε θετικά, αλλά πώς να σκεφτόμαστε θετικά αφού ο νους μας είναι γεμάτος με αρνητικά. Δεν είναι λοιπόν μόνο να σκεφτόμαστε θετικά αλλά να μπούμε στην διαδικασία να αναγεννηθούμε, να σπουδάσουμε μία άλλη – καινούργια λογική, να μάθουμε μία καινούργια γλώσσα την γλώσσα του Θεού, την γλώσσα της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της αγάπης, της χαράς, της ανεκτικότητας, της μακροθυμίας, της υπομονής. Έτσι θα μπορέσουμε να σκεφτόμαστε θετικά και να λειτουργούμε θετικά. Πρέπει ο νους μας να πληρωθεί με το πνεύμα του Θεού για να είμαστε θετικοί αλλά και φυσιολογικοί απέναντι σε όλα τα σκάνδαλα ή τα ερεθίσματα που δεχόμαστε. Το να είμαστε θετικοί δεν είναι μία φιλοσοφία αλλά ένας πολυχρόνιος αγώνας που μας δημιουργεί καινούργιο νου και νευρώνες με την λογική του Θεού. Ακόμη να γνωρίζουμε και κάτι, αυτό είναι, ουδέ του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος αλλά του ελεούντος Θεού. Μπορεί εμείς να θέλουμε ό,τι θέλουμε, να σκεφτόμαστε θετικά αλλά ο Θεός όμως είναι δίκαιος. Εάν εμείς σκεφτόμαστε θετικά μόνο για τον εαυτό μας και έχουμε ένα εγώ που φτάνει έως ουρανού τότε δεν μας ωφελεί το θετικό. Χρειάζεται να λειτουργούμε κάπως διαφορετικά για να μας ευλογήσει ο Θεός, γιατί όλα τα άλλα χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, χωρίς να θέσουμε τις εντολές του Θεού στη ζωή μας λίγο ή πολύ είναι και κλεψιά. Ο Θεός ακόμη θα μας ευλογήσει και με την προσφορά, όχι δηλαδή μόνο με το να παίρνουμε αλλά και με το να προσφέρουμε. Ο Θεός θα μας ευλογήσει όχι μόνο με το να δικαιωνόμαστε πάντα, αλλά δικαιωνόμαστε δεν δικαιωνόμαστε, μας κρίνουν δεν μας κρίνουν κάτω από όλες τις συνθήκες να μην κρατάμε κακίες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε βάση πνευματική αλλά και ανθρώπους με προσωπικότητα Θεού, αφού όλοι γίνονται διδακτοί Θεού. Να συστήνουμε λοιπόν Θεό ζώντα και να υπηρετούμε αυτόν μέσα στην σιωπή. Γνωρίζουμε ότι η σιωπή γέννησε μεγάλους ανθρώπους του πνεύματος. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος να σωπάσει μέσα μας και να τα βρούμε με τον εαυτό μας και με τον Θεό μας. Ο  κόσμος έχει άλλες ασχολίες που μας βγάζουν από τον δρόμο του Θεού και μας βάζουν σε άλλα μονοπάτια και σε άλλη λογική. Όχι ότι είναι κακός, είναι κόσμημα του Θεού αλλά πρέπει όταν θα μπούμε σε αυτόν τον κόσμο να έχουμε την σοφία ώστε να μην μας νικάει και να στεκόμαστε πάνω από όλα τα ερεθίσματα που δημιουργεί. Αμήν.
6. Στην Φωνή Θεού πιστεύουμε, κηρύττουμε και αγωνιζόμαστε να φέρουμε στη ζωή μας την κατάργηση του φυσικού θανάτου. Ο Χριστός το είπε πρώτος, αυτός μας το ενέπνευσε και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου γιατί βλέπουμε ότι και η επιστήμη που είναι μία στερέωση των καιρών μιλάει και αυτή για την μακροημέρευση του ανθρώπου, για το χάπι της ζωής και για πολλά άλλα πράγματα. Τον δρόμο της ζωής τον άνοιξε ο Θεός για μερικούς ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης που δεν είχαν γνωρίσει ακόμη τον Χριστό, πρόσωπα ομοιοπαθή με εμάς όπως ο Ενώχ, ο Ηλίας, ο Μωϋσής και άλλοι πολλοί που δεν γνωρίζουμε, αλλά και στην συνέχεια ο ίδιος ο Χριστός. Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν κατευθείαν από τον Πατέρα αλλά ο Χριστός ως δεύτερο πρόσωπο της θεότητας και ως Λόγος φανέρωσε ότι αυτός ο δρόμος είναι θέλημα Θεού και ότι ανήκει στην σοφία του Θεού και στις επιδιώξεις αυτού να γίνουμε όλοι κληρονόμοι της ζωής. Ο Χριστός λοιπόν είπε, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; (Ιωάν.11:25-26). Οι άνθρωποι δεν το πίστευαν γιατί για αιώνες το Ευαγγέλιο ήταν κεκαλυμμένο. Τώρα σιγά – σιγά ο Θεός ανοίγει τα μάτια του πνευματικού κόσμου, αφού αυτός μελετά, σπουδάζει και ψάχνει να βρει πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος στους προς Κορινθίους Α΄ 15:50 επιστολή του αναφέρει το εξής, 50. τούτο δε φήμι αδελφοί ότι σαρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομήσαι ου δύναται, ουδέ η φθορά την αφθαρσίαν κληρονομεί 51. ιδού μυστήριον υμίν λέγω, πάντες μεν ου κοιμηθησόμεθα πάντες δε αλλαγησόμεθα 52. εν ατόμω εν ριπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι σαλπίσει γαρ και οι νεκροί εγερθήσονται άφθαρτοι και ημείς αλλαγησόμεθα 53. δει γαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσασθαι αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσασθαι αθανασίαν (υπάρχει δηλαδή επενδύτης που μεταστοιχειώνει το σώμα. Υπάρχουν πολλά σώματα όπως επίγεια και ουράνια. Το σώμα μας στην βάση του θα είναι το ίδιο αλλά θα έχει περισσότερες ιδιότητες. Δηλαδή τώρα μπορεί να κουνάμε και να σηκώνουμε τα χέρια μας με την μεταστοιχείωση όμως μπορεί να σηκώνουμε ολόκληρο το σώμα μας. Όλα αυτά που παρουσίασε ο Χριστός που περπατούσε στην θάλασσα, που πολλαπλασίαζε τα ψάρια, που θεράπευε τυφλούς, χωλούς θα έχουμε την δυνατότητα να τα παρουσιάζουμε κι εμείς).
54. όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσηται αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδήσηται αθανασίαν τότε γενήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος
55. που σου θάνατε το νίκος σου, που σου θάνατε το κέντρον σου;
56. το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία, η δε δύναμις της αμαρτίας ο νόμος. 57 τω δε Θεώ χάρις τω δίδοντι ημίν το νίκος διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
58 ώστε αδελφοί μου αγαπητοί εδραίοι γίνεσθε αμετακίνητοι περισσεύοντες εν τω έργω του Κυρίου πάντοτε ειδότες ότι ο κόπος υμών ουκ έστιν κενός εν Κυρίω.
Π.χ. Πάμε σε μία πνευματική παρέα και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δογματίζονται με το δόγμα τους και μαλώνουν λέγοντας πως ο Κύριος το είπε έτσι, ο Κύριος το είπε αλλιώς προσπαθώντας να εφαρμόσουν τον νόμο. Ο νόμος είναι ανεφάρμοστος, το Ευαγγέλιο είναι ανεφάρμοστο. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν; Πρέπει πρώτα να συλλάβουμε την αγάπη, να ασχοληθούμε πρώτα με την αγάπη. Σε μία εκκλησία, σε ένα δόγμα, σε μία οργάνωση, σε μία παρέα πρέπει να γίνουν πολλά μαθήματα για την αγάπη και όταν γίνουμε όλοι αγάπη και ο ένας δεχτεί τον άλλον τότε να δούμε τι έκανε ο Χριστός, πως τα έκανε και τι είπε. Αν πρώτα βάλουμε τον νόμο στη ζωή μας και δεν βάλουμε την αγάπη τότε θα έχουμε πολλά προβλήματα διότι ο ένας θα κοιτάζει τον άλλον αν εφαρμόζει και πόσο εφαρμόζει, ο ένας θα μπαίνει στη ζωή του άλλου, ο ένας θα νομίζει ότι είναι καλύτερος από τον άλλον και τέλος δεν θα έχει όλο αυτό. Άρα λοιπόν και στην δική μας παρέα πρώτα σπουδάζουμε την αγάπη, μαθαίνουμε δηλαδή τα βασικά και μετά πάμε και λέμε, πώς το καταλαβαίνεις εσύ αυτό αδελφέ; Το καταλαβαίνω έτσι. Ωραίο και αυτό που λες. Εσύ πως το καταλαβαίνεις; Έτσι. Ωραίο και αυτό. Το ότι εμείς έχουμε αγάπη και δεν μαλώνουμε και καθόμαστε το μεσημέρι στο τραπέζι και τρώμε, αυτό είναι το μεγαλείο!
Ο σοφός Σολομών είπε, Σοφία Σολομώντος 1:12 μη ζηλούτε θάνατον εν πλάνη ζωής υμών, μηδέ επισπάσθε όλεθρον έργοις χειρών υμών· 13 ότι ο Θεός θάνατον ουκ εποίησεν, ουδέ τέρπεται επ’ απωλεία ζώντων. 14 έκτισε γαρ εις το είναι τα πάντα, και σωτήριοι αι γενέσεις του κόσμου, και ουκ έστιν εν αυταίς φάρμακον ολέθρου ούτε άδου βασίλειον επί γης. 15 δικαιοσύνη γαρ αθάνατός έστιν. 16 Ασεβείς δε ταις χερσί και τοις λόγοις προσεκαλέσαντο αυτόν, φίλον ηγησάμενοι αυτόν ετάκησαν και συνθήκην έθεντο προς αυτόν, ότι άξιοί είσι της εκείνου μερίδος είναι. Αδέλφια μου, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ο θάνατος να φύγει, ώσπερ γαρ εν τω Αδάμ πάντες αποθνήσκουσιν, ούτως και εν τω Χριστώ πάντες ζωοποιηθήσονται (Κορ.Α΄15:22). Ο τρόπος για να σταματήσουμε τον θάνατο είναι να σταματήσουμε πρώτα το λάθος, την αμαρτία. Είναι γραφικό, πεθαίνουμε διότι αποστατήσαμε από τις αρχές του Θεού, από την λογική του Θεού. Δηλαδή είμαστε στα λόγια Χριστιανοί ενώ στα έργα άνθρωποι γεμάτοι πάθη, συμφέροντα, πονηρίες και εωσφορικούς εγωισμούς (στην ουσία είμαστε ειδωλολάτρες). Αυτά και άλλα πολλά δημιουργούν μέσα μας την αμαρτία η οποία φέρνει τη φθορά και τελευταία τον θάνατο. Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Χρειάζεται επενδύτης. Τον βρήκαμε τον επενδύτη. Είναι η αφιέρωση, είναι το αγιαστήριο, είναι η υγιαίνουσα διδασκαλία. Ο καλύτερος όλων είναι ο Χριστός. Ας σπουδάσουμε από σήμερα την δική του σοφία λέξη - λέξη η οποία δίνει το δικαίωμα στη ζωή να νικήσει τον θάνατο. Είναι γραφικό, ο Χριστός έφερε δε εις φως την ζωήν και την αφθαρσίαν διά του Ευαγγελίου (Τιμοθ.Β΄1:10). Αυτή είναι η αποστολή μας, να κηρύξουμε τη ζωή με τη ζωή μας. Εμείς δεν ψάχνουμε και δεν αποζητούμε τα θαύματα που είναι για λίγο καιρό και μετά γινόμαστε πάλι άρρωστοι αλλά θέλουμε να γίνουμε το θαύμα του κόσμου. Και πώς θα γίνουμε; Ακολουθώντας την λογική του Θεού.
7. Στην Φωνή Θεού εργαζόμαστε καθημερινά και δημιουργούμε στο αγιαστήριο διά Πνεύματος Αγίου υγιαίνουσα διδασκαλία την οποία προσφέρουμε δωρεάν. Αυτή η διδασκαλία έχει την εξουσία να αλλάζει τις βιοχημικές διεργασίες ή λειτουργίες του εγκεφάλου διά της ακοής. Αλλάζουν όλα αφού αποκτάμε διά της ακοής καινούργιους νευρώνες. Έτσι ο Λόγος γίνεται βιωματικός, δηλαδή μιλάνε τα γονίδια για μας αντί να μιλάμε εμείς για τον Θεό, φυσική συνέπεια να ενεργοποιείται μέσα μας διά του αγιασμού το δέντρο της ζωής. Το δέντρο της ζωής είναι μέσα μας, υπάρχει όμως μία ρομφαία που περιστρέφεται γύρω από αυτό και δεν μας αφήνει να γευθούμε τους καρπούς του. Η ρομφαία αυτή με τα μαχαίρια της είναι τα πάθη, οι αδυναμίες, οι εγωισμοί, οι πονηρίες, τα συμφέροντα, η ημιμάθεια, η άγνοια. Όλα αυτά τα μαχαίρια της ρομφαίας θα πρέπει όλοι μας να τα καταργήσουμε ώστε ελεύθερα πλέον να γευόμεθα τους αγλαούς καρπούς του δέντρου της ζωής. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά χρειάζεται συνέχεια να χτυπά στα αυτιά μας η υγιαίνουσα διδασκαλία. Ο Λόγος του Θεού αλλά και η υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού δίνουν ζωή αφού έρχονται από το πνεύμα του Θεού το οποίο ζωοποιεί. Έχοντας λοιπόν σε αυτά όλοι μας συνεχόμενη εντρύφηση και συνδιαλλαγή, τότε γίνονται αιτία να καταργηθεί ο φυσικός θάνατος από μέσα μας και να αναστηθεί το δέντρο ης ζωής. Με την σοφία του Θεού σταματά να κάνει εμφανή την παρουσία του ο θάνατος και η ζωή μας να παίρνει αξία. Ο πάρεδρος του Θεού είναι η σοφία του Θεού και όποιος την ζητήσει π.χ. νύχτα, το πρωί ξημερώματα καθώς θα βγει από το σπίτι του θα την συναντήσει. (Κάποτε θυμάμαι μία κυρία προσευχόταν όλη την νύχτα στον Κύριο να της δώσει αγάπη. Το πρωί όταν σηκώθηκε βλέπει την γειτόνισσα να πετάει τα σκουπίδια μπροστά στο σπίτι της. Τότε αυτή θύμωσε και άρχισε να την μαλώνει και να της λέει διάφορες κουβέντες. Αφού γύρισε στο σπίτι ακούει την φωνή του Θεού να της λέει, δεν μου ζήτησες παιδί μου να σου δώσω αγάπη; Αυτό έκανα, γιατί φωνάζεις τόσο πολύ; Έβαλα την γειτόνισσα να πετάξει τα σκουπίδια στην πόρτα σου για να τα πας εσύ απέναντι.) Ο Χριστός αυτό δεν έκανε; Δεν σήκωσε τις αμαρτίες όλων μας; Γέμισε σκουπίδια για να μπορέσουμε να ανασάνουμε εμείς. Με αυτόν τον τρόπο σταματά λοιπόν να κάνει την εμφάνισή του στη ζωή μας ο θάνατος και παίρνει αξία η ζωή μας. Αρχίζουμε να παίρνουμε βαθιές ανάσες, ωραίες ανάσες γεμάτες με το πνεύμα του Θεού. Ο Θεός αδέλφια μου ήρθε στον κόσμο για να μας σπουδάσει τον τρόπο ώστε να νικήσουμε τον θάνατο. Ό,τι εγώ ποιώ σεις πλιότερα τούτων θέλετε ποιήσει.
Το αγιαστήριο, ο αδελφός ο Ζαφείρης, το ονόμασε εκούσιο πάθος στο οποίο μπορεί κάποιος να νικήσει το όποιο πάθος. Αυτό είναι σημαντικό, η δική μας θυσία δεν είναι να πεθάνουμε αλλά να εισέλθουμε στην σιωπή. Με αυτήν γινόμαστε εικόνα Θεού. Και είναι αρκετή η θυσία αυτή στα μάτια του Θεού αφού με την σιωπή, με το αγιαστήριο νικάμε τον κόσμο και τις επιθυμίες του. Μπορούμε να τα καταφέρουμε! Άλλο είναι να λέμε για τον Θεό και άλλο είναι να ζούμε με τον Θεό. Αυτό θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε σήμερα που έχουμε καιρό. Είμαστε μία πνευματική οικογένεια και σκοπό έχουμε να γίνουμε η οικογένεια του Θεού. Υπάρχουν πολλές οικογένειες, όμως ας αναρωτηθεί η κάθε οικογένεια. Τι σκοπό έχει; Γιατί ζει; Τι επιδιώκει; Εύχομαι να μην επιδιώκουμε να αρέσουμε στον κόσμο αλλά στον ζώντα Θεό. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε επενδύσεις σε αυτόν τον Θεό και να γίνουμε ιδιοκτήτες καρπών, χαρισμάτων και σημείων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο αδέλφια μου παίρνει αξία η όποια οικογένεια, διαφορετικά τα μέλη της είναι συστεγασμένοι εχθροί.
8. Στην Φωνή Θεού δεν επιθυμούμε να κάνουμε καμία φασαρία ή επίδειξη σε κανέναν τομέα. Δεν θέλουμε εμείς να κινήσουμε το ενδιαφέρον κανενός. Εμείς απλά επιλέξαμε να ζούμε σήμερα και εις τους αιώνες των αιώνων με τον Θεό και κάνουμε αυτό που μας ενέπνευσε ο Θεός. Στις προθέσεις τις δικές μας δεν είναι να επιδιώξουμε την εξάπλωση, αλλά την εξάπλωση να την φέρει ο Θεός όταν εκείνος θελήσει. Στην Φωνή Θεού ζούμε με την σιωπή. Στην σιωπή καθημερινά σπουδάζουμε τις αρχές του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο εμείς δημιουργούμε κρότο – χτύπο άγιο στον Θεό. Είναι γραφικό, αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν (Ματθ.7:7), ο οποίος Θεός στην συνέχεια έρχεται στη ζωή μας. Η ζωή μας αδέλφια μου είναι μία δοκιμασία. Εάν δοκιμαστούμε αρκετά με Θεό τότε έρχεται η ώρα που ελευθερωνόμαστε και αρχίζουμε να ζούμε πραγματική ζωή. Εάν δεν έχουμε Θεό, όλο δοκιμαζόμαστε και αυτό γίνεται μάστιγα οδηγώντας μας στον ανήλεο θάνατο. Έτσι εάν αλλάξουμε εμείς συνάμα αλλάζει και ο κόσμος γύρω μας. Όταν λοιπόν εμείς ζούμε βιωματικά τον Θεό μέσα από το αγιαστήριο γίνεται και ο κόσμος εξαιτίας μας του Θεού. Δηλαδή ο Θεός αλλάζει εμάς αλλά και τον κόσμο γύρω μας. Όταν υπηρετούμε την σιωπή δίνουμε το δικαίωμα στον Θεό να έλθει στη ζωή μας. Μόνο με την σιωπή μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη ζωή. Έχει ασύλληπτες έννοιες η σιωπή. Κάποτε ο πνευματικός μου, μου είπε, εάν βγεις έξω από τη Γη και πας σε όλο το άπειρο, τι θα συναντήσεις; Την σιωπή. Αυτό είναι ο Θεός, σιωπή. Ο Θεός μιλάει, όταν μιλάει, και σείονται τα θεμέλια. Εμείς μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και κανείς δεν μας ακούει λες και μιλάμε διαφορετική γλώσσα, δεν έχουμε δηλαδή κύρος, εξουσία. Όταν συλλάβουμε την μεγάλη αξία της σιωπής τότε και μόνο τότε έχει λόγο ο Θεός να μας ζωοποιήσει αλλά και να μας συστήσει. Άλλο είναι να μπαίνουμε εμείς στη ζωή των άλλων και άλλο να μας ενώνει ο Θεός. Εξάλλου να θυμόμαστε ότι όσους επιδιώξουμε εμείς μέσα από αδυναμία ή οτιδήποτε άλλο να φέρουμε στη ζωή μας θα μας κουράσουν και θα χάσουμε τον χρόνο μας και τα χρόνια μας. Όσους όμως φέρει ο Θεός στη ζωή μας αυτοί θα μας ξεκουράσουν. Και κάτι ακόμα. Ο Θεός ποτέ δεν απείλησε, ποτέ δεν επέμενε εγωιστικά, ποτέ δεν προσπάθησε να πείσει τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. (Πέρασαν δύο χιλιάδες χρόνια και δεν έκανε ξανά την παρουσία του. Μας αφήνει ελεύθερους. Εδώ είναι μας λέει ο νόμος και οι προφήτες). Πάντοτε έλεγε, όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι (Μαρκ.8:34). Μη νομίζουμε ότι έχουμε μεγάλο σταυρό, διότι τον κουβάλησε ο Χριστός τον δικό μας σταυρό. Η άγνοιά μας και η ημιμάθειά μας μας φόρτωσε μεγάλο σταυρό.
9. Στην Φωνή Θεού δεν κηρύττουμε με τα λόγια αλλά με τα έργα μας. Τα έργα μας είναι να ζωοποιήσουμε το νου μας και το σώμα μας με το πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι ζωοποιόν. Ζωοποιόν πνεύμα σημαίνει, Λάζαρε, δεύρο έξω και εξήλθε ο τεθνηκώς (Ιωαν.11:43). Έκτεινον την χείρα σου και εξέτεινεν και απεκατεστάθη η χειρ αυτού υγιής ως η άλλη (Μαρκ.3:5). Νεανίσκε σοι λέγω εγέρθητι και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξατο λαλείν (Λουκ.7:14-15). Πώς ζωοποιεί; Με την αφιέρωση. Αφιέρωση σημαίνει, αι αλώπεκες φωλεούς έχουσιν και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις ο δε υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλίνη (Ματθ.8:20). Το μόνο που τον ένοιαζε τον Χριστό ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Εμάς δεν μας λέει να μην έχουμε σπίτι. Μας τα έδωσε αυτός να τα έχουμε όλα, να έχουμε του Αβραάμ και του Ισαάκ τα αγαθά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα δωμάτιο «αγιαστήριο» στο σπίτι μας που να είναι το θυσιαστήριό μας και να θυσιάσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας ώστε να φύγει η πνευματική δυσοσμία και να έλθει η ευωδία του Θεού. Αφιέρωση σημαίνει, έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτώ, Κύριε επίτρεψόν μοι πρώτον απελθείν και θάψαι τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς λέγει αυτώ, ακολούθει μοι και άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς, συ δε απελθών διάγγελλε την βασιλείαν του Θεού (Λουκ.9:59-60). Σαν να του λέει, δεν έχει νόημα. Δεν χρειάζονται ούτε κλάματα, ούτε πένθος, ούτε λύπη. Ο Δαυίδ είχε ένα παιδί και αρρώστησε. Έτρεχε μέρα νύχτα να το κάνει καλά, προσεύχονταν, έκανε θυσίες κ.λπ.. Μόλις πέθανε λέει, τελείωσε, πάμε να το θάψουμε και να στρώσουμε τραπέζι για να φάμε. Άρα όσο είναι ζωντανός ο άνθρωπος μας χρειάζεται, αν πεθάνει δεν μας χρειάζεται. Όσο ζει λοιπόν ο άνθρωπος να στεκόμαστε δίπλα του, αν πεθάνει από κει και πέρα ο Κύριος να τον αναπαύσει και να τον αναστήσει κατά την ημέρα την δική του. Αφιέρωση σημαίνει, είπεν δε και έτερος ακολουθήσω σοι Κύριε, πρώτον δε επίτρεψόν μοι αποτάξασθαι τοις εις τον οίκον μου. Είπεν δε ο Ιησούς προς αυτόν, ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επ’ άροτρον και βλέπων εις τα οπίσω εύθετος έστιν εις την βασιλείαν του Θεού (Λουκ.9:61-62). Δηλαδή ο Θεός μας άνοιξε έναν δρόμο, γιατί να γυρίσουμε πίσω και που να πάμε; Μπορεί να κάνουμε μία στάση. Η στάση είπαμε είναι βενζινάδικο. Μετά ξεκινάμε πάλι και πάμε μπροστά να νικήσουμε. Τι να νικήσουμε; Να νικήσουμε τη φθορά, την αμαρτία, την ημιμάθεια, την άγνοια. Να φέρουμε τον Θεό στη ζωή μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Με την αφιέρωση όλοι γινόμαστε σε μικρό χρονικό διάστημα καλά. Το να είσαι καλά σήμερα στον κόσμο μας είναι μεγάλο θαύμα. Και δεν εννοώ είμαι καλά διότι οι εξετάσεις είναι καλές. Είμαι καλά σημαίνει πνευματικά, ψυχικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και βιοτικά. Όταν εμφανίσουμε όλα αυτά, τα οποία θα μας τα εξασφαλίσει μόνο ο Λόγος του Θεού, τότε αυτό είναι το θαύμα και αυτό είναι υπέρ αρκετό να γίνουμε αιτία να αλλάξει ο κόσμος αλλά και να δεχτούν στην συνέχεια οι συνάνθρωποί μας και τα λόγια μας. Πρώτα πρέπει να δουν τη ζωή μας οι άνθρωποι και μετά να δεχτούν τα λόγια μας. Αν τα λόγια μας πάνε μπροστά από τη ζωή μας, τότε θα προδοθούμε και θα πέσουμε. Ας γίνουμε λοιπόν το θαύμα του κόσμου. Αμήν.
10. Στην Φωνή Θεού στηρίζουμε τον αγώνα μας στην ταπεινοφροσύνη. Με αυτήν δημιουργούμε προϋποθέσεις να μας συναντήσει ο Θεός. Ταπεινοφροσύνη εν συντομία σημαίνει, και αν ταύτα πάντα ποιήσετε άχρειοι δούλοι να λέτε ότι είστε, διότι τα διαταχθέντα εκάματε. Με την ταπείνωση εξασφαλίζουμε την ευλογία του Θεού. Είναι γραφικό, σε ποιον να επιβλέψω παρά εις τον ταπεινό, ησύχιο και τρέμοντα τον λόγο μου. Ταπείνωση ακόμη σημαίνει μέσα βαθιά στο πνεύμα μας και στην ψυχή μας να μην νιώθουμε ότι είμαστε κάτι ή κάτι κάνουμε. Απλώς να έχουμε χαρά και να ευχαριστούμε τον Θεό που χρησιμοποιεί και εμάς στην δημιουργία του οικοδομήματος της βασιλείας του.
11. Στην Φωνή Θεού σπουδάζουμε την αγάπη. Αυτή γνωρίζουμε ότι υπερέχει κάθε ανθρώπινου νόμου αλλά και θεϊκού που ειπώθηκε πριν γίνει γνωστή. Με την αγάπη θωρακίζουμε τη ζωή μας από όλα τα βέλη τα πεπυρωμένα του πονηρού, αφού αυτή τα πάντα ανέχεται, τα πάντα πιστεύει, τα πάντα ελπίζει. Όποιος έχει αγάπη δεν σκανδαλίζεται αφού σε δέχεται όπως είσαι. Δεν προσπαθεί να σε αλλάξει δηλαδή. Με την αγάπη διασφαλίζουμε τη ζωή μας αλλά και τη ζωή των συνανθρώπων μας. Ο διάβολος αν δεν συλλάβουμε την υπερέχουσα οδό που μας δημιουργεί αγάπη, τότε αυτός με τον νόμο μας δημιουργεί διχασμό, χωρισμό, σκάνδαλα, πονηρίες. Είναι γραφικό, ουαί στον σκανδαλίζοντα ουαί και εις τον σκανδαλιζόμενο. Και οι δύο βρίσκονται στην απώλεια. Ενώ με την αγάπη ούτε σκανδαλίζουμε, ούτε σκανδαλιζόμαστε. Η αγάπη προλαμβάνει γι’ αυτό κάθε μέρα να μελετάμε τον ύμνο της αγάπης για να γίνουμε αγάπη. Όσοι δεν σπουδάζουν και δεν ζουν με την αγάπη, μη έχοντας καταλάβει την αξία της απλώς γρονθοκοπούν τον εαυτό τους και όσους είναι γύρω τους με τα εντάλματα, με τους νόμους και με τις πνευματικές τάχα εξελίξεις. Πρώτα να σπουδάσουμε την αγάπη και μετά να συζητήσουμε όλα τα άλλα που παρουσιάζει ο πνευματικός κόσμος. Χωρίς την αγάπη όλα τα άλλα είναι κουτσομπολιά τα οποία δεν ωφελούν τα γονίδιά μας, όμως και αυτά έχουν κάποια αξία και ωφελούν λίγο όχι όμως πολύ. Αμήν.
12. Στην Φωνή Θεού δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάποιον, ούτε θεωρούμε εαυτούς καλύτερους. Πιστεύουμε ότι ο Θεός αλλάζει τον άνθρωπο και τον κόσμο, αλλά και αυτός ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να μετέχει τις δικής του δόξης. Είναι γραφικό, ουδέ του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος αλλά του ελεούντος Θεού (Ρωμ.9:16). Στην Φωνή Θεού γνωρίζουμε ότι το πνεύμα του Θεού όπου θέλει πνέει. Όλα αυτά τα λέμε γιατί όταν τα ακούμε μας ελευθερώνουν. Αν τον Λόγο του Θεού τον ακούμε μία φορά το χρόνο, εκείνη τη φορά που θα τον ακούσουμε θα συνετιστούμε λίγο. Αν τον ακούμε συνέχεια όμως θα μας ωφελήσει πολύ. Άρα εμείς να μην κάνουμε ούτε τους σωτήρες, ούτε τους έξυπνους, ούτε τους μεγάλους και τους τρανούς. Την δουλειά μας κάνουμε. Όταν κάνουμε τους σωτήρες αλλού θα τρέχουμε εμείς και αλλού θα πνέει ο Θεός. Ο λόγος που δεν χρειάζεται εμείς να λέμε για τον Θεό είναι διότι ακόμα είμαστε επηρεασμένοι από τον κόσμο και θα μιλάμε σύμφωνα με τα δικά μας θέλω, σύμφωνα με τον εγωισμό μας και τούτο γίνεται εύκολα αντιληπτό αφού μιλάμε για τον Θεό και συνάμα κρίνουμε τους άλλους κατ’ όψιν και όχι με την δικαία κρίση. Κρίνουμε με αδυναμίες ενώ ο Θεός κρίνει και βλέπει την καρδιά του καθενός. Όταν τρέχουμε εμείς μπροστά από τον Θεό τότε χάνουμε τον Θεό, διότι εμείς τρέχουμε στις επιθυμίες μας αλλά και στις αδυναμίες μας ενώ ο Θεός τρέχει όπου το χωράφι είναι έτοιμο. Να θυμόμαστε πάντα, ουδέ του τρέχοντος ουδέ του θέλοντος αλλά του ελεούντος Θεού.
13. Στην Φωνή Θεού δεν κάνουμε θεραπείες, ούτε θαύματα, ούτε τους θαυματοποιούς. Στην Φωνή Θεού απλώς προσευχόμαστε για τις ανάγκες μας και τις ανάγκες των αδελφών και ελπίζουμε στο έλεος του Θεού. Ο λόγος που δεν κάνουμε θαύματα ή θεραπείες είναι διότι στην Φωνή Θεού έχουμε εντολή να γίνουμε εμείς το θαύμα του κόσμου μέσα από την αναγέννηση. Δεν αρέσει στον Θεό να κάνουμε τους θαυματοποιούς, τους ανώτερους, τους εκλεκτούς, τους τάχα σωτήρες, τους ανθρώπους που βγάζουν τάχα δαιμόνια, ενώ αυτοί που λένε ότι έχουν εξουσία να βγάζουν δαιμόνια απεδείχθη ότι έχουν περισσότερα από τους άλλους. Ο διάβολος καταφέρνει να κρύβεται. Έχουμε ακούσει για τις μικρές αλώπεκες οι οποίες κατατρώγουν τον αμπελώνα εν αγνοία του αμπελουργού. Τα θαύματα για εμάς είναι απλά πυροτεχνήματα και αμέσως ξεχνιούνται. Η αναγέννηση είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Αυτή κάνει το θαύμα, αφού δεν χρειάζεται να συστήσουμε τον Κύριο με τα λόγια μας αλλά τον συστήνουμε με τα έργα μας, με τη ζωή μας. Έτσι τον προσφέρουμε τον Θεό απλόχερα σε όλους αφού όλοι βλέπουν και αισθάνονται τον Θεό μέσα τους. Ο τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να αποφασίσουμε να τείνουμε με όλες τις δυνάμεις μας στην εφαρμογή του Λόγου του Θεού διά της συνεχόμενης εντρύφησής μας στον Λόγο του Θεού και στην υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού. Υγιαίνουσα διδασκαλία είναι ό,τι μας ζωοποιεί. Απεδείχθη ότι το εφαρμοζόμενο Ευαγγέλιο προσφέρει την υγεία, προσφέρει τη ζωή, προσφέρει στον αδελφό χωρίς κόπο τα πάντα. Το καλύτερο δώρο για τον άνθρωπο είναι να δει έναν ή πολλούς άλλους ανθρώπους να ζουν με τον Θεό. Όποιος ζει με τον Θεό γίνεται παράδειγμα προς μίμηση, γίνεται ένα δέντρο που μαζεύονται όλοι εκεί και βρίσκουν τροφή και αναπαύονται. Όποιος ζητήσει τον Θεό με ειλικρίνεια θα τον βρει. Ο Θεός δεν προσωποληπτεί. Ας γίνουμε το θαύμα που σήμερα ζητά ο κόσμος, γιατί όλοι ψάχνουν ένα θαύμα, μία λύση, αλλά δεν υπάρχει η λύση διότι δεν υπάρχει ο άνθρωπος του Θεού. Πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος του Θεού. Άλλο είναι όλοι να θεραπεύσουμε εαυτούς διά του Λόγου και άλλο να θέλουμε να θεραπεύσουμε εμείς τους άλλους ή οι άλλοι εμάς. Δεν είναι δυνατόν να θεραπεύσουμε κάποιον αν πρώτα εμείς ακόμα δεν έχουμε θεραπευτεί. Όποιος κάνει τον εκλεκτό ή τον θεραπευτή θα αρρωστήσει και θα φανεί σύντομα η ασχήμια του. Όποιος είναι πραγματικά θεραπευτής συστήνει τον Θεό και δείχνει τον τρόπο με τον οποίον θεραπεύτηκε ο ίδιος ώστε να θεραπευτεί και όποιος έχει χρεία θεραπείας. Σίγουρα μας αρέσουν τα θαύματα όμως για να μας δώσει ο Θεός την εξουσία αυτή θα πρέπει να μπορούμε να την διαχειριστούμε και σωστά κατόπιν να έχουμε την σοφία ώστε να γνωρίζουμε – να ξέρουμε και που να την χρησιμοποιήσουμε και πότε. Εδώ ο ίδιος ο Χριστός έκανε θαύματα όταν είχε την άδεια από τον Πατέρα του και πάλι έλεγε να μην το πεις σε κανέναν. Είχε μεγάλες πνευματικές βάσεις ο Χριστός (καίτοι ων Υιός, έμαθε την υπακοήν αφ' όσων έπαθε) και δεν κινδύνευε από τον εγωισμό κάνοντας θαύματα. Είναι πολλοί που λένε ότι κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ θαύματα. Φυσικά αυτό είναι ψέμα. Με το ψέμα αυτό εγκλωβίζουν αδύνατους ανθρώπους και εκμεταλλεύονται καταστάσεις και αυτούς που έχουν ανάγκη. Αδέλφια μου, ούτε η λαϊκή αγορά δεν έχει προϊόντα για όλη μέρα. Τα θαύματα είναι για μικρά παιδιά πνευματικά. Για μεγάλα παιδιά είναι το αγιαστήριο, η σιωπή, η σπουδή, η διαπαιδαγώγηση, ο Γολγοθάς, η αναγέννηση, η μετάνοια, η θυσία, η προσφορά, η αγάπη, η σοφία του Θεού. Όλα αυτά δημιουργούν το μεγαλύτερο θαύμα. Κάποτε είπα, Θεέ μου να είχα αυτό το χάρισμα να θεραπεύω, θα τους έκανα όλους καλά. Και αυτός μου είπε, δεν σε έχω για απώλεια παιδί μου. Ακούτε σοφία. Αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι σωστό δεν θα το έκανε ο ίδιος ο Θεός; Αφού δεν το κάνει πάει να πει ότι κάτι άλλο θέλει από τον πάσχοντα και αυτό είναι να ζει και να λειτουργεί όπως ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο όλοι θα εμφανίσουμε το ιαματικό χάρισμα. Να επιλέξουμε την νόμιμη οδό που είναι ο αγιασμός. Όποιος κάνει τον μεγάλο και τον τρανό να θυμάται το εξής, Κύριε, Κύριε δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν (Ματ.7:22-23). Εγώ εδώ και 30 χρόνια είδα πολλούς που έκαναν, έτσι τουλάχιστον λέγανε αυτοί, θαύματα, όμως στο τέλος κατέληξαν στους γιατρούς. Ο Θεός δεν μας τα δίνει όλα από την αρχή. Θέλει χρόνο αλλά και χρειάζεται όταν κάποιος μας ζητά βοήθεια να έχουμε την διαύγεια να του δείξουμε τον τρόπο να γίνει καλά οδηγώντας τον στον Θεό, στο αγιαστήριο ώστε να χρωστά ο αδελφός αιώνια δόξα στον Θεό και όχι σε εμάς. Να είμαστε διδακτοί Θεού όλοι και σύμμορφοι και να έχουμε τον Θεό δάσκαλο στη ζωή μας. Άλλο είναι να μας κάνει ένας άνθρωπος καλά και άλλο είναι να μας μάθει τον Θεό. Οι μαθητές του Χριστού δεν χρειάστηκαν θαύματα γιατί τον ακολουθούσαν, αυτοί που τα ζητούσαν τα θαύματα ήταν οι περαστικοί. Εμείς περαστικοί είμαστε ή μαθητές; Αν είμαστε μαθητές τότε «ακολούθει μοι». Μόνο ο Θεός μπορεί να μας μάθει να είμαστε πάντα καλά και να μην οδηγούμε τον εαυτό μας σε αδιέξοδο.
14. Στην Φωνή Θεού κάθε μέρα σπουδάζουμε, κάθε μέρα μαθαίνουμε. Έχουμε καταλάβει ότι αυτό που ξέρουμε είναι λίγο μπροστά στην σοφία του Θεού. Το δόγμα μας είναι η άγνοια. Και αυτό είναι αλήθεια διότι ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι γνωρίζει τον Θεό; Πότε δημιούργησε, πώς έφτιαξε τον άνθρωπο, την δημιουργία ολόκληρη; Ποιος μπορεί να τα γνωρίζει όλα αυτά; Ποια είναι η φυσική του Θεού; Ποια η χημεία του; Ποια η βιολογία του; Ποια η γεωγραφία του; Μας ενέπνευσε να γνωρίζουμε ένα μικρό κομματάκι της σοφίας του μόνο.
15. Στην Φωνή Θεού ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο σημείο ώστε όλοι μαζί με την μετάνοια, την αναγέννηση και τον αγιασμό να ζήσει ο Θεός μέσα μας. Κατόπιν χωρίς να κάνουμε κατάχρηση να μπορούμε όταν χρειάζεται να υλοποιούμε τα λόγια μας, έχοντας μεγάλη προσοχή διότι ο εωσφορικός εγωισμός παραμονεύει να μας κλέψει την ψυχή και το σώμα μας. Είναι απολύτως βέβαιο πως το πλήρωμα του χρόνου ήρθε. Η αποστολή μας είναι να αναγεννηθούμε, να μπούμε στο αγιαστήριο να σπουδάσουμε, να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε και που να φτάσουμε; Να φτάσουμε στο σημείο να υλοποιούμε τα λόγια μας και να έχουμε την εξουσία να νικήσουμε ό,τι μας φθείρει, ό,τι μας καταργεί τη ζωή. Και κάτι ακόμη σπουδαίο, να αρέσουμε στον Θεό. Ό,τι και αν κάνουμε δηλαδή να το κάνουμε όχι για να αρέσουμε στον εαυτό μας και στους άλλους αλλά γιατί αυτό αρέσει στον Θεό να το κάνουμε. Γένοιτο Αμήν.


                                                 ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ

1) Πιστεύουμε στον τρισυπόστατο Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Είμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί χωρίς όμως να απορρίπτουμε κανένα άλλο χριστιανικό δόγμα και χωρίς να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε οποιονδήποτε συνάνθρωπο, ο οποίος δεν ειναι ορθόδοξος αλλά προσεγγίζει τον Χριστό με ένα διαφορετικό τρόπο ή πνεύμα. Ο Κύριος τόνισε, μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε. Τις είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην εις τον ίδιο Κύριο ίστασαι ή πίπτεις, αναπολόγητος είσαι συ ο κρίνων διότι εις οτι κρίνεις τον άλλον σεαυτόν καταδικάζεις. Πιστεύουμε ακόμη, στην ιερά παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας χωρίς όμως να απορρίπτουμε οποιαδήποτε παράδοση οποιουδήποτε δόγματος χριστιανικού. Πιστεύουμε στο σύμβολο της Πίστεως. Πιστεύουμε στα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας χωρίς όμως να απορρίπτουμε οποιαδήποτε μυστήρια άλλων χριστιανικών λαών. Εξάλλου πιστεύουμε οτι οι διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν δημιουργηθεί υπό του Θεού. Ο λόγος που δημιουργήθηκαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι διαφορετικές λατρείες ως προς τις δοξασίες εις τον Θεό είναι για να φανεί η ουσιαστική ανυπόκριτη αγάπη των αναγεννημένων χριστιανών. Ο έχων αγάπη τα πάντα ανέχεται, τα πάντα πιστεύει, τα πάντα ελπίζει, τα πάντα υπομένει. Όποιος έχει αγάπη δεν θέτει νόμους στον συνάνθρωπό του ώστε δια των νόμων να τον αγαπά, ούτε θέτει όρους για να συνομιλεί με τον συνάνθρωπο ετερόδοξο χριστιανό. Η αγάπη δεν έχει και δεν θέτει κανέναν νόμο αλλά και κανέναν όρο, σε δέχεται η αγάπη όπως είσαι. Το μόνο που θα πρέπει να έχουμε, αν έχουμε αγάπη και αν έχουμε Χριστό στη ζωή μας, είναι σεβασμό στην πίστη και στον τρόπο που ο κάθε συνάνθρωπός μας ακολουθεί τον Θεό. Εξάλλου είναι πολλά αυτά που μας ενώνουν και λίγα αυτά που μας χωρίζουν. Τα πολλά είναι η αγάπη μας στον Χριστό, η αγάπη μας στην Άγια, ουσιαστική διδασκαλία του και τελευταία η αγάπη μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίον εγράφη δια του Αγίου αίματός του και τονίζει το ίνα εν ώσι. Τελευταία πιστεύουμε στο ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο του Χριστού το οποίο δεν κηρύττει μόνο τη σωτηρία της ψυχής, φαινόμενο αιώνων και που το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά πιστεύουμε και στην αφθαρτοποίηση του σώματος όπως ποικιλοτρόπως φανερώνεται μέσα στον Λόγο του Θεού (Παλαιά και Καινή Διαθήκη). Πιστεύουμε ακόμη ότι ο παράδεισος δεν βρίσκεται μόνο στον ουρανό και δεν θα φιλοξενεί μόνο ψυχές αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί δια του Θεού και του ανθρώπου και στη γη με άφθαρτα, αθάνατα σώματα, όπου μέσα σε αυτά θα κατοικούν αιώνιες, αθάνατες ψυχές, αιώνια πνεύματα. Ο Κύριος τόνισε, το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστι και ο φθείρων τον ναόν του Θεού τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Ο τρόπος που φθείρει ο κάθε άνθρωπος τον ναό του Θεού, το σώμα του είναι η αδιαφορία του ως προς το θέλημα του Θεού. Εξάλλου όλο το ψαλτικό σύστημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας διακηρύττει την ανάσταση των εν Κυρίω κοιμηθέντων και την αφθαρτοποίηση των σωμάτων, ώστε ο παράδεισος να δημιουργηθεί όπως και το Πάτερ ημών αναφέρει, όχι μόνο στον ουρανό με εκατομμύρια ψυχές αλλά και στη γη. Δεν μπορεί ο Θεός έναν πανέμορφο κόσμο που δημιούργησε να τον απορρίψει και δεν μπορούμε εμείς έναν τεράστιο κόσμο υλικό με τα βουνά, τις θάλασσες, τα ποτάμια του και όλα τα γεμάτα ζωή δημιουργήματά του λόγω της ημιμάθειας που μας διακατέχει να τον απορρίπτουμε. Ο λόγος που τον απορρίπτουμε είναι διότι δεν θέλουμε να αφυπνιστούμε από την άγνοια και την ημιμάθεια που μας διακατέχει. Δεύτερος λόγος που τον απορρίπτουμε εμείς οι άνθρωποι, είναι η παχυλότητα του υλικού στοιχείου στη ζωή μας και η αγάπη μας εις αυτό. Τελευταία λόγω των προσωπικών φιλοδοξιών που επιδιώκουμε στην καθημερινότητά μας εις βάρος των συνανθρώπων μας. Όλα αυτά γκρεμίζουν την άφθαρτη ζωή και την αγάπη, η οποία είναι η βάση της ζωής. Θα πρέπει να κάνουμε έρευνες, εάν αγαπούμε τον Θεό και τη ζωή, μέσα στον Λόγο του Θεού ώστε να βρούμε την αποστολή μας και εκείνα τα μέσα που θα αφθαρτοποιήσουν και το σώμα μας, ώστε ο υλικός και ο πνευματικός κόσμος να υπάρχει πάντα ενώπιόν μας. Όταν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι εννοήσουν την ολοκληρωμένη διδασκαλία του Χριστού και το θέλημά του, τότε θα φέρουν την ανυπόκριτη αγάπη του Χριστού στη ζωή τους και την άφθαρτη, αθάνατη ζωή και στα σώματά τους. Ο Απ. Παύλος αναφέρει για την κατάργηση του θανάτου τα εξής, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Καθώς, ου γαρ θέλομεν εκδύσασθαι αλλά επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Όταν λοιπόν καταργηθεί ο εχθρός θάνατος και η ζωή επικρατήσει δια του επενδύτη έναντι του θανάτου τότε ο παράδεισος θα είναι μέσα μας και γύρω μας. Μάλιστα τότε θα λάβει χώρα και το γεγραμμένο το οποίον θα είναι καύχηση όλων ημών των χριστιανών. Αυτό είναι, πού θάνατε το κέντρον σου; Πού άδη το νίκος σου; Γένοιτο, Γένοιτο, Αμήν.

2)
Πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε να εντάξουμε στη ζωή μας τον νόμο της αγάπης όπως έχει ειπωθεί υπό του Κυρίου και του Αποστόλου Παύλου. Ο Κύριος φανέρωσε δια του αψευδούς στόματός του τα εξής, αγαπάτε αλλήλους, μάλιστα μας παροτρύνει και το θέτει και σαν εντολή ώστε όλοι οι άνθρωποι να αγαπήσουν Κύριο και Θεό τους εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ισχύος και εξ όλης της διανοίας τους και τελευταία να αγαπήσουμε και τον πλησίον μας ως εαυτόν. Ο Απ. Παύλος αναφέρει για την αγάπη τα εξής, εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων αγάπη αν δεν έχω γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον κ.λ.π..

3) Κηρύττουμε και πιστεύουμε την κατάργηση του γήρατος, την κατάργηση της φθοράς και την κατάργηση του φυσικού θανάτου και δια του Ευαγγελίου φανερώνουμε τον τρόπο επίτευξης όλων αυτών των μυστηρίων. Ο άνθρωπος ότι σκέφτεται μπορεί να το φέρει στην ζωή του αλλιώς δεν θα το σκεφτόταν. Εκείνο που χρειάζεται είναι να το πιστέψει και να ξεκινήσει έρευνες. Εξάλλου μόνο δια της γνώσης στον φυσικό τομέα και δια της πίστεως στον πνευματικό τομέα δύναται ο άνθρωπος να φωτιστεί, να εξελιχθεί και να μπορέσει να ανακαλύψει τον φυσικό και τον πνευματικό επενδύτη. Ο Απ. Παύλος φανερώνει, ου γαρ θέλομεν εκδύσασθαι αλλά επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Ο Κύριος τόνισε, και πάς ο ζών και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα, πιστεύεις τούτο; Για να πιστέψουμε, χρειάζεται συνεχής ενασχόληση και αδιάλειπτη προσευχή ώστε η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού να κατακλύσει όλο μας το είναι.

4) Πιστεύουμε στην κατάργηση του φανατισμού και του χωρισμού που προκαλούν τα δόγματα μεταξύ των εν αγνοία χριστιανών λόγω προσωπικών φιλοδοξιών και εγωισμών. Εκατομμύρια τα θύματα που ενταφιάστηκαν στο όνομα του Χριστού ανά τους αιώνες λόγω φανατισμού. Αν είναι δυνατόν, χριστιανός να θέλει επί πίνακι τη ζωή άλλου χριστιανού και οπαδού του Χριστού επειδή ανήκει σε διαφορετικό χριστιανικό δόγμα ή δια του λόγου ότι έχει διαφορετική χριστιανική λατρεία. Δεν καταργούμε εμείς σαν Φωνή Θεού τα δόγματα απλώς θέλουμε την κατάργηση του φανατισμού που υπάρχει στα δόγματα και την κατάργηση του εγώ (δηλαδή πολλοί πιστεύουν ότι εμείς είμαστε και κανείς άλλος, μη γένοιτο!). Εμείς θέλουμε (τα χριστιανικά δόγματα) να κινηθούν στα πλαίσια της ανυπόκριτης αγάπης η οποία στρέφεται όχι μόνο υπέρ των αδερφών αλλά και υπέρ ετερόδοξων αλλά ακόμη και ως προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Ο Κύριος απαιτεί την ενότητα.
                 ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

1) Επιδιώκουμε την ταπείνωση ως σαν πρώτο στοιχείο μέσα μας και γύρω μας. Στοιχείο απαραίτητο για την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη και σαν απαραίτητο στοιχείο ως σαν βάση συμβίωσης και επικοινωνίας μεταξύ όλων των ανθρώπων και των λαών της γης. Χωρίς ταπείνωση ουδεμία αρετή αναγνωρίζεται υπό του Θεού.

2) Δια της εφαρμογής του Λόγου του Θεού επιδιώκουμε τον αγιασμό. Άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ ειμί.

3)

Κηρύττουμε το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Χριστού.

4)
Αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή του.


5)
Εξαπλώνουμε το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλον τον κόσμο. Ολοκληρωμένο είναι αυτό το οποίο δέχεται την αφθαρτοποίηση των σωμάτων μας, πράγμα το οποίο σήμερα όλα τα χριστιανικά δόγματα έχουν απορρίψει. Εμείς δεν το απορρίπτουμε.


6) Δημιουργούμε πνευματικούς κύκλους κατ’ οίκον σε όλην την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο κηρύττοντας εις αυτούς το Ευαγγέλιο της Βασιλείας.

7) Προσευχόμαστε ώστε το Ευαγγέλιο του Χριστού να γίνει κατανοητό, ώστε δια του Ευαγγελίου να βασιλέψει ο Χριστός ουσιαστικά στη ζωή όλων των ανθρώπων και όλων των λαών της γης, με φυσική συνέπεια να χτιστεί μέσα μας και γύρω μας ο νοητός παράδεισος. Γένοιτο, Γένοιτο, Αμήν.

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΩ

Ζω για να σπουδάζω την σοφία του Θεού και των ανθρώπων, ζω για να εξελίσσομαι πνευματικά, ζω για να κάνω το θέλημα του Θεού, ζω για να καταργήσω την φθορά και τον θάνατο από μέσα μου και γύρω μου, ζω για να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη, ζω για να ερευνώ και να αποκωδικοποιώ όλα τα μυστήρια της Δημιουργίας με μεγαλύτερο όλων τον Θεό και δεν ζω για να γεράσω παρατηρώντας τον κόσμο.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΜΗΝΥΜΑ

Σίγουρα τα έργα είναι δόξα Θεού. Όμως χωρίς ταπείνωση ανεβάζουν τον εγωισμό και την αλαζονεία, στοιχεία που γίνονται αιτία να απολεστούμε διότι ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοις δίδει χάριν. (ερμ.Λουκ. ιη-12)


Εάν η πλειονότητα του Θεού δια της εφαρμογής υπάρχει στην ζωήν μας, ο Θεός θα μας δικαιώσει και σίγουρα θα περάσει να ευλογήσει εμάς και τον οίκο μας (ερμ.Λουκ. ιθ-3)


Ο Θεός όταν δει από μέρους μας σοβαρότητα και αγάπη κατεβαίνει μας συναντά και μας ευλογεί. (ερμ.Ματθ. ε-17)


Η συνείδησή μας είναι ο μικρός-θεός, να την ακούμε διότι αυτή θα προλάβει σε εμάς γεγονότα που ίσως να μας οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Είναι σοφία Θεού να ακούμε τον Θεό. (ερμ.Ματθ. ε-25)


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Μὴ ζηλοῦτε θάνατον ἐν πλάνῃ ζωῆς ὑμῶν, μηδὲ ἐπισπᾶσθε ὄλεθρον ἔργοις χειρῶν ὑμῶν· ὅτι ὁ Θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ τέρπεται ἐπ᾿ ἀπωλείᾳ ζώντων. ἔκτισε γὰρ εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα, καὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς φάρμακον ὀλέθρου οὔτε ᾅδου βασίλειον ἐπὶ γῆς. δικαιοσύνη γὰρ ἀθάνατός ἐστιν. Ἀσεβεῖς δὲ ταῖς χερσὶ καὶ τοῖς
λόγοις προσεκαλέσαντο αὐτόν, φίλον ἡγησάμενοι αὐτὸν ἐτάκησαν καὶ συνθήκην ἔθεντο πρὸς αὐτόν, ὅτι ἄξιοί εἰσι τῆς ἐκείνου μερίδος εἶναι.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΦΘΑΡΣΙΑ

Ελευθερία: Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την
αμαρτία, η οποία γεννά τον θάνατο. Αρα, μας ελευθέρωσε και μας κατήργησε την
φθορά και τον θάνατο. Το αν ακόμη υφίστανται στην ζωή μας η φθορά και ο θάνατος,
αφήνει να εννοηθεί ότι δεν έχουμε πιστέψει συνειδητά στην θυσία του Υιού και
Λόγου του Θεού του ζώντος ή και αν έχουμε πιστέψει αποδεικνύεται ότι μόνο με τα
λόγια πιστέψαμε ενώ τα έργα μας πόρρω απέχουν. Και αυτό είναι σίγουρο, αρκεί ο
καθένας μας να συγκρίνει την δική του ζωή, το δικό του θέλημα με την ζωή του
Χριστού και τους ουρανόδρομους στόχους του.

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Ο Λόγος του Θεού έχει ενέργεια διότι δημιουργεί το ασώματο πυρ το οποίο προβάλλει το άκτιστο ανέσπερο πνευματικό φως διά του οποίου ο λόγος λαμβάνει υλική υπόσταση αφού όλα είναι πυρ, προήλθαν από την φωτιά. Ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκον και όταν εισέλθει μέσα μας δημιουργεί τον άνθρωπο πυρ θεό. Το ότι όλα είναι πυρ αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ακόμα και ο άνθρωπος έχει θερμοκρασία (36,6 οC). Γένοιτο, γένοιτο, αμήν. Η διαφορά του Θεού από εμάς είναι ότι ο Θεός υλοποιεί τα λόγια του, όλα τα κάνει νέα. Αν το καταφέρουμε και εμείς αυτό στη ζωή μας τότε θα καταλάβουμε ότι φτάσαμε στη θέωση διαφορετικά ας μην κάνουμε τους
έξυπνους, μέχρι τότε να είμεθα φίλοι και αδελφοί και όχι έξυπνοι και αρχηγοί. Αμήν.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ - ΑΦΘΑΡΣΙΑ - ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Η πνευματική μας δύναμη και η σωματική μας υγεία θα μειώνονται, θα χάνονται όσο θα αυξάνει το εγώ μας.
Η πνευματική μας δύναμη και η σωματική μας υγεία θα αυξηθούν όταν στη ζωή μας αναπτυχθούμε με
την σοφία του Χριστού και το απόλυτο εμείς.

Η πνευματικη μας ωρίμανση θα φτάσει στην θέωση όταν μπούμε στο αγιαστήριο και ξεκινήσουμε την αδιάλειπτη προσευχή σπουδάζοντας την σοφία του Θεού, Καινή Διαθήκη και την
υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού.


Με το να σκέφτεσαι και να ενεργείς όπως ο Θεός θα γίνεις Θεός. Το ένα βιβλίο, Καινή Διαθήκη, δημιουργεί εμάς Θεούς. Τα πολλά βιβλία δημιουργούν σε εμάς τα σχόλια, τον εγωισμό, τον όχλο.

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Μέχρι σήμερα δεν εμφανίστηκε ολοκληρωμένη η ευλογία της ζωής στον ανθρωπο, διότι οι ανθρωποι πίστεψαν στον Χριστό όμως δεν πίστεψαν στην ιδέα της αφθάρτου ζωής και στο ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός τόνισε, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο.

Για να είμαστε κοντά στο Θεό χρειάζονται τρία στοιχεία στη ζωή μας. Το πρώτο μελέτη του Λόγου του Θεού σε καθημερινή βάση, ώστε ο διάβολος να μην βρίσκει πρόσφορο έδαφος να μας ξεγελάσει πνευματικά και να αναπτυχθεί μετέπειτα μέσα μας. Το δεύτερο είναι να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας χωρίς να ντρεπόμεθα, όστις με ομολογήσει θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου φανερώνει ο Κύριος. Το τρίτο, να βρούμε χρόνο να προσευχόμεθα. Αρχίζουμε από μία ώρα προσευχή την ημέρα και σιγά-σιγά μπαίνουμε στο αδιάλειπτο ώστε τα λόγια μας και τα έργα μας να είναι μεστά σοφίας και Πνεύματος Αγίου.


Συνδεδεμeνοι επισκeπτες τωρα

web stats

Συνδεδεμένοι επισκέπτες τώρα .

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ - ΑΦΘΑΡΣΙΑ - ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει·οἶδά σου τὰ ἔργα· -ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν·- ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.


ΜΗΝΥΜΑ ΦΩΝΗΣ ΘΕΟΥ

Μία ημέρα αναστατωμένος και πολύ θυμωμένος μου είπε ένας αδελφός ότι ο φίλος του ο οποίος ήταν και πνευματικός αδελφός του, τον πρόδωσε. Εγώ του είπα ότι δεν είχατε γίνει φίλοι ακόμα, ήθελε λίγο χρόνο ακόμα, νομίζατε ότι είστε φίλοι και τούτο αποδεικνύεται διότι οι φίλοι δεν προδίδουν ποτέ, οι φίλοι θυσιάζονται, οι φίλοι σε αγαπούν, οι φίλοι σε δέχονται όπως είσαι, απλώς αδερφέ μου δεν ξέρεις διότι τώρα το ζεις, ότι για να γίνεις φίλος με κάποιον θέλει χρόνια, θέλει εμπειρίες, θέλει αντιξοότητες, θέλει σκάνδαλα κ.λ.π.. Πάντως με την προδοσία, του είπα, δίνεται το τελευταίο μάθημα πριν τελειώσει το σχολείο για να αποκτήσεις φίλο. Το τελευταίο μάθημα που δίνεις άνθρωπε για να κερδίσεις φίλο είναι να τον συγχωρήσεις. Τώρα σου δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσεις φίλο, αφού σε πρόδωσε. Να, εδώ είναι η ευκαιρία σου να αποκτήσεις φίλο. Αν το καταφέρεις και τον συγχωρήσεις του είπα αυτόν που σε πρόδωσε, τότε κέρδισες έναν φίλο. Είναι σημαντικό να βρεις φίλο, αν βρεις φίλο βρήκες τον Θεό. Όμως τίποτα δεν μπορεί να χτιστεί χωρίς δοκιμασία, χωρίς προδοσία, χωρίς σκάνδαλα και ο λόγος για να φανεί ο Χριστός, διότι το πνεύμα του Χριστού τα μεταλλάσσει σε άγια, σε αιώνια. Καθημερινά να κάνουμε χρήση το μέγα έλεος το οποίο να το στρέφουμε προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο, αδελφό ή εχθρό. Μέσω αυτού θα αποκτήσουμε φίλους, αδελφούς, Θεό στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ.


ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ - ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ

~Ο Θεός δεν παίζει με τον άνθρωπο, ο Θεός καλεί τον άνθρωπο, αναγεννά αυτόν και τον θεοποιεί. Ο Θεός δεν ξεχνά και πιο συγκεκριμένα δεν ξεχνά τις υποσχέσεις του οι οποίες δόθηκαν διά Πνεύματος Αγίου σε όλους μας. Αδέλφια μου, το πνευματικό μας ταξίδι συνεχίζεται, το όρος του Θεού σήμερα το βλέπουμε, τα γεγραμμένα λαμβάνουν χώρα επί των ημερών μας, όλοι μας θα παίξουμε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των επαγγελιών οι οποίες φανερώθηκαν διά Πνεύματος Αγίου σε όλους μας και εκπληρώνονται διά Πνεύματος Αγίου στη ζωή μας.


~ Η δική μας παρουσία στον χώρο του Θεού —αγιαστήριο— είναι και η τελευταία πνευματική μας δραστηριότητα διότι αυτό το αγιαστήριο θα προκαλέσει μεταστοιχείωση στο βιολογικό μας σώμα.


~Είναι, η σοφία του Θεού, αυτή που καταργεί την αμαρτία. Όταν η αμαρτία φύγει από έναν ή πολλούς ανθρώπους αμέσως εκεί ιδρύεται η βασιλεία του Θεού, η οποία εύκολα μεταλαμπαδεύεται, διότι αναπτύσσει μέσα μας και γύρω μας τη ζωή, αναπτύσσει μέσα μας και γύρω μας την ενυπόστατη σοφία του Θεού η οποία υλοποιεί τα λόγια μας αλλά και τις σκέψεις μας, αναπτύσσει μέσα μας την ανυπόκριτη αγάπη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό, αναπτύσσει την άφθαρτη ζωή.ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Website counter

ΜΗΝΥΜΑ ΦΩΝΗΣ ΘΕΟΥ

Παρατήρησα τον κόσμο μέσα από την παγκόσμια ιστορία. Είδα ότι τα έθνη αιώνες τώρα παραμένουν, οι θρησκείες που εκπροσωπούν δόγματα παραμένουν αιώνες, οι εκκλησίες παραμένουν και αυτές αιώνες, διασχίζουν δυστυχώς οι ταμπέλες όλων αυτών τους αιώνες. Παρατήρησα ακόμη ότι ο άνθρωπος ανάλογα την χρονική περίοδο που τα υπηρετεί όλα αυτά είναι ο μόνος που πεθαίνει. Ο άνθρωπος που τα κατασκεύασε πεθαίνει, ενώ αυτά ζουν αιώνες τώρα. Αδέλφια μου, είμαι σίγουρος ότι αν όλοι ακολουθήσουμε τον Χριστό και γίνουμε αγάπη, τότε θα έρθει η ημέρα του Κυρίου, αφού αυτή η αγάπη θα γκρεμίσει τα έθνη, τα δόγματα, τις θρησκείες, τις ταμπέλες τις οποίες μας βίδωσαν όλοι οι έμποροι ψυχών τάχα για να σωθούμε. Αδέλφια μου, δεν μας κυνηγά κανένας παρά όλοι αυτοί οι οποίοι από παιδικής ηλικίας μας βίδωσαν ταμπέλες. Αδέλφια μου, όταν βγάλουμε όλα αυτά από τη ζωή μας μαζί με όλους όσους τα συντηρούν, αφού ακόμα μέχρι σήμερα το παίζουν ποιμένες, προφήτες, δάσκαλοι, εκλεκτοί, απεσταλμένοι τάχα του Θεού κ.λ.π. τότε θα συμβεί το μέγα θαύμα πάνω στον πλανήτη. Η κρίση θα σταματήσει, η αγάπη θα ανθίσει, το επόμενο στάδιο θα είναι ότι θα πεθάνουν τα έθνη, οι θρησκείες, τα δόγματα και όλοι όσοι μας εξουσιάζουν, όταν πεθάνουν όλα αυτά τότε και μόνο τότε θα ζήσουμε εμείς αιώνια, με την αγάπη, με τον Χριστό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.


Με αγάπη Χριστού, Θωμάς.


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ.


Αρχειοθηκη ιστολογιου

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΑΦΘΑΡΣΙΑ

Σήμερα στη γενιά μας γίνεται η ακτινοβολία της δόξης του Χριστού δια του γεγονότος ότι ο Θεός έβαλε μέσα μας τα άφθαρτα στοιχεία του Αγίου Θεού και του Αγίου Ευαγγελίου του. Και ξεκινάει από εδώ από την Αθήνα, από την πόλη του φωτός, την πόλη που έλαμψε η δημοκρατία εις τα πέρατα του κόσμου η δόξα του Θεού να μπει σιγά, σιγά στις καρδιές όλων των ανθρώπων και όλων των λαών της γης. Σήμερα λοιπόν όλοι εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε και να εννοήσουμε ότι πρέπει να κάνουμε τον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού ώστε να βάλουμε την φωνή του Θεού δια των κύκλων σιγά, σιγά εις όλη την Ελλάδα και σιγά, σιγά εις όλες τις πόλεις του κόσμου. Η οποία Φωνή Θεού είναι το σύμβολο της αιωνίου δόξης του Χριστού στον κόσμο και είναι σίγουρο ότι θα γίνει αποδεκτή από όλους τους ανθρώπους τους εν Χριστώ διότι ο λαός του Θεού είναι διασκορπισμένος σήμερα παντού και περιμένει το σάλπισμα του Ευαγγελίου, που είναι η ζωή δια της ζωής. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε πάρει όλοι μαζί την απόφαση και αρχίσαμε τον αγώνα του καθαρισμού και της εξαπλώσεως και βλέπουμε πολλά θετικά στοιχεία να έρχονται στη ζωή μας, καινούργια ενδιαφέροντα, καινούργιοι στόχοι οι οποίοι μας γεμίζουν με αισιοδοξία, με ευφορία και με χαρά. Μας γεμίζουν επίσης με ανεκλάλητη χαρά οι στόχοι τους οποίους ο Θεός έβαλε στα βάθη της καρδιάς μας.


<< Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω να σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγό μου εφ’ υμάς και μάθετε απ’ εμού διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδία και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν >>.

Όταν το διάβασα αυτό ήμουν 22 χρόνων. Αμέσως πήρα την οικογένεια μου και έτρεξα να κάνω το πορευθέντες. Με τον σχετικό αγώνα είδα ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθής, αληθέστατος. Όποιος θέλει ανάπαυση δεν έχει παρά να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Η σοφία του, το έλεός του, η αγάπη του, η ζώσα πίστη θα φέρουν τον άνθρωπο αυτόν που αφιερώνεται στην ανάπαυση ψυχής και σώματος και επίγνωσης ώστε μετέπειτα να διεξάγει αγώνες με πλήρη σοφία και ταπείνωση για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου και να γίνει ο άνθρωπος αυτός κληρονόμος, συγκληρονόμος και συμμέτοχος της δόξης του. Ο τολμών νικά. Μάλιστα όποιος τολμά ίσως πετύχει, όποιος δεν τολμά σίγουρα θα χάσει.

Προσευχή Φωνή Θεού.

Γλυκέ μου και αγαπημένε μου Πατέρα σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που υπάρχω μέσα στην δημιουργία σου ως λογικό ον, αλλά και που η αγάπη σου ακόμα μέχρι σήμερα με έχει στην ζωή, με τις συνθήκες που εσύ καθόρισες στη ζωή μου.

Πατέρα μου σε ευχαριστώ που απολαμβάνω την δική σου Σοφία, σε ευχαριστώ που απολαμβάνω το μεγαλείο της δημιουργίας σου, σε ευχαριστώ που εσύ μερίμνησες να εννοώ την παρουσία του Υιού σου, αλλά και το μοναδικό ξεχωριστό υπερκόσμιο αλλά και σωτήριο αναγεννησιακό έργο, το οποίο μας άφησε παρακαταθήκη ο Υιός σου σε όλους μας, ώστε αυτό το δικό του αγιοπνευματικό έργο που σήμερα το βλέπουμε και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να γίνεται η αιτία για την δική μας εξέλιξη.

Σε ευχαριστώ ακόμα Κύριε, διότι το δικό σου έργο και στην δική μου γενιά, γίνεται αιτία για σωτηρία, ψυχής και σώματος, γίνεται αιτία να γίνει γέφυρα σωτηρίας από την αμαρτία στην αναμαρτησία, γίνεται ακόμα γέφυρα αιώνιας δόξης, την οποία δόξα καθορίζει ο αγιασμός και η ζωή η άφθαρτη, η οποία μπορεί να αγκαλιάσει και όλο το ανθρώπινο γένος, αφού μας περνά από την φθορά στην αφθαρσία, από τον θάνατο στην ζωή.

Σε ευχαριστώ Πατέρα μου που μετά δυο χιλιάδες χρόνια μπορώ και εγώ αλλά και όλοι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μετά δυο χιλιάδες χρόνια μπορούν να ζητούν τον Θεό, να απολαμβάνουν αυτόν, αλλά και μπορούμε όλοι μας μέσω αυτού του Υιού σου, να συμμετέχουμε όλοι, και να μετέχουμε στην δική σου δοξα. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας!

Σε ευχαριστώ Πατέρα μου για την φροντίδα σου, την οποία μας χαρίζεις σε καθημερινή βάση, σε ευχαριστώ για την μεγάλη σου αγάπη, σε ευχαριστώ για τα ουράνια και επίγεια δώρα σου, σε ευχαριστώ για το πλήθος των αγγέλων σου, οι οποίοι σε καθημερινή βάση, μας διακονούν, μας υπηρετούν, μας νουθετούν.

Σε ευχαριστώ ακόμη Κύριε και για αυτή την στιγμή όπου με τα αδέλφια μου συνδιαλεγόμεθα τα δρώμενα τα δικά σου.

Αξίωσε μας όλους Κύριε, και εμένα, αλλά και τα αδέρφια μου που βρισκόμαστε εδώ σε αυτό τον χώρο, αλλά και όλους όσους σε επικαλούνται, ώστε να έρθει η μέρα όπου και εσύ ευχαριστημένος από τον δικό μας αγώνα, να φωνάξεις, αλλά και να πεις και για μένα, αλλά και για όλα τα αδέλφια μου, ανεξαρτήτου δόγματος, ούτως είναι Υιός μου αγαπητός στον οποίον ευαρεστήθην.

Βοήθησε μας Κύριε, ώστε ενωμένοι όλοι μας Κύριε με αρχηγό την ανυπόκριτη αγάπη, να πάρουμε θέση ζωής αλλά και ευθύνης απέναντι στο άγιο Θέλημα Σου, το οποίο μας επιστρέφει στον κήπο της Εδέμ, στη χαμένη πατρίδα μας.

Βοήθησε μας Κύριε να πάρουμε ακόμα, θέση ευθύνης απέναντι στην δική σου αλήθεια, ώστε και πάλι εσύ ο Πατέρας μας να φωνάξεις από χαρά και να πεις ούτος είναι ο λαός μου εις τον οποίον ευαρεστήθην.

Φρούρησε μας Κύριε από την αμαρτία, την μικρή και την μεγάλη, βοήθησε μας Κύριε του ουρανού, της γης, αλλά και της κοσμογονίας ολόκληρης η οποία εκτείνεται εντός του χώρου αλλά και εκτός αυτού, να καταλάβουμε την ξεχωριστή αποστολή που μας έδωσες να γίνουμε όλοι φιλάδελφοι, ώστε να την φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας, χωρίς να βαρυγκομούμε, αλλά και χωρίς να δημιουργούμε εμπόδια στον εαυτό μας αλλά και στους γύρω μας, με την οκνηρία μας, ή την όποια άγνοια μας.

Ακόμα συγχώρεσέ μας Πατέρα, όλα τα εκούσια αλλά και ακούσια λάθη μας, κάνε Κύριε να φύγει από την ζωή μας κάθε τι που εμποδίζει την αναγέννησή μας, αλλά και την ενότητα μεταξύ μας. Φώτισε Κύριε ακόμα τους άρχοντες τον εθνών, να εργάζονται για την πνευματική και υλική πρόοδο των ανθρώπων, ώστε μηδείς να μην στερείται του δείπνου σου, και της δόξης σου. Αμήν.

Η Φωνή Θεού, ακόμη, δεν απευθύνεται

Η Φωνή Θεού, ακόμη, δεν απευθύνεται σε θρησκευτικούς ομοϊδεάτες, αλλά σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως έθνους, φυλής, λαού που συλλαμβάνουν το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι δογματικός, αλλά κι αν είναι δογματικός αυτό που πιστεύει δεν το χρησιμοποιεί με φανατισμό να το επιβάλει. Δέχεται τους πάντες. Ο Κύριος είπε, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, διά να γείνητε υιοί του Πατρός σας του εν τοις ουρανοίς(Ματθαίος 5:44-45). Άρα ο άνθρωπος του Θεού έχει μια αγκαλιά για όλον τον κόσμο. Ακόμα και τον εχθρό του, μέσα από το παράδειγμά του, υπάρχει περίπτωση να τον αναγεννήσει και να τον βοηθήσει. Έχουμε ακούσει πολλές περιπτώσεις όπου πρώτα υπήρχε έχθρα αλλά μετά δημιουργήθηκε αγάπη γιατί μπήκε ο Θεός. Και ξέρουμε, λόγια είναι αυτά του Θεού τα οποία επηρεάζουν τον νου, την ζωή μας, λόγια χτυπούν τα αφτιά μας και όταν αυτά έχουν μια σοφία ή όταν παρουσιάσουμε ένα έργο πραγματικά αληθινό, αγάπης, ένα έργο που να υπερβαίνει την λογική των ανθρώπων, όλα αυτά καθηλώνουν ακόμη και τους εχθρούς. Μόνο τον υποκριτή δεν μπορεί να τον καθηλώσει τίποτα, γι’ αυτό θα φεύγουμε απ’ αυτόν και μάλιστα θα προσέξουμε και εμείς ώστε να μην είμαστε υποκριτές. Πώς γινόμαστε υποκριτές; Όταν κουνάμε την ουρά μας σ’ όλον τον κόσμο ώστε να τα έχουμε καλά με όλους. Δεν γίνεται να τα έχουμε καλά με όλους. Ο καθένας έχει τον δικό του δρόμο. Εμείς θα φροντίσουμε να τα έχουμε καλά με τον Θεό, και με όποιον τα έχει καλά ο Θεός μετά θα τα έχουμε και εμείς καλά, γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς με ποιους πρέπει να έχουμε επικοινωνία. Η Φωνή Θεού αγκαλιάζει με την λογική του Θεού όλους τους ανθρώπους, φίλους, αδελφούς και εχθρούς. Η λογική του Θεού καθορίζει την μέγιστη ιδιότητα του Θεού που είναι η αγάπη η ανυπόκριτη, η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Η Φωνή Θεού δέχεται όλους τους ανθρώπους με την ιδιαίτερη - ξεχωριστή προσωπικότητα του καθενός και την ιδιαίτερη - αγαθή αποστολή του. Η Φωνή Θεού πιστεύει ότι όλοι έχουν από ένα κομμάτι παζλ που θα δημιουργήσει στη Γη όταν ενωθούμε την εικόνα του Θεού και όλοι όσοι το έχουν πρέπει να βρεθούν. Δηλαδή πιστεύουμε ότι ο Θεός έδωσε ιδιάζουσα μορφή σοφίας σε κάθε άνθρωπο, λαό ή έθνος. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού θα βρεθούν, θα τους ενώσει ο Θεός και ο καθένας θα συμπληρώσει το δικό του λιθαράκι, αυτό που του ενέπνευσε ο Θεός μέσα του, και έτσι θα έρθει μια ολοκληρωμένη ευλογία. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ο λαός του Θεού. Εμείς επομένως δεν θα πρέπει να λέμε «πρέπει να σκέφτεσαι έτσι, όπως εγώ». Όχι. Ο καθένας θα σκέφτεται όπως θέλει. Ο Θεός ξέρει, γιατί ο Θεός ευλογεί τον καθένα. Άλλο λέει στον έναν να κάνει και άλλο λέει στον άλλον. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μάς λέει. Τι μάς έβαλε εμάς μέσα μας να κάνουμε; Μάς έβαλε το αγιαστήριο, μάς έβαλε να σπουδάσουμε, μάς έβαλε υγιαίνουσα διδασκαλία, μάς έβαλε να υπηρετούμε την αλήθεια; Αυτό θα κάνουμε. Μάς έβαλε να πηγαίνουμε βόλτες στην πλατεία; Αυτό θα κάνουμε. Ό,τι έβαλε στον καθένα μέσα του αυτό να κάνει. Αρκεί να μην έχουμε μεταξύ μας κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές και να δέχεται ο ένας τον άλλον την ώρα που είναι να μαζευτούμε στον δείπνο του Θεού, για να τρώμε όλοι μαζί τον άρτο της ζωής, το μόσχο το σιτευτό. Η εωσφορική συμπεριφορά μερικών έχει δημιουργήσει μεγάλες ταραχές στον κόσμο, σε όλη την παγκόσμια ιστορία (πνευματική και μη) έχουν γραφτεί πολλά κακά τα όποια έφερε ο εγωισμός όπως φανατισμοί, όπως εμφύλιοι πόλεμοι, όπως πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεύτερος και ο Θεός να φυλάξει να μην γίνει ποτέ ο τρίτος γιατί με τα όπλα που έχουν σήμερα οι άνθρωποι δεν ξέρω αν θα ξανά υπάρξει αρχή για το ανθρώπινο γένος.

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΑΦΘΑΡΣΙΑ

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΑΦΘΑΡΣΙΑ